Bernt Brendemoen

Bilde av Bernt Brendemoen
English version of this page
Rom PAM 429
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

 Faglige interesser

 • Moderne tyrkisk språkvitenskap
 • Dialekter i Anatolia
 • Tyrkisk språkhistorie
 • Den tyrkiske språkreformen
 • Tsjagataisk tyrkisk
 • Azerbaydjansk
 • Moderne tyrkisk litteratur
 • Oversettelse

Pågående forskning

Bakgrunn

 • Opprykk til professor ved UiO 2002.
 • Vikariat som professor i turkolog ved universitetet i Mainz April 2001 – Apri 2002.
 • Dr. philos. 2001 på avhandlingen The Turkish Dialects of Trabzon. Their Phonology and Historical Development.
 • Studieopphold i Chicago hele 1993.
 • Midlertidige ansettelser i professorater i Frankfurt (1991) og Mainz (2001/2002).
 • Vikariat som professor i turkologi ved universitetet  i Frankfurt 1991
 • Opprykk til førsteamanuensis i 1989.
 • Ansatt som amanuensis i tyrkisk i 1982.
 • Forskningsstipendiat, senere universitetsstipendiat ved UiO 1977-1981
 • Dialektologisk feltarbeid i Trabzon ved Svartehavsysten i Tyrkia 1978/79.
 • Studieopphold i Kairo høsten 1977.
 • Magistergrad i tyrkisk språkvitenskap ved UiO 1977.
 • Tyrkiskstudier ved Istanbul-universitetet 1974-1976 og ved UiO 1976-1977.
 • Gresk (1969) og latin (1973) mellomfag ved UiO.
 • Født i Oslo i 1949.

Priser og verv

 • Pris for Superior Service to Turcology fra Istanbul-universitetet i 1985.
 • Det tyrkiske utenriksdepartementets fortjenestemedalje for innsats for tyrkiske studier i 2010.
 • Medlem av Det Norske Videnskaps-akademi
 • Styremedlem i Instituttet for sammenlignende kulturforskning.

Bokutgivelser

CV

Emneord: Tyrkisk, Pamuk, Azerbaydjansk, Språkmøter, Språkhistorie, Midtøsten, SIMS
Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 16. apr. 2021 13:27