Hannah Kristine Lunde

Bilde av Hannah Kristine Lunde
English version of this page
Rom 441 PAM
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Ph.d. stipendiat i kulturhistorie, tilknyttet prosjektet Stories of Heritage.

Faglige interesser

  • Fortellinger og kulturarv
  • Samspill mellom materiell og immateriell kultur
  • Folkelig religiøsitet og ritualer 
  • Religion og politikk

Bakgrunn

Pågående forskning

Doktorgradsprosjektet er en undersøkelse av fortellinger og praksiser knyttet til norske pilegrimsveier og -mål. Det legges spesielt vekt på samtidige tolkninger av Sunnivalegenden, og på øya Selja som pilegrimsmål, med St. Olavsledene til Trondheim i et komparativt perspektiv.  

Emneord: Kulturhistorie, kulturarv, religion og politikk

Publikasjoner

  • Lunde, Hannah Kristine (2021). Pilegrim med vandresko og årer: Aktualiseringer av St. Sunniva gjennom fornyede pilegrimspraksiser, I: Alf Tore Hommedal; Åslaug Ommundsen & Alexander O'Hara (red.),  St. Sunniva - irsk dronning, norsk vernehelgen / - Irish Queen, Norwegian Patron Saint.  Alvheim og Eide akademisk forlag.  ISBN 978-82-93690-07-8.  11.  s 230 - 245

Se alle arbeider i Cristin

  • Lunde, Hannah Kristine (2020). Evoking religious history as experience of place: the island of Selja as a pilgrimage destination in the past and the present.
  • Lunde, Hannah Kristine (2020). Olea Crøger: «den stride understraumen» i folkeviseinnsamlingens pionértid. Folkeminner, tidsskrift for Norsk Folkeminnelag.  ISSN 1893-6458.  (71), s 10- 22
  • Lunde, Hannah Kristine (2019). Narrative frameworks around contemporary pilgrimage to Selja and the legend of St. Sunniva.
  • Lunde, Hannah Kristine (2019). Pilegrimsvandring over sjø og land: Sankta Sunniva og Selja som pilegrimsmål i fortid og notid. Jul i Nordfjord.  ISSN 0803-1193.  72, s 23- 29

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. sep. 2018 10:03 - Sist endret 4. juni 2020 11:18