Greta Karoline Heien

Bilde av Greta Karoline Heien
English version of this page
Telefon +47 22858382
Mobiltelefon +47 41692774
Rom 411
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)

Ph.D.-student i kulturhistorie, tilknyttet prosjektet REA:Life.

Faglige interesser

  • Folkeminner og folkemedisin
  • Sykdomsbegreper
  • Epidemier
  • Helse- og medisinhistorie

Bakgrunn

Master i Nord-Amerikastudier, UiO

Bachelor i Nord-Amerikastudier, UiO

Bachelor i filmvitenskap, Høgskolen i Innlandet

Pågående forskning

Doktorgradsprosjekt om sykdomsbegreper i norsk kulturhistorie, med særlig vekt på 1800-tallet, epidemiske sykdomsbegrep, folkemedisin og arkivmateriale fra Norsk Folkeminnesamling (IKOS). 

Emneord: Kulturhistorie, Folkemedisin, Sykdomsbegreper, Norsk folkeminnesamling (NFS)

Publikasjoner

  • Blakeney, Rebecca Angelica; Rydmark, Marcella Christine Orwick; Ulriksen, Emilie Steinbakk; Heien, Greta Karoline; Butt, Hussain Shakeel & Kool, Anneleen [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Exhibition: Pharmaceutical Time Travels: From Ancient Plant Remedies to Modern Medicines / Utstilling: Farmasøytisk tidsreise: Fra historiske planteremedier til moderne medisiner.
  • Trangerud, Hanne Amanda & Heien, Greta Karoline (2020). De kristne som har Gud og Trump på sin side. Stavanger Aftenblad. ISSN 0804-8991.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. mars 2020 11:08 - Sist endret 5. nov. 2020 13:40

Forskergrupper