Arne Bugge Amundsen

Bilde av Arne Bugge Amundsen
English version of this page
Telefon +47 22857629
Mobiltelefon +47 92244774 +4792244774
Rom PAM 420
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

Nordeuropeisk kirkehistorie og kulturhistorie 1500-1900, med vekt på følgende temaer: ritualer og livsoverganger, folkelig religiøsitet og vekkelser, herregårder og adel, museer og kulturlandskap, lokal- og regionalhistorie

Bakgrunn


Født 1955. Mellomfag i folkloristikk 1978. Cand. theol. 1979. Forskningsstipendiat i kirkehistorie 1980-1981. Forskningsstipendiat Norges almenvitenskapelige forskningsråd (NAVF) 1982-1985. Forskningsarkivar 1986-1987. Dr. philos. Universitetet i Oslo 1987. Førstekonservator og leder for arkiv- og historieavdelingen ved Borgaryssel Museum, Sarpsborg, 1987-1994. Førsteamanuensis i folkloristikk, Universitetet i Oslo, 1995. Professor i folkloristikk, Universitetet i Oslo, 1996. Professor i kulturhistorie, Universitetet i Oslo, 2003.

Priser

 
Pris for fremragende kulturhistorisk forskning fra Kungliga Gustav Adolfs Akademien, Uppsala, 1993.

Verv

Dekan ved Det humanistiske fakultet 2015-2018.

Instituttleder ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 2007-2014.

Styreleder i Instituttet for sammenlignende kulturforskning, Oslo, fra 2010.

Redaktør av ARV. Nordic Yearbook of Folklore, fra 2003.

1987 medlem av Norsk Kirkehistorisk Samfunn, Oslo

Medlem av kommisjoner for studier av Ethnology of Religion (1993- ) og The Ritual Year (2005- ) innenfor SIEF (Société Internationale d'Etnologie et de Folklore)

2002 medlem av Kgl. Gustav Adolfs Akademien, Uppsala

2004 medlem av Societas Scientarum Fennica/Finska Vetenskaps-Societeten, Helsinki/Helsingfors

2008 medlem av ENID – European Network on the Instruments of Devotion (se http://www.enid.uib.no/)

2016 medlem av Det norske videnskaps-akademi, Oslo

Samarbeid

Partnere i prosjektet EuNaMus (2010-2013), se

http://www.ep.liu.se/eunamus/

CV

Emneord: Kulturhistorie, Folkereligiøsitet, Folklore og folkeminne, Ritualer, Museer og museologi, Norske herregårder

Publikasjoner

 • Vekkelsens møtesteder (2014, ed.)
 • Museum Policies in Europe 1990-2010: Negotiating Professional and Political Utopia (2012, ed. with Lill Eilertsen)
 • National Museums. New Studies From Around the World (2011, ed. with Simon J. Knell, Peter Aronsson et al.)
 • Samling og museum. Kapitler av museenes historie, praksis og ideologi (2010, ed. with Bjarne Rogan)
 • Religiøs tro og praksis i den dansk-norske helstat fra reformasjonen til opplysningstid ca. 1500-1814 (2010, ed. with Henning Laugerud)
 • National museums in a global world. NaMu III (Linköping 2008, ed. with Andreas Nyblom)
 • Revival and Communication. Studies in the History of Scandinavian Revivals, 1700-2000 (2007, ed.)
 • Ritualer. Kulturhistoriske studier (2006, ed. with Bjarne Hodne og Ane Ohrvik)
 • Norges religionshistorie (2005, ed.)
 • Trøgstad. Kulturhistorie 1500-1800 (2004), Trøgstad. Kulturhistorie 1800-1900 (2007), Trøgstad. Kulturhistorie 1900-1950 (2008)
 • Categories of Sacredness in Europe, 1500-1800 (2003, ed. with Henning Laugerud)
 • Museer i fortid og nåtid. Essays i museumskunnskap (2003, ed. with Bjarne Rogan og Margrethe C. Stang)
 • Sagnomsust. Fortelling og virkelighet (Oslo 2002, ed. with Bjarne Hodne and Ane Ohrvik)
 • Norsk fritenkerhistorie 1500-1850 (2001, with Henning Laugerud)
 • Kollegialitet og interessekamp. Den norske kirkes presteforening 1900-2000 (2000)
 • Folkloristiske klassikere 1800-1930 (1999, ed. with Anne Eriksen)
 • Borge. Kulturhistorie 1500-1800 (1993), Borge. Kulturhistorie 1800-1920 (2003)
 • Folkelig og kirkelig tradisjon. Dåpsforståelser i Norge særlig på 1800-tallet (1987/1989)
 • Dåp og tradisjon. Dåpstro og dåpspraksis i noen Østfold-distrikter på 1700- og 1800-tallet (1983)
 • Amundsen, Arne Bugge (2021). Reforming Material Landscapes in Nineteenth-Century Scandinavia. I Maeyer, Jan de & Margry, Peter Jan (Red.), Material Change The Impact of Reform and Modernity on Material Religion in North-West Europe, 1780-1920 . Leuven University Press. ISSN 9789462702820. s. 184–209.
 • Amundsen, Arne Bugge (2021). Svarteboken fra Borge. En kritisk lesning. I Ostad, Johanne & Kleivane, Elise (Red.), Språk i arkivet. Historier om hvordan språk reflekterer samfunnet. Nasjonalbiblioteket. ISSN 978-82-7965-465-0. s. 109–133. Fulltekst i vitenarkiv
 • Amundsen, Arne Bugge (2021). The Middle Ages in the Construction of Nineteenth-Century Norway. I Glauser, Jürg & Hermann, Pernille (Red.), Myth, Magic, and Memory in Early Scandinavian Narrative Culture. Brepols. s. 271–285.
 • Amundsen, Arne Bugge (2021). The New Zion in Norway in the 1740s. I Zorgati, Ragnhild Johnsrud & Bohlin, Anna (Red.), Tracing the Jerusalem Code. Volume 3: The Promised Land Christian Cutures in Modern Scandinavia (ca. 1750-ca. 1920). Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 9783110634884. s. 127–130. doi: https%3A/doi.org/10.1515/9783110639476.
 • Amundsen, Arne Bugge (2021). Christiania - Jerusalem or Babel? Conflicts on Religious Topography in Seventeenth-Century Norway. I Oftestad, Eivor Andersen & Haga, Joar (Red.), Tracing the Jerusalem Code. Volume 2: The Chosen People. Christian Cultures in Early Modern Scandinavia (1536-ca. 1750). Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-063487-7. s. 266–281. doi: https%3A/doi.org/10.1515/9783110639452.
 • Amundsen, Arne Bugge (2021). The Nordic Zion: The Coronation of Christian III, King of Denmark-Norway, in 1537. I Oftestad, Eivor Andersen & Haga, Joar (Red.), Tracing the Jerusalem Code. Volume 2: The Chosen People. Christian Cultures in Early Modern Scandinavia (1536-ca. 1750). Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-063487-7. s. 72–96. doi: https%3A/doi.org/10.1515/9783110639452.
 • Amundsen, Arne Bugge (2021). Livet i Døden. En lesning av Hans Nielsen Hauges bok fra 1818. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap. ISSN 1504-6605. 75(1-2), s. 49–68. Fulltekst i vitenarkiv
 • Amundsen, Arne Bugge (2020). Religiøse kulturlandskap i Skandinavia på 1700- og 1800-tallet. Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. ISSN 0071-7436. 174, s. 53–82. Fulltekst i vitenarkiv
 • Amundsen, Arne Bugge (2019). Mission and Superstition: "The North" in Seventeenth- and Eighteenth-Century Theological Anthropology. I Bourguignon, Annie & Harrer, Konrad (Red.), Writing the North of the North / L'Écriture du Nord du Nord / Den Norden des Nordens (be-)schreiben. Frank & Timme. ISSN 978-3-7329-0625-3. s. 87–102.
 • Amundsen, Arne Bugge (2019). Pastoralt kulturminnevern: Gerhard Schøning, Jacob Neumann og Magnus Brostrup Landstad. Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. ISSN 0071-7436. 173, s. 9–26.
 • Amundsen, Arne Bugge (2019). Pastoral Ideals and Public Sphere in Christiania (Oslo) in the Seventeenth Century. I Angel, Sivert; Elstad, Hallgeir & Oftestad, Eivor Andersen (Red.), Were We Ever Protestants? : Essays in Honour of Tarald Rasmussen. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-059828-5. s. 219–242. doi: 10.1515/9783110600544-014.
 • Amundsen, Arne Bugge (2019). De minneløse. I Rasmussen, Tarald (Red.), Å minnes de døde : døden og de døde i Norge etter reformasjonen. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202515492. s. 225–234.
 • Amundsen, Arne Bugge (2019). Kongens minne. I Rasmussen, Tarald (Red.), Å minnes de døde : døden og de døde i Norge etter reformasjonen. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202515492. s. 91–113.
 • Amundsen, Arne Bugge (2019). Kirkerett og liturgi. I Rasmussen, Tarald (Red.), Å minnes de døde : døden og de døde i Norge etter reformasjonen. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202515492. s. 49–67.
 • Amundsen, Arne Bugge & Aavitsland, Kristin Bliksrud (2019). Bondens minne. I Rasmussen, Tarald (Red.), Å minnes de døde : døden og de døde i Norge etter reformasjonen. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202515492. s. 161–172.
 • Amundsen, Arne Bugge (2019). Reformation, Manors and Nobility in Norway 1500-1821. I Finch, Jonathan; Dyrmann, Kristine & Frausing, Mikael (Red.), Estate Landscapes in northern Europe. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 9788771845198. s. 233–270.
 • Amundsen, Arne Bugge (2018). Det reformerte landskapet. Det kirkelige kulturlandskapet rundt Oslofjorden etter reformasjonen. I Koefoed, Nina Javette (Red.), Religion som forklaring? Kirke og religion i stat og samfund. Festskrift til Per Ingesman. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 978 87 7184 570 9. s. 307–324.
 • Amundsen, Arne Bugge (2017). The Reformation and Rituals. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. ISSN 0066-8176. 73, s. 115–133. Fulltekst i vitenarkiv
 • Amundsen, Arne Bugge (2017). Hauge som kirkehistorisk aktør og betrakter. I Dørum, Knut & Sødal, Helje Kringlebotn (Red.), Hans Nielsen Hauge. Fra samfunnsfiende til ikon. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-56167-3. s. 56–75.
 • Amundsen, Arne Bugge (2017). Hans Nielsen Hauge. Et 1800-tallsminne mellom historisk profesjonalisering og ideologisk hegemonisering. I Dahlbacka, Jakob & Groop, Kim (Red.), Väckelser som minnes- och meningsskapande narrativ. Åbo Akademi. ISSN 978-952-12-3562-7. s. 57–101.
 • Amundsen, Arne Bugge (2017). Reformasjonen og kulturlandskapet. I Rasmussen, Tarald & Tjørhom, Ola (Red.), Reformasjonen i nytt lys. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-53086-0. s. 165–191.
 • Amundsen, Arne Bugge (2017). Reformasjonen og ritualene. I Rasmussen, Tarald & Tjørhom, Ola (Red.), Reformasjonen i nytt lys. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-53086-0. s. 139–163.
 • Amundsen, Arne Bugge (2016). Religion as an Agent of Change. Concluding Remarks. I Ingesman, Per (Red.), Religion as an Agent of Change. Crusades – Reformation – Pietism. Brill Academic Publishers. ISSN 978-90-04-30372-0. s. 257–270. doi: 10.1163/9789004303737_013.
 • Amundsen, Arne Bugge (2015). Funeral Sermons and Lutheran Social Practices. An Example from 16th-century Denmark-Norway. I Rasmussen, Tarald & Flæten, Jon Øygarden (Red.), Preparing for Death, Remembering the Dead. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 978-3-525-55082-3. s. 223–240. doi: 10.13109/9783666550829.223.
 • Amundsen, Arne Bugge & Rosie, Michael (2015). Religion in Scotland and Norway. I Bryden, John Marshall; Brox, Ottar & Riddoch, Lesley (Red.), Northern Neighbours. Scotland and Norway since 1800. Edinburgh University Press. ISSN 978-0-7486-9620-8. s. 188–210. doi: 10.3366/edinburgh/9780748696208.003.0009.
 • Amundsen, Arne Bugge (2014). Oppvekkelsens steder. En lesning av Erik Pontoppidans Sandhed til Gudfrygtighed (1737). I Amundsen, Arne Bugge (Red.), Vekkelsens møtesteder. Lund Universitet Kyrkohistoriska Arkivet. ISSN 978-91-89515-23-9. s. 53–76.
 • Amundsen, Arne Bugge (2014). Reformed Church Interiors in Southern Norway, 1537-1700. I Hansen, Lars Ivar; Bergesen, Rognald Heiseldal & Hage, Ingebjørg (Red.), The Protracted Reformation in Northern Norway. Introductory Studies. Orkana Forlag. ISSN 978-82-8104-241-4. s. 73–92.
 • Amundsen, Arne Bugge (2014). Erik Pontoppidan og hans danske ordspråksamling fra 1739. I Edlund, Lars-Erik & Klintberg, Bengt af (Red.), Aspekter på ordspråk. Föredrag vid ett symposium i Uppsala 27-28 april 2011. Kgl. Gustav Adolfs Akademien. ISSN 978-91-87403-06-4. s. 9–32.
 • Amundsen, Arne Bugge (2013). Et pietistisk kirkerom? Langestrand kirke og den pietistiske billedverden. I Groop, Kim & Sarelin, Birgitta (Red.), Historiska perspektiv på kyrka och väckelse. Festskrift till Ingvar Dahlbacka på 60-årsdagen. Finska Kyrkohistoriska Samfundet. ISSN 978-952-5031-73-7. s. 55–76.
 • Amundsen, Arne Bugge (2013). En demokratisering av kirkerommet? 1800-tallets kirker i Norge. Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. ISSN 0071-7436. 167, s. 91–110.
 • Amundsen, Arne Bugge (2013). Institutt for folkeminnevitenskap. I Rogan, Bjarne & Eriksen, Anne (Red.), Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-723-7. s. 595–621.
 • Amundsen, Arne Bugge (2013). Samlere, forskere og folkeminner på 1800-tallet. I Rogan, Bjarne & Eriksen, Anne (Red.), Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-723-7. s. 27–74.
 • Amundsen, Arne Bugge (2013). A Genre in the Making. The First Study of Charms in Norway. I Kapaló, James; Pócs, Éva & Ryan, William (Red.), The Power of Words. Studies on Charms and Charming in Europe. Central European University Press. ISSN 978-615-5225-10-9. s. 15–26.
 • Amundsen, Arne Bugge (2012). The Folk in the Church. Magnus Brostrup Landstad (1812-1880) as a Clerical Folklore Collector. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. ISSN 0066-8176. 68, s. 67–90.
 • Amundsen, Arne Bugge (2012). Between Repudiation and Empathy: Eilert Sundt, Johan Theodor Storaker and the Collection of Folk Tradition in Nineteenth-Century Norway. I Almqvist, Bo (Red.), Atlantic Currents. Essays on Lore, Literature and Language. Essays in honour of Séamas Ó Catháin on the occasion of his 70th birthday, 31.12.2012. University College Dublin Press. ISSN 9781906359690. s. 45–57.
 • Amundsen, Arne Bugge & Eilertsen, Lill (2012). Introduction. Linköping University Interdisciplinary Studies. ISSN 1650-9617. s. 5–11.
 • Eilertsen, Lill & Amundsen, Arne Bugge (2012). Norwegian Cultural Policy and Its Effect on National Museums. Linköping University Interdisciplinary Studies. ISSN 1650-9617. s. 43–67.
 • Amundsen, Arne Bugge (2012). Kulturforståelse og kulturhistorie. I Bagge, Sverre H.; Collet, John Peter & Kjus, Audun (Red.), P.A.MUNCH Historiker og nasjonsbygger. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978 82 8265 038 0. s. 66–79.
 • Amundsen, Arne Bugge (2012). Lutherske privatkirker i Norge. En studie av Langestrand kirke i Larvik. I Løvlie, Birger; Norseth, Kristin & Schumacher, Jan (Red.), Kirke, kultur, politikk : festskrift til professor dr. theol. Bernt T. Oftestad på 70-årsdagen. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2851-9. s. 13–26.
 • Amundsen, Arne Bugge (2012). The devotion of the simple and pure: devotional culture in the Haugean movement in Norway, 1796-1840. I Laugerud, Henning & Ryan, Salvador (Red.), Devotional Cultures of European Christianity, 1790-1960. Four Courts Press. ISSN 978-1-84682-303-9. s. 13–33.
 • Amundsen, Arne Bugge (2011). Västerhavets kulturarv - finnes den? I Aske, Aina & Forneheim, Maria (Red.), Västerhavets kulturarv. Kulturmöter i skandinavisk periferi. Unipub forlag. ISSN 9788299784627. s. 11–31.
 • Amundsen, Arne Bugge (2011). National Museums in Sápmi. Linköping Electronic Conference Proceedings. ISSN 1650-3686. s. 733–746.
 • Amundsen, Arne Bugge (2011). National Museums in Norway. Linköping Electronic Conference Proceedings. ISSN 1650-3686. s. 653–666.
 • Amundsen, Arne Bugge (2011). National Museums in Iceland. Linköping Electronic Conference Proceedings. ISSN 1650-3686. s. 425–434.
 • Amundsen, Arne Bugge (2011). Folk Museums and Worker's Memories. The Norsk Folkemuseum and Working-Class Culture. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. ISSN 0066-8176. 67, s. 97–110.
 • Amundsen, Arne Bugge (2011). Men of Vision. Hans Aall, Moltke Moe and the Representations of the Emerging Nation-State at the Norsk Folkemuseum in Oslo. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. ISSN 0066-8176. 67, s. 37–56.
 • Amundsen, Arne Bugge (2011). Reformerte kirkerom? En studie av de lutherske kirkerommene i Østfold 1537-1700. I Naguib, Saphinaz Amal & Rogan, Bjarne (Red.), Materiell kultur & kulturens materialitet. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-630-8. s. 289–309.
 • Amundsen, Arne Bugge (2010). Museet i fortellingsperspektiv: Sted, rom og fortellingsunivers. I Rogan, Bjarne & Amundsen, Arne Bugge (Red.), Samling og museum. Kapitler av museenes historie, praksis og ideologi. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-610-0. s. 111–128.
 • Amundsen, Arne Bugge & Brenna, Brita (2010). Museer, kritisk museologi og tverrfaglige museumsstudier. I Rogan, Bjarne & Amundsen, Arne Bugge (Red.), Samling og museum. Kapitler av museenes historie, praksis og ideologi. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-610-0. s. 9–23.
 • Amundsen, Arne Bugge (2010). Biografi og selvbiografi i den haugianske vekkelsen. I Dahlbacka, Ingvar & Nordbäck, Carola (Red.), Biografin i väckelseforskningen. Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo Akademi. ISSN 9789521225239. s. 9–22.
 • Amundsen, Arne Bugge (2010). Kulturhistorie uten nasjonale perspektiver? I Hemmersam, Flemming; Jespersen, Astrid & Otto, Lene (Red.), Kulturelle processer i Europa. Museum Tusculanums Forlag. ISSN 978-87-635-0505-5. s. 81–90.
 • Amundsen, Arne Bugge (2010). Dynamikk og dynasti. Norsk luthersk reformasjon og geistlige strategier. I Amundsen, Arne Bugge & Laugerud, Henning (Red.), Religiøs tro og praksis i den dansk-norske helstat fra reformasjonen til opplysningstid ca. 1500-1814. Unipub forlag. ISSN 978-82-998339-0-5. s. 49–72.
 • Amundsen, Arne Bugge (2010). Churches and the Culture of Memory. A Study of Lutheran Church Interiors in Østfold, 1537-1700. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. ISSN 0066-8176. 66, s. 117–142.
 • Amundsen, Arne Bugge (2009). Fredrik Skott - Folkets minnen. RIG: Kulturhistorisk tidskrift. ISSN 0035-5267. s. 41–44.
 • Amundsen, Arne Bugge (2008). Translating Narratives. The Interpretation of Legends in Recent Norwegian Folklore Studies. I Gunnell, Terry (Red.), Legends and Landscape. Háskólaútgáfan. ISSN 978-9979-54-806-5. s. 91–102.
 • Amundsen, Arne Bugge (2008). Himmelens eller helvetes budbringere. Hvordan har vi snakket med engler og demoner gjennom tidene. I Hobson, Annette (Red.), P2-akademiet. Transit. ISSN 978-82-7596-164-6. s. 20–29.
 • Amundsen, Arne Bugge (2008). The Drammen Pietists: Messengers of a New Order in Norway in the 1740s? I van Lieburg, Fred & Lindmark, Daniel (Red.), Pietism, Revivalism and Modernity, 1650-1850. Cambridge Scholars Publishing. ISSN 978-1-84718-651-5. s. 63–88.
 • Amundsen, Arne Bugge (2008). Senses or non-senses. Debates on rituals in pre-reformation Denmark. Traditiones. ISSN 0352-0447. 36(1), s. 19–27.
 • Amundsen, Arne Bugge (2007). Revival and Communication. An Introductory Essay. I Amundsen, Arne Bugge (Red.), Revival and Communication. Studies in the History of Scandinavian Revivals 1700-2000. Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv. ISSN 91-89515-14-5. s. 9–18.
 • Amundsen, Arne Bugge (2007). Books, Letters and Communication. Hans Nielsen Hauge and the Haugean Movement in Norway, 1796-1840. I Amundsen, Arne Bugge (Red.), Revival and Communication. Studies in the History of Scandinavian Revivals 1700-2000. Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv. ISSN 91-89515-14-5. s. 45–64.
 • Amundsen, Arne Bugge (2007). Sacralité et pieté: conflicts passés et présents et convergences Europe. I Chevallier, Denis & Albera, Dionigi (Red.), Entre autres. Rencontres et conflicts en Europe et en Méditerranée/Among Others. Encounters and Conflicts in European and Mediterranean Societies. Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. s. 291–298.
 • Amundsen, Arne Bugge (2007). Folkeminner og arbeiderminner. Noen perspektiver på folkeminnevitenskapens kulturhistorie i Norge. I Palm, Lennart Andersson & Sjöberg, Maria (Red.), Historia. Vänbok till Christer Winberg 5 juni 2007. Historiska institutionen, Göteborgs Universitet. ISSN 91-8861-464-6. s. 15–26.
 • Amundsen, Arne Bugge (2007). Svartebøker og folkekulturens elendighet. Anton Christian Bang og hans spor i norsk folkloristisk faghistorie. I Marander-Eklund, Lena; Strandén, Sofie & Holm, Nils G. (Red.), Folkliga föreställningar och folklig religiositet. Festskrift till professor Ulrika Wolf-Knuts. Pedagogiska fakulteten. ISSN 978-951-765-380-0. s. 87–97.
 • Amundsen, Arne Bugge (2007). Studying Ritual Changes Today. Some Reflections on the Situation in Modern Norway. I Frykman, Birgitta Skarin; Nordström, Annika & Midholm, Lina (Red.), The Ritual Year and Ritual Diversity: Proceedings of the Second International Conference of The SIEF Working Group on The Ritual Year. Institutet för språk och folkminnen, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg. ISSN 978-91-7229-039-6. s. 263–270.
 • Amundsen, Arne Bugge (2007). Utfordringer med verdiskaping i kulturarvsperspektiv. I Omland, Atle; Skar, Birgitte & Fageraas, Knut (Red.), Kulturminner og verdiskaping i Norden. Nordisk workshop, Oslo 2.-3. mai 2007. Nordisk Ministerråd. ISSN 978-92-893-1622-4. s. 25–28.
 • Amundsen, Arne Bugge (2007). Paucitas, simplicitas, gravitas: Individ, samvittighet og orden i dansk-norsk ritualdebatt i første del av 1700-tallet. 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies. ISSN 1652-4772. s. 49–65.
 • Amundsen, Arne Bugge (2006). Mennesket og monumentet. I Hjemdahl, Anne-Sofie (Red.), Ting om Ibsen. Tingene, livet og dramatikken. Andrimne forlag og Kommunikasjonshus AS. ISSN 82-92546-07-3. s. 233–239.
 • Amundsen, Arne Bugge (2006). Kulturhistoriske ritualstudier. I Amundsen, Arne Bugge; Hodne, Bjarne & Ohrvik, Ane (Red.), Ritualer. Kulturhistoriske studier. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00858-5. s. 7–28.
 • Amundsen, Arne Bugge (2006). Ritualer, rett og revolusjon. En studie i den danske ritualdebatten omkring 1530. I Amundsen, Arne Bugge; Hodne, Bjarne & Ohrvik, Ane (Red.), Ritualer. Kulturhistoriske studier. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00858-5. s. 45–69.
 • Amundsen, Arne Bugge (2006). Svenskefaen og hvite vester. Svensk arbeidsinnvandring på 1800-tallet - eksempler fra Østfold. I Thorkildsen, Dag; Jensen, Roger & Tønnessen, Aud (Red.), Kirke, protestantisme og samfunn. Festskrift til dr. Ingun Montgomery. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 82-519-2117-1. s. 169–184.
 • Amundsen, Arne Bugge (2006). A Separatist Movement in Norway Around 1650. A Contribution to the History of Pietism in Europe. I Lieburg, Fred van (Red.), Confessionalism and Pietism. Religious Reform in Early Modern Europe. Verlag Philipp von Zabern. ISSN 978-3-8053-3592-8. s. 231–253.
 • Amundsen, Arne Bugge (2006). St Olav's Day in Norway - Invented Tradition or Old Popular Feast Day? I Mifsud-Chircop, George (Red.), First International Conference of the SIEF Working Group on the Ritual Year. Proceedings. Publishers Enterprise Group (PEG Ltd). ISSN 99909-0-442-1. s. 181–191.
 • Amundsen, Arne Bugge (2005). Innledning. I Amundsen, Arne Bugge (Red.), Norges religionshistorie. Universitetsforlaget. ISSN 82-1500334-6. s. 7–15.
 • Amundsen, Arne Bugge (2005). Religiøs reform mellom makt og avmakt. I Amundsen, Arne Bugge (Red.), Norges religionshistorie. Universitetsforlaget. ISSN 82-1500334-6. s. 163–212.
 • Amundsen, Arne Bugge (2005). Mellom bot og fellesskap. I Amundsen, Arne Bugge (Red.), Norges religionshistorie. Universitetsforlaget. ISSN 82-1500334-6. s. 213–242.
 • Amundsen, Arne Bugge (2005). Mellom inderlighet og fornuft. I Amundsen, Arne Bugge (Red.), Norges religionshistorie. Universitetsforlaget. ISSN 82-1500334-6. s. 243–294.
 • Amundsen, Arne Bugge (2005). Konventikler og vekkelser. I Amundsen, Arne Bugge (Red.), Norges religionshistorie. Universitetsforlaget. ISSN 82-1500334-6. s. 295–316.

Se alle arbeider i Cristin

 • Amundsen, Arne Bugge (2021). I kirken og på hospitalet. En Larvikshistorie. Dreyer Forlag A/S. ISBN 978-82-8265-579-8. 389 s.
 • Amundsen, Arne Bugge (2020). Vekkelsens rom. Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv. ISBN 978-91-983171-9-0. 280 s.
 • Amundsen, Arne Bugge (2018). Enighet og uenighet i 400 år. Kirkene på Langestrand. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-919-4. 155 s.
 • Amundsen, Arne Bugge (2014). Vekkelsens møtesteder. Lund Universitet Kyrkohistoriska Arkivet. ISBN 978-91-89515-23-9. 266 s.
 • Amundsen, Arne Bugge (2013). St. Magnus 100 år 1913-2013. St. Johanneslogen St. Magnus. ISBN 978-82-303-2259-8. 232 s.
 • Amundsen, Arne Bugge & Laugerud, Henning (2010). Religiøs tro og praksis i den dansk-norske helstat fra reformasjonen til opplysningstid ca. 1500-1814. Unipub forlag. ISBN 978-82-998339-0-5. 223 s.
 • Strom, Jonathan & Amundsen, Arne Bugge (2010). Haugeanism between Liberalism and Traditionalism in Norway 1796-1845. Brill Academic Publishers. ISBN 9789004186361. 45(45). 16 s.
 • Rogan, Bjarne & Amundsen, Arne Bugge (2010). Samling og museum. Kapitler av museenes historie, praksis og ideologi. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-610-0. 367 s.
 • Knell, Simon; Aronsson, Peter & Amundsen, Arne Bugge (2010). National Museums. New Studies from Around the World. Routledge. ISBN 978-0-415-54774-1. 400 s.
 • Amundsen, Arne Bugge (2008). Trøgstad. Kulturhistorie 1900-1950. Trøgstad kommune. ISBN 978-82-992150-6-0. 215 s.
 • Amundsen, Arne Bugge (2007). Revival and Communication. Studies in the History of Scandinavian Revivals 1700-2000. Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv. ISBN 91-89515-14-5. 175 s.
 • Amundsen, Arne Bugge (2007). Trøgstad. Kulturhistorie 1800-1900. Trøgstad kommune. ISBN 978-82-992150-5-3. 320 s.
 • Amundsen, Arne Bugge; Hodne, Bjarne & Ohrvik, Ane (2006). Ritualer. Kulturhistoriske studier. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00858-5. 242 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Amundsen, Arne Bugge (2020). Digital katalog over norske epitafier. Biografier, bibliografier og kontekstopplysninger om alle epitafier fra Kristiania stift 1537-1700.
 • Amundsen, Arne Bugge (2014). Innledning. I Amundsen, Arne Bugge (Red.), Vekkelsens møtesteder. Lund Universitet Kyrkohistoriska Arkivet. ISSN 978-91-89515-23-9. s. 5–8.
 • Amundsen, Arne Bugge (2011). Langestrand kirke og den lutherske billedverden. I Lyngstad, Tone Nyaas (Red.), Gloria mundi. Kirkekunsten i Vestfold. Orfeus Publishing. ISSN 978-82-93140-01-6. s. 75–83.
 • Amundsen, Arne Bugge (2011). Gravminne, æresminne, trosminne. I Lyngstad, Tone Nyaas (Red.), Gloria mundi. Kirkekunsten i Vestfold. Orfeus Publishing. ISSN 978-82-93140-01-6. s. 61–65.
 • Amundsen, Arne Bugge (2009). Church status and Eidsborg. A biography. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 88(2), s. 366–369.
 • Amundsen, Arne Bugge (2009). Fornuft og følelser i Fredrikstad på 1700-tallet. MindreAlv : årbok for Fredrikstad museum. ISSN 0800-3092. 13, s. 169–182.
 • Amundsen, Arne Bugge (2007). "Gud på Sørlandet - mer venn og mindre allmektig?". Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN 0029-2176. 108(4), s. 279–284.
 • Amundsen, Arne Bugge (2006). Nils-Arvid Bringéus: Den kyrkliga seden (2005). RIG: Kulturhistorisk tidskrift. ISSN 0035-5267. s. 112–114.
 • Amundsen, Arne Bugge (2006). Matthias Asche og Anton Schindling (Hrsg): Dänemark, Norwegen und Schweden im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung (2003). Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 85(3), s. 561–564.
 • Amundsen, Arne Bugge (2006). Den humanistiske apoteose. Noen leserrefleksjoner rundt Human-etisk Forbunds jubileumsbok. Humanist : tidsskrift for livssynsdebatt. ISSN 0801-6283. s. 34–42.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. jan. 2015 11:20 - Sist endret 22. mai 2022 18:00

Forskergrupper