Marius Christoph Palz

Bilde av Marius Christoph Palz
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)

Faglige interesser


Jeg er for tiden engasjert i prosjektet «Whales of Power: Aquatic Mammals, Devotional Practices, and Environmental Change in Maritime East Asia», der jeg fokuserer på hvordan dugongen gikk fra å være et rituelt-kulturelt viktig dyr, til å bli et protestsymbol mot byggingen av en militærbase i et sårbart økosystem i Henoko Bay, Okinawa. Jeg er også interessert i forholdet mellom mennesker og natur, naturen som aktør, og maktforholdet mellom minoritetsgrupper og den japanske staten.
 

Bakgrunn
 

Jeg tok min Master of Arts i kulturell antropologi ved Martin-Luther University Halle-Wittenberg i 2016, der jeg gjorde feltarbeid hos Ainu-befolkningen i Tokyo og undersøkte gruppens rituelle praksiser. Slike praksiser synliggjør minoritetsgrupper i urbane strøk, og kan bidra til å utfordre nasjonalistiske narrativer om den homogene staten.
 

 

Publisert 11. nov. 2019 10:52 - Sist endret 3. juni 2020 14:46

Prosjekter

  • Divine Dugong? Sacralisation and Environmental Activism in Okinawa
  • Hvalenes makt