Personer med emneord «Sosiolingvistikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Gunvor Mejdell Mejdell, Gunvor Professor emerita 99726480 gunvor.mejdell@ikos.uio.no Arabisk, Midtøsten, Sosiolingvistikk, Oversettelsesstudier, SIMS