Helge Jordheim

Bilde av Helge Jordheim
English version of this page
Telefon +47 22856904
Rom PAM 440
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 0371 OSLO P. A. Munchs hus
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Akademiske interesser

Helge Jordheim er professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo. Han har gitt ut en rekke bøker om 1700-tallets idé- og kulturhistorie, samt om begrepshistorie og filologi. Noen av av hans nyeste utgivelser er Conceptualizing the World: An Exploration across Disciplines (redigert sammen med Erling Sandmo) som sporer fremveksten av verden i form av flerfoldige representasjoner, praksiser og erfaringer fra antikken frem til i dag (Berghan Books, 2018), og Universal History and the Making of the Global (redigert sammen med Hall Bjørnstad and Anne Régent-Susini) som sporer utviklingen av universalhistorie fra den sene middelalderen frem til det tidlige 1800-tallet. I 2015 redigerte han Civilizing Emotions sammen med Margit Pernau. Boken er en globalhistorisk studie av sivilitets- og sivilisasjonsbegrepet, og er skrevet sammen med et internasjonalt team av forskere (Oxford University Press, 2015).

Det siste tiåret har han gitt ut flere artikler i History & Theory og History of the Present hvor han utvikler måter å tenke om tid på i flertall. For øyeblikket arbeider han med en bok om tidens kulturhistorie på 1600- og 1700-tallet.

Bakgrunn

Jordheim tok mastergraden sin ved det Germanistiske Institutt ved Universitetet i Oslo i 1997. Han gikk videre til å fullføre doktorgraden sin i 2006 ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, UiO. For avhandlingen mottok han Hans Majestet Kongens gullmedalje. En omarbeidet versjon av avhandlingen ble senere gitt ut i bokform med tittelen Der Staatsroman im Werk Wielands und Jean Pauls (Niemeyer: Tübingen, 2007).

Mellom 2010 og 2015 ledet han det tverrfaglige forskningsprogrammet KULTRANS. Prosjektet var betydningsfullt i den forstand at det etterstrebet å produsere innovativ forskning ved å rekruttere forskere fra flere forskjellige disipliner, samt fremme en ny generasjon av forskere som kunne navigere på tvers av disiplinære skillelinjer. I 2014 tok han på seg rollen som forskningsleder for det NFR-finansierte prosjektet Synkroniseringen av verden som varte frem til 2018. Prosjektet presterte å utvikle nyskapende idéer innenfor teorien om flertallige temporaliteter. Dette arbeidet banet vei for et nytt prosjekt hvor Jordheim også besitter rollen som forskningsleder; Livstider: en naturhistorie for samtiden, som ble tildelt Toppforsk-midler i 2018 og skal fortsette til 2023. Livstider tilbrakte sitt første år på Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi (CAS) i form av prosjektet In Sync.

Undervisning

Siden starten av hans karriere har han undervist emner innenfor en rekke forskjellige felter. Mellom 1997 og 2008 underviste han emner i tysk, europeisk og verdenslitteratur ved UiO. Etter han ble professor i kulturhistorie ved Universitet i Oslo i 2012 har han undervist emner som omhandler europeisk kulturhistorie fra 1700-tallet, kollektiv erindring, tidens kulturhistorie, samt emner om teori og metode. I 2015-2106, under et forskningsopphold ved New York University, underviste han emnene “Conceptualizing the World” (sammen med Clifford Siskin) og “The Cultural History of Time.” Siden 2016 har han ledet doktorgradsprogrammet på Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved UiO og arrangert eller undervist 6-7 PhD-seminarer årlig.

Helge Jordheim har i tillegg vært gjesteforsker på flere internasjonale institutter, som for eksempel Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung (2008-2009), Göteborgs Universitet (2010-2011) og Centre de recherches politiques Raymond Aron (våren 2012). Han er også professor II ved Institutt for språk og litteratur ved Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet.

 

(Photo: Camilla Kottum Elmar)

Emneord: Kulturhistorie, Globalhistorie

Publikasjoner

 • Wigen, Einar; Azak, Nalan; Eskild, Ingrid; Jordheim, Helge; Lie, Anne Helene Kveim & Yerlioglu, Akif Ercihan [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Temporal technologies of epidemics. Medical Humanities. ISSN 1468-215X. doi: 10.1136/medhum-2021-012253.
 • Jordheim, Helge; Op de Beke, Laura; Bjordal, Sine Halkjelsvik; Zuiderveen Borgesius, Leonoor; Brenna, Brita & Flatø, Emil Henrik [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). Fossilization, or the matter of historical futures . History and Theory. ISSN 0018-2656. 61(1), s. 4–26. doi: 10.1111/hith.12250.
 • Jordheim, Helge (2021). Mending Shattered Time: 22 July in Norwegian Collective Memory. I Bangstad, Torgeir Rinke & Petursdottir, Thora (Red.), Heritage Ecologies. Routledge. ISSN 9781138294608.
 • Jordheim, Helge (2021). Multiple Times and the Stratigraphies of History. Логос. ISSN 0869-5377. 31(4), s. 95–118. doi: 10.22394/0869-5377-2021-4-95-116.
 • Jordheim, Helge & Ytreberg, Espen (2021). After supersynchronisation: How media synchronise the social. Time & Society. ISSN 0961-463X. 30(3), s. 402–422. doi: 10.1177/0961463X211012507. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jordheim, Helge (2021). Tidens hengsler. Historieteoretiske refleksjoner om synkronisering og skalering fra Beda til i dag. . TEMP-tidsskrift for historie. ISSN 1904-5565. 22, s. 37–61.
 • Jordheim, Helge (2020). Sattel, Schicht, Schwelle, Schleuse. Kosellecks paradoxe Sprachbildlichkeit der pluralen Zeiten. Koselleck und das Bild. Bielefeld University Press (BiUP). ISSN 9783837654189. doi: 10.14361/9783839454183-006.
 • Jordheim, Helge (2020). Die Moderne als Synchronisierung der Geschichte. Begriffs- und gattungsgeschichtliche Perspektiven. I Hühn, Helmut & Schneider, Sabine (Red.), Eigenzeiten der Moderne. Wehrhahn Verlag. ISSN 978-3-86525-765-9. s. 65–94.
 • Jordheim, Helge (2020). Å sette tiden sammen igjen: Tidslinjer etter 22. junli. I Gjelsvik, Anne (Red.), Bearbeidelser. 22. juli i ord og bilder . Universitetsforlaget. ISSN 9788215046129. s. 17–34.
 • Jordheim, Helge & Shaw, David Gary (2020). Opening Doors: A Turn to Knowledge. History and Theory. ISSN 0018-2656. 59(4), s. 3–18. doi: 10.1111/hith.12179.
 • Jordheim, Helge (2020). Naturphilosophie als "innere Naturgeschichte". Henrich Steffens in Freiberg. I Schnyder, Peter (Red.), Erdgeschichten. Literatur und Geologie im langen 19. Jahrhundert. Verlag Königshausen & Neumann. ISSN 978-3-8260-7046-4. s. 71–90.
 • Jordheim, Helge (2019). Return to Chronology. I Tamm, Marek & Olivier, Laurent (Red.), Rethinking Historical Time: New Approaches to Presentism. Bloomsbury Academic. ISSN 9781350065086. s. 43–56. doi: 10.5040/9781350065116.ch-002.
 • Sandmo, Erling Sverdrup & Jordheim, Helge (2019). The World as Concept and Object of Knowledge. I Jordheim, Helge & Sandmo, Erling Sverdrup (Red.), Conceptualizing the World: An Exploration across Disciplines. Berghahn Books. ISSN 978-1-78920-036-2. s. 1–24.
 • Jordheim, Helge (2019). The Fontenellian Moment: Revisiting Seventeenth- and Eighteenth-Century Worlds. I Jordheim, Helge & Sandmo, Erling Sverdrup (Red.), Conceptualizing the World: An Exploration across Disciplines. Berghahn Books. ISSN 978-1-78920-036-2. doi: 10.2307/j.ctvw04kj6.27.
 • Jordheim, Helge (2018). Keeping the ‘Ism’ in ‘Cosmopolitanism’ – Wieland and the Origins of Cosmopolitan Discourse. Journal of Political Ideologies. ISSN 1356-9317. 23(3), s. 299–319. doi: 10.1080/13569317.2018.1503770.
 • Jordheim, Helge & Sandmo, Erling Sverdrup (2018). The World as Concept and Object of Knowledge. I Jordheim, Helge (Red.), Conceptualizing The World. An Investigation Across Disciplines. Berghahn Books. ISSN 978-1-78920-036-2. doi: 10.2307/j.ctvw04kj6.4.
 • Jordheim, Helge (2018). Making Universal Time: Tools of Synchronization. I Jordheim, Helge; Bjørnstad, Hall & regent-susini, anne (Red.), Universal History and the Making of the Global. Routledge. ISSN 9781138316195.
 • Jordheim, Helge (2018). Keeping the ‘Ism’ in ‘cosmopolitanism’ - Wieland and the origins of cosmopolitan discourse. Journal of Political Ideologies. ISSN 1356-9317. 23(3), s. 299–319. doi: 10.1080/13569317.2018.1503770.
 • Jordheim, Helge (2018). Encyclopedia. I Hvattum, Mari & Hultzsch, Anne Katrin (Red.), The Printed and the Built. Architecture, Print Culture and Public Debate in the Nineteenth Century. Bloomsbury Academic. ISSN 978-1-3500-3841-7. s. 189–194.
 • Jordheim, Helge (2018). Making universal time. I Jordheim, Helge; Bjørnstad, Hall & regent-susini, anne (Red.), Universal History and the Making of the Global. Routledge. ISSN 9781138316195. doi: 10.4324/9780429455810-10.
 • Jordheim, Helge & Wigen, Einar (2018). Conceptual Synchronisation: From Progress to Crisis. Millennium: Journal of International Studies. ISSN 0305-8298. 46(3), s. 421–439. doi: 10.1177/0305829818774781.
 • Asdal, Kristin & Jordheim, Helge (2018). Texts on the Move: Textuality and Historicity Revisited. History and Theory. ISSN 0018-2656. 57(1), s. 56–74. doi: 10.1111/hith.12046.
 • Jordheim, Helge (2018). The printed work as a site of knowledge circulation. Dialogues, systems, and the question of genre, Circulation of Knowledge: Explorations in the History of Knowledge. Nordic Academic Press. ISSN 978-91-88661-28-9. s. 232–253.
 • Jordheim, Helge (2018). Welten in Übersetzung - oder Plädoyer für ein Lexikon des Plurals. I Schmieder, Falko & Toepfer, Georg (Red.), Wörter aus der Fremde. Begriffgeschichte als Übersetzungsgeschichte.. Kulturverlag Kadmos. ISSN 978-3-86599-373-1. s. 283–288.
 • Jordheim, Helge (2017). Krisetid. Introduksjon til en begrepshistorisk forståelse av krisebegrepet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005.
 • Jordheim, Helge (2017). Begrepshistorie som idehistorisk praksis. I Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (Red.), Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202565282. s. 35–52.
 • Jordheim, Helge (2017). Philology and the Problem of Culture. I Lönnroth, Harry (Red.), Philology Matters! Essays on the Art of Reading Slowly. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004315112. s. 1–20. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jordheim, Helge (2017). Livstider. Tidsmangfold i det 21. århundre. I Salomon, Kim (Red.), Tiden. Makadam Förlag. ISSN 978-91-7061-204-6. s. 131–148. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jordheim, Helge (2017). Synchronizing the World: Synchronism as Historiographical Practice, Then and Now. History of the Present: A Journal of Critical History. ISSN 2159-9785. 7(1), s. 59–95. doi: 10.5406/historypresent.7.1.0059. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jordheim, Helge (2017). In the Layer Cake of Time.Thoughts on a Stratigraphic Model of Intellectual History. I Goering, Timothy (Red.), Ideengeschichte heute. Traditionen und Perspektiven.. Transcript Verlag. ISSN 978-3-8376-39247. s. 195–214. doi: 10.14361/9783839439241-008. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jordheim, Helge (2017). Europe at Different Speeds: Asynchronicities and Multiple Times in European Conceptual History. I Steinmetz, Willbald; Fernandéz-Sebastián, Javier & Freeden, Michael (Red.), Conceptual History in the European Space. Berghahn Books. ISSN 978-1-78533-482-5. s. 47–62. doi: 10.2307/j.ctvw04kcs.5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jordheim, Helge (2017). Zukunft in der Altersforschung des 20. Jahrhunderts. I Hölscher, Lucian (Red.), Die Zukunft des 20. Jahrhunderts. Dimensionen einer historischen Zukunftsforschung.. Campus Verlag. ISSN 978-3-593-50695-1. s. 159–178.
 • Jordheim, Helge (2016). Historiemedvetande, tidsregimer och synkronisering. I Fareld, Victoria & Ruin, Hans (Red.), Historiens hemtvist, bind I: Den historiska tidens former. Makadam Förlag. ISSN 978-91-7061-203-9. s. 163–190. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jordheim, Helge (2016). Livstider - Livsvitenskap og nye tider i det 21.århundre. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. s. 262–273. doi: 10.18261/issn.1504-3053-2016-03-09.
 • Jordheim, Helge & Pernau, Margrit (2015). Quanqiu shiyu zhong de gainianshi [A global history of concepts: Civilization, civilizing and emotions]. International Social Science Journal. ISSN 0020-8701. 32, s. 129–138.
 • Jordheim, Helge (2015). Transformative Pasts, Transformations of the Future, and the Question of the Present. I Stordalen, Terje & Naguib, Saphinaz Amal (Red.), The Formative Past and the Formation of the Future: Collective Remembering and Identity Formation. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-808-1. s. 71–91.
 • Jordheim, Helge (2015). The Nature of Civilization: The Semantics of Civilization and Civility in Scandinavia. I Jordheim, Helge & Pernau, Margrit (Red.), Civilizing Emotions. Concepts in Nineteenth-Century Asia and Europe. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-874553-2. s. 25–44.
 • Jordheim, Helge (2014). Timing the Constitutional Moment: Time and Language in the Norwegian Constitution. I Gammelgaard, Karen & Holmøyvik, Eirik (Red.), Writing Democracy. The Norwegian Constitution 1814 - 2014. Berghahn Books. ISSN 978-1-78238-504-2. s. 121–135.
 • Jordheim, Helge (2014). 1. Introduction: Multiple times and the work of synchronization. History and Theory. ISSN 0018-2656. 53(4), s. 498–518. doi: 10.1111/hith.10728.
 • Jordheim, Helge (2013). Oculist narratives in late eighteenth-century Germany. From cataract surgery to political conspiracy in Jean Paul’s Hesperus. I Vasset, Sophie (Red.), Medicine and Narration in the Eighteenth Century. Voltaire Foundation. ISSN 978-0-7294-1065-6. s. 183–210.
 • Jordheim, Helge (2013). Krise, kritikk og hypokrisi - krisebegrepet hos Reinhart Koselleck. I Michalsen, Dag (Red.), Unntakstilstand og forfatning: Brudd og kontinuitet i konstitusjonell rett. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3634-2. s. 119–137.
 • Jordheim, Helge (2013). 22. juli-minnesmerker. Hvilke, hvor og hvorfor? I Aagedal, Olaf; Botvar, Pål Ketil & Høeg, Ida Marie (Red.), Den offentlige sorgen : markeringer, ritualer og religion etter 22. juli. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02081-5. s. 217–237.
 • Jordheim, Helge (2013). Da verden kom til syne som ting. Fontenelle og hans etterkommere, Tingenes tilsynekomster. Kulturproduksjon, materialitet og estetikk. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-731-2. s. 69–86.
 • Eliassen, Knut Ove; Fastrup, Anne; Nexø, Tue Andersen; Jordheim, Helge; Meiner, Carsten & Friis, Elisabeth [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2013). Forord. I Eliassen, Knut Ove; fastrup, anne & Nexø, Tue Andersen (Red.), Europæisk litteratur 1500-1800, bind 1, Verden; fra Columbus til Napoleon. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 978-87-7124-220-1. s. 7–20.
 • Jordheim, Helge (2012). AGAINST Periodization: Koselleck's Theory of Multiple Temporalities. History and Theory. ISSN 0018-2656. 51(2), s. 151–171. doi: 10.1111/j.1468-2303.2012.00629.x.

Se alle arbeider i Cristin

 • Jordheim, Helge & Sandmo, Erling Sverdrup (2019). Conceptualizing the World. Berghahn Books. ISBN 9781789200362. 397 s.
 • Jordheim, Helge & Sandmo, Erling Sverdrup (2019). Conceptualizing the World: An Exploration across Disciplines. Berghahn Books. ISBN 978-1-78920-036-2. 397 s.
 • Jordheim, Helge (2018). Conceptualizing The World. An Investigation Across Disciplines. Berghahn Books. ISBN 978-1-78920-036-2. 408 s.
 • Jordheim, Helge; Bjørnstad, Hall & regent-susini, anne (2018). Universal History and the Making of the Global. Routledge. ISBN 9781138316195. 258 s.
 • Jordheim, Helge; Bjørnstad, Hall & regent-susini, anne (2018). Universal History and the Making of the Global. Routledge. ISBN 9781138316195. 250 s.
 • Eliassen, Knut Ove; Jordheim, Helge & Nexø, Tue Andersen (2015). Europæisk litteratur 1500‑1800. Bind II. Staten. Fra utopi til bureaukrati. Aarhus Universitetsforlag. ISBN 978877124497 7. 263 s.
 • Jordheim, Helge & Pernau, Margrit (2015). Civilizing Emotions. Concepts in Nineteenth-Century Asia and Europe. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-874553-2. 351 s.
 • Nilsen, Håvard & Jordheim, Helge (2014). Politisk frihet. Res Publica. ISBN 9788282260435. 475 s.
 • Jordheim, Helge (2014). Hva skal vi med humaniora? Rapport om de humanistiske fagenes situasjon i Norge. Fritt Ord. ISBN 9788299655439. 172 s.
 • Remarque, Erich Maria & Jordheim, Helge (2014). Intet nytt fra Vestfronten. Gyldendal Litteratur. ISBN 9788205467910. 175 s.
 • Jordheim, Helge (2014). Politisk frihet. Res Publica. ISBN 9788282260435. 474 s.
 • Ytreberg, Espen; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Hvattum, Mari; Brekke, Torkel & Asdal, Kristin [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Hva skal vi med humaniora? Rapport om de humanistiske fagenes situasjon i Norge. Fritt Ord. ISBN 978-82-996554-3-9. 171 s.
 • Berg, Siv Frøydis; Berg, Øivind; Bjordal, Sine Halkjelsvik & Jordheim, Helge (2012). All verdens kunnskap. Leksikon gjennom to tusen år. Forlaget Press. ISBN 9788275476119. 276 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bastian, Michelle; Hassan, Robert & Jordheim, Helge (2022). Time Today. Time & Society. ISSN 0961-463X. 31(1), s. 3–5. doi: 10.1177/0961463X221089464.
 • Bjermeland, Monica; Brevik, Lisbeth M.; Blikstad-Balas, Marte & Jordheim, Helge (2022). Språk er livsviktig - ferdig snakka. [Internett]. Podcast Universitetsplassen.
 • Jordheim, Helge (2021). When is the Anthropocene? The Multiple Lifetimes of Climate and Nature Emergency.
 • Jordheim, Helge (2021). Reportasje på TV2 Nyhetene om tid under korona, med lengre intervju. . [TV]. TV2 Nyhetene.
 • Jordheim, Helge (2020). Pandemipodden: Hvordan påvirker egentlig koronapandemien vår oppfatning av tid? [Internett]. SUMs hjemmesider, https://www.sum.uio.no/forskning/aktuelt/a.
 • Jordheim, Helge (2020). Humaniora hjemmefra: Tid i koronakrisen. [Internett]. UiOs hjemmesider.
 • Jordheim, Helge & Vostal, Filip (2020). Time Language in the Sciences.
 • Jordheim, Helge; Wigen, Einar & Lie, Anne Kveim (2020). Epidemiens tidsorden. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Jordheim, Helge; Wigen, Einar; Lie, Anne Kveim & Ljungberg, Erik (2020). Epidemic Times. Somatosphere: Science, Medicine and Anthropology.
 • Jordheim, Helge (2019). Historiske tider og livstider: en teori om kontinuitet og skalering.
 • Jordheim, Helge (2019). The Politics of Synchronization.
 • Jordheim, Helge (2019). Beyond Historical Time: A Theory of Lifetimes.
 • Chattopadhyay, Bodhisattva & Jordheim, Helge (2019). Multiple Times of Everpresence.
 • Jordheim, Helge (2018). Als ob sich die Geschichte nach der Chronologie richten müßte: Periodisierung und Chronologie im Rückblick.
 • Jordheim, Helge (2017). Synchronizing the World. Welcome Lecture.
 • Jordheim, Helge (2017). Connecting and Disconnecting Times in Print:In and Out of Sync.
 • Jordheim, Helge (2017). The World in and out of Sync: Looking Back at the Long 18th Century.
 • Jordheim, Helge (2017). Die Moderne als Synchronisierung der Geschichte.
 • Jordheim, Helge (2017). Aging in the Context of New Lifetimes.
 • Jordheim, Helge (2017). Det norske minnelandskapet. I Herming, Hilde (Red.), Fast plass. Norske kvinner på sokkel. Forlaget Press. ISSN 978-82-328-0020-9. s. 13–24.
 • Jordheim, Helge; Vange, Arild & Bordemann, Suzanne (2017). Litteraturens betydning - en kveld med Kafka.
 • Jordheim, Helge (2016). Synkroniseringen av verden. Om tidens kulturhistorie. Samtiden. ISSN 0036-3928. s. 88–98.
 • Jordheim, Helge (2016). The Spatial Structures of Time in the 18th Century.
 • Jordheim, Helge (2016). Making Universal Time - Wesleyan Seminar on the Theory and Practice of History.
 • Rem, Tore & Jordheim, Helge (2016). Opplysningsmannen. I Bull, Bernt & Hagtvet, Bernt (Red.), Samfunnsborgeren. Erik Rudeng 70 år. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3880-3. s. 222–229.
 • Jordheim, Helge (2015). Synchronizing the World: the Making of Progress in the 18th century.
 • Eliassen, Knut Ove; Jordheim, Helge & Nexø, Tue Andersen (2015). Forord. Europas litteratur fra Il sacco di Roma til Den prøyssiske landrett. I Eliassen, Knut Ove; Jordheim, Helge & Nexø, Tue Andersen (Red.), Europæisk litteratur 1500‑1800. Bind II. Staten. Fra utopi til bureaukrati. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 978877124497 7. s. 7–21.
 • Jordheim, Helge (2015). Enlightenment and the Work of Synchronization.
 • Jordheim, Helge (2015). Synchronizing the World: the Making of Progress in the 18th Century.
 • Nilsen, Håvard Friis & Jordheim, Helge (2014). Frihet kommer ikke i små esker. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Nilsen, Håvard Friis; Jordheim, Helge & Flemmen, Haakon (2014). Frihetens arkeologer.
 • Nilsen, Håvard & Jordheim, Helge (2014). Forord. I Nilsen, Håvard & Jordheim, Helge (Red.), Politisk frihet. Res Publica. ISSN 9788282260435. s. 9–11.
 • Jordheim, Helge (2014). Mening, materie, generasjon. Om tre frontromaner. Vinduet. ISSN 0042-6288. 4.
 • Jordheim, Helge (2014). Etterord, Intet nytt fra Vestfronten. Gyldendal Litteratur. ISSN 9788205467910. s. 167–175.
 • Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore & Sandmo, Erling Sverdrup [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Hva skal vi med humanioradebatten? Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 24–25.
 • Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore & Sandmo, Erling Sverdrup [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Krise nå igjen? Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 22–23.
 • Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore & Sandmo, Erling Sverdrup [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Humanioras muligheter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 4–5.
 • Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore & Sandmo, Erling Sverdrup [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Hva skal vi med nytte? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Gammelgaard, Karen & Jordheim, Helge (2014). Teksten som skapte en nasjon. [Tidsskrift]. Apollon.
 • Ytreberg, Espen & Jordheim, Helge (2013). Kampen om tiden. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Gjerpe, Kristin; Jordheim, Helge; Fremstad, Ester & Haarberg, Jon (2012). Dannelse under oppussing. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. 18(4), s. 6–15.
 • Jordheim, Helge (2012). Innledning - All verdens kunnskap. I Berg, Siv Frøydis; Berg, Øivind; Bjordal, Sine Halkjelsvik & Jordheim, Helge (Red.), All verdens kunnskap. Leksikon gjennom to tusen år. Forlaget Press. ISSN 9788275476119. s. 9–15.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 17. okt. 2013 10:13 - Sist endret 29. juni 2020 12:56