Anne Eriksen

Bilde av Anne Eriksen
English version of this page
Telefon +47 22856989
Rom 641 GM
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

Kunnskapshistorie; bokhistorie; folkloristikk; kollektivt minne og minnepolitikk; historiske steder og nasjonalisme; fortidsforståelse og historiesyn; medisinhistorie (særlig 1700-tall); historiske perspektiver på natur, klima og miljø.

Undervisning

Masterprogrammet i europeisk kultur.

Program for kulturhistorie (BA) og  Kulturhistorie og museologi (MA).

Bakgrunn 

Professor i kulturhistorie fra 2003. Professor i folkloristikk fra 1996.

Emneord: Kulturhistorie, Naturen og det naturlige, Folkereligiøsitet, Historieforståelse og minnepolitikk, Museer og museologi, Kollektiv erindring, Medisinhistorie

Publikasjoner

 • 1995: Det var noen annet under krigen. 2.verdenskrig i norsk kollektivtradisjon.
 • 1997: Minner fra Den evige stad. Skandinavers reiser til Roma 1850-1900.
 • 1999: Historie, minne og myte.
 • 2002: Mariakult og helgendyrkelse i moderne katolisisme (sammen med Anne Stensvold).
 • 2006: Tradisjon og fortelling. En innføring i folkloristikk (sammen med Torunn Selberg).
 • 2007: Topografenes verden. Fornminner og fortidsforståelse.
 • 2008: Kulturanalyse. En teksthistorie (sammen med Anders Johansen, Siv Ellen Kraft og Erling Sandmo)
 • 2009: Museum. En kulturhistorie
 • 2014: From Antiquities to Heritage. Transformations of Cultural Memory
 • 2020: Livets læremester. Historiske kunnskapstradisjoner i Norge 1650 - 1840
 • Eriksen, Anne & Kverndokk, Kyrre (2022). Sjanger. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473.
 • Eriksen, Anne (2022). Mitt skp er lastet med ... Fra rasetenkningens kulturhistorie, Rasisme : Fenomenet, forskningen, erfaringene. Universitetsforlaget. ISSN 9788215063065. s. 172–188.
 • Eriksen, Anne (2021). The Intrusiveness of Heritage. Ethnologia Europaea. ISSN 0425-4597. 51(2), s. 1–22. doi: 10.16995/EE.2955. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kverndokk, Kyrre & Eriksen, Anne (2021). Climate Change Temporalities: Narratives, Genres, and Tropes. I Kverndokk, Kyrre; Bjærke, Marit Ruge & Eriksen, Anne (Red.), Climate Change Temporalities. Explorations in Vernacular, Popular and Scientific Discourse. Routledge. ISSN 978-0-367-47960-2. s. 3–14.
 • Eriksen, Anne (2021). Smoke. smells, and seaweeds in eighteenth century Norway. I Kverndokk, Kyrre; Bjærke, Marit Ruge & Eriksen, Anne (Red.), Climate Change Temporalities. Explorations in Vernacular, Popular and Scientific Discourse. Routledge. ISSN 978-0-367-47960-2. s. 141–157. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eriksen, Anne (2020). Stiklestad - historisk grunn. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 19(2), s. 13–28. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andersen, Marit Helen; Urstad, Kristin Hjorthaug; Larsen, Marie Hamilton; Engebretsen, Eivind; Ødemark, John & Eriksen, Anne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Processes of knowing in the translation of a health communication intervention for dialysis patients awaiting kidney transplantation. Patient Education and Counseling. ISSN 0738-3991. s. 1–7. doi: 10.1016/j.pec.2020.09.009.
 • Krefting, Ellen Marie & Eriksen, Anne (2020). Formens makt og materialitet. Om studiet av kunnskapsformer i katekismer og skipslogger. Slagmark. ISSN 0108-8084. s. 31–49.
 • Eriksen, Anne & Krefting, Ellen Marie (2020). Formens makt og materialitet: Om studiet av kunnskapens former i katekismer og skipslogger. Slagmark. ISSN 0108-8084. 81, s. 31–50.
 • Eriksen, Anne (2020). Smallpox inoculation: translation, transference and transformation. Palgrave Communications. ISSN 2055-1045. 6. doi: 10.1057/s41599-020-0431-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eriksen, Anne (2019). Fedrelandskjærlighet i oversettelse. Ove Mallings "Store og gode Handlinger af Danske, Norske og Holstenere". I Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Hemstad, Ruth Solveig; Nøding, Aina & Rønning, Anne Birgitte (Red.), Litterære verdensborgere: Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850. Nasjonalbiblioteket. ISSN 978-82-7965-414-8. s. 357–376.
 • Eriksen, Anne (2019). History, Exemplarity and Improvements: 18th Century Ideas about Man-Made Climate Change. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research. ISSN 2000-1525. 11(3-4), s. 353–368. doi: 10.3384/cu.2000.1525.1909302. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eriksen, Anne (2019). Vikinger, veibygging og verdensarv. Borrehaugene i Vestfold og kulturarvens konsekvenser. Former som formar. Musik, kulturarv och öar. Uppsala universitet. ISSN 978-91-506-2753-4. s. 145–158.
 • Eriksen, Anne (2019). Herthadalen, fortidsbruk og historiefag. Historisk Tidsskrift (Danmark). ISSN 0106-4991. 119(1), s. 59–84.
 • Eriksen, Anne (2019). Commonplaces, copies, and copiousness . I Brenna, Brita Astrid Staxrud; Christensen, Hans Dam & Hamran, Olav (Red.), Museums as Cultures of Copies. The Crafting of Artefacts and Authenticity. Routledge. ISSN 9780815364917. s. 197–223. doi: 10.4324/9781351106498-18. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eriksen, Anne (2018). Eksemplarisk usedelighet. Eilert Sundts bruk av eksempler i Om sædeligheds-tilstanden (1857). Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 17(1), s. 25–38. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eriksen, Anne (2018). Commonplaces and Simple Truths: Ludvig Holberg's Synopsis Historiae Universalis (1733) and the Tradition of Textbooks. I Jordheim, Helge; Bjørnstad, Hall & regent-susini, anne (Red.), Universal History and the Making of the Global. Routledge. ISSN 9781138316195. s. 173–190. doi: 10.4324/9780429455810-12. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eriksen, Anne; Brenna, Brita Astrid Staxrud & Mo, Gro Bjørnerud (2017). Theorizing Copies. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research. ISSN 2000-1525. 9(1), s. 1–5. doi: 10.3384/cu.2000.1525.17911. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eriksen, Anne (2017). Copies, Concepts and Time. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research. ISSN 2000-1525. 9(1), s. 6–22. doi: 10.3384/cu.2000.1525.17916. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eriksen, Anne (2017). Time and exemplarity. Journal of Early Modern Studies. ISSN 2279-7149. 6, s. 183–204. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eriksen, Anne (2017). Romerske mirakler og kronede madonnabilder. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 16(1), s. 27–40. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eriksen, Anne (2017). The Medical Periodicals of J.C. Tode and the Idea of Public Health. Scandinavian Journal of History. ISSN 0346-8755. 42(1), s. 28–45. doi: 10.1080/03468755.2016.1204677. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eriksen, Anne (2016). Entangled Genealogies. History and the Notion of Tradition. Ethnologia Europaea. ISSN 0425-4597. 46(2), s. 91–105.
 • Eriksen, Anne (2016). Public and Population in S.A.D. Tissot’s Books of Medical Advice (1761–1770). Arv. Nordic Yearbook of Folklore. ISSN 0066-8176. 72, s. 85–110.
 • Eriksen, Anne (2016). Krumsabler, krutt og kanoner. Historiske våpensamlinger og moderne museer. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 15(2), s. 22–36.
 • Eriksen, Anne (2016). Advocating Inoculation in the Eighteenth Century: Exemplarity and Quantification. Science in Context. ISSN 0269-8897. 29(2), s. 213–239. doi: 10.1017/S0269889716000028.
 • Eriksen, Anne (2016). Antikvarene, tingene og tiden. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 3–7.
 • Eriksen, Anne & Selberg, Torunn (2015). The order of folklore: Rachel Busk and the folk-lore of Rome. Folklore. ISSN 0015-587X. 126(3), s. 301–316. doi: 10.1080/0015587X.2015.1068027.
 • Eriksen, Anne (2015). How to Study History. Nicolas Lenglet Dufresnoy and the Heritage of Ars Historia. 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies. ISSN 1652-4772. 12, s. 13–31. doi: 10.7557/4.3523.
 • Eriksen, Anne (2014). Bautasteiner, monumenter og nasjonale minner. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 13(4), s. 19–31.
 • Eriksen, Anne (2014). Nasjon og museum. Vestfoldminne. ISSN 0504-0590. s. 55–64.
 • Eriksen, Anne (2014). Historiebegrep og historiske genre, Historikeren Ludvig Holberg. Scandinavian Academic Press. ISSN 978-82-304-0123-1. s. 33–59.
 • Eriksen, Anne (2013). Making Sense of Europe. I Rogge, Jörg (Red.), Making Sense as a cultural practice - Historical perspectives. Transcript Verlag. ISSN 978-38376-2531-8. s. 93–105. doi: 10.14361/transcript.9783839425312.93.
 • Eriksen, Anne (2013). Museet og tingene, fremvisning og usynliggjøring, Tingenes tilsynekomster. Kulturproduksjon, materialitet og estetikk. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-731-2. s. 169–192.
 • Eriksen, Anne; Reinton, Ragnhild Evang & Göran, Maria Charlotta (2013). Tingenes tilsynekomster: Historie og estetikk, Tingenes tilsynekomster. Kulturproduksjon, materialitet og estetikk. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-731-2. s. 9–24.
 • Eriksen, Anne (2013). Cure or Protection? The meaning of smallpox inoculation, ca 1750–1775. Medical history. ISSN 0025-7273. 57(4), s. 516–536. doi: 10.1017/mdh.2013.37.
 • Eriksen, Anne (2013). Edvard Edvardsens Bergensbeskrivelse og den europeiske antikvarianismen. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 92(3), s. 385–404.
 • Rogan, Bjarne & Eriksen, Anne (2013). Et sekel kulturhistorie. I Rogan, Bjarne & Eriksen, Anne (Red.), Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-723-7. s. 9–23.
 • Eriksen, Anne (2013). Giants: from Monsters to Ancestors. Analele Universitatii Bucuresti. ISSN 1220-0255. LXI, s. 15–28.
 • Eriksen, Anne (2013). Tradisjon og kulturarv, Folkloristikens aktuella utmaningar. Vänbok til Ulf Palmenfelt. Gotland University Press. ISSN 978-91-86343-15-6. s. 79–96.
 • Eriksen, Anne & Rønning, Anne Birgitte (2012). Eksemplarisk statskunst og mangfoldig kvinneliv i Ludvig Holbergs heltinnehistorier. I Krefting, Ellen Marie; Eriksen, Anne & Rønning, Anne Birgitte (Red.), Eksemplets makt. Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag. Spartacus. ISSN 9788230400890. s. 113–145.
 • Krefting, Ellen Marie; Eriksen, Anne & Rønning, Anne Birgitte (2012). Eksemplets makt. I Krefting, Ellen Marie; Eriksen, Anne & Rønning, Anne Birgitte (Red.), Eksemplets makt. Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag. Spartacus. ISSN 9788230400890. s. 9–38.
 • Kjus, Audun; Bartolo, Inês Espås; Eriksen, Anne; Krefting, Ellen Marie; Ruud, Lise Camilla & Rønning, Anne Birgitte [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2011). Autoritet og eksempel. Rhetorica Scandinavica. ISSN 1397-0534.
 • Eriksen, Anne (2011). Museum - beterninger og betydninger. I Lönnqvist, Bo; Huldén, Niklas; Lindqvist, Yrsa & Österlund-Pötsch, Susanne (Red.), Kulturens byggstenar. Festskrift til Anna-Maria Åström. Föreningen Brage. ISSN 978-951-9224-75-6. s. 66–72.
 • Eriksen, Anne (2011). From Ethnology and Folklore Studies to Cultural History in Scandinavia. I Rogge, Jörg (Red.), Cultural History in Europe. Institutions - Themes - Perspectives. Transcript Verlag. ISSN 978-3-8376-1724-5. s. 31–44. doi: 10.14361/transcript.9783839417249.31.
 • Eriksen, Anne (2011). Medisinsk opplysning, medisinsk autoritet : S.A.D. Tissots "Underretning for Landmanden-". Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 10(2/3), s. 62–72.
 • Eriksen, Anne (2010). A Case of Exemplarity: C.F.Rottböll's history of smallpox inoculation in Denmark-Norway, 1766. Scandinavian Journal of History. ISSN 0346-8755. 35(4), s. 351–370. doi: 10.1080/03468755.2010.522042.
 • Eriksen, Anne (2010). Fra stevneplass til dialoginstitusjon.Norske kulturhistoriske museer 1950-2010. I Rogan, Bjarne & Amundsen, Arne Bugge (Red.), Samling og museum. Kapitler av museenes historie, praksis og ideologi. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-610-0. s. 61–75.
 • Eriksen, Anne (2010). Smallpox inoculation in eighteenth-century Norway. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 89(3), s. 345–+.
 • Eriksen, Anne (2010). Making Facts from Stones. Gerhard Schøning and the Cathedral of Trondheim. 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies. ISSN 1652-4772. s. 97–122.
 • Eriksen, Anne (2010). Koppeinokulasjon i Norge. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 89, s. 345–366.
 • Eriksen, Anne (2010). Livets læremester eksemplarisk historieskriving. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 9(2), s. 39–54.
 • Eriksen, Anne (2010). Speaking about disease Provincialläkare Lars Montin and the inoculation of smallpox. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 9(1), s. 57–74.
 • Eriksen, Anne (2010). Memorial, Sentiment and Exemplarity. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. ISSN 0066-8176. 66, s. 143–162.
 • Eriksen, Anne (2009). Foreword. I Eriksen, Anne & Sigurdsson, Jon Vidar (Red.), Negotiating Pasts in the Nordic Countries. Interdisciplinary Studies in History and Memory. Nordic Academic Press. ISSN 9789185509331. s. 7–12.
 • Eriksen, Anne (2009). On Whales, Potholes, and Giants. I Eriksen, Anne & Sigurdsson, Jon Vidar (Red.), Negotiating Pasts in the Nordic Countries. Interdisciplinary Studies in History and Memory. Nordic Academic Press. ISSN 9789185509331. s. 151–173.
 • Eriksen, Anne & Sigurdsson, Jon Vidar (2009). Negotiating the Past – an Afterthought. I Eriksen, Anne & Sigurdsson, Jon Vidar (Red.), Negotiating Pasts in the Nordic Countries. Interdisciplinary Studies in History and Memory. Nordic Academic Press. ISSN 9789185509331. s. 309–314.
 • Eriksen, Anne (2009). Kulturarv og kulturarvinger. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 26(3-4), s. 474–480.
 • Eriksen, Anne (2009). Fra niende april til åttende mai. Fem viktige år i nasjonens historie. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 21(3-4), s. 13–21.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kverndokk, Kyrre; Bjærke, Marit Ruge & Eriksen, Anne (2021). Climate Change Temporalities. Explorations in Vernacular, Popular and Scientific Discourse. Routledge. ISBN 978-0-367-47960-2. 190 s.
 • Eriksen, Anne (2020). Livets læremester. Historiske kunnskapstradisjoner i Norge 1650-1840. Pax Forlag. ISBN 9788253041841. 336 s.
 • Eriksen, Anne (2014). From Antiquities to Heritage. Transformations of Cultural Memory. Berghahn Books. ISBN 978-1-78238-298-0. 179 s.
 • Eriksen, Anne; Reinton, Ragnhild Evang & Göran, Maria Charlotta (2013). Tingenes tilsynekomster. Kulturproduksjon, materialitet og estetikk. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-731-2. 235 s.
 • Rogan, Bjarne & Eriksen, Anne (2013). Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-723-7. 697 s.
 • Krefting, Ellen Marie; Eriksen, Anne & Rønning, Anne Birgitte (2012). Eksemplets makt. Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag. Spartacus. ISBN 9788230400890. 315 s.
 • Eriksen, Anne (2012). Museum. En kulturhistorie. Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek. ISBN 978-82-16-11697-5. 251 s.
 • Selberg, Torunn; Eriksen, Anne & Garnert, Jan (2012). Historien in på livet. Diskussioner om kulturarv och minnespolitik. Nordic Academic Press. ISBN 978-91-87121-02-9. 277 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Eriksen, Anne (2021). Kelp and Climate in 18th Century Norway.
 • Eriksen, Anne (2020). Guds vilje i verden. Jonas Ramus' verdenshistorie fra 1706.
 • Eriksen, Anne (2020). Tradition, Heritage and Time. Ethnologia Europaea. ISSN 0425-4597. 50(1). doi: 10.16995/ee.1998. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eriksen, Anne (2019). Velmente tanker om korndyrkningens forbedring. Eller: fordelene ved menneskeskapt klimaendring.
 • Eriksen, Anne (2019). Hesitant Heirs and the Intrusiveness of Heritage.
 • Eriksen, Anne (2018). Fra Herthadalen til sagnlandet Lejre. Historiebruk, historiefag og reenactments.
 • Eriksen, Anne (2018). Taksonomi eller historieteori? Salongen.no.
 • Eriksen, Anne (2016). Editorial. The Cultural History of Medicine. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. ISSN 0066-8176. 72, s. 7–10.
 • Eriksen, Anne (2016). Å skrive med teori.
 • Eriksen, Anne (2016). Historien som læremester.
 • Eriksen, Anne (2016). Topografisk litteratur.
 • Eriksen, Anne (2015). Folklore and authority.
 • Eriksen, Anne (2015). Folkloristics and the Heritage Field.
 • Eriksen, Anne (2014). Minneord - Olav Christensen. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 13(3), s. 69–70.
 • Eriksen, Anne (2014). Anmeldelse: En pokkers skrivesyke. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 13(4), s. 76–77.
 • Eriksen, Anne (2013). Folklore and the Sources of Authority.
 • Eriksen, Anne (2013). Historie og metode i Holbergs universalhistorie (1733).
 • Eriksen, Anne (2012). Ruiner: Estetikk og historie.
 • Eriksen, Anne (2012). Making sense of Europe. Johannes Lilienskiold and his Grand Tour.
 • Eriksen, Anne & Rønning, Anne Birgitte (2012). Eksemplaritet og kjønn i Heltinnehistoriene.
 • Eriksen, Anne (2012). Health and work in the medical thought of S.A.D.Tissot.
 • Eriksen, Anne (2012). A king and his horse. Glory, memory, eternity.
 • Eriksen, Anne (2011). The limited past, or: why does heritage grow?
 • Eriksen, Anne (2011). Presentism and the scientific fact.
 • Eriksen, Anne (2010). Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 9(2).
 • Eriksen, Anne (2010). Smallpox inoculation - grand narrative revisited.
 • Eriksen, Anne & Rønning, Anne Birgitte (2010). Holbergs heltinne-historier, "efter Plutarchi Maade".
 • Eriksen, Anne (2010). From European ethnology and folklore studies to cultural history in Scandinavia.
 • Eriksen, Anne (2009). Votivgaver og pilegrimsferder. I Storli, Terje (Red.), TAMA offergave og kriserite. En utstilling med offergaver og kunst. Terje Storli. ISSN 978-82-998095-0-4. s. 81–85.
 • Eriksen, Anne (2009). Kulturarven griper om seg. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 20–21.
 • Eriksen, Anne (2009). Jula. Dagbladet. ISSN 0805-3766. s. 12–13.
 • Eriksen, Anne (2013). Utviklingen på museumsfeltet. Delrapport til Kulturutredningen 2014 (NOU 2013:3). Regjeringen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 13. jan. 2022 10:20