joannair

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Ph.d.-stipendiat tilknyttet prosjektet Museum: A Culture of Copies

Faglige interesser

 • museer og museologi
 • digitalisering av samlinger
 • kulturarv
 • arkiv
 • digital humaniora

Bakgrunn

 • 2016.12 – 2017.03 Gjesteforsker ved Institute for Culture and Society, Western Sydney University, Australia 
 • 2012  – 2015 Prosjektmedarbeider ved Tekstprosjekt, Munchmuseet.
 • 2012: Mastergrad i Kulturelle studier ved Det jagellonske universitetet i Krakow; Masteroppgaven: "Poland and Norway: Study of the Cultural Relations within the Cultural Exchange Fund."
 • 2010: Bachelor i Polsk filologi ved Det jagellonske universitetet i Krakow  

Pågående forskning

Ph.d.-prosjektet: Multiplying Munch. New Digital Practices at the Munch Museum

Prosjektet undersøker moderne kopiering av malerier, arkivmateriale og historiske gjenstander i kontekst av vestlige kunstmuseer. Jeg ønsker å utfordre museumskulturens tradisjonelle fokus på originale objekter ved å undersøke digitale reproduksjoner av kjente motiver og håndskrevne brev.  Museer er ikke avsluttede samlinger – de kan derimot forstås som aktive skapere og formidlere av sine gjenstander.

De fleste eksemplene jeg ser på tilhører Munchmuseet i Oslo, som forteller historien om den norske maleren Edvard Munch (1863-1944). Byggingen av Munch som "merkevare" skjer gjennom stadig og intensiv mangfoldiggjøring av hans kunstverk og motiver; noe som betyr at museet, i tillegg til å være vokter av originalen, også er en skaper av nye bilder. I dag ser vi at vestlige museer tar i bruk en rekke nye teknologier og eksperimenterer med ulike digitaliseringsteknikker, som fotografering, skanning, optisk tegngjenkjenning og moderne printing. Noen av spørsmålene jeg ønsker å belyse er: Hvem er de viktigste aktørene i produksjonen og formidlingen av kopier? Hva utgjør verdien i en god kopi?  Og hva brukes kopier til?

Twitter @joannajagna      Research Gate      LinkedIn

Emneord: Museer og museologi, Kulturarv, Arkiv, Digitalisering, Digital humaniora, Kulturhistorie

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Iranowska, Joanna (2019). Multiplying Munch. New Digital Practices at the Munch Museum.
 • Iranowska, Joanna (2016). Reproductions on display. UV-printed copies of Edvard Munch's oil paintings.
 • Iranowska, Joanna (2016). What is a "good" copy of Edvard Munch's painting? Photographic prints on display.
 • Olsrud, Janne Werner & Iranowska, Joanna (2015). Museum: a Culture of Copies.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. aug. 2015 11:28 - Sist endret 24. mai 2019 09:51

Forskergrupper