Mark Teeuwen

Presentasjon av kandidat

Navn: Mark Teeuwen
Stilling: professor i japansk
Foreslått av: Reiko Abe Auestad, Aike Rots, Arild Engelsen Ruud
Alle kandidater er bedt om å presentere seg selv ved å svare på tre likelydende spørsmål:

Hvem er du?

Jeg er professor i japansk og faggruppeansvarlig, 54 år, oppvokst og utdannet i Nederland, og har jobbet på HF siden 1999.  Jeg har vært styrerepresentant på IKOS i én runde før, fra 2012 til 2016.

Hva mener du er viktig å fokusere på i den kommende styreperioden?

> Når vi er ferdig med fasen hvor vi har vår fulle hyre med å overleve, bør vi arbeide mer systematisk med å tilpasse undervisningen til en ny virkelighet.

> Behov for varige og forutsigbare undervisningsressurser må dekkes i større grad gjennom faste ansettelser, heller enn timelærere og vikarer. 

> Store prosjekter kan føre til at våre beste forskere trekkes ut av IKOS-fellesskapet for mange år om gangen. Vi må finne ut hvordan IKOS kan dra mer nytte av ressursene som disse prosjektene og forskere representerer, både for studentene og for kollegene.

> IKOS har sluttet å fly for nå, men vi må jobbe videre med å gjøre instituttet grønnere.

Hva kjennetegner en god instituttstyrerepresentant?

Det gjelder å være konstruktiv og arbeide på vegne av alle man representerer.  I min forrige styreperiode lærte jeg  hvor viktig det er å snakke om viktige saker med de som er direkte berørt før møtene, i tillegg til å lese sakspapirene.  Det har jeg tenkt å fortsette med.

Publisert 10. nov. 2020 15:32 - Sist endret 10. nov. 2020 15:32