Hans Christoffer Tyldum

Bilde av Hans Christoffer Tyldum
English version of this page
Telefon +47 22844736
Rom 474 PAM
Brukernavn
Besøksadresse P.A. Munchs hus 0315 Oslo Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Ansvarsområder

Hovedansvarlig for oppfølging av fagruppene Sør-Asia-studier, Japanstudier, Kina-/Koreastudier og Kulturhistorie og museologi.

Bistand til instituttets forskningsleder med oppfølging av instituttets, fakultetets og universitetets forskningsstrategier

Oppfølging av instituttets portefølje av eksternt finansierte prosjekter i samarbeid med økonomikonsulent og administrativ leder

Kontakt med NFR og andre finansieringskilder

Kartlegging av eksterne finansieringsmuligheter

Bistand i diverse søkeprosesser, koordinering av prosjektutvikling

Utvikling og oppfølging av internasjonale nettverk og samarbeidsavtaler

Emneord: ERC, Forskningsrådet, Horizon2020, Forskningsadministrasjon
Publisert 3. aug. 2011 14:17 - Sist endret 28. feb. 2017 10:26