Helge Jordheim

Bilde av Helge Jordheim
English version of this page
Telefon +47 22856904
Rom PAM 440
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 0371 OSLO P. A. Munchs hus
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Akademiske interesser

Helge Jordheim er professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo. Han har gitt ut en rekke bøker om 1700-tallets idé- og kulturhistorie, samt om begrepshistorie og filologi. Noen av av hans nyeste utgivelser er Conceptualizing the World: An Exploration across Disciplines (redigert sammen med Erling Sandmo) som sporer fremveksten av verden i form av flerfoldige representasjoner, praksiser og erfaringer fra antikken frem til i dag (Berghan Books, 2018), og Universal History and the Making of the Global (redigert sammen med Hall Bjørnstad and Anne Régent-Susini) som sporer utviklingen av universalhistorie fra den sene middelalderen frem til det tidlige 1800-tallet. I 2015 redigerte han Civilizing Emotions sammen med Margit Pernau. Boken er en globalhistorisk studie av sivilitets- og sivilisasjonsbegrepet, og er skrevet sammen med et internasjonalt team av forskere (Oxford University Press, 2015).

Det siste tiåret har han gitt ut flere artikler i History & Theory og History of the Present hvor han utvikler måter å tenke om tid på i flertall. For øyeblikket arbeider han med en bok om tidens kulturhistorie på 1600- og 1700-tallet.

Bakgrunn

Jordheim tok mastergraden sin ved det Germanistiske Institutt ved Universitetet i Oslo i 1997. Han gikk videre til å fullføre doktorgraden sin i 2006 ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, UiO. For avhandlingen mottok han Hans Majestet Kongens gullmedalje. En omarbeidet versjon av avhandlingen ble senere gitt ut i bokform med tittelen Der Staatsroman im Werk Wielands und Jean Pauls (Niemeyer: Tübingen, 2007).

Mellom 2010 og 2015 ledet han det tverrfaglige forskningsprogrammet KULTRANS. Prosjektet var betydningsfullt i den forstand at det etterstrebet å produsere innovativ forskning ved å rekruttere forskere fra flere forskjellige disipliner, samt fremme en ny generasjon av forskere som kunne navigere på tvers av disiplinære skillelinjer. I 2014 tok han på seg rollen som forskningsleder for det NFR-finansierte prosjektet Synkroniseringen av verden som varte frem til 2018. Prosjektet presterte å utvikle nyskapende idéer innenfor teorien om flertallige temporaliteter. Dette arbeidet banet vei for et nytt prosjekt hvor Jordheim også besitter rollen som forskningsleder; Livstider: en naturhistorie for samtiden, som ble tildelt Toppforsk-midler i 2018 og skal fortsette til 2023. Livstider tilbrakte sitt første år på Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi (CAS) i form av prosjektet In Sync.

Undervisning

Siden starten av hans karriere har han undervist emner innenfor en rekke forskjellige felter. Mellom 1997 og 2008 underviste han emner i tysk, europeisk og verdenslitteratur ved UiO. Etter han ble professor i kulturhistorie ved Universitet i Oslo i 2012 har han undervist emner som omhandler europeisk kulturhistorie fra 1700-tallet, kollektiv erindring, tidens kulturhistorie, samt emner om teori og metode. I 2015-2106, under et forskningsopphold ved New York University, underviste han emnene “Conceptualizing the World” (sammen med Clifford Siskin) og “The Cultural History of Time.” Siden 2016 har han ledet doktorgradsprogrammet på Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved UiO og arrangert eller undervist 6-7 PhD-seminarer årlig.

Helge Jordheim har i tillegg vært gjesteforsker på flere internasjonale institutter, som for eksempel Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung (2008-2009), Göteborgs Universitet (2010-2011) og Centre de recherches politiques Raymond Aron (våren 2012). Han er også professor II ved Institutt for språk og litteratur ved Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet.

 

(Photo: Camilla Kottum Elmar)

Emneord: Kulturhistorie, Globalhistorie

Publikasjoner

 • Jordheim, Helge (2020). Die Moderne als Synchronisierung der Geschichte. Begriffs- und gattungsgeschichtliche Perspektiven, I: Helmut Hühn & Sabine Schneider (red.),  Eigenzeiten der Moderne.  Wehrhahn Verlag.  ISBN 978-3-86525-765-9.  3.  s 65 - 94
 • Jordheim, Helge (2020). Naturphilosophie als "innere Naturgeschichte". Henrich Steffens in Freiberg., I: Peter Schnyder (red.),  Erdgeschichten. Literatur und Geologie im langen 19. Jahrhundert.  Verlag Königshausen & Neumann.  ISBN 978-3-8260-7046-4.  3.  s 71 - 90
 • Jordheim, Helge (2020). Å sette tiden sammen igjen: Tidslinjer etter 22. junli, I: Anne Gjelsvik (red.),  Bearbeidelser. 22. juli i ord og bilder.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215046129.  1.  s 17 - 34
 • Jordheim, Helge & Shaw, David Gary (2020). Opening Doors: A Turn to Knowledge. History and Theory.  ISSN 0018-2656.  59(4), s 3- 18 . doi: 10.1111/hith.12179 Vis sammendrag
 • Jordheim, Helge (2019). Return to Chronology, In Marek Tamm & Laurent Olivier (ed.),  Rethinking Historical Time: New Approaches to Presentism.  Bloomsbury Academic.  ISBN 9781350065086.  kapittel.  s 43 - 56
 • Jordheim, Helge (2019). The Fontenellian Moment: Revisiting Seventeenth- and Eighteenth-Century Worlds, In Helge Jordheim & Erling Sverdrup Sandmo (ed.),  Conceptualizing the World: An Exploration across Disciplines.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78920-036-2.  Kap. 24.
 • Sandmo, Erling Sverdrup & Jordheim, Helge (2019). The World as Concept and Object of Knowledge, In Helge Jordheim & Erling Sverdrup Sandmo (ed.),  Conceptualizing the World: An Exploration across Disciplines.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78920-036-2.  Introduction.  s 1 - 24
 • Asdal, Kristin & Jordheim, Helge (2018). Texts on the Move: Textuality and Historicity Revisited. History and Theory.  ISSN 0018-2656.  57(1), s 56- 74 . doi: 10.1111/hith.12046
 • Jordheim, Helge (2018). Encyclopedia, In Mari Hvattum & Anne Katrin Hultzsch (ed.),  The Printed and the Built. Architecture, Print Culture and Public Debate in the Nineteenth Century.  Bloomsbury Academic.  ISBN 978-1-3500-3841-7.  Kapittel.  s 189 - 194
 • Jordheim, Helge (2018). Keeping the ‘Ism’ in ‘Cosmopolitanism’ – Wieland and the Origins of Cosmopolitan Discourse. Journal of Political Ideologies.  ISSN 1356-9317.  23(3), s 299- 319 . doi: 10.1080/13569317.2018.1503770
 • Jordheim, Helge (2018). Keeping the ‘Ism’ in ‘cosmopolitanism’ - Wieland and the origins of cosmopolitan discourse. Journal of Political Ideologies.  ISSN 1356-9317.  23(3), s 299- 319 . doi: 10.1080/13569317.2018.1503770
 • Jordheim, Helge (2018). Making Universal Time: Tools of Synchronization, In Helge Jordheim; Hall Bjørnstad & anne regent-susini (ed.),  Universal History and the Making of the Global.  Routledge.  ISBN 9781138316195.  10.
 • Jordheim, Helge (2018). Making universal time, In Helge Jordheim; Hall Bjørnstad & anne regent-susini (ed.),  Universal History and the Making of the Global.  Routledge.  ISBN 9781138316195.  Kap. 10.
 • Jordheim, Helge (2018). The printed work as a site of knowledge circulation. Dialogues, systems, and the question of genre, In  Circulation of Knowledge: Explorations in the History of Knowledge.  Nordic Academic Press.  ISBN 978-91-88661-28-9.  Kapittel 12.  s 232 - 253
 • Jordheim, Helge (2018). Welten in Übersetzung - oder Plädoyer für ein Lexikon des Plurals., I: Falko Schmieder & Georg Toepfer (red.),  Wörter aus der Fremde. Begriffgeschichte als Übersetzungsgeschichte..  Kulturverlag Kadmos.  ISBN 978-3-86599-373-1.  Kapittel.  s 283 - 288
 • Jordheim, Helge & Sandmo, Erling Sverdrup (2018). The World as Concept and Object of Knowledge, In Helge Jordheim (ed.),  Conceptualizing The World. An Investigation Across Disciplines.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78920-036-2.  1.
 • Jordheim, Helge & Wigen, Einar (2018). Conceptual Synchronisation: From Progress to Crisis. Millennium: Journal of International Studies.  ISSN 0305-8298.  46(3), s 421- 439 . doi: 10.1177/0305829818774781
 • Jordheim, Helge (2017). Begrepshistorie som idehistorisk praksis, I: Reidar Aasgaard; Ellen Marie Krefting & Espen Schaanning (red.),  Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202565282.  Kap. 2.  s 35 - 52
 • Jordheim, Helge (2017). Europe at Different Speeds: Asynchronicities and Multiple Times in European Conceptual History, In Willbald Steinmetz; Javier Fernandéz-Sebastián & Michael Freeden (ed.),  Conceptual History in the European Space.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78533-482-5.  Chap, 1.  s 47 - 62 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jordheim, Helge (2017). In the Layer Cake of Time.Thoughts on a Stratigraphic Model of Intellectual History, In Timothy Goering (ed.),  Ideengeschichte heute. Traditionen und Perspektiven..  Transcript Verlag.  ISBN 978-3-8376-39247.  Kap. 7.  s 195 - 214 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jordheim, Helge (2017). Krisetid. Introduksjon til en begrepshistorisk forståelse av krisebegrepet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (2)
 • Jordheim, Helge (2017). Livstider. Tidsmangfold i det 21. århundre., I: Kim Salomon (red.),  Tiden.  Makadam Förlag.  ISBN 978-91-7061-204-6.  Kap.10.  s 131 - 148 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jordheim, Helge (2017). Philology and the Problem of Culture, In Harry Lönnroth (ed.),  Philology Matters! Essays on the Art of Reading Slowly.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004315112.  Chap, 1.  s 1 - 20 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jordheim, Helge (2017). Synchronizing the World: Synchronism as Historiographical Practice, Then and Now. History of the Present: A Journal of Critical History.  ISSN 2159-9785.  7(1), s 59- 95 . doi: 10.5406/historypresent.7.1.0059 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jordheim, Helge (2017). Zukunft in der Altersforschung des 20. Jahrhunderts, I: Lucian Hölscher (red.),  Die Zukunft des 20. Jahrhunderts. Dimensionen einer historischen Zukunftsforschung..  Campus Verlag.  ISBN 978-3-593-50695-1.  Kap. 8.  s 159 - 178
 • Jordheim, Helge (2016). Historiemedvetande, tidsregimer och synkronisering, I: Victoria Fareld & Hans Ruin (red.),  Historiens hemtvist, bind I: Den historiska tidens former.  Makadam Förlag.  ISBN 978-91-7061-203-9.  del II.  s 163 - 190 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jordheim, Helge (2016). Livstider - Livsvitenskap og nye tider i det 21.århundre. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (3), s 262- 273 . doi: 10.18261/issn.1504-3053-2016-03-09
 • Jordheim, Helge (2015). The Nature of Civilization: The Semantics of Civilization and Civility in Scandinavia, In Helge Jordheim & Margrit Pernau (ed.),  Civilizing Emotions. Concepts in Nineteenth-Century Asia and Europe.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-874553-2.  Part 1. Europe.  s 25 - 44
 • Jordheim, Helge (2015). Transformative Pasts, Transformations of the Future, and the Question of the Present, In Terje Stordalen & Saphinaz Amal Naguib (ed.),  The Formative Past and the Formation of the Future: Collective Remembering and Identity Formation.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-808-1.  Kapittel.  s 71 - 91
 • Jordheim, Helge & Pernau, Margrit (2015). Quanqiu shiyu zhong de gainianshi [A global history of concepts: Civilization, civilizing and emotions].. International Social Science Journal.  ISSN 0020-8701.  32, s 129- 138
 • Jordheim, Helge (2014). 1. Introduction: Multiple times and the work of synchronization. History and Theory.  ISSN 0018-2656.  53(4), s 498- 518 . doi: 10.1111/hith.10728
 • Jordheim, Helge (2014). Timing the Constitutional Moment: Time and Language in the Norwegian Constitution, In Karen Gammelgaard & Eirik Holmøyvik (ed.),  Writing Democracy. The Norwegian Constitution 1814 - 2014.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78238-504-2.  7.  s 121 - 135
 • Eliassen, Knut Ove; Fastrup, Anne; Nexø, Tue Andersen; Jordheim, Helge; Meiner, Carsten; Friis, Elisabeth & Kjørholt, Ingvild Hagen (2013). Forord, I: Knut Ove Eliassen; anne fastrup & Tue Andersen Nexø (red.),  Europæisk litteratur 1500-1800, bind 1, Verden; fra Columbus til Napoleon.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 978-87-7124-220-1.  Forord.  s 7 - 20
 • Jordheim, Helge (2013). 22. juli-minnesmerker. Hvilke, hvor og hvorfor?, I: Olaf Aagedal; Pål Ketil Botvar & Ida Marie Høeg (red.),  Den offentlige sorgen : markeringer, ritualer og religion etter 22. juli.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02081-5.  kapittel.  s 217 - 237
 • Jordheim, Helge (2013). Da verden kom til syne som ting. Fontenelle og hans etterkommere, I:  Tingenes tilsynekomster. Kulturproduksjon, materialitet og estetikk.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-731-2.  Del I: Tingene.  s 69 - 86
 • Jordheim, Helge (2013). Krise, kritikk og hypokrisi - krisebegrepet hos Reinhart Koselleck, I: Dag Michalsen (red.),  Unntakstilstand og forfatning: Brudd og kontinuitet i konstitusjonell rett.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3634-2.  kapittel.  s 119 - 137
 • Jordheim, Helge (2013). Oculist narratives in late eighteenth-century Germany. From cataract surgery to political conspiracy in Jean Paul’s Hesperus, In Sophie Vasset (ed.),  Medicine and Narration in the Eighteenth Century.  Voltaire Foundation.  ISBN 978-0-7294-1065-6.  kapittel.  s 183 - 210
 • Jordheim, Helge (2012). AGAINST Periodization: Koselleck's Theory of Multiple Temporalities. History and Theory.  ISSN 0018-2656.  51(2), s 151- 171 . doi: 10.1111/j.1468-2303.2012.00629.x
 • Jordheim, Helge (2012). Forord til bokens tre deler, In Helge Jordheim & Sabine Arnaud (ed.),  The Body and Its Images in Eighteenth-Century Europe/ Le Corps et ses images dans L'Europe du dix-huitième siècle.  Honoré Champion.  ISBN 9782745322678.  Forord til del I, II og III.
 • Jordheim, Helge (2012). The Peristalsis of Power. Jean Paul and the Body of the Prince, In Helge Jordheim & Sabine Arnaud (ed.),  The Body and Its Images in Eighteenth-Century Europe/ Le Corps et ses images dans L'Europe du dix-huitième siècle.  Honoré Champion.  ISBN 9782745322678.  Kapittel 1.  s 27 - 47
 • Jordheim, Helge (2012). The Struggle with Time: The Temporalization and Politicization of Roman Antiquity in the Works of the German Romantics, In Timothy Saunders; Charles Martindale; Ralph Pite & Mathilde Skoie (ed.),  Romans and romantics.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-958854-1.  Kapittel 2.  s 43 - 63
 • Jordheim, Helge (2011). Humanioras innsider og utsider, I: Simen Andersen Øyen; Ingrid Muftuoglu & Finn Ingar Birkeland (red.),  Humanioras fremtid. Kampen om forståelsen av menneske og samfunn.  Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-35942-3.  Kapittel 12.  s 241 - 250
 • Jordheim, Helge (2011). "Unzählbar viele Zeiten". Die Sattelzeit im Spiegel der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, I: Hans Joas & Peter Vogt (red.),  Begriffene Geschichte. Beiträge zum Werk Reinhart Kosellecks.  Suhrkamp.  ISBN 978-3-518-29527-4.  Vierter Teil.  s 481 - 513
 • Jordheim, Helge & Neumann, Iver Brynild (2011). Empire, imperialism and conceptual history. Journal of International Relations and Development.  ISSN 1408-6980.  14(2), s 153- 185 . doi: 10.1057/jird.2010.21 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jordheim, Helge & Nilsen, Håvard Friis (2011). Quentin Skinners politiske filosofi, I:  Staten og friheten. Oversatt av Hugo Østerberg.  Res Publica.  ISBN 9788282260251.  Innledning.  s 11 - 28

Se alle arbeider i Cristin

 • Jordheim, Helge & Sandmo, Erling Sverdrup (ed.) (2019). Conceptualizing the World. Berghahn Books.  ISBN 9781789200362.  397 s.
 • Jordheim, Helge & Sandmo, Erling Sverdrup (ed.) (2019). Conceptualizing the World: An Exploration across Disciplines. Berghahn Books.  ISBN 978-1-78920-036-2.  397 s.
 • Jordheim, Helge (ed.) (2018). Conceptualizing The World. An Investigation Across Disciplines. Berghahn Books.  ISBN 978-1-78920-036-2.  408 s.
 • Jordheim, Helge; Bjørnstad, Hall & regent-susini, anne (ed.) (2018). Universal History and the Making of the Global. Routledge.  ISBN 9781138316195.  258 s.
 • Jordheim, Helge; Bjørnstad, Hall & regent-susini, anne (ed.) (2018). Universal History and the Making of the Global. Routledge.  ISBN 9781138316195.  250 s.
 • Eliassen, Knut Ove; Jordheim, Helge & Nexø, Tue Andersen (red.) (2015). Europæisk litteratur 1500‑1800. Bind II. Staten. Fra utopi til bureaukrati. Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 978877124497 7.  263 s.
 • Jordheim, Helge & Pernau, Margrit (ed.) (2015). Civilizing Emotions. Concepts in Nineteenth-Century Asia and Europe. Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-874553-2.  351 s.
 • Jordheim, Helge (2014). Hva skal vi med humaniora? Rapport om de humanistiske fagenes situasjon i Norge. Fritt Ord.  ISBN 9788299655439.  172 s.
 • Jordheim, Helge (red.) (2014). Politisk frihet. Res Publica.  ISBN 9788282260435.  474 s.
 • Nilsen, Håvard & Jordheim, Helge (red.) (2014). Politisk frihet. Res Publica.  ISBN 9788282260435.  475 s.
 • Remarque, Erich Maria & Jordheim, Helge (2014). Intet nytt fra Vestfronten. Gyldendal Litteratur.  ISBN 9788205467910.  175 s.
 • Ytreberg, Espen; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Hvattum, Mari; Brekke, Torkel; Asdal, Kristin & Sandmo, Erling Sverdrup (2014). Hva skal vi med humaniora? Rapport om de humanistiske fagenes situasjon i Norge. Fritt Ord.  ISBN 978-82-996554-3-9.  171 s.
 • Berg, Siv Frøydis; Berg, Øivind; Bjordal, Sine Halkjelsvik & Jordheim, Helge (red.) (2012). All verdens kunnskap. Leksikon gjennom to tusen år. Forlaget Press.  ISBN 9788275476119.  276 s.
 • Jordheim, Helge & Arnaud, Sabine (red.) (2012). The Body and Its Images in Eighteenth-Century Europe/ Le Corps et ses images dans L'Europe du dix-huitième siècle. Honoré Champion.  ISBN 9782745322678.  376 s.
 • Skinner, Quentin; Jordheim, Helge & Nilsen, Håvard Friis (2011). Staten og friheten. Oversatt av Hugo Østerberg. Res Publica.  ISBN 9788282260251.  149 s.
 • Falkeid, Unn; Jordheim, Helge; Maurseth, Anne Beate & Sandmo, Erling Sverdrup (2011). Seyla Benhabib: Et annet verdensborgerskap. Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-35091-8.  124 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Jordheim, Helge (2020, 08. juni). Humaniora hjemmefra: Tid i koronakrisen. [Internett].  UiOs hjemmesider.
 • Jordheim, Helge (2020, 14. april). Pandemipodden: Hvordan påvirker egentlig koronapandemien vår oppfatning av tid?. [Internett].  SUMs hjemmesider, https://www.sum.uio.no/forskning/aktuelt/a.
 • Jordheim, Helge & Vostal, Filip (2020). Time Language in the Sciences.
 • Jordheim, Helge; Wigen, Einar & Lie, Anne Kveim (2020). Epidemiens tidsorden. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Jordheim, Helge; Wigen, Einar; Lie, Anne Kveim & Ljungberg, Erik (2020). Epidemic Times. Somatosphere: Science, Medicine and Anthropology.
 • Chattopadhyay, Bodhisattva & Jordheim, Helge (2019). Multiple Times of Everpresence.
 • Jordheim, Helge (2019). Beyond Historical Time: A Theory of Lifetimes.
 • Jordheim, Helge (2019). Historiske tider og livstider: en teori om kontinuitet og skalering.
 • Jordheim, Helge (2019). The Politics of Synchronization.
 • Jordheim, Helge (2018). Als ob sich die Geschichte nach der Chronologie richten müßte: Periodisierung und Chronologie im Rückblick.
 • Jordheim, Helge (2017). Aging in the Context of New Lifetimes.
 • Jordheim, Helge (2017). Connecting and Disconnecting Times in Print:In and Out of Sync.
 • Jordheim, Helge (2017). Det norske minnelandskapet, I: Hilde Herming (red.),  Fast plass. Norske kvinner på sokkel.  Forlaget Press.  ISBN 978-82-328-0020-9.  Kulturhistorisk innledning.  s 13 - 24
 • Jordheim, Helge (2017). Die Moderne als Synchronisierung der Geschichte.
 • Jordheim, Helge (2017). Synchronizing the World. Welcome Lecture.
 • Jordheim, Helge (2017). The World in and out of Sync: Looking Back at the Long 18th Century.
 • Jordheim, Helge; Vange, Arild & Bordemann, Suzanne (2017). Litteraturens betydning - en kveld med Kafka.
 • Jordheim, Helge (2016). Making Universal Time - Wesleyan Seminar on the Theory and Practice of History.
 • Jordheim, Helge (2016). Synkroniseringen av verden. Om tidens kulturhistorie. Samtiden.  ISSN 0036-3928.  (3/4), s 88- 98
 • Jordheim, Helge (2016). The Spatial Structures of Time in the 18th Century.
 • Rem, Tore & Jordheim, Helge (2016). Opplysningsmannen, I: Bernt Bull & Bernt Hagtvet (red.),  Samfunnsborgeren. Erik Rudeng 70 år.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3880-3.  25. kapittel.  s 222 - 229
 • Eliassen, Knut Ove; Jordheim, Helge & Nexø, Tue Andersen (2015). Forord. Europas litteratur fra Il sacco di Roma til Den prøyssiske landrett, I: Knut Ove Eliassen; Helge Jordheim & Tue Andersen Nexø (red.),  Europæisk litteratur 1500‑1800. Bind II. Staten. Fra utopi til bureaukrati.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 978877124497 7.  Forord.  s 7 - 21
 • Jordheim, Helge (2015). Enlightenment and the Work of Synchronization.
 • Jordheim, Helge (2015). Synchronizing the World: the Making of Progress in the 18th Century.
 • Jordheim, Helge (2015). Synchronizing the World: the Making of Progress in the 18th century.
 • Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Sandmo, Erling Sverdrup & Ytreberg, Espen (2014). Humanioras muligheter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 4- 5
 • Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Sandmo, Erling Sverdrup & Ytreberg, Espen (2014). Hva skal vi med humanioradebatten?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 24- 25
 • Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Sandmo, Erling Sverdrup & Ytreberg, Espen (2014). Hva skal vi med nytte?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Sandmo, Erling Sverdrup & Ytreberg, Espen (2014). Krise nå igjen?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 22- 23
 • Gammelgaard, Karen & Jordheim, Helge (2014, 28. januar). Teksten som skapte en nasjon. [Tidsskrift].  Apollon.
 • Jordheim, Helge (2014). Etterord, I:  Intet nytt fra Vestfronten.  Gyldendal Litteratur.  ISBN 9788205467910.  Etterord.  s 167 - 175
 • Jordheim, Helge (2014). Mening, materie, generasjon. Om tre frontromaner. Vinduet.  ISSN 0042-6288.  4
 • Nilsen, Håvard Friis & Jordheim, Helge (2014). Frihet kommer ikke i små esker. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Nilsen, Håvard Friis; Jordheim, Helge & Flemmen, Haakon (2014, 30. juli). Frihetens arkeologer.
 • Nilsen, Håvard & Jordheim, Helge (2014). Forord, I: Håvard Nilsen & Helge Jordheim (red.),  Politisk frihet.  Res Publica.  ISBN 9788282260435.  Forord.  s 9 - 11
 • Ytreberg, Espen & Jordheim, Helge (2013). Kampen om tiden. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Gjerpe, Kristin; Jordheim, Helge; Fremstad, Ester & Haarberg, Jon (2012). Dannelse under oppussing. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  18(4), s 6- 15
 • Jordheim, Helge (2012). Innledning - All verdens kunnskap, I: Siv Frøydis Berg; Øivind Berg; Sine Halkjelsvik Bjordal & Helge Jordheim (red.),  All verdens kunnskap. Leksikon gjennom to tusen år.  Forlaget Press.  ISBN 9788275476119.  Innledning.  s 9 - 15
 • Jordheim, Helge & Fagerjord, Anders (2012). Tid, minne, oppdatering. Oppdatert eller utdatert, I: Siv Frøydis Berg; Øivind Berg; Sine Halkjelsvik Bjordal & Helge Jordheim (red.),  All verdens kunnskap. Leksikon gjennom to tusen år.  Forlaget Press.  ISBN 9788275476119.  Del 2.  s 78 - 87

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 17. okt. 2013 10:13 - Sist endret 29. juni 2020 12:56