Yngvar Karlstad

Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Jeg veileder alle studenter på Midtøsten-studier Bachelor.

Ønsker du veiledning?

Du kan avtale en veiledningstime ved å sende meg en e-post. Skriv gjerne en setning eller to om hva du lurer på. Jeg besvarer også spørsmål per e-post eller telefon. 

Jeg kan hjelpe deg med

  • valg av emner
  • oppbygging av graden
  • søknad om permisjon, utsatt studiestart eller redusert studieprogresjon
  • tilrettelegging av undervisning og eksamen
  • utveksling

Har du generelle spørsmål om studier ved Det humanistiske fakultet? 

HF-studieinfo kan hjelpe deg med de fleste spørsmål innen studievalg og opptak. Du finner også informasjon om oppbygging, emner og opptak på UiOs studiesider.

Arbeidsområder

  • Veiledning
  • Undervisnings- og eksamensplanlegging
  • Utveksling
  • Kvalitetssikring av studieprogram og studienettsider

 

Emneord: Bachelor Midtøsten-studier, Studieadministrasjon
Publisert 2. feb. 2018 13:12 - Sist endret 15. feb. 2019 12:13