Kandidatpresentasjon for valg av studentrepresentanter til instituttstyre

Høsten 2021 skal det velges 2 representanter og 2 vararepresentanter for studentene med funksjonstid på 1 år.

Studenter med stemmerett kan logge seg inn på https://evalg.uio.no  for å avgi sin stemme. Valget åpner 16 november og stenger 22 november.

Johan McWilliam

Jeg heter Johan McWilliam og studerer kulturhistorie på IKOS. Tidligere har jeg vært med på å grunnlegge Fagutvalget for kulturhistorie, hvor jeg er nåværende leder. Gjennom dette har jeg fått et innblikk og forståelse for hva mine medstudenter vil og ønsker i sitt studieliv. Jeg ønsker å fortsette å være en representant for studenter, ikke bare for kulturhistorie, men for alle IKOSstudenter! Godt valg!

Sinikka Wasland Gjems

Hei! Jeg heter Sinikka og er 23 år gammel. Jeg studerer for øyeblikket på andreåret i bachelor i Kinesisk med Kina-studier, men har studert på UiO i over fire år. Jeg stiller til valg som studentrepresentant til instituttstyret på IKOS fordi jeg er opptatt av at studentene skal involveres og at stemmen vår skal bli hørt. Jeg liker å engasjere meg og har siden høsten 2020 også hatt verv i

Fagutvalget for Kina-studier. Jeg har også verv i flere andre studentforeninger. Dette gjør at jeg har erfaring med styrearbeid og god kjennskap til hvordan det er å være student på IKOS. Jeg tror derfor at jeg kan være en god studentrepresentant til instituttstyret. Jeg vil gjøre mitt beste for å representere studentene på IKOS på en god måte. Godt valg!

Kristiane Lillehaugen Rogstad

Hei, mitt navn er Kristiane, og jeg er i mitt andre år på studieprogrammet kinesisk med Kina-studier. Jeg har tidligere studert idéhistorie på UiO, og har også erfaring fra å sitte i flere foreningsstyrer, blant annet fagutvalget på mitt eget studieprogram. Jeg ønsker å stille til valg som studentrepresentant fordi jeg synes det er viktig for studentene å ha et godt studiemiljø både faglig og sosialt. Motivasjonen min for å stille til instituttstyret er mitt ønske om å bli bedre kjent med instituttet og universitetet, og kunne bidra i sakene som instituttstyret vil ta opp. Jeg ønsker å bidra til å fremme studentenes interesser, og skape et godt samhold mellom institutt og studenter. Jeg håper jeg kan være en god bidragsyter til instituttstyret og representere studentene på en god måte!

Hummam Farooq Bhutta

Masterstudent ved IKOS på Middle East Studies med fordypning i arabisk. Skriver masteroppgave om religiøs turisme i Saudi-Arabia i forbindelse med SaudiVision2030, og er i skrivende stund på feltarbeid i Mekka og Medina høsten 2020. Har også en bachelorgrad i midtøstenstudier med arabisk, og har gjennom UiO vært på utveksling til Egypt, Singapore og Marokko. 

Har tidligere jobbet for HF-studieinfo og kjenner godt til HF og IKOS som både student og ansatt. Er også utdannet dialogpilot ved TF, og har jobbet som koordinator ved samme studieprogram. Nåværende styreleder for Muslimsk Studentsamfunn og har lang erfaring med lederverv og øvrig organisasjonsarbeid.

Malin Andrea Eide

Kjære medstudenter på IKOS! Jeg ønsker med dette å fremme eget kandidatur som studentrepresentant til Instituttstyret ved IKOS. Jeg heter Malin Andrea Eide, er 24 år og ønsker å være tydelig stemme for studentene i instituttstyret for det neste året. Jeg er på mitt andre år på bachelor i Midtøstenstudier med arabisk, og har tidligere tatt en bachelor i statsvitenskap. For øyeblikket er jeg leder i Fagutvalget for Midtøstenstudier, et verv jeg har lært utrolig mye av. Det viktigste jeg tar med meg fra tiden i Fagutvalget er at studentene sitter med utrolig mye engasjement, gode ideer og har best kjennskap til hvordan studieprogrammene fungerer sett fra et studentperspektiv. Vi studentene, som vet hvor skoen trykker, kan komme med gode vurderinger og innspill til hvordan innholdet i studieprogrammet og opplegget for undervisningen kan forbedres. Jeg brenner for at alle skal føle seg hørt og inkludert, og håper jeg får mulighet til å være deres representant i Instituttstyret ved IKOS. 

Hanne Heggelund Baug

Jeg heter Hanne Baug, er 22 år gammel og går Japansk med Japan-studier på bachelor-nivå. Jeg har nesten to års erfaring i fagutvalget for Japan-studier, både som arrangementansvarlig og som nestleder. Jeg har også vært fadder de siste to årene.  

Min motivasjon for å gå inn i instituttstyret er muligheten til å være en god representant for mine medstudenter, som er enkel å få tak i og snakke med, og kan bidra til å fremme de sakene som er viktige for dem

Publisert 16. nov. 2021 13:20 - Sist endret 16. nov. 2021 13:20