Liisa-Rávná Finbog

Bilde av Liisa-Rávná Finbog
English version of this page
Telefon +47 22857801
Rom 446 PAM
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)

Bio

Liisa-Rávná Finbog er en samisk arkeolog og museolog fra Oslo/Vaapste/Skánit på norsk side av grensen. Hun bor i Oslo, og er for tiden stipendiat i museologi og skriver en avhandling som ser på relasjonen mellom samisk identitet, duodji ag samiske museer. 

Hun er også en duojár - dvs en som gjør duodji, og gir både kurs og workshop i tradisjonelle samiske teknikker of praksiser.

 

Faglige interesser

museologi og museumsstudier

museumsamlinger og-utstillinger

identitet

kulturarv

árbediehtu

duodji

arkeologi

 

Bakgrunn

2013 MA i Museologi, Universitetet i Oslo

"Med nav og eiker. En museologisk analyse av hvordan markesamisk identitet skapes, reforhandles, vedlikeholdes og utvikler seg ved Várdobáiki samisk senter"

 

2010 MA I Arkeologi, Universitetet i Oslo

"Gullgubber i Nord : Om mannen som ble en gud og kvinnen som ble et landskap - eller fortellingen om kjønn, ideologi og kult på Borg i Lofoten"

 

Pågående forskning

Phd-prosjekt: 'It Speaks To You' - Making kin of people, duodji and stories on Sámi Museums

 

Abstract: Prosjektet ser på prosesser som tar tilbake urfolkssuverenitet ved å reforhandle Samiske identiteter. I først omgang ser avhandlingen på de ulike strategiene som fulgte koloniseringen av Sapmi, samenes hjemland, og som fokuserte på å fornorskes og forvise de kunnskapene som eksisterer i den samiske estetiske praksisen, duodji. Videre ser avhandlingen på de ulike prosessene som i dag er å finne i samiske områder som fokuserer på å revitalisere samiske kunnskaper og praksiser, og hvordan identitet i forlengelse av dette forhandles frem i samiske museer.

Emneord: Museer og museologi, Kulturarv, Identitet, Samisk, Etnisitet, Urbefolkning, Materiell kultur

Publikasjoner

  • Finbog, Liisa-Rávná (2019). The Duojár: An Agent of the Symbolic Repatriation of Sámi Cultural Heritage, In Jennifer Markides & Laura Forsythe (ed.),  Research Journeys In/To Multiple Ways of Knowing.  Dio Press Inc.  ISBN 9781645040101.  Chapter 10.  s 93 - 102
  • Finbog, Liisa-Rávná (2015). Gákti ja goahti : heritage work and identity at Várdobáiki Museum. Nordisk Museologi.  ISSN 1103-8152.  (2), s 95- 107 . doi: 10.5617/nm.3050

Se alle arbeider i Cristin

  • Finbog, Liisa-Rávná (2020). Det som ikke er vakkert. Altså.  (6), s 163- 165
  • Finbog, Liisa-Rávná (2017). #JeSuisSiv og kofta som forsvant. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
  • Finbog, Liisa-Rávná (2017). Muitalus sámiid birra - ei forteljing om samar. Syn og Segn.  ISSN 0039-7717.  (4)

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. sep. 2017 10:07 - Sist endret 27. jan. 2021 13:47