Knut Aukrust

Bilde av Knut Aukrust
English version of this page
Telefon +47 22856991
Mobiltelefon 92801554
Rom 430 PAM
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

 • kulturmøter i spansk historie
 • historieforståelse og minnepolitikk
 • religion og konflikt
 • kulturarv
 • holocaustforskning
 • rap og hip-hop

Pågående forskning

Prosjektet Kulturmøter i Iberia (pdf) er sammensatt av en knippe ulike studier av spansk kulturhistorie med utgangspunkt i kulturmøter i Iberia i fortid og nåtid. Det dreier seg om muslimer, kristne, jøder og folkeslag fra alle kanter. De siste delprosjektene har hovedfokus på nordmenn i Spania – før oss. 

Undervisning

Bakgrunn

 • Dr.philos 1990 med avhandlingen Prest, prost, enkemann, fattigmann...En studie av kirkelig sosialt arbeid i Norge fram mot 1914.
 • Engasjement på Riksarkivet som førstearkivar 1989-1990.
 • Fast ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for kulturstudier 1993.
 • Styreleder ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter 2001-2007.
 • Professor i kultur- og tradisjonsforståelse ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) fra 2002.
 • Nestleder i styret for Stiftelsen Romanifolkets/Taternes kulturfond 2017-
Emneord: Kulturhistorie, Kulturarv, Folkeminne og folklore, Populærkultur, Ritualer, Kirkehistorie, Spansk historie

Publikasjoner

 • Folkevennen og Mestertyven. Ole Vig og Ole Pedersen Høiland. Spartacus 2020 (ISBN 9788230402757) 216 s.
  Oslo
 • Historien om l’Alfàs del Pi – Fra muslimer til nordmenn (Sammen med Dorte Skulstad) Novus Forlag 2020 (ISBN 978-82-8390-040-8) 166 s.
  UiO
 • "Life Prisoner and Master Thief. Constructions of a National Hero". Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  74, s 149- 180
 • "Sefarad: Religion, geografi og genealogi", Teologisk Tidsskrift 01/2018 (7)
 • Spansk-norske affærer. La Compañia de Maderas 1857-2008 (sammen med Dorte Skulstad) 400 s. Dreyers forlag. Oslo 2017
 • Los noruegos y las naranjas de Valencia (sammen med Dorte Skulstad) 56 s. Forlaget knorte, Oslo 2015
 • Spania og vi. Nordmenn før oss (sammen med med Dorte Skulstad) 340 s. Novus Forlag, Oslo 2014.
 • "Aa, jeg ved en sæter ­– Litt om fjell, folk og tro", Line Esborg & Dirk Johannsen (red.): En vild endevending av al virkelighet - Norsk Folkeminnesamling i hundre år.  Novus Forlag. s 145 - 160, 2014
 • "Olav Bø", Bjarne Rogan og Anne Eriksen (red.): Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie . Novus Forlag, s.249-266, 2013.
 • Spansk gullalder og arven fra jøder og muslimer (sammen med Dorte Skulstad). 348 s. Pax Forlag, Oslo 2011.
 • "Mission Impossible. Troll, St. Olav og Herkules", Institutt for sammenlignende kulturforskning. Serie B, Skrifter, s. 163-192. 2011
 • "Santiago i Granada: Fabrikasjoner av et hellig sted". Norsk Teologisk Tidsskrift 110(4), 2009. s 216- 255.
 • Kulturmøter i spansk historie - fra berbere til bergensere (sammen med Dorte Skulstad). 468 s. Novus Forlag, Oslo 2008.
 • "Det informerte samtykke og andre kategoriske imperativ. Om feltarbeidets etikk". Gustavsson, Anders (red.): Kulturvitenskap i felt. Metodiske og pedagogiske erfaringer. Kristiansand: HøyskoleForlaget 2005, 219-242
 • "Fra Dybbøl til trøbbel: Christopher Bruun som biografisk utfordring". Tidsskrift for kulturforskning 2004;3(2):29-47
 • "Me Against the World. Avmaktens konfigurasjoner i rap-musikken". Nord nytt 2005;92/93:89-111
 • "Livsløp og livsverden". Aukrust, Knut og Anne Eriksen (red.): Kunnskap om kultur. Folkloristiske dialoger.Novus forlag, Oslo 1999, s. 87-108
 • "Stammende røster: Machiavelli, Kinck og ... jeg". Brandt, Rasmus og Roy Tommy Eriksen (red.): Nærhet og avstand. Kulturelle forbindelser mellom Norden og Italia gjennom tidene.Novus forlag, Oslo 2000, s. 125-169
 • "Det utvalgte folk : aspekter ved nasjonal identitet". Norveg Årg. 39, nr 2 (1996) s. 24 –51
 • Bak klosterets port : nonner i Norge forteller (sammen Else-Britt Nilsen). 227 s. Oslo 1996, Solum
 • "Prest, prost, enkemann, fattigmann - " : en studie av kirkelig sosialt arbeid i Norge fram mot 1914. PAKT : publikasjoner fra Arkiv for kirkehistoriske tradisjoner 1, Universitetet i Oslo, 1990. 428 s.(dr.philos.-grad) - Universitetet i Oslo, 1990.
 • Aukrust, Knut (2018). Life Prisoner and Master Thief. Constructions of a National Hero. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  74, s 149- 180
 • Aukrust, Knut (2018). Sefarad. Religion, geografi og genealogi. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  7(1), s 63- 81 . doi: 10,18261 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aukrust, Knut (2014). «Aa, jeg ved en sæter» ­– Litt om fjell, folk og tro, I: Line Esborg & Dirk Johannsen (red.),  "En vild endevending av al virkelighet" - Norsk Folkeminnesamling i hundre år.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-772-5.  Kapittel.  s 145 - 160
 • Aukrust, Knut (2013). Olav Bø (1918-1998), I: Bjarne Rogan & Anne Eriksen (red.),  Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-723-7.  kapittel 14.  s 249 - 266
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2012). "Fredelig sameksistens med muslimer er umulig", I:  Motgift: Akademisk respons på den nye høyreekstremismen.  Flamme forlag.  ISBN 978-82-02-38170-7.  Kapittel 21.  s 306 - 329
 • Aukrust, Knut (2011). Mission Impossible. Troll, St. Olav og Herkules. Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Serie B, Skrifter.  ISSN 0332-6217.  s 163- 192
 • Aukrust, Knut (2009). Santiago i Granada: Fabrikasjoner av et hellig sted. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  110(4), s 216- 255
 • Aukrust, Knut (2006). "Utmeldt i hundre - og like blid?" Fenomenet utmelding av Den norske kirke, sett i historisk perspektiv, I: Ole Gunnar Winsnes (red.),  Tallenes tale 2005. Perspektiver på statistikk og kirke.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 82-519-2101-5.  Kapittel.  s 153 - 174
 • Aukrust, Knut (2005). Det informerte samtykke og andre kategoriske imperativ. Om feltarbeidets etikk, I: Anders Gustavsson (red.),  Kulturvitenskap i felt. Metodiske og pedagogiske erfaringer.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-658-8.  Kapittel.  s 219 - 242
 • Aukrust, Knut (2005). Fra Dybbøl til trøbbel: Christopher Bruun som biografisk utfordring. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  3(2), s 29- 47
 • Aukrust, Knut (2005). Me Against the World. Avmaktens konfigurasjoner i rap-musikken. Nord nytt - Nordisk tidsskrift for folkelivsforskning.  ISSN 0008-1345.  92/93, s 89- 111
 • Aukrust, Knut (2004). Is There Heaven For G's? Om rap-musikk, vold og religion. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.  ISSN 1501-9934.  (3+4), s 40- 47
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2001). Arkiv for kirkehistoriske tradisjoner, I: Bente Lavold (red.),  Harry Fett Minneseminar 1875-2000. 8. oktober 2000 på Norsk Folkemuseum. Kontinuitet og konfesjonalitet. Den lutherske praxis pietatis og kirkerommets funksjon 1500 - 1800.  Unipub forlag/Institutt for Kulturstudier.  ISBN 82-92298-01-0.  s 85 - 90
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2000). Christopher Bruuns nasjonale Jesus. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  101(3), s 193- 203
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2000). Et tidsskrift for norsk teologi. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  101(1), s 3- 16
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2000). Stammende røster: Machiavelli, Kinck og ... jeg, I: Johann Rasmus Brandt & Roy Tommy Eriksen (red.),  Nærhet og avstand. Kulturelle forbindelser mellom Norden og Italia gjennom tidene.  Novus forlag, Oslo.  ISBN 82-7099-318-2.  s 125 - 169
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1999). Livsløp og livsverden, I: Knut Hermundstad Aukrust & Anne Eriksen (red.),  Kunnskap om kultur. Folkloristiske dialoger.  Novus forlag, Oslo.  ISBN 82-7099-311-5.  s 87 - 108
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1999). Tro og vantro i kirke og kultur, I:  Norge anno 1900. Kulturhistoriske glimt fra et århundreskifte.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2081-3.  s 273 - 294
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1998). Fra systemkritikk til sektordiakoni, I:  Diakoni og samfunn.  Norges forskningsråd.  ISBN 82-12-01058-9.  s 27 - 60
 • Hodne, Bjarne; Amundsen, Arne Bugge; Aukrust, Knut Hermundstad; Eriksen, Anne & Johnsen, Birgit Hertzberg (1998). Norvceg. Tidsskrift for folkloristikk. Norveg : tidsskrift for folkloristikk.  ISSN 0029-3601.  41(2)

Se alle arbeider i Cristin

 • Aukrust, Knut (2020). Folkevennen og Mestertyven. Ole Vig og Ole Pedersen Høiland. Spartacus.  ISBN 9788230402757.  216 s.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2020). Historien om l’Alfàs del Pi – Fra muslimer til nordmenn. Novus Forlag.  ISBN 978-82-8390-040-8.  166 s.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2017). Spansk-norske affærer. La Compañia de Maderas 1857-2008. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282654128.  400 s.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2016). Solidaritet med Spania 1936-1939. Forlaget knorte.  ISBN 978-82-999935-1-7.  46 s.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2015). Los noruegos y las naranjas de Valencia. Forlaget knorte.  ISBN 978-82-999935-0-0.  56 s.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2014). Spania og vi. Nordmenn før oss. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-780-0.  394 s.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2011). Spansk gullalder og arven fra jøder og muslimer. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3434-8.  348 s.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2008). Kulturmøter i spansk historie - fra berbere til bergensere. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-508-0.  468 s.
 • Aukrust, Knut Hermundstad & Eriksen, Anne (red.) (1999). Kunnskap om kultur. Folkloristiske dialoger. Novus forlag, Oslo.  ISBN 82-7099-311-5.
 • Aukrust, Knut Hermundstad & Furre, Berge Ragnar (1998). Diakoni og samfunn. Norges forskningsråd.  ISBN 82-12-01058-9.
 • Aukrust, Knut Hermundstad & Hodne, Bjarne (red.) (1998). Fra skuff til skjerm. U-forlaget,Oslo.  ISBN 82-00-12670-6.
 • Aukrust, Knut Hermundstad & Hodne, Bjarne (red.) (1998). Fra skuff til skjerm. Om universitetenes databaser for språk og litteratur. Universitetsforlaget, Oslo.
 • Aukrust, Knut Hermundstad & Hodne, Bjarne (red.) (1998). Universitetsforlaget, Oslo.
 • Hodne, Bjarne & Aukrust, Knut Hermundstad (1998). Fra skuff til skjerm. Om universitetenes databaser for språk og kultur. Universitetetsforlaget.  ISBN 82-00-12670-6.  223 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Aukrust, Knut (2015). St. Olav i Lom. Heim og bygd.  ISSN 0802-7471.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2015). Den glemte bergenser. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2015). Hjelp Spania. Bergensere og borgerkrigen. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Aukrust, Knut (2011). Remembering Sepharad. Jews in Spain before and after 1492. Vis sammendrag
 • Aukrust, Knut (2011). Samtaler ved Cajamarca. Fortellinger om religion og humanitet. Fortid.  ISSN 1504-1913.  8(4), s 23- 29
 • Aukrust, Knut (2011). Visigoterne i spansk historie.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2011). Det jødiske og muslimske paradis. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2011). En ny ånd fra Asturia (om Asturiasprisene). Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2011). Glem ikke al-Andalus. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2011). Islamofile drømmerier? Replikk til Finn Olstad. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2011). Jøder og muslimer må ikke tåles. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2011). Sluttreplikk (til Finn Olstad). Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Aukrust, Knut (2010, 28. juli). Debatt om tilbakelevering av kunst som tyskerne hadde stjålet fra jøder i Ungarn. [Radio].  Kulturnytt NRK P2.
 • Aukrust, Knut (2010). Ghetto-cultures between holocaust and hip-hop.
 • Aukrust, Knut (2010, 29. juli). Olav den hellige og Herkules. [Radio].  Radioselskapet NRK P2.
 • Aukrust, Knut (2009). Sefarad - jødenes Spania.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2009). Kulturmøter i spansk historie.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2009). Kulturmøter i spansk historie - et streiftog.
 • Aukrust, Knut (2006). Finkelstein, boikott og Bergen. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Aukrust, Knut (2006). Finkelstein, boikott og Holocaust. Adresseavisen.  ISSN 0805-3804.
 • Aukrust, Knut (2006, 02. oktober). Høfflighet og ukultur. [Radio].  NRK P2 Radioselskapet.
 • Aukrust, Knut (2006, 23. august). Intervju i forbindelse med åpningen av HL-senteret på Villa Grande. [TV].  TV2-nyhetene.
 • Aukrust, Knut (2006). Offentlighetens hellige kuer. Ny tid.  ISSN 0803-3498.  (13), s 38- 38 Vis sammendrag
 • Aukrust, Knut (2006). Om å sette pris på en barndom, I:  Jack. Et slags liv.  Schibsted.  ISBN 82-516-2250-6.  Forord.  s 10 - 13
 • Aukrust, Knut (2005). Arbeidsplassen som campus. Dialog mellom virksomhet og vitenskap.
 • Aukrust, Knut (2005). Det praktiske akademia - kulturstudier.
 • Aukrust, Knut (2005). Etikk fra alle kanter - det kategoriske imperativ og andre umuligheter.
 • Aukrust, Knut (2005). Holocaust og andre folkemord. Klassekampen.  ISSN 0805-3839. Vis sammendrag
 • Aukrust, Knut (2005). Ingen fornektelse. Klassekampen.  ISSN 0805-3839. Vis sammendrag
 • Aukrust, Knut (2005). Kulturforståelse lønner seg, Samarbeidet mellom Universitetet i Oslo og arbeidslivet.
 • Aukrust, Knut (2005). Olav den hellige - helt konge.
 • Aukrust, Knut (2005). Overgrepet mot taterne. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Aukrust, Knut (2005). Trenger vi et Holocaust-senter.
 • Aukrust, Knut (2005). "Vi ere en Nation vi med ..." Om det norske folkemordet på taterne. Fri som fuglen : medlemsblad for Romanifolkets landsforening.  (3), s 5- 7
 • Aukrust, Knut (2004). Fortellinger fra ghettoen. Rap og hip-hop som uamerikansk virksomhet.
 • Aukrust, Knut (2004, 09. august). Rap er heimstaddiktning Lang lunsj NRK Østlandssendingen. [Radio].
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2004). EVU som risikosport; Erfaringer fra etter- og videreutdanningsvirksomheten ved IKS, UiO.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2003, 05. oktober). Hip-hop og image. [TV].  Stereo.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2003). Holocaust between Remembrance and Research.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2003). "Mellom bakkar og berg utmed havet": Hus og landskap i et kulturhistorisk perspektiv.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2003). Norway and the Europian Union.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2003). Norway's Road to the Welfare State.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2003, 27. januar). Rap-kulturen. [Radio].  Lang Lunsj: Østlandssendingen.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2003). "Tired of Hearing These Voices in My Head": Bakhtin's MC Battle.
 • Aukrust, Knut Hermundstad & Skulstad, Dorte Marie (2003). Kulturstudier for alle. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  144(19.sept)
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2002). All you motherfuckers: Fuck you too. Rap-musikkens politiske ethos. Utflukt.  ISSN 0804-9327.  (1/2), s 40- 47
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2002). "Fuck off pops, dear mama!" Mor, far og barn i rap-musikken.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2002). Hip-hop og kulturstudier.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2001). Christopher Bruuns norskdom og kristendom: fra Dybbøl til trøbbel.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2001). "Me against the world" - avmaktens konfigurasjoner. Noen synspunkter på språk, rase og rap-musikk.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2000). Jesus - 2000 ansikter. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  105(5/6), s 387- 394
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2000). Jesus - 2000 ansikter. Foredrag ved åpningen av Humanioradagene 2000.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2000, 30. mars). Østlandssendingens lunsjgjest i anledning Humanioradagene 2000. [Radio].  Oslo : Universitetet i Oslo.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1999). Christopher Bruun, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-0734-3.  s 497 - 499
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1999). Kirken som det hellige sted i lys av folkelige tradisjoner og nyere praksis. Telemark historie.  ISSN 0800-3408.  20, s 21- 28
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1999). Narratives from the Nunnery.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1999, 29. desember). Om 1000-årsskifter. [Radio].  NRK P1 Østlandssendingen "Dagens lunsjgjest".
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1999, 21. desember). Om hellige steder. [Radio].  NRK P2 "Sånn er livet".
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1999, 29. desember). Om tabuer. [Radio].  NRK P2 "Herfra til halvti".
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1999). Ordensliv på norsk. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  11(3), s 34- 39
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1999). Race and Disgrace in Nordic Folklore.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1998). Globalisation, Cultural Imperialism and Norwegian identity.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1998). Trolls, churches and St. Olav. The construction of sacred space.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 11. nov. 2020 15:34

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter