Kristina Skåden

Bilde av Kristina Skåden
English version of this page
Telefon +47-22854415
Mobiltelefon 0047-95226690
Rom 404 PAM
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Kristina Skåden har etnologi hovedfag (2004), med mellomfag kunsthistorie og et semester i prosjektarbeid/ledelse (Prosjektforum), og en PhD i kulturhistorie (2013). Fra 2015 er hun postdok med prosjektet: Digital Mapping: Transforming Folklore Collections and Knowledge Production, or not? ved IKOS. Her utforskes hvordan digital humaniora gjøres i praksis og med hvilke midler (se mer nedenfor).

Hennes arbeider kombinerer teoretiske og metodiske ressurser fra vitenskaps- og teknologistudier, digital humaniora/spatial humanities, kulturhistorie, feministiske vitenskapsstudier og kunnskapshistorie og transport, trafikk og mobilitetsstudier.

Skåden er interessert i hvordan transnasjonale relasjoner interagerer med kunnskapsproduksjon. Dette reflekteres i hennes avhandling Vegarbeid. Transnasjonale relasjoner i perioden 1800 – 1942: Tre eksempler (2013). Her utforskes hvordan ulike versjoner av veg er argumentert for, diskutert, visualisert, og blitt forsøkt etablert som fakta gjennom på ulikt vis å mobilisere transnasjonale relasjoner, i særdeleshet norsk-tyske/sveitsiske. Og hvordan dette vegarbeidet har bidratt til å etablere ulike versjoner av landskap i et norsk territorium. Slik beskrives veg og landskaps-transformasjoner gjennom å følge Niels Hertzbergs arbeid for Haukelivegen på på tidlig 1800-tall, Hans Hagerup Krags studiereise til Sveits i 1863, norsk deltagelse ved den internasjonale automobilutstillingen i Tyskland i 1934, og det tyske arbeidet for motorveg mellom Halden og Trondheim under okkupasjonen av Norge.  Avhandlingen er en vitenskaps- og teknologi studie, basert på arkivstudier i Norge og Tyskland.


Kart tegnet av Catharine Kølle (1788-1859). Original fra Bergen Museum. 

 

Mapping the Fields: The Geography of Knowledge Production

Dette prosjektet etablerer en databasemodel, en database og et kartverktøy til bruk for forskning, undervisning og formidling. Slik undersøker Skåden gjennom prosjektet hvordan digital humaniora med vekt på sted og rom - Spatial Humanities - kan muliggjøre og endre analyser av kunnskapsproduksjon, i dette tilfelle norske feltarbeid på 18- og 1900-tallet. Gjennom å undersøke to case, folkloristen Molke Mos feltarbeid til Telemark i 1889 og Catharine Kølles reise til Stockholm i 1838, søker prosjektet å svare på hvordan man kan kartlegge kunnskapsproduksjon og hvordan kartlegging produserer kunnskap.   

Målet er tosidig. For det første: Med særlig fokus på forholdet mellom kartlegging og historisk arkivmateriale søker prosjektet å bidra til debatter om hvordan spredning av det digitale er involvert i kunnskapsproduksjon og fremstilling av humaniora, med derav epistemologiske og ontologiske implikasjoner. Prosjektet skal diskutere teoretiske og praktiske aspekter ved den pågående digitale vendingen i humaniora i relasjon til Norsk Folkeminnesamling.

For det andre: I århundrer har feltarbeid vært en viktig del av humaniora forskningen for å samle forskningsmateriale, gjøre observasjoner, nedtegnelser og innspilling. Prosjektet utforsker hvordan romlig begreper har vært satt i spill gjennom feltarbeid.  Hvordan kan digitale kartet bidra til analyser og visualiseringer av feltarbeidets ruter og hendelser? Hvordan kartlegge feltarbeidets geografiske- og metaforiske landskap?

Prosjektgrupp: 

Kristina Skåden, IKOS – (Project leader, idea, concept)

Line Esborg, IKOS – (Project member, idea, concept)

Øystein Ekevik, Digital Media in Learning and Research (DMLF) – Development team leader

Heidi Løken, DMLF – Programming front end/import

Damir Nedić, DMLF – Programming front end

Asgeir Nesøen, DMLF – Programming front end, back end, data modelling

Undervisning

Sammen med Bjørn Sverre Haugen har Skåden hat emneansvar for masteremnet KULH4015 - Nye temaer i kulturhistorien: Kulturarvsproduksjon, Eilert Sundt og Digital Humaniora. 

Se videopresentasjon av emnet: Morten Smedrud: 

Hun foreleser om Digital Humaniora i masteremnet: EKUL4002 - Prosjektutvikling for masterprogrammet i europeisk kultur, og om kvalitativ metode på emnet Humanistisk Prosjektsemester. 

Bakgrunn

Kristina Skåden er vokst opp i Øyer i Gudbrandsdalen. Før universitetsutdanningen arbeidet hun i Friundervisningens Forlag, Nordens Folkliga Akademi, Gøteborg og Boligbyggelaget USBL. I 2004 tok hun hovedfag i etnologi med oppgaven Frembringelser av Tyskland i Norge: med utgangspunkt i arbeidet for bilsamfunnet 1936 – 2002. Studien er en aktør-nettverkstudie (ANT), som bygger på arkivarbeid og feltarbeid i Møllergruppen og Volkswagen, Wolfsburg. I 2013 fullførte Skåden PhD avhandlingen.

I 2010 var Skåden gjesteforsker ved Zentrum Technik und Gesellschaft (ZTG) ved Technische Universität Berlin, og høsten 2016 var hun gjesteforsker ved Géographie-Cités, UMR 8504, Paris, med stipend fra NFA/FMSH.

Skåden har også i flere år hatt administrative stillinger ved UiO med ansvar for studiet Humanistisk Prosjektsemester og IKOS sin etter- og videreutdanningsvirksomhet. Skåden har vært representant for midlertidige ansatte i IKOS styre.

 

Emneord: Museum og Museologi, Spatial Humanities, Vitenskaps-, Kulturmøter, Kartografi, Kulturhistorie, Naturen og det naturlige, Digital Humaniora, transport- og mobilitets historie, Trafikk-, og kunnskapshistorie.

Publikasjoner

"Bilen virker: Forestillinger om Tyskland i Norge" i Tidsskrift for kulturforskning Volum 5, nr, 1, 2006.

"Deutschland in Norwegen 1936-2002: Das Überschreiten räumlicher und ideologischer
Grenzen" i Grenzen & Differenzen: Zur Macht sozialer und kultureller Grenzziehungen. 35. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde, Dresden 2005. Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2006.

"Tyske bil(d)er i Norge" i Norsk-tyske forbindelser gjennom hundre år. Ikke bare laks og pølser.
Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2005. (også trykt i tysk utgave.)

"Estetikk og folkeopplysning" i Tradisjon og visjon i nordisk folkeopplysning. Nordens Folkeliga
Akademis 30 års jubileumsbok Göteborg 1998.

"Nettbasert læring er løsningen. Hva er problemet?" i CV-Tidsskrift for folkeopplysning og voksenundervisning, nr. 4/2000.

 • Skåden, Kristina (2017). Sientific Relations and Production of Knowledge: Hertzberg, Goethe and Humboldt, In Julian Drews; Ottmar Ette; Tobias Kraft; Barbara Schneider-Kempf & Jutta Weber (ed.),  Forster - Humboldt- Chamisso. Weltreisende im Spannungsfeld der Kulturen.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-8471-0751-4.  Kapittel.  s 357 - 368
 • Skåden, Kristina (2006). Bilen virker: Forestillinger om Tyskland i Norge. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  5(1/2006), s 57- 75 Vis sammendrag
 • Skåden, Kristina (2006). Deutschland in Norwegen 1936-2002: Das Überschreiten räumlicher und ideologischer Grenzen, I: Thomas Hengartner & Johannes Moser (red.),  Grenzen & Differenzen: Zur Macht sozialer und kultureller Grenzziehungen. 35 Kongress der Deutschen gesellschaft für Volkskunde, Dresden 2005.  Leipziger Universitätsverlag.  ISBN 3-86583-088-9.  artikkel.  s 317 - 324
 • Skåden, Kristina (2005). Tyske bil(d)er i Norge, I: Bernd Henningsen; Frauke Stuhl & Jan Hecker-Stampehl (red.),  Norsk-tyske forbindelser gjennom hundre år. Ikke bare laks og pølser.  Berliner Wissenschafts-Verlag.  ISBN 3-8305-1074-8.  kapittel.

Se alle arbeider i Cristin

 • Skåden, Kristina (2016). (Digital)Mapping, Science Relations and (Re)Producing Knowledge: Humboldt, Goethe, Hertzberg and Kølle.
 • Skåden, Kristina (2016). (Moe) husholdingens vitenskapsproduksjon og tre Stortingssaker.
 • Skåden, Kristina (2016). Goethe, Hertzberg und Kølle mit dem GPS - Raum-Konzepte in den Kultur- und Geisteswissenschaften-.
 • Skåden, Kristina (2016). Norge, ”Schöner als in der Schweiz“: Norsk-sveitsiske relasjoner i arbeidet for norske turisme..
 • Skåden, Kristina (2016). Space in the archive: The Norwegian Folklore Archive and narratives of mapping.
 • Skåden, Kristina (2015). Digital Mapping: Transforming Folklore Collections and knowledge production, or not?.
 • Skåden, Kristina (2015). Inspirasjonsinnlegg: Om å skrive prosjektbeskrivelse.
 • Skåden, Kristina (2015). Vegarbeid. Transnasjonale relasjoner i perioden 1800-1942: Tre eksempler. Folkeminner, tidsskrift for Norsk Folkeminnelag.  ISSN 1893-6458.  (62), s 26- 29
 • Skåden, Kristina (2013). Fra forskningsfronten, ved bordkanten.
 • Skåden, Kristina (2013). Kontakten Norge – Tyskland, bil og veg i mellomkrigstida.
 • Skåden, Kristina (2013). Vegarbeid. Transnasjonale relasjoner i perioden 1800-1942: Tre eksempler. Vis sammendrag
 • Skåden, Kristina (2011). Mapping the "New Germany": one Road, one Nation. Vis sammendrag
 • Skåden, Kristina (2011). Mapping the past/future; Autobahn on display.
 • Skåden, Kristina (2011). "Reichs-autobahn" landscapes mapped in the "New Germany".
 • Skåden, Kristina (2011). Reichsautobahn on display;Mapping the “New Germany” at the Exhibition “Die Strasse”.
 • Skåden, Kristina (2010). Bringing things back: Norwegians on the road in Germany 1933–1940.
 • Skåden, Kristina (2010, 26. juni). Campingvognas opptur.  Dagsavisen.
 • Skåden, Kristina (2010). Production of Landscape: Der Europäische Automobiltourist als Faktor in der Durchsetzung des Automobils.
 • Skåden, Kristina (2010). Røde veier - landskapstransformasjoner ved bilen.
 • Skåden, Kristina (2009). Camping matters - Construction of the Norwegian car society and landscapes in the 1930s.
 • Skåden, Kristina (2009). Camping matters – construction of/or representing the recreation-landscape.
 • Skåden, Kristina (ed.) (2009). Nettside for: International konferanseInternettside til: International conferans: Sentient creatures – Transforming biopolitics and life matters.
 • Skåden, Kristina (2009). Norsk-tyske forbindelser i bil- og veisaken i mellomkrigstiden – et bidrag til norske landskapstransformasjoner?.
 • Skåden, Kristina (2009). Perspectives on cars, roads and animals.
 • Skåden, Kristina (2009). Presentation of: Alessandra Ponte; “Desert Testing” og “The house of light and entropy: inhabiting the American desert”.
 • Skåden, Kristina (2009). Presentation of: Thomas Zeller, Driving Germany: The Landscape of the German Autobahn 1930-1970. New York: Berghahn 2007.
 • Skåden, Kristina (2009). Røde veier - forflytniger av støv, snø, hester og turister.
 • Skåden, Kristina (2009). Turisthistorie i Norge; presentert ved Dr. F. Scarlett.
 • Skåden, Kristina (2009). Øye for landskap - Landskapsforståelse i de norsk-tyske forbindelser i bil- og veisaker 1933 – 1940.
 • Skåden, Kristina (2006). The technologies of nature translation. German resources in the transformation of Norway in to a car-society.
 • Skåden, Kristina (2005). Deutschland in Norwegen 1936 - 2002: Das Überschreiten räumlicher und ideologischer Grenzen.
 • Skåden, Kristina (2005). "Vi bør komme dithen at bilene blir allemannseie". Ressursmobilisering for bilsamfunnet.
 • Skåden, Kristina (2005). Bilen virker: Frembringelser av Tyskland i Norge.
 • Skåden, Kristina (2003). Hvordan virker historien?. Vis sammendrag
 • Skåden, Kristina (2002). Norwegisch – deutsch Beziehungen auf wirtschaftlicher Ebene.
 • Skåden, Kristina (2002). This is not a roadmovie.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. juli 2015 11:21 - Sist endret 26. jan. 2018 10:30

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter