Knut Hermundstad Aukrust

Professor emeritus
Bilde av Knut Hermundstad Aukrust
Mobiltelefon 92801554
Rom 430 PAM
Brukernavn

Faglige interesser

 • kulturmøter i spansk historie
 • historieforståelse og minnepolitikk
 • religion og konflikt
 • kulturarv
 • holocaustforskning
 • rap og hip-hop

Pågående forskning

Prosjektet Kulturmøter i Iberia (pdf) er sammensatt av en knippe ulike studier av spansk kulturhistorie med utgangspunkt i kulturmøter i Iberia i fortid og nåtid. Det dreier seg om muslimer, kristne, jøder og folkeslag fra alle kanter. De siste delprosjektene har hovedfokus på nordmenn i Spania – før oss. 

Undervisning

Bakgrunn

 • Dr.philos 1990 med avhandlingen Prest, prost, enkemann, fattigmann...En studie av kirkelig sosialt arbeid i Norge fram mot 1914.
 • Engasjement på Riksarkivet som førstearkivar 1989-1990.
 • Fast ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for kulturstudier 1993.
 • Styreleder ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter 2001-2007.
 • Professor i kultur- og tradisjonsforståelse ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) fra 2002.
 • Nestleder i styret for Stiftelsen Romanifolkets/Taternes kulturfond 2017-
Emneord: Kulturhistorie, Kulturarv, Folkeminne og folklore, Populærkultur, Ritualer, Kirkehistorie, Spansk historie

Publikasjoner

 • Folkevennen og Mestertyven. Ole Vig og Ole Pedersen Høiland. Spartacus 2020 (ISBN 9788230402757) 216 s.
  Oslo
 • Historien om l’Alfàs del Pi – Fra muslimer til nordmenn (Sammen med Dorte Skulstad) Novus Forlag 2020 (ISBN 978-82-8390-040-8) 166 s.
  UiO
 • "Life Prisoner and Master Thief. Constructions of a National Hero". Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  74, s 149- 180
 • "Sefarad: Religion, geografi og genealogi", Teologisk Tidsskrift 01/2018 (7)
 • Spansk-norske affærer. La Compañia de Maderas 1857-2008 (sammen med Dorte Skulstad) 400 s. Dreyers forlag. Oslo 2017
 • Los noruegos y las naranjas de Valencia (sammen med Dorte Skulstad) 56 s. Forlaget knorte, Oslo 2015
 • Spania og vi. Nordmenn før oss (sammen med med Dorte Skulstad) 340 s. Novus Forlag, Oslo 2014.
 • "Aa, jeg ved en sæter ­– Litt om fjell, folk og tro", Line Esborg & Dirk Johannsen (red.): En vild endevending av al virkelighet - Norsk Folkeminnesamling i hundre år.  Novus Forlag. s 145 - 160, 2014
 • "Olav Bø", Bjarne Rogan og Anne Eriksen (red.): Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie . Novus Forlag, s.249-266, 2013.
 • Spansk gullalder og arven fra jøder og muslimer (sammen med Dorte Skulstad). 348 s. Pax Forlag, Oslo 2011.
 • "Mission Impossible. Troll, St. Olav og Herkules", Institutt for sammenlignende kulturforskning. Serie B, Skrifter, s. 163-192. 2011
 • "Santiago i Granada: Fabrikasjoner av et hellig sted". Norsk Teologisk Tidsskrift 110(4), 2009. s 216- 255.
 • Kulturmøter i spansk historie - fra berbere til bergensere (sammen med Dorte Skulstad). 468 s. Novus Forlag, Oslo 2008.
 • "Det informerte samtykke og andre kategoriske imperativ. Om feltarbeidets etikk". Gustavsson, Anders (red.): Kulturvitenskap i felt. Metodiske og pedagogiske erfaringer. Kristiansand: HøyskoleForlaget 2005, 219-242
 • "Fra Dybbøl til trøbbel: Christopher Bruun som biografisk utfordring". Tidsskrift for kulturforskning 2004;3(2):29-47
 • "Me Against the World. Avmaktens konfigurasjoner i rap-musikken". Nord nytt 2005;92/93:89-111
 • "Livsløp og livsverden". Aukrust, Knut og Anne Eriksen (red.): Kunnskap om kultur. Folkloristiske dialoger.Novus forlag, Oslo 1999, s. 87-108
 • "Stammende røster: Machiavelli, Kinck og ... jeg". Brandt, Rasmus og Roy Tommy Eriksen (red.): Nærhet og avstand. Kulturelle forbindelser mellom Norden og Italia gjennom tidene.Novus forlag, Oslo 2000, s. 125-169
 • "Det utvalgte folk : aspekter ved nasjonal identitet". Norveg Årg. 39, nr 2 (1996) s. 24 –51
 • Bak klosterets port : nonner i Norge forteller (sammen Else-Britt Nilsen). 227 s. Oslo 1996, Solum
 • "Prest, prost, enkemann, fattigmann - " : en studie av kirkelig sosialt arbeid i Norge fram mot 1914. PAKT : publikasjoner fra Arkiv for kirkehistoriske tradisjoner 1, Universitetet i Oslo, 1990. 428 s.(dr.philos.-grad) - Universitetet i Oslo, 1990.
 • Aukrust, Knut (2018). Life Prisoner and Master Thief. Constructions of a National Hero. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. ISSN 0066-8176. 74, s. 149–180.
 • Aukrust, Knut (2018). Sefarad. Religion, geografi og genealogi. Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. 7(1), s. 63–81. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aukrust, Knut (2014). «Aa, jeg ved en sæter» ­– Litt om fjell, folk og tro. I Esborg, Line & Johannsen, Dirk (Red.), "En vild endevending av al virkelighet" - Norsk Folkeminnesamling i hundre år. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-772-5. s. 145–160.
 • Aukrust, Knut (2013). Olav Bø (1918-1998). I Rogan, Bjarne & Eriksen, Anne (Red.), Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-723-7. s. 249–266.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2012). "Fredelig sameksistens med muslimer er umulig", Motgift: Akademisk respons på den nye høyreekstremismen. Flamme forlag. ISSN 978-82-02-38170-7. s. 306–329.
 • Aukrust, Knut (2011). Mission Impossible. Troll, St. Olav og Herkules. Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Serie B, Skrifter. ISSN 0332-6217. s. 163–192.
 • Aukrust, Knut (2009). Santiago i Granada: Fabrikasjoner av et hellig sted. Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN 0029-2176. 110(4), s. 216–255.
 • Aukrust, Knut (2006). "Utmeldt i hundre - og like blid?" Fenomenet utmelding av Den norske kirke, sett i historisk perspektiv. I Winsnes, Ole Gunnar (Red.), Tallenes tale 2005. Perspektiver på statistikk og kirke. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 82-519-2101-5. s. 153–174.
 • Aukrust, Knut (2005). Det informerte samtykke og andre kategoriske imperativ. Om feltarbeidets etikk. I Gustavsson, Anders (Red.), Kulturvitenskap i felt. Metodiske og pedagogiske erfaringer. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 82-7634-658-8. s. 219–242.
 • Aukrust, Knut (2005). Fra Dybbøl til trøbbel: Christopher Bruun som biografisk utfordring. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 3(2), s. 29–47.
 • Aukrust, Knut (2005). Me Against the World. Avmaktens konfigurasjoner i rap-musikken. Nord nytt - Nordisk tidsskrift for folkelivsforskning. ISSN 0008-1345. 92/93, s. 89–111.
 • Aukrust, Knut (2004). Is There Heaven For G's? Om rap-musikk, vold og religion. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. ISSN 1501-9934. s. 40–47.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2001). Arkiv for kirkehistoriske tradisjoner. I Lavold, Bente (Red.), Harry Fett Minneseminar 1875-2000. 8. oktober 2000 på Norsk Folkemuseum. Kontinuitet og konfesjonalitet. Den lutherske praxis pietatis og kirkerommets funksjon 1500 - 1800. Unipub forlag/Institutt for Kulturstudier. ISSN 82-92298-01-0. s. 85–90.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2000). Stammende røster: Machiavelli, Kinck og ... jeg. I Brandt, Johann Rasmus & Eriksen, Roy Tommy (Red.), Nærhet og avstand. Kulturelle forbindelser mellom Norden og Italia gjennom tidene. Novus forlag, Oslo. ISSN 82-7099-318-2. s. 125–169.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2000). Et tidsskrift for norsk teologi. Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN 0029-2176. 101(1), s. 3–16.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2000). Christopher Bruuns nasjonale Jesus. Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN 0029-2176. 101(3), s. 193–203.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1999). Livsløp og livsverden. I Aukrust, Knut Hermundstad & Eriksen, Anne (Red.), Kunnskap om kultur. Folkloristiske dialoger. Novus forlag, Oslo. ISSN 82-7099-311-5. s. 87–108.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1999). Tro og vantro i kirke og kultur, Norge anno 1900. Kulturhistoriske glimt fra et århundreskifte. Pax Forlag. ISSN 82-530-2081-3. s. 273–294.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1998). Fra systemkritikk til sektordiakoni, Diakoni og samfunn. Norges forskningsråd. ISSN 82-12-01058-9. s. 27–60.
 • Hodne, Bjarne; Amundsen, Arne Bugge; Aukrust, Knut Hermundstad; Eriksen, Anne & Johnsen, Birgit Hertzberg (1998). Norvceg. Tidsskrift for folkloristikk. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. ISSN 0029-3601. 41(2).

Se alle arbeider i Cristin

 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2020). Historien om l’Alfàs del Pi – Fra muslimer til nordmenn. Novus Forlag. ISBN 978-82-8390-040-8. 166 s.
 • Aukrust, Knut (2020). Folkevennen og Mestertyven. Ole Vig og Ole Pedersen Høiland. Spartacus. ISBN 9788230402757. 216 s.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2017). Spansk-norske affærer. La Compañia de Maderas 1857-2008. Dreyer Forlag A/S. ISBN 9788282654128. 400 s.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2016). Solidaritet med Spania 1936-1939. Forlaget knorte. ISBN 978-82-999935-1-7. 46 s.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2015). Los noruegos y las naranjas de Valencia. Forlaget knorte. ISBN 978-82-999935-0-0. 56 s.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2014). Spania og vi. Nordmenn før oss. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-780-0. 394 s.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2011). Spansk gullalder og arven fra jøder og muslimer. Pax Forlag. ISBN 978-82-530-3434-8. 348 s.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2008). Kulturmøter i spansk historie - fra berbere til bergensere. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-508-0. 468 s.
 • Aukrust, Knut Hermundstad & Eriksen, Anne (1999). Kunnskap om kultur. Folkloristiske dialoger. Novus forlag, Oslo. ISBN 82-7099-311-5.
 • Aukrust, Knut Hermundstad & Hodne, Bjarne (1998). Fra skuff til skjerm. U-forlaget,Oslo. ISBN 82-00-12670-6.
 • Hodne, Bjarne & Aukrust, Knut Hermundstad (1998). Fra skuff til skjerm. Om universitetenes databaser for språk og kultur. Universitetetsforlaget. ISBN 82-00-12670-6. 223 s.
 • Aukrust, Knut Hermundstad & Furre, Berge Ragnar (1998). Diakoni og samfunn. Norges forskningsråd. ISBN 82-12-01058-9. 101.
 • Aukrust, Knut Hermundstad & Hodne, Bjarne (1998). Fra skuff til skjerm. Om universitetenes databaser for språk og litteratur. Universitetsforlaget, Oslo.
 • Aukrust, Knut Hermundstad & Hodne, Bjarne (1998). Universitetsforlaget, Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2015). Hjelp Spania. Bergensere og borgerkrigen. Bergens Tidende. ISSN 0804-8983.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2015). Den glemte bergenser. Bergens Tidende. ISSN 0804-8983.
 • Aukrust, Knut (2015). St. Olav i Lom. Heim og bygd. ISSN 0802-7471.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud & Aukrust, Knut (2012). Al-Andalus: Myter og motmyter. Seminar i samarbeid med Knut Aukrust .
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud & Aukrust, Knut (2012). Respondent bokpresentasjon: Spansk gullalder, historiens relevans og religiøst mangfold.
 • Aukrust, Knut (2011). Visigoterne i spansk historie.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2011). Jøder og muslimer må ikke tåles. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2011). Det jødiske og muslimske paradis. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2011). Sluttreplikk (til Finn Olstad). Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2011). Islamofile drømmerier? Replikk til Finn Olstad. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2011). En ny ånd fra Asturia (om Asturiasprisene). Bergens Tidende. ISSN 0804-8983.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2011). Glem ikke al-Andalus. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Aukrust, Knut (2011). Samtaler ved Cajamarca. Fortellinger om religion og humanitet. Fortid. ISSN 1504-1913. 8(4), s. 23–29.
 • Aukrust, Knut (2011). Remembering Sepharad. Jews in Spain before and after 1492.
 • Aukrust, Knut (2010). Ghetto-cultures between holocaust and hip-hop.
 • Aukrust, Knut (2010). Olav den hellige og Herkules. [Radio]. Radioselskapet NRK P2.
 • Aukrust, Knut (2010). Debatt om tilbakelevering av kunst som tyskerne hadde stjålet fra jøder i Ungarn. [Radio]. Kulturnytt NRK P2.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2009). Kulturmøter i spansk historie - et streiftog.
 • Aukrust, Knut (2009). Sefarad - jødenes Spania.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2009). Kulturmøter i spansk historie.
 • Aukrust, Knut (2006). Offentlighetens hellige kuer. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 38–38.
 • Aukrust, Knut (2006). Finkelstein, boikott og Holocaust. Adresseavisen. ISSN 0805-3804.
 • Aukrust, Knut (2006). Finkelstein, boikott og Bergen. Bergens Tidende. ISSN 0804-8983.
 • Aukrust, Knut (2006). Om å sette pris på en barndom, Jack. Et slags liv. Schibsted. ISSN 82-516-2250-6. s. 10–13.
 • Aukrust, Knut (2006). Høfflighet og ukultur. [Radio]. NRK P2 Radioselskapet.
 • Aukrust, Knut (2006). Intervju i forbindelse med åpningen av HL-senteret på Villa Grande. [TV]. TV2-nyhetene.
 • Aukrust, Knut (2005). Trenger vi et Holocaust-senter.
 • Aukrust, Knut (2005). Olav den hellige - helt konge.
 • Aukrust, Knut (2005). Det praktiske akademia - kulturstudier.
 • Aukrust, Knut (2005). Kulturforståelse lønner seg, Samarbeidet mellom Universitetet i Oslo og arbeidslivet.
 • Aukrust, Knut (2005). Ingen fornektelse. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Aukrust, Knut (2005). Holocaust og andre folkemord. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Aukrust, Knut (2005). "Vi ere en Nation vi med ..." Om det norske folkemordet på taterne. Fri som fuglen : medlemsblad for Romanifolkets landsforening. s. 5–7.
 • Aukrust, Knut (2005). Overgrepet mot taterne. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Aukrust, Knut (2005). Arbeidsplassen som campus. Dialog mellom virksomhet og vitenskap.
 • Aukrust, Knut (2005). Etikk fra alle kanter - det kategoriske imperativ og andre umuligheter.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2004). EVU som risikosport; Erfaringer fra etter- og videreutdanningsvirksomheten ved IKS, UiO.
 • Aukrust, Knut (2004). Fortellinger fra ghettoen. Rap og hip-hop som uamerikansk virksomhet.
 • Aukrust, Knut Hermundstad & Skulstad, Dorte Marie (2003). Kulturstudier for alle. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. 144(19.sept).
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2003). Rap-kulturen. [Radio]. Lang Lunsj: Østlandssendingen.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2003). Hip-hop og image. [TV]. Stereo.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2003). "Mellom bakkar og berg utmed havet": Hus og landskap i et kulturhistorisk perspektiv.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2003). Holocaust between Remembrance and Research.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2003). Norway and the Europian Union.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2003). Norway's Road to the Welfare State.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2002). Hip-hop og kulturstudier.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2002). "Fuck off pops, dear mama!" Mor, far og barn i rap-musikken.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2002). All you motherfuckers: Fuck you too. Rap-musikkens politiske ethos. Utflukt. ISSN 0804-9327. s. 40–47.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2001). Christopher Bruuns norskdom og kristendom: fra Dybbøl til trøbbel.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2001). "Me against the world" - avmaktens konfigurasjoner. Noen synspunkter på språk, rase og rap-musikk.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2000). Jesus - 2000 ansikter. Foredrag ved åpningen av Humanioradagene 2000.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2000). Jesus - 2000 ansikter. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 105(5/6), s. 387–394.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2000). Østlandssendingens lunsjgjest i anledning Humanioradagene 2000. [Radio]. Oslo : Universitetet i Oslo.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1999). Christopher Bruun. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-0734-3. s. 497–499.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1999). Ordensliv på norsk. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214. 11(3), s. 34–39.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1999). Kirken som det hellige sted i lys av folkelige tradisjoner og nyere praksis. Telemark historie. ISSN 0800-3408. 20, s. 21–28.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1999). Om hellige steder. [Radio]. NRK P2 "Sånn er livet".
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1999). Om tabuer. [Radio]. NRK P2 "Herfra til halvti".
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1999). Om 1000-årsskifter. [Radio]. NRK P1 Østlandssendingen "Dagens lunsjgjest".
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1999). Narratives from the Nunnery.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1999). Race and Disgrace in Nordic Folklore.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1998). Globalisation, Cultural Imperialism and Norwegian identity.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1998). Trolls, churches and St. Olav. The construction of sacred space.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 11. mai 2022 21:56