Bjørn Sverre Hol Haugen

Førsteamanuensis - Kulturhistorie og museologi
Bilde av Bjørn Sverre Hol Haugen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Førsteamanuensis II

Undervisning

https://www.uio.no/studier/emner/hf/ikos/KULH2004/

https://www.uio.no/studier/emner/hf/ikos/MUSKUL4000/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ikos/KULH2081/index.html
...

Bakgrunn

Bjørn Sverre Hol Haugen (f. 1972) er kulturhistorikar frå Universitetet i Oslo, med ph.d.-avhandlinga Virkningsfulle tekstiler – i østnorske bønders draktpraksiser på 1700-tallet. Han var redaktør og hovudforfattar for Norsk bunadleksikon (2006) og har mellom anna publisert om drakt, museum og svevn. I dag er han tilsett som fyrstekonservator ved Anno museum og fyrsteamanuensis II i kulturhistorie/museologi og kulturarvstudier ved Universitetet i Oslo.

 

 

Emneord: ■Museer og museologi, ■Kulturhistorie, Materialitet, Drakt

Publikasjoner

For fullstendig publikasjonsliste, både vitskapleg og anna, sjå:

https://annomuseum.no/bjorn-sverre-hol-haugen-faglig-profil

 • Haugen, Bjørn Sverre (2020). Bygdetun - museum, musealisering - remusealisering. Norsk museumstidsskrift. ISSN 2464-2525. doi: 10.18261/issn.2464-2525-2020-01-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Haugen, Bjørn Sverre Hol (2019). Drakter, Yngvar Nielsen og nasjonaletnografika. I Ruud, Lise Camilla & Ween, Gro Birgit (Red.), En Trængslernes Historie. En antologi om museumsmannen og historikeren Yngvar Nielsen.. Orkana Forlag. ISSN 978-82-8104399-2. s. 181–207.
 • Haugen, Bjørn Sverre Hol (2019). Museet som aldri ble til – et bidrag til de regionale folkemuseenes tilblivelser : . Norsk museumstidsskrift. ISSN 2464-2525. 5(2), s. 141–155. doi: 10.18261/issn.2464-2525-2019-02-05. Fulltekst i vitenarkiv
 • Haugen, Bjørn Sverre Hol & Aastebøl, Ingun (2018). Lyrikkens plass i landskapet. Om minneplasser for Hans Børli og hans forfatterskap. I Grepstad, Ottar (Red.), Forfattarens skriftstader. Litterære museum i norsk minnepolitikk. Det Norske Samlaget. ISSN 9788252196924. s. 284–319.
 • Haugen, Bjørn Sverre Hol (2018). Lærelyst, holdninger og skolebuss. I Haugen, Bjørn Sverre Hol & Pedersen, Mona (Red.), Utdanning Hedmark. Museumsforlaget AS. ISSN 978-82-8305-057-8. s. 273–299.
 • Haugen, Bjørn Sverre Hol (2018). Hedmark utdanning. Innledning. I Haugen, Bjørn Sverre Hol & Pedersen, Mona (Red.), Utdanning Hedmark. Museumsforlaget AS. ISSN 978-82-8305-057-8. s. 9–39.
 • Haugen, Bjørn Sverre Hol (2017). Museer, drakt og tid. Nordisk Museologi. ISSN 1103-8152. s. 73–89. Fulltekst i vitenarkiv
 • Haugen, Bjørn Sverre (2016). Kristofer Visted - museumsmann og kulturhistorikar. I Harildstad, Gudmund (Red.), Jul i gamle dager. Scandinavian Academic Press. ISSN 978-82-3040-179-8.
 • Haugen, Bjørn Sverre (2016). Rekonstruované časy. Případová studie k norskému lidovému oděvu [Reconstructed Time. A Case Study of Norwegian Folk Dress]. Národopisná revue. ISSN 0862-8351. s. 214–226.
 • Haugen, Bjørn Sverre Hol (2015). En sanselig kjole. Norsk museumstidsskrift. ISSN 2464-2525. 1(1), s. 7–32. doi: 10.18261/issn.2464-2525-2015-01-03.
 • Haugen, Bjørn Sverre (2014). Ord om ting. Draktpraksisar i samlingane etter Amund B. Larsen den yngre. I Esborg, Line & Johannsen, Dirk (Red.), "En vild endevending av al virkelighet" - Norsk Folkeminnesamling i hundre år. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-772-5. s. 101–113.
 • Haugen, Bjørn Sverre (2013). Drakt og tekstil. I Rogan, Bjarne & Eriksen, Anne (Red.), Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-723-7. s. 469–495.
 • Haugen, Bjørn Sverre (2011). Døgnrytme - et bidrag til søvnens kulturhistorie. I Haugen, Bjørn Sverre; Lyngø, Inger Johanne & Thorsen, Liv Emma (Red.), Festskrift tilegnet Ragnar Pedersen. Stiftelsen Domkirkeodden. ISSN 978-82-91326-30-6. s. 243–275. doi: 10.18261/issn.2464-2525-2019-02-05.

Se alle arbeider i Cristin

 • Haugen, Bjørn Sverre Hol & Pedersen, Mona (2018). Utdanning Hedmark. Museumsforlaget AS. ISBN 978-82-8305-057-8. 340 s.
 • Haugen, Bjørn Sverre; Lyngø, Inger Johanne & Thorsen, Liv Emma (2011). Festskrift tilegnet Ragnar Pedersen. Stiftelsen Domkirkeodden. ISBN 978-82-91326-30-6. 285 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Fulland, John; Haugen, Bjørn Sverre Hol; Nordfjeld, Øystein & Larsson, Paul (2019). Storhotell midt i byparken? Fortidsvern. ISSN 1504-4645. s. 36–41.
 • Haugen, Bjørn Sverre Hol (2018). The "Bunad". Norwegian, or what?
 • Haugen, Bjørn Sverre Hol (2018). Spansken - kan den komme igjen?
 • Haugen, Bjørn Sverre Hol (2018). The Thruths about Folk Dress.
 • Haugen, Bjørn Sverre Hol (2016). Solør-hijab.
 • Haugen, Bjørn Sverre Hol (2015). Virkningsfulle tekstiler – i østnorske bønders draktpraksiser på 1700-tallet. 07 Oslo AS.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. aug. 2016 09:10 - Sist endret 10. mars 2020 10:10