Helge Jordheim

Bilde av Helge Jordheim
English version of this page
Telefon +47 22856904
Rom PAM 440
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 0371 OSLO P. A. Munchs hus
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Jeg er forskningsleder for KULTRANS.

Emneord: Kulturhistorie, Globalhistorie

Publikasjoner

 • Jordheim, Helge (2019). Return to Chronology, In Marek Tamm & Laurent Olivier (ed.),  Rethinking Historical Time: New Approaches to Presentism.  Bloomsbury Academic.  ISBN 9781350065086.  kapittel.  s 43 - 56
 • Jordheim, Helge (2019). The Fontenellian Moment: Revisiting Seventeenth- and Eighteenth-Century Worlds, In Helge Jordheim & Erling Sverdrup Sandmo (ed.),  Conceptualizing the World: An Exploration across Disciplines.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78920-036-2.  Kap. 24.
 • Sandmo, Erling Sverdrup & Jordheim, Helge (2019). The World as Concept and Object of Knowledge, In Helge Jordheim & Erling Sverdrup Sandmo (ed.),  Conceptualizing the World: An Exploration across Disciplines.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78920-036-2.  Introduction.  s 1 - 24
 • Asdal, Kristin & Jordheim, Helge (2018). Texts on the Move: Textuality and Historicity Revisited. History and Theory.  ISSN 0018-2656.  57(1), s 56- 74 . doi: 10.1111/hith.12046
 • Jordheim, Helge (2018). Encyclopedia, In Mari Hvattum & Anne Katrin Hultzsch (ed.),  The Printed and the Built. Architecture, Print Culture and Public Debate in the Nineteenth Century.  Bloomsbury Academic.  ISBN 978-1-3500-3841-7.  Kapittel.  s 189 - 194
 • Jordheim, Helge (2018). Keeping the ‘Ism’ in ‘Cosmopolitanism’ – Wieland and the Origins of Cosmopolitan Discourse. Journal of Political Ideologies.  ISSN 1356-9317.  23(3), s 299- 319 . doi: 10.1080/13569317.2018.1503770
 • Jordheim, Helge (2018). Keeping the ‘Ism’ in ‘cosmopolitanism’ - Wieland and the origins of cosmopolitan discourse. Journal of Political Ideologies.  ISSN 1356-9317.  23(3), s 299- 319 . doi: 10.1080/13569317.2018.1503770
 • Jordheim, Helge (2018). Making Universal Time: Tools of Synchronization, In Helge Jordheim; Hall Bjørnstad & anne regent-susini (ed.),  Universal History and the Making of the Global.  Routledge.  ISBN 9781138316195.  10.
 • Jordheim, Helge (2018). Making universal time, In Helge Jordheim; Hall Bjørnstad & anne regent-susini (ed.),  Universal History and the Making of the Global.  Routledge.  ISBN 9781138316195.  Kap. 10.
 • Jordheim, Helge (2018). The printed work as a site of knowledge circulation. Dialogues, systems, and the question of genre, In  Circulation of Knowledge: Explorations in the History of Knowledge.  Nordic Academic Press.  ISBN 978-91-88661-28-9.  Kapittel 12.  s 232 - 253
 • Jordheim, Helge (2018). Welten in Übersetzung - oder Plädoyer für ein Lexikon des Plurals., I: Falko Schmieder & Georg Toepfer (red.),  Wörter aus der Fremde. Begriffgeschichte als Übersetzungsgeschichte..  Kulturverlag Kadmos.  ISBN 978-3-86599-373-1.  Kapittel.  s 283 - 288
 • Jordheim, Helge & Sandmo, Erling Sverdrup (2018). The World as Concept and Object of Knowledge, In Helge Jordheim (ed.),  Conceptualizing The World. An Investigation Across Disciplines.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78920-036-2.  1.
 • Jordheim, Helge & Wigen, Einar (2018). Conceptual Synchronisation: From Progress to Crisis. Millennium: Journal of International Studies.  ISSN 0305-8298.  46(3), s 421- 439 . doi: 10.1177/0305829818774781
 • Jordheim, Helge (2017). Begrepshistorie som idehistorisk praksis, I: Reidar Aasgaard; Ellen Marie Krefting & Espen Schaanning (red.),  Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202565282.  Kap. 2.  s 35 - 52
 • Jordheim, Helge (2017). Europe at Different Speeds: Asynchronicities and Multiple Times in European Conceptual History, In Willbald Steinmetz; Javier Fernandéz-Sebastián & Michael Freeden (ed.),  Conceptual History in the European Space.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78533-482-5.  Chap, 1.  s 47 - 62 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jordheim, Helge (2017). In the Layer Cake of Time.Thoughts on a Stratigraphic Model of Intellectual History, In Timothy Goering (ed.),  Ideengeschichte heute. Traditionen und Perspektiven..  Transcript Verlag.  ISBN 978-3-8376-39247.  Kap. 7.  s 195 - 214 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jordheim, Helge (2017). Krisetid. Introduksjon til en begrepshistorisk forståelse av krisebegrepet. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (2)
 • Jordheim, Helge (2017). Livstider. Tidsmangfold i det 21. århundre., I: Kim Salomon (red.),  Tiden.  Makadam Förlag.  ISBN 978-91-7061-204-6.  Kap.10.  s 131 - 148 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jordheim, Helge (2017). Philology and the Problem of Culture, In Harry Lönnroth (ed.),  Philology Matters! Essays on the Art of Reading Slowly.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004315112.  Chap, 1.  s 1 - 20 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jordheim, Helge (2017). Synchronizing the World: Synchronism as Historiographical Practice, Then and Now. History of the Present.  ISSN 2159-9785.  7(1), s 59- 95 . doi: 10.5406/historypresent.7.1.0059 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jordheim, Helge (2017). Zukunft in der Altersforschung des 20. Jahrhunderts, I: Lucian Hölscher (red.),  Die Zukunft des 20. Jahrhunderts. Dimensionen einer historischen Zukunftsforschung..  Campus Verlag.  ISBN 978-3-593-50695-1.  Kap. 8.  s 159 - 178
 • Jordheim, Helge (2016). Historiemedvetande, tidsregimer och synkronisering, I: Victoria Fareld & Hans Ruin (red.),  Historiens hemtvist, bind I: Den historiska tidens former.  Makadam Förlag.  ISBN 978-91-7061-203-9.  del II.  s 163 - 190 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jordheim, Helge (2016). Livstider - Livsvitenskap og nye tider i det 21.århundre. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (3), s 262- 273
 • Jordheim, Helge (2015). The Nature of Civilization: The Semantics of Civilization and Civility in Scandinavia, In Helge Jordheim & Margrit Pernau (ed.),  Civilizing Emotions. Concepts in Nineteenth-Century Asia and Europe.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-874553-2.  Part 1. Europe.  s 25 - 44
 • Jordheim, Helge (2015). Transformative Pasts, Transformations of the Future, and the Question of the Present, In Terje Stordalen & Saphinaz Amal Naguib (ed.),  The Formative Past and the Formation of the Future: Collective Remembering and Identity Formation.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-808-1.  Kapittel.  s 71 - 91
 • Jordheim, Helge & Pernau, Margrit (2015). Quanqiu shiyu zhong de gainianshi [A global history of concepts: Civilization, civilizing and emotions].. International Social Science Journal.  ISSN 0020-8701.  32, s 129- 138
 • Jordheim, Helge (2014). 1. Introduction: Multiple times and the work of synchronization. History and Theory.  ISSN 0018-2656.  53(4), s 498- 518 . doi: 10.1111/hith.10728
 • Jordheim, Helge (2014). Timing the Constitutional Moment: Time and Language in the Norwegian Constitution, In Karen Gammelgaard & Eirik Holmøyvik (ed.),  Writing Democracy. The Norwegian Constitution 1814 - 2014.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78238-504-2.  7.  s 121 - 135
 • Eliassen, Knut Ove; Fastrup, Anne; Nexø, Tue Andersen; Jordheim, Helge; Meiner, Carsten; Friis, Elisabeth & Kjørholt, Ingvild Hagen (2013). Forord, I: Knut Ove Eliassen; anne fastrup & Tue Andersen Nexø (red.),  Europæisk litteratur 1500-1800, bind 1, Verden; fra Columbus til Napoleon.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 978-87-7124-220-1.  Forord.  s 7 - 20
 • Jordheim, Helge (2013). 22. juli-minnesmerker. Hvilke, hvor og hvorfor?, I: Olaf Aagedal; Pål Ketil Botvar & Ida Marie Høeg (red.),  Den offentlige sorgen : markeringer, ritualer og religion etter 22. juli.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02081-5.  kapittel.  s 217 - 237
 • Jordheim, Helge (2013). Da verden kom til syne som ting. Fontenelle og hans etterkommere, I:  Tingenes tilsynekomster. Kulturproduksjon, materialitet og estetikk.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-731-2.  Del I: Tingene.  s 69 - 86
 • Jordheim, Helge (2013). Krise, kritikk og hypokrisi - krisebegrepet hos Reinhart Koselleck, I: Dag Michalsen (red.),  Unntakstilstand og forfatning: Brudd og kontinuitet i konstitusjonell rett.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3634-2.  kapittel.  s 119 - 137
 • Jordheim, Helge (2013). Oculist narratives in late eighteenth-century Germany. From cataract surgery to political conspiracy in Jean Paul’s Hesperus, In Sophie Vasset (ed.),  Medicine and Narration in the Eighteenth Century.  Voltaire Foundation.  ISBN 978-0-7294-1065-6.  kapittel.  s 183 - 210
 • Jordheim, Helge (2012). AGAINST Periodization: Koselleck's Theory of Multiple Temporalities. History and Theory.  ISSN 0018-2656.  51(2), s 151- 171 . doi: 10.1111/j.1468-2303.2012.00629.x
 • Jordheim, Helge (2012). Forord til bokens tre deler, In Helge Jordheim & Sabine Arnaud (ed.),  The Body and Its Images in Eighteenth-Century Europe/ Le Corps et ses images dans L'Europe du dix-huitième siècle.  Honoré Champion.  ISBN 9782745322678.  Forord til del I, II og III.
 • Jordheim, Helge (2012). The Peristalsis of Power. Jean Paul and the Body of the Prince, In Helge Jordheim & Sabine Arnaud (ed.),  The Body and Its Images in Eighteenth-Century Europe/ Le Corps et ses images dans L'Europe du dix-huitième siècle.  Honoré Champion.  ISBN 9782745322678.  Kapittel 1.  s 27 - 47
 • Jordheim, Helge (2012). The Struggle with Time: The Temporalization and Politicization of Roman Antiquity in the Works of the German Romantics, In Timothy Saunders; Charles Martindale; Ralph Pite & Mathilde Skoie (ed.),  Romans and romantics.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-958854-1.  Kapittel 2.  s 43 - 63
 • Jordheim, Helge (2011). Humanioras innsider og utsider, I: Simen Andersen Øyen; Ingrid Muftuoglu & Finn Ingar Birkeland (red.),  Humanioras fremtid. Kampen om forståelsen av menneske og samfunn.  Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-35942-3.  Kapittel 12.  s 241 - 250
 • Jordheim, Helge (2011). "Unzählbar viele Zeiten". Die Sattelzeit im Spiegel der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, I: Hans Joas & Peter Vogt (red.),  Begriffene Geschichte. Beiträge zum Werk Reinhart Kosellecks.  Suhrkamp.  ISBN 978-3-518-29527-4.  Vierter Teil.  s 481 - 513
 • Jordheim, Helge & Neumann, Iver Brynild (2011). Empire, imperialism and conceptual history. Journal of International Relations and Development.  ISSN 1408-6980.  14(2), s 153- 185 . doi: 10.1057/jird.2010.21 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jordheim, Helge & Nilsen, Håvard Friis (2011). Quentin Skinners politiske filosofi, I:  Staten og friheten. Oversatt av Hugo Østerberg.  Res Publica.  ISBN 9788282260251.  Innledning.  s 11 - 28
 • Jordheim, Helge & Sandmo, Erling Sverdrup (2011). Hva verden var: en forfallshistorie, I:  Verden. Begreper i historien.  Unipub forlag.  ISBN 9788274774490.  Del 1.
 • Jordheim, Helge (2010). Diskursanalyse og spørsmålet om historisk endring : - fra diskursive nettverk til temporale sjikt. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  9(4), s 65- 79
 • Jordheim, Helge (2010). The Present of Enlightenment: Temporality and Mediation in Kant, Foucault, and Jean Paul, In Clifford Siskin & William Warner (ed.),  This Is Enlightenment.  University of Chicago Press.  ISBN 978-0-226-76147-3.  Enlightenment: Evidence and Events.  s 189 - 208

Se alle arbeider i Cristin

 • Jordheim, Helge & Sandmo, Erling Sverdrup (ed.) (2019). Conceptualizing the World. Berghahn Books.  ISBN 9781789200362.  397 s.
 • Jordheim, Helge & Sandmo, Erling Sverdrup (ed.) (2019). Conceptualizing the World: An Exploration across Disciplines. Berghahn Books.  ISBN 978-1-78920-036-2.  397 s.
 • Jordheim, Helge (ed.) (2018). Conceptualizing The World. An Investigation Across Disciplines. Berghahn Books.  ISBN 978-1-78920-036-2.  408 s.
 • Jordheim, Helge; Bjørnstad, Hall & regent-susini, anne (ed.) (2018). Universal History and the Making of the Global. Routledge.  ISBN 9781138316195.  258 s.
 • Jordheim, Helge; Bjørnstad, Hall & regent-susini, anne (ed.) (2018). Universal History and the Making of the Global. Routledge.  ISBN 9781138316195.  250 s.
 • Eliassen, Knut Ove; Jordheim, Helge & Nexø, Tue Andersen (red.) (2015). Europæisk litteratur 1500‑1800. Bind II. Staten. Fra utopi til bureaukrati. Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 978877124497 7.  263 s.
 • Jordheim, Helge & Pernau, Margrit (ed.) (2015). Civilizing Emotions. Concepts in Nineteenth-Century Asia and Europe. Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-874553-2.  351 s.
 • Jordheim, Helge (2014). Hva skal vi med humaniora? Rapport om de humanistiske fagenes situasjon i Norge. Fritt Ord.  ISBN 9788299655439.  172 s.
 • Jordheim, Helge (red.) (2014). Politisk frihet. Res Publica.  ISBN 9788282260435.  474 s.
 • Nilsen, Håvard & Jordheim, Helge (red.) (2014). Politisk frihet. Res Publica.  ISBN 9788282260435.  475 s.
 • Remarque, Erich Maria & Jordheim, Helge (2014). Intet nytt fra Vestfronten. Gyldendal Litteratur.  ISBN 9788205467910.  175 s.
 • Ytreberg, Espen; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Hvattum, Mari; Brekke, Torkel; Asdal, Kristin & Sandmo, Erling Sverdrup (2014). Hva skal vi med humaniora? Rapport om de humanistiske fagenes situasjon i Norge. Fritt Ord.  ISBN 978-82-996554-3-9.  171 s.
 • Berg, Siv Frøydis; Berg, Øivind; Bjordal, Sine Halkjelsvik & Jordheim, Helge (red.) (2012). All verdens kunnskap. Leksikon gjennom to tusen år. Forlaget Press.  ISBN 9788275476119.  276 s.
 • Jordheim, Helge & Arnaud, Sabine (red.) (2012). The Body and Its Images in Eighteenth-Century Europe/ Le Corps et ses images dans L'Europe du dix-huitième siècle. Honoré Champion.  ISBN 9782745322678.  376 s.
 • Skinner, Quentin; Jordheim, Helge & Nilsen, Håvard Friis (2011). Staten og friheten. Oversatt av Hugo Østerberg. Res Publica.  ISBN 9788282260251.  149 s.
 • Falkeid, Unn; Jordheim, Helge; Maurseth, Anne Beate & Sandmo, Erling Sverdrup (2011). Seyla Benhabib: Et annet verdensborgerskap. Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-35091-8.  124 s.
 • Jordheim, Helge; Rønning, Anne Birgitte; Skoie, Mathilde & Sandmo, Erling Sverdrup (2011). Humaniora. En innføring. 2. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01868-3.  457 s.
 • Jordheim, Helge; Sandmo, Erling Sverdrup & Braun, Hermann (2011). Verden. Begreper i historien. Unipub forlag.  ISBN 9788274774490.  158 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Chattopadhyay, Bodhisattva & Jordheim, Helge (2019). Multiple Times of Everpresence.
 • Jordheim, Helge (2019). Beyond Historical Time: A Theory of Lifetimes.
 • Jordheim, Helge (2019). Historiske tider og livstider: en teori om kontinuitet og skalering.
 • Jordheim, Helge (2019). The Politics of Synchronization.
 • Jordheim, Helge (2018). Als ob sich die Geschichte nach der Chronologie richten müßte: Periodisierung und Chronologie im Rückblick.
 • Jordheim, Helge (2017). Aging in the Context of New Lifetimes.
 • Jordheim, Helge (2017). Connecting and Disconnecting Times in Print:In and Out of Sync.
 • Jordheim, Helge (2017). Det norske minnelandskapet, I: Hilde Herming (red.),  Fast plass. Norske kvinner på sokkel.  Forlaget Press.  ISBN 978-82-328-0020-9.  Kulturhistorisk innledning.  s 13 - 24
 • Jordheim, Helge (2017). Die Moderne als Synchronisierung der Geschichte.
 • Jordheim, Helge (2017). Synchronizing the World. Welcome Lecture.
 • Jordheim, Helge (2017). The World in and out of Sync: Looking Back at the Long 18th Century.
 • Jordheim, Helge; Vange, Arild & Bordemann, Suzanne (2017). Litteraturens betydning - en kveld med Kafka.
 • Jordheim, Helge (2016). Making Universal Time - Wesleyan Seminar on the Theory and Practice of History.
 • Jordheim, Helge (2016). Synkroniseringen av verden. Om tidens kulturhistorie. Samtiden.  ISSN 0036-3928.  (3/4), s 88- 98
 • Jordheim, Helge (2016). The Spatial Structures of Time in the 18th Century.
 • Rem, Tore & Jordheim, Helge (2016). Opplysningsmannen, I: Bernt Bull & Bernt Hagtvet (red.),  Samfunnsborgeren. Erik Rudeng 70 år.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3880-3.  25. kapittel.  s 222 - 229
 • Eliassen, Knut Ove; Jordheim, Helge & Nexø, Tue Andersen (2015). Forord. Europas litteratur fra Il sacco di Roma til Den prøyssiske landrett, I: Knut Ove Eliassen; Helge Jordheim & Tue Andersen Nexø (red.),  Europæisk litteratur 1500‑1800. Bind II. Staten. Fra utopi til bureaukrati.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 978877124497 7.  Forord.  s 7 - 21
 • Jordheim, Helge (2015). Enlightenment and the Work of Synchronization.
 • Jordheim, Helge (2015). Synchronizing the World: the Making of Progress in the 18th Century.
 • Jordheim, Helge (2015). Synchronizing the World: the Making of Progress in the 18th century.
 • Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Sandmo, Erling Sverdrup & Ytreberg, Espen (2014). Humanioras muligheter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 4- 5
 • Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Sandmo, Erling Sverdrup & Ytreberg, Espen (2014). Hva skal vi med humanioradebatten?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 24- 25
 • Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Sandmo, Erling Sverdrup & Ytreberg, Espen (2014). Hva skal vi med nytte?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Sandmo, Erling Sverdrup & Ytreberg, Espen (2014). Krise nå igjen?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 22- 23
 • Gammelgaard, Karen & Jordheim, Helge (2014, 28. januar). Teksten som skapte en nasjon. [Tidsskrift].  Apollon.
 • Jordheim, Helge (2014). Etterord, I:  Intet nytt fra Vestfronten.  Gyldendal Litteratur.  ISBN 9788205467910.  Etterord.  s 167 - 175
 • Jordheim, Helge (2014). Mening, materie, generasjon. Om tre frontromaner. Vinduet.  ISSN 0042-6288.  4
 • Nilsen, Håvard Friis & Jordheim, Helge (2014). Frihet kommer ikke i små esker. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Nilsen, Håvard Friis; Jordheim, Helge & Flemmen, Haakon (2014, 30. juli). Frihetens arkeologer.
 • Nilsen, Håvard & Jordheim, Helge (2014). Forord, I: Håvard Nilsen & Helge Jordheim (red.),  Politisk frihet.  Res Publica.  ISBN 9788282260435.  Forord.  s 9 - 11
 • Ytreberg, Espen & Jordheim, Helge (2013). Kampen om tiden. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Gjerpe, Kristin; Jordheim, Helge; Fremstad, Ester & Haarberg, Jon (2012). Dannelse under oppussing. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  18(4), s 6- 15
 • Jordheim, Helge (2012). Innledning - All verdens kunnskap, I: Siv Frøydis Berg; Øivind Berg; Sine Halkjelsvik Bjordal & Helge Jordheim (red.),  All verdens kunnskap. Leksikon gjennom to tusen år.  Forlaget Press.  ISBN 9788275476119.  Innledning.  s 9 - 15
 • Jordheim, Helge & Fagerjord, Anders (2012). Tid, minne, oppdatering. Oppdatert eller utdatert, I: Siv Frøydis Berg; Øivind Berg; Sine Halkjelsvik Bjordal & Helge Jordheim (red.),  All verdens kunnskap. Leksikon gjennom to tusen år.  Forlaget Press.  ISBN 9788275476119.  Del 2.  s 78 - 87
 • Jordheim, Helge (2010). En ny kunnskapsorden. Tilbake til fremtiden med Store Norske Leksikon. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  16(5), s 50- 52
 • Jordheim, Helge (2010). Leksikon på direkten?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Jordheim, Helge (2010). Samtid, samtidighet og tidløshet - eller: hvilken tid er det egentlig vi lever i?. UKS - forum for samtidskunst (Trykt utg.).  ISSN 0803-1967.  (1-2)
 • Jordheim, Helge (2010). Stil og historiemetafysikk - Sebald og tysk litteratur. Vinduet.  ISSN 0042-6288.  64(1), s 72- 75

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 17. okt. 2013 10:13 - Sist endret 10. apr. 2018 14:14