Patrick Anthony Barbosa Brock

Bilde av Patrick Anthony Barbosa Brock
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Forskningen min er en del av det tverrfaglige prosjektet CoFutures: Pathways to Possible Presents og ser på futurisme i Latin-Amerika. Jeg er spesielt opptatt av afrofuturismebevegelsen i Brasil og dens implikasjoner for kulturell produksjon og fornyelse, raseidentitet og motstand mot autoritærisme. Studieobjekter inkluderer bøker, filmer, videospill og kunstverk.

Bakgrunn

Jeg har en bachelorgrad i journalistikk fra Federal University of Bahia (UFBA) og en mastergrad i engelsk litteratur fra City College of City University of New York (CUNY). Gradsarbeidet mitt fokuserte på online litteraturpublisering gjennom elektronisk fanzine K, som jeg redigerte fra 1999 til 2002. Senere ble det Edições K, en forfatterkollektiv som samler kunstnere fra forskjellige brasilianske stater for å publisere 15 bøker med prosa, poesi og shortshistorier. mellom 2004 og 2007.

Masteroppgaven min delte seg i militarisme og amerikansk science fiction, og pekte på kulturelle endringer mellom den tapte generasjonen av forfattere på 1920-tallet og Vietnam-krigen. Ved å bruke arbeidet og biografiene til Robert A. Heinlein, Joe Haldeman og andre argumenterte jeg for at teknologiske skift påvirket forestillingen om herlighet på slagmarken. Litteratur tilbød deretter maler for å skape nye kulturelle troper, og hjalp til med å assimilere denne forestillingen og forestille seg mulige fremtider.

Parallelt med mitt akademiske arbeid utviklet jeg en karriere som reporter, journalistisk oversetter og redaktør som blant annet dekket det brasilianske ledede FNs fredsbevarende oppdrag i Haiti, Tysklands parlamentsvalg 2005, den globale finanskrisen i 2008, og tre forskjellige brasilianske presidenter ved FNs generalforsamling i New York. Jeg har jobbet for slike butikker som A Tarde, The Wall Street Journal og Valor Econômico.

Publikasjoner

Velhas Fezes (noveller): Edições K, São Paulo, 2004.
Textorama (noveller): Edições K, São Paulo, 2005.
Ogum S / A (novelle). I: Solarium 3, Frodo Oliveira, org. Editora Multifoco, Rio de Janeiro, 2014.
Especulação & Amor (noveller). I: Desordem, Bookstorming, Rio de Janeiro, 2014.

Avtaler

Doktorgradsstipendiat ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

 

Publikasjoner

  • Chattopadhyay, Bodhisattva; Thorsson, Bergsveinn; Brock, Patrick; Wang, Kanyu & Tveit, Marta (2021). Imagination Workshop.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. sep. 2020 11:35 - Sist endret 16. okt. 2020 14:28