Tarjei Brekke

Presentasjon av kandidat

Navn: Tarjei Brekke
Stilling:Student, master Chinese Culture and Society
Foreslått av: seg selv
Alle kandidater er bedt om å presentere seg selv ved å svare på tre likelydende spørsmål:

Hvem er du?

Jeg heter Tarjei Brekke, er treogtjue år, er fra Fredrikstad (men dessverre uten Raymond-dialekta), og går masterprogrammet Chinese Culture and Society. Jeg liker å tro at jeg er en grei kar som liker å skrive og prate, lytte og le. Jeg har over to års erfaring i fagutvalget for Kina-studier, siste halvannet året som leder, og har vært fadder både for programstudenter på kinesisk og internasjonale studenter så mange ganger jeg har hatt muligheten.

Hva mener du er viktig å fokusere på i den kommende styreperioden?

Det er helt klart at koronaen har gått hardt utover både lærere og medstudenter, og lite har skadet både psyke og prestasjonsvilje alvorligere enn karanteneplikten. Jeg ønsker dermed å arbeide mot at undervisningen skal bli mest mulig på universitetet, gjerne ved å innstille masterstudenter igjen til å bistå med kollokvietimer om klassene må deles opp - det viktigste er at man får se folk i hverdagen. Ikke alle kan komme på skolen, derimot, og derfor må IKOS også sørge for at all undervisning blir hybrid - ingen skal falle ut av studiet fordi de må sitte i karantene.

Hva kjennetegner en god instituttstyrerepresentant?

En god styrerepresentant for studentene er en man ser og kan komme til med innspill. Hen er en som gjør seg synlig og gir seg til kjenne og sier "Hei! Jeg er din stemme i instituttstyret. Jeg henger som oftest heromkring, så hvis du skulle trenge noe, så er det bare å si ifra!"​ Hen gjør sitt beste i å forstå det som foregår på instituttet så meningene slipper til fra alle sider.

Publisert 10. nov. 2020 15:32 - Sist endret 10. nov. 2020 15:32