Øystein Krogh Visted

Presentasjon av kandidat

Navn: Øystein Krogh Visted
Stilling: Førstelektor kinesisk
Foreslått av: Heidi Østbø Haugen, Halvor Eifring, Aike Rots, Carla El Khoury
Alle kandidater er bedt om å presentere seg selv ved å svare på tre likelydende spørsmål:

Hvem er du?

Jeg heter Øystein Krogh Visted og er førstelektor i kinesisk. Jeg underviser i språk og lingvistikk, og mine faglige interesser er hovedsaklig kinesisk grammatikk, språkhistorie, og pedagogikk.

Hva mener du er viktig å fokusere på i den kommende styreperioden?

Jeg mener det er viktig i det nye styret å ha en representant som er opptatt av undervisningskvalitet, læringsmiljø, samarbeid mellom lærere og fokus på studentopplevelsen. Jeg vil gjerne ta med meg noen av mine erfaringer og perspektiver her, og tror min bakgrunn fra en ren undervisningsstilling samt varierte utviklingsarbeid innenfor undervisning kan være nyttig og relevant for styrets arbeid.

Hva kjennetegner en god instituttstyrerepresentant?

Jeg mener en god instituttstyrerepresentant bidrar med konstruktiv kritikk, foreslår alternative løsninger, er åpen for annerledes perspektiver, og jobber sammen med de andre i styret mot en felles måloppnåelse.

Publisert 10. nov. 2020 15:48 - Sist endret 11. nov. 2020 10:42