Personer med emneord «Middelalder»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Signe Horn Fuglesang Fuglesang, Signe Horn Professor emerita s.h.fuglesang@ikos.uio.no Kunsthistorie, Middelalder, Vikinger