Hannah Kristine Bjørke Lunde

Bilde av Hannah Kristine Bjørke Lunde
English version of this page
Mobiltelefon +47 97194535
Rom 441 PAM
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Ph.d. stipendiat i kulturhistorie, tilknyttet prosjektet Stories of Heritage.

Faglige interesser

 • Fortellinger og kulturarv
 • Samspill mellom materiell og immateriell kultur
 • Folkelig religiøsitet og ritualer 
 • Religion og politikk

Bakgrunn

Pågående forskning

Doktorgradsprosjektet er en undersøkelse av fortellinger og praksiser knyttet til norske pilegrimsveier og -mål. Det legges spesielt vekt på samtidige tolkninger av Sunnivalegenden, og på øya Selja som pilegrimsmål, med St. Olavsledene til Trondheim i et komparativt perspektiv.  

Emneord: Kulturhistorie, kulturarv, religion og politikk

Publikasjoner

 • Lunde, Hannah Kristine (2021). Pilegrim med vandresko og årer: Aktualiseringer av St. Sunniva gjennom fornyede pilegrimspraksiser . I Hommedal, Alf Tore; Ommundsen, Åslaug & O'Hara, Alexander (Red.), St. Sunniva - irsk dronning, norsk vernehelgen / - Irish Queen, Norwegian Patron Saint. Alvheim og Eide akademisk forlag. ISSN 978-82-93690-07-8. s. 230–245.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lunde, Hannah Kristine Bjørke (2022). "Pilegrim i lokalmiljøet: Borgleden som historisk veifar".
 • Lunde, Hannah Kristine Bjørke & Utstøl, Linda Therese (2022). "Sankthans". [Internett]. katolsk.no.
 • Lunde, Hannah Kristine Bjørke (2022). "Pilgrimage across sea and land: transformations and negotiations of pilgrimage in Norway".
 • Lunde, Hannah Kristine Bjørke (2022). "From hiding place to re-storied sanctuary: the cave of Selja and the legend of St Sunniva".
 • Lunde, Hannah Kristine Bjørke (2022). "The enchantment of ambivalence: historical shrines as multivalent heritage destinations".
 • Lunde, Hannah Kristine Bjørke & Tande-Petersen, Alf (2022). "Hannah Lunde om Sankthans", Ferievikarene. [Radio]. NRK P1+.
 • Lunde, Hannah Kristine Bjørke (2022). Book Review: Pilgrimage, Landscape, and Identity: Reconstructing Sacred Geographies in Norway. Folklore. ISSN 0015-587X. doi: 10.1080/0015587X.2022.2100073.
 • Lunde, Hannah Kristine Bjørke (2021). "Pilgrimage processions as religious practice and displays of cultural heritage: a patron saint 'returns' to her city" .
 • Lunde, Hannah Kristine Bjørke (2021). Helligsteder og helgener - mellom økumenikk og kulturarv. Pilegrim i dag. ISSN 1892-9982. 13(2), s. 18–21.
 • Lunde, Hannah Kristine Bjørke; Zorgati, Ragnhild Johnsrud & Lund, Ellen Cathrine (2021). "Pilegrimsreiser", Norgeshistorie - Tro og tilhørighet. [Radio]. NRK P2.
 • Lunde, Hannah Kristine (2020). Olea Crøger: «den stride understraumen» i folkeviseinnsamlingens pionértid. Folkeminner, tidsskrift for Norsk Folkeminnelag. ISSN 1893-6458. s. 10–22.
 • Lunde, Hannah Kristine (2020). "Evoking religious history as experience of place: the island of Selja as a pilgrimage destination in the past and the present".
 • Lunde, Hannah Kristine Bjørke (2019). "Å vandre gjennom fortiden i nåtiden: Pilegrimsleder som kulturarv og naturopplevelse" .
 • Lunde, Hannah Kristine (2019). "Narrative frameworks around contemporary pilgrimage to Selja and the legend of St. Sunniva".
 • Lunde, Hannah Kristine (2019). Pilegrimsvandring over sjø og land: Sankta Sunniva og Selja som pilegrimsmål i fortid og notid. Jul i Nordfjord. ISSN 0803-1193. 72, s. 23–29.
 • Lunde, Hannah Kristine Bjørke & Slyngstadli, Ole Martin Juul (2017). "Hvordan snakker vi om dem som døde – og med dem som overlevde?" Samtale mellom Hannah Kristine Lunde ved 22. juli-senteret og Ole Martin Slyngstadli, overlevende fra Utøya .
 • Lunde, Hannah Kristine Bjørke & Kristoffersen, Eirik (2017). "Å formidle et museumsbygg".
 • Lunde, Hannah Kristine Bjørke (2017). "A journey of degradation and redefinition – Agnus Dei and Brudedalere as a part of custom and belief in Norwegian rural society" .
 • Lunde, Hannah Kristine Bjørke & Kristoffersen, Eirik (2016). "Skatter fra arkivet: Eventyrlige opplevelser fra utgravninger i Norsk Folkeminnesamling". Folkeminner, tidsskrift for Norsk Folkeminnelag. ISSN 1893-6458. 65, s. 47–50.
 • Lunde, Hannah Kristine Bjørke (2016). "Bryllupsstas og vernesølv: Agnus Dei og brudedalere som sosiomateriell praksis". Folkeminner, tidsskrift for Norsk Folkeminnelag. ISSN 1893-6458. 63, s. 44–49.
 • Lunde, Hannah Kristine Bjørke (2016). Barn av regnbuen? Minnemarkeringer etter 22. juli 2011.
 • Kverndokk, Kyrre & Lunde, Hannah Kristine Bjørke (2014). "16 BA-studenter i møte med minnematerialet".

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. sep. 2018 10:03 - Sist endret 4. juni 2020 11:18