Arne Bugge Amundsen

Bilde av Arne Bugge Amundsen
English version of this page
Telefon +47 22857629
Mobiltelefon +47 92244774
Rom PAM 420
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Nordeuropeisk kirkehistorie og kulturhistorie 1500-1900, med vekt på følgende temaer: ritualer og livsoverganger, folkelig religiøsitet og vekkelser, herregårder og adel, museer og kulturlandskap, lokal- og regionalhistorie

Bakgrunn


Født 1955. Mellomfag i folkloristikk 1978. Cand. theol. 1979. Forskningsstipendiat i kirkehistorie 1980-1981. Forskningsstipendiat Norges almenvitenskapelige forskningsråd (NAVF) 1982-1985. Forskningsarkivar 1986-1987. Dr. philos. Universitetet i Oslo 1987. Førstekonservator og leder for arkiv- og historieavdelingen ved Borgaryssel Museum, Sarpsborg, 1987-1994. Førsteamanuensis i folkloristikk, Universitetet i Oslo, 1995. Professor i folkloristikk, Universitetet i Oslo, 1996. Professor i kulturhistorie, Universitetet i Oslo, 2003.

Priser

 
Pris for fremragende kulturhistorisk forskning fra Kungliga Gustav Adolfs Akademien, Uppsala, 1993.

Verv

Dekan ved Det humanistiske fakultet 2015-2018.

Instituttleder ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 2007-2014.

Styreleder i Instituttet for sammenlignende kulturforskning, Oslo, fra 2010.

Redaktør av ARV. Nordic Yearbook of Folklore, fra 2003.

1987 medlem av Norsk Kirkehistorisk Samfunn, Oslo

Medlem av kommisjoner for studier av Ethnology of Religion (1993- ) og The Ritual Year (2005- ) innenfor SIEF (Société Internationale d'Etnologie et de Folklore)

2002 medlem av Kgl. Gustav Adolfs Akademien, Uppsala

2004 medlem av Societas Scientarum Fennica/Finska Vetenskaps-Societeten, Helsinki/Helsingfors

2008 medlem av ENID – European Network on the Instruments of Devotion (se http://www.enid.uib.no/)

2016 medlem av Det norske videnskaps-akademi, Oslo

Samarbeid

Partnere i prosjektet EuNaMus (2010-2013), se

http://www.ep.liu.se/eunamus/

CV

Emneord: Kulturhistorie, Folkereligiøsitet, Folklore og folkeminne, Ritualer, Museer og museologi, Norske herregårder
Publisert 5. jan. 2015 11:20 - Sist endret 15. jan. 2019 14:16

Forskergrupper