Vladimir Tikhonov

Professor - Kina-/Koreastudier
Bilde av Vladimir Tikhonov
English version of this page
Telefon +47-22857118
Rom 325 PAM
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 None 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Hovedkompetansen er på koreansk/Øst-Asiatisk historie med vekt på følgende temaer: Koreas oldtidshistorie; koreansk/kinesisk buddhismes historie; Koreas moderne historie, særlig perioden 1876-1910 ; Sosial Darwinisme i moderne Korea/Øst-Asia; nasjonalisme/rasisme i moderne Korea/Øst-Asia.
Hovedinteressene for tiden er historien til rasebegrep og raseideologi i moderne Korea, samt synet på utlandet i kolonitida (1910-1945) i Korea og forhold mellom statsmakt og det buddhistiske fellesskapet i Koreas moderne historie.

Undervisning

Pågående forskning

Prosjektet "Revolusjonen går til Østen

Russland og Øst-Asias revolusjoner, 1870-tallet til 1917" handler om interaksjoner mellom de russiske revolusjonskulturene sent på 1800- og tidlig på 1900-tallet og de revolusjonære i Øst-Asia. Prosjektet handler om hvordan de revolusjonære i Øst-Asia opplevde den russiske revolusjonære bevegelsen mellom 1870-tallet og 1917. Dette er et interdisiplinært prosjekt som skal studere både litterære fremstillinger av de russiske revolusjonære i Øst-Asia, avis- og tidsskriftsartikler om opprørske hendelser i Russland og historien om kontakter mellom de russiske og kinesiske, japanske og koreanske revolusjonære.

Prosjektet "Voldelig religion"

Undersøker religion, nasjonalisme og militarisme i Øst-, Sør-og Sørøst Asia fra slutten av det nittende århundret (pdf). Prosjektet utføres i samarbeid med Torkel Brekke. Delprosjekt "Buddhisme og militær vold i det koloniale og tidlig post-koloniale Korea i årene 1920-1950" (pdf). 

Bakgrunn

Født:1973 i Leningrad (St.-Petersburg)
Utdannelse: Master i koreansk historie 1994 (med oldtidshistorie som hovedfelt); Phd i koreansk historie 1996
Ansettelser: Instructor Russian State University for Humanities 1996; Full-time Instructor KyungHee University 1997-2000; Førsteamanuensis HF/UiO 2000-. Professor HF/UiO 2006 -

Priser

Verv

 • Redaksjonskomitémedlem – Korea Journal.

Samarbeid

Emneord: Korea, Koreansk, Religion og politikk, Buddhisme

Publikasjoner

 • Na neun p'ongnyeok eui segi reul kobalhanda (I indict the century of violence). Seoul, Sør-Korea: Inmul kwa sasang 2005. 382 s.
 • Useungyeolp'ae eui sinhwa (The Myth of the Survival of the Fittest). Seoul, Sør-Korea: Hangyoreh Publishers 2005. 512 s.
 • (i samarbeid med Cho, Cheongnae; Chang, Hoeik; Hong, Sehwa; Pak, Honggyu; Kim, Chinae; Ko, Chongseok; Son, Seokch'un; Cheong, Hyesin) Cheolmeun nal eui kkaedareum (The Awakening of the Young Days). Seoul: Inmul kwa sasang Publishers 2005. 279 s.
 • (i samarbeid med Huh, Donghyun) Yeolgang eui soyongdori eseo saranamki (To Survive in the Vortex of Great Powers). Seoul, Sør-Korea: P'ureun Yeoksa Forlag 2005. 331 s.
 • Tikhonov, Vladimir (2018). Classical Chinese as Lingua Franca in East Asia in the First to Second Millennia CE: Focusing on the Linguistic Situation in Traditional Korea, In Markham J. Geller & Jens Braarvig (ed.),  Crossing Boundaries: Studies in Multilingualism, Lingua Franca and Lingua Sacra.  Edition Open Access.  ISBN 978-3-945561-13-3.  Chapter 16.  s 413 - 424 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). Kim Saryang’s Ten Thousand Li of a Dull-Witted Horse: Remembering the Anti-Colonial Struggle. European Journal of Korean Studies.  ISSN 2516-5399.  17(2), s 1- 22 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). The Concept of Nation in the Communist Usage in 1920-30s' Korea, In Lutz Edzard; Jens Wilhelm Borgland & Ute Hüsken (ed.),  Reading Slowly. A Festschrift for Jens E. Braarvig.  Harrassowitz Verlag.  ISBN 978-3-447-10964-2.  Kapittel 30.  s 461 - 475
 • Tikhonov, Vladimir (2018). The Issue of Factionalism in the Korean Communist Movement of the 1920s-early 1930s. Marŭk'ŭsŭchuŭi yŏn'gu (Marxism 21).  ISSN 1738-2998.  15(2), s 92- 122 . doi: https://doi.org/10.26587/marx.15.2.201807.004 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). ”Korean Nationalism” Seen through the Comintern Prism, 1920s–30s. REGION: Regional Studies of Russia, Eastern Europe, and Central Asia.  ISSN 2166-4307.  6(2), s 201- 224 . doi: 10.1353/reg.2017.0014 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). Militarized Masculinity with Buddhist Characteristics: Buddhist Chaplains and their Role in the South Korean Army, In Hanna Havnevik; Ute Hüsken; Marcus Jacobus Teeuwen; Vladimir Tikhonov & Koen Wellens (ed.),  Buddhist Modernities: Re-inventing Tradition in the Globalizing Modern World.  Routledge.  ISBN 9781138687844.  Kapittel 10.  s 165 - 183 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). Red Capital, Colonial Eyes: Moscow as Seen by Korean Intellectuals in the 1920s–1930s. Korea journal.  ISSN 0023-3900.  57(3), s 5- 30 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). Reosia Hyeongmyeong eui euieui, 100nyeon hue tasi toraponda (The Meaning of Russian Revolution, Re-considered after 100 years), I:  다시 돌아보는 러시아 혁명 100주년 Tasi Toraponeun Reosia Hyeongmyeong 100nyeon (Re-thinking Russian Revolution: 1917 Revolution Centennial Anniversary)..  Munhak kwa Chiseong Publishers.  ISBN 9788932030470.  Kapittel 1.  s 13 - 35 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). South Korean Military Chaplaincy in the 1950–70s: Religion as Ideology?, In Vladimir Tikhonov & Torkel Brekke (ed.),  Military Chaplaincy in an Era of Religious Pluralism: Military–Religious Nexus in Asia, Europe, and USA.  Oxford University Press.  ISBN 9780199470747.  Kapittel 11.  s 228 - 257 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). “소비에트연방 해체 이후 러시아에서의 ‘대조국 전쟁’ 서사 Sobiet’ŭ Yŏnbang Haech’e Ihu Rŏsia esŏŭi ‘Taejoguk Chŏnjaeng’ Sŏsa” (The “Great Patriotic War” Narrative in Russia after the Dissolution of the USSR), I: Ch'anseung Pak; Vladimir Tikhonov; Kurt Piehler (red.),  제2차 세계대전과 집단기억 Che 2 ch'a Segye Taejeon kwa Chiptan Kieok (The Second World War and Collective Memories).  Hanul Seoul.  ISBN 9788946059917.  Kapittel 5.  s 139 - 162 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir & Lim, Kyounghwa (2017). Communist Visions for Korea’s Future: The 1920-30s. Review of Korean Studies.  ISSN 1229-0076.  20(1), s 7- 34 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2016). 1905~1907년의 러시아 혁명을 바라본 조선의 시각: 러시아 혁명에 관한 조선 언론매체의 논의를 중심으로 1905-1907 nyeon eui Reosia hyeongmyeong eul parapon Choseon eui sigak: Reosia hyeongmyeong e kwanhan Choseon eollon maech'e eui noneui reul chungsim euro (Korea's Views on Russia's 1905-1907 Revolution: Focusing on the Russian Revolution-related Reporting in the Korean Media), I: Vladimir Tikhonov; Naoko Shimazu; Hyegyung Yi & Kyounghwa Lim (red.),  1905년 러시아혁명과 동아시아 3국의 반응 1905 nyeon Reosia hyeongmyeong kwa Tong'asia 3guk eui paneung (1905 Russian Revolution and the Reactions in the Three East Asian States).  Seoul National University Press.  ISBN 9788952119100.  Kapittel 9.  s 272 - 295 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2016). A Russian Radical and East Asia in the Early Twentieth Century: Sudzilovsky, China, and Japan.. Cross-Currents: East Asian History and Culture Review.  ISSN 2158-9666.  (18), s 51- 76 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2016). An Chunggŭn and Beyond: Individual Terror in the Korean National Movement as Seen from Russia/Soviet Union, 1909 to the Early 1930s. Acta Koreana.  ISSN 1520-7412.  19, s 189- 215 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2016). An Chunggǔn in the Korean and regional historical memory: Guest editor's introduction. Acta Koreana.  ISSN 1520-7412.  19(1), s 133- 137 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2016). An chunggǔn and beyond: Individual terror in the Korean national movement as seen from Russia/Soviet Union, 1909 to the early 1930s. Acta Koreana.  ISSN 1520-7412.  19(1), s 189- 215 . doi: 10.18399/acta.2016.19.1.007

Se alle arbeider i Cristin

 • Kim, Chinho; Kim, Namsun; Han, Honggu & Tikhonov, Vladimir (2018). 권력과 교회 Kweollyeok kwa Kyohoe (The Power and the Church). Ch'angjak kwa pip'yeong (Creation and Criticism).  ISBN 978-89-364-8624-2.  246 s. Vis sammendrag
 • Kim, Seongmin; Pak, Myeongnim; Cho, Paejun; Fujii, Takeshi; Yi, Chongseok; Lim, Tongweon & Tikhonov, Vladimir (2018). 한국지성과의 통일대담 Han'guk Chiseong kwa eui T'ongil Taedam (Discussions with South Korean Intellectuals on the [Korean] Unification). Paradigm Book.  ISBN 9791196346515.  416 s.
 • Tikhonov, Vladimir (2018). 전환의 시대 Cheonhwan eui Sidae (The Epoch of Transition). Hangyoreh Publishers.  ISBN 9791160401868.  304 s. Vis sammendrag
 • Havnevik, Hanna; Hüsken, Ute; Teeuwen, Marcus Jacobus; Tikhonov, Vladimir & Wellens, Koen (ed.) (2017). Buddhist Modernities: Re-inventing Tradition in the Globalizing Modern World. Routledge.  ISBN 9781138687844.  302 s. Vis sammendrag
 • Pak, Ch'anseung; Tikhonov, Vladimir; Piehler, Kurt & Fritzsche, Peter (2017). 제2차 세계대전과 집단기억 Che 2 ch'a Segye Taejeon kwa Chiptan Kieok (The Second World War and Collective Memories). Hanul Seoul.  ISBN 9788946059917.  232 s. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 러시아 혁명사 강의 Reosia Hyeongmyeongsa Kangeui (Lectures on the Russian Revolution). Namu Yeonp'il.  ISBN 9791187890065.  284 s. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir & Brekke, Torkel (ed.) (2017). Military Chaplaincy in an Era of Religious Pluralism: Military–Religious Nexus in Asia, Europe, and USA. Oxford University Press.  ISBN 9780199470747.  280 s. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir; Cheong, Chaeweon & Choe, Chinseok (2017). 다시 돌아보는 러시아 혁명 100주년 Tasi Toraponeun Reosia Hyeongmyeong 100nyeon (Re-thinking Russian Revolution: 1917 Revolution Centennial Anniversary).. Munhak kwa Chiseong Publishers.  ISBN 9788932030470.  500 s.
 • Yamamoto, Yoshitaka; Lim, Kyounghwa & Tikhonov, Vladimir (2017). 나의 1960년대 Na eui 1960 nyeondae (My 1960s). Tolpegae.  ISBN 978-89-7199-817-5.  427 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Tikhonov, Vladimir (2018). 21세기의 새로운 무산계급 ‘대학 교원’ 21 segi eui saeroun musan kyegeup 'taehak kyoweon' (21st century's New Proletariat - 'College Teachers'). Economy21.  ISSN 1599-4562.  (7), s 70- 71 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018, 10. juni). Hvorfor er USA og Nord-Korea erkefiender? Og hva kan komme ut av toppmøtet på tirsdag?.  Aftenposten. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018, 11. juni). Håpar på demilitarisering av heile Korea-halvøya.  Uniforum. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). Individual, Nation and Nationalism in the Korean Marxist Philosophy of the 1930-40s: the Case of Pak Ch’Iu. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). Korean Studies outside of Korea - Strategies of Survival and Integration: How to Teach Korea’s Contemporary History to Scandinavians?. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). Mammoth Churches and Well-being Buddhism: Religious Markets in Contemporary South Korea. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). "Old Right in New Clothes? The “New Right” and its Quest for Ideological Hegemony in South Korea". Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). Past, Present and Future of the Political Left in South Korea. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). Review of Rationalizing Korea: The Rise of the Modern State, 1894–1945. By Kyung Moon Hwang . Oakland: University of California Press, 2016. Journal of Asian Studies.  ISSN 0021-9118.  77(1), s 258- 260 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). Tasan ChOng Yagyong - Meanings of the Emphasis on Pragmatism and Individuality. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). Territory of disagreements? Modern history debates in contemporary South Korea. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). The Making of National History in South Korea: History as Politics and Ideology. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018, 11. juni). Trump og Asia. [Internett].  Asiapunkt.no. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). Vladimir Tikhonov-The Birth of Korean Academic Marxism: The Philosophy of Pak Ch'iu (1909-49). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). 결혼이라는 이름의 시장? Kyeorgon iraneun ireum eui sijang? (A Market Called 'Marriage'?). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). 계집애 같은 머슴애가 되자! Kyejip ae kat'eun meoseum ae toeja! (Let us Become Effeminate Men!). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). ‘높으신 분’ 없는 세상을 위하여! 'Nop'eusin pun'eomneun sesang eul wihayeo! (For the world without the "bosses"!). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). 뉴라이트 운동 몰락의 원인 New Right Undong Mollak eui Weonin (The Reasons for the Demise of the [South Korean] New Right Movement). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). 라트비아,‘복지국가’들의 경제식민지 Latvia, 'Pokchi kukka' eui kyeongje singminji (Latvia, an economic colony of the 'welfare states'). Economy21.  ISSN 1599-4562.  (450), s 83- 83 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). 반란을 꿈꿀 여유조차 없는 대한민국 Pallan Kkkum kkul yeoyu choch'a eomneun Taehan Min'guk (Republic of Korea where [one] is too busy to even think of rebelling). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). 북한, ‘구국’의 과제 짊어진 동아시아의 새로운 ‘용’? Pukhan, 'kuguk' eui kwaje chilmeojin Tong'asia eui saeroun 'yong'? (North Korea, East Asia's New 'Dragon' Struggling to Survive?). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). 북한, 기로에 서다 Puk'han, kiro e seoda (North Korean on the Crossroad). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). 분단국가를 넘어선 ‘코리아학’의 가능성 Pundan kukka reul neomeoseon 'Koreahak' eui kaneungseong (Possibilities of Korean Studies Transcending the Divided [Korean] States), I:  한국지성과의 통일대담 Han'guk Chiseong kwa eui T'ongil Taedam (Discussions with South Korean Intellectuals on the [Korean] Unification).  Paradigm Book.  ISBN 9791196346515.  Kapittel 4.  s 116 - 146 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). 세계 속의 North Korea (North Korea in the World). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). ‘아래로부터’의 세계화를 위하여! 'Arae robut'eo' eui segyehwa reul wihayeo! (For the Globalization "from below"!). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). 우리 미래, 약육강식 없는 사회로 Uri mirae, yangnyuk kangsik eomneun sahoe ro (Our Future, to a Society where the Stronger Won't Devour the Weaker). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). '입시지옥', 평생의 트라우마 'Ipsi Chiok', P'yeongsaeng eui Trauma (The "Examination Hell", a Life-long Trauma). Chigeum Seoul Kyoyuk (Seoul Education Now).  (2) Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). 젊은이들, 급진화하다 Cheolmeuni teul, keupchinhwahada (The Young People are Radicalizing). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). 촛불 정부의 과제와 전망 Ch'oppul Cheongbu eui Kwaje wa Cheonmang (The Tasks and Prospects of 'Candlelight Administration'). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). 한국 공산주의 문화사 Han'guk Kongsanjueui Munhwasa (The Cultural History of the Korean Communism). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018, 06. september). 한국 망하지 않으려면 이민사회 본격 준비해야 돼 Han'guk manghaji aneuryeomyeon imin sahoe pon'kyeok chunbihaeya twae (If South Korea is not to disappear, it has to prepare to becoming an immigrant society).  Hangyoreh Daily. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). 한국, 폴리페서들의 천국 Han'guk, P'ollip'eseo deur eui ch'eonguk (South Korea, a Heaven for 'Polifessors'). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 100년 후에 되돌아보는 러시아혁명 100nyeon hu e toetora po neun Reosia hyeongmyeong (Russian Revolution: Reconsidered after 100 Years). Noksaek P'yeongnon (Green Review).  ISSN 1976-2259.  155(8), s 110- 127 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 20세기 전반의 '진보'를 다시 생각한다 20segi Cheonban eui 'Chinbo' reul tasi saenggakhanda (Re-thinking the Early 20th C. 'Progressives'). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). Ancient History as Ideology in South and North Korea:. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). Chinese Characters in Korean Writing in South and North Korea: "Nationalizing" the Language. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). Classical Chinese in Korea as the lingua franca, its Scriptura Franca and the Korean syllabic innovations.
 • Tikhonov, Vladimir (2017). Colonial Eyes: Moscow seen by the 1920-30s’ Korean Intellectuals. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). Communist Movement in Colonial-Era Korea: 4 Special Lectures. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). Kim Saryang’s Ten Thousand Li of a Dull-Witted Horse – Dialectics of Internationalist Korean-ness. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). Kim Saryang's Ten Thousand Li of a Dull-Witted Horse: Remembering the Anti-Colonial Struggle. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). Korean studies in Europe and Korea – what can Korean studies abroad contribute to the Korean society?. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). Moscow as reality and cultural myth in colonial-age Korea. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). Namminjŏn and the issue of Minjung literature and arts. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). Review of: Burnt by the Sun: The Koreans of the Russian Far East. By Jon K. Chang. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2016.. Acta Koreana.  ISSN 1520-7412.  20(1), s 389- 396
 • Tikhonov, Vladimir (2017). Sin'gan Sogae (Introduction of a New Book): Rationalizing Korea: The Rise of the Modern State, 1894-1945. By Kyung Moon Hwang, University of California Press, 2016, 395 pp.. Han'guk Keunhyeondaesa Yeon'gu.  ISSN 1227-8203.  83, s 307- 309
 • Tikhonov, Vladimir (2017). Social Darwinism and Visions of Masculinity in the Early 20th C. Korea. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). Soviet Analyses of Colonial-Era Korean Nationalism: With Focus on Comintern Materials. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). The Concept of Nation in the Communist usage in 1920-30s' Korea. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). The issue of “factionalism” in the Korean Communist movement of the 1920s. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). “What is a ‘Peace Country?: The Cases of East Asia and Scandinavia”. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 갑질의 뿌리 Kapchil eui ppuri (The Roots of Power Harassment). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 고대사의 위험한 파쇼 판타지 Kodaesa eui wiheomhan p'asyo p'ant'aji (Dangerous Fascist Fantasies about Ancient History). Hangyoreh21.  (1167) Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 군함외교, 142년 만에 돌아오다 Kunham oegyo, 142 nyeon man e toraoda (Gunboat Diplomacy Returns after 142 Years). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 기본소득 도입되면 임금노예 삶이 강요되지 않아 Kibon Sodeuk Toiptoemyeon Imgeum Noye Salm i Kangyotoeji ana (If Basic Income is Implemented, Nobody will be forced into Wage Slavery any longer). Economy21.  ISSN 1599-4562.  443(9) Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 김사량의 <노마만리>와 국제주의-조국해방의 변증법 Kim Saryang eui <Noma Malli> wa Kukchejueui-Choguk Haebang eui Pyeonjeungpeop (Kim Saryang's <Ten Thousand Li of a Dull-witted Horse> and the Dialectics of Internationalism vs. National Liberation). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 다시 보는 20세기의 두 혁명 : 러시아 혁명, 68혁명 (Re-considering the 20th century's Two revolutions: Russian Revolution and 1968 Revolution). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017, 08. mars). “대선은 5년짜리 임금을 뽑는 것일뿐" Taeseon eun 5nyeon cchari imgeum eul ppomneun geosil ppun (Presidential Elections [in South Korea] Imply Electing a King or Queen for a Five-years Period). [Internett].  NEWS M. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 대한민국은 어떻게 주식회사가 되었는가? (How the Republic of Korea Became a Corporatocracy?). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 대한민국의 저주, 군사주의! Taehan Min'guk eui cheoju, kunsajueui! (Republic of Korea's Curse, Militarism!). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 대한민국이 어떻게 주식회사가 됐는가? Taehan Min'guk i eotteok'e chusik hoesa ga toenneunka? (How Republic of Korea became a stock company?). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 러시아 혁명에서 평화를 배우자 Reosia hyeongmyeong eseo p'yeonghwa reul paeuja (Let us Learn Peace from Russian Revolution). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 문재인 대통령님께: ‘인권입국’을 위하여! Mun Chaein Taet'ongnyeong nim kke: 'In'kweon Ipkuk' eul wihayeo! (To President Moon Jaein - For the Sake of [building] a Human Rights-based State!). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). ‘문화 대혁명’이 필요하다! 'Munhwa taehyeongmyeong' i p'iryohada! (A "Great Cultural Revolution" is needed!). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 북한의 눈으로 남한을 한번 보자! Puk'han eui nun euro Namhan eul hanbeon poja! (Let Us Try to Look at South Korea through North Korean Prism!). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 소왕국들의 나라, 한국 대학가 Sowangguk teur eui nara, Han'guk taehakka (A Country of Mini-Kingdoms, South Korean Universities' World). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 우리에게 북한이란 무엇인가 Uri ege Pukhan iran mueosin'ga? (What is North Korea to us?). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 우리에게 없는 것, 정치적 선택의 자유 Uri ege eomneun keot, cheongch'ijeok seont'aek eui chayu (A Thing We Do Not Have, the Freedom of Political Choice). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). ‘인터내셔널’-국가주의 초월한 ‘나의 애국가’'Int'eonaesyeonal' - kukkajueui ch'oweolhan 'na eui aegukka' ("The International " - "My [Personal] Anthem" Overcoming Statist Nationalisms' [Boundaries]). Chugan Kyeonghyang.  ISSN 2005-3924.  (1211) Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 정치의 민중화부터 Cheongch'i eui Minjunghwa put'eo! (Democratization of the Politics First!). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 포기와 타협의 폭 큰 사회에 소신은 없다 P'ogi wa t'ahyeop eui p'ok k'eun sahoe e sosin eun eopta (There are No 'Convictions' in a Society Accustomed to Giving Up and Compromising on a Large Scale). Ajou University Magazine.  19(1) Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 한반도에서 ‘홀로코스트’를 막으려면 Hanbando eseo 'Holocaust' eul mageuryeomyeon (If [we are] to stop a Holocaust on the Korean Peninsula). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017.
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 해외 한국 근현대사 연구 현주소 Haeoe Han'guk Keunhyeondaesa Yeon'gu Hyeonjuso (The Current State of Research on Korea's Modern and Contemporary History Abroad). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 해제 Haeje (Postscript), I:  나의 1960년대 Na eui 1960 nyeondae (My 1960s).  Tolpegae.  ISBN 978-89-7199-817-5.  Postscript.  s 385 - 401 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 혁명과 민족 – 1920~30년대 한국 공산주의자들의 민족 개념 Hyeongmyeong kwa minjok - 1920-30 nyeondae Han'guk Kongsanjueuija teur eui minjok kaenyeom (Revolution and Ethno-Nation: the Concept of Ethno-nation in the Korean Communist Circles of the 1920s-30s). Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 16. mars 2018 14:58

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter

Forskergrupper