Gunvor Mejdell

Professor emerita
Bilde av Gunvor Mejdell
English version of this page
Rom 429
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Postadresse 1010 Blindern Niels Henrik Abels vei 36 P.A. Munchs hus 0371 OSLO

Faglige interesser

Moderne arabisk språk og kultur - med hovedvekt de senere år på sosiolingvistikk, dvs. språk i bruk, forholdet mellom standardspråk og talemål, kodeveksling og -blanding i muntlig og skriftlig arabisk, språkholdninger og språkpolitiske spørsmål. Innen dette forskningsområdet er jeg tilknyttet NFR-prosjektet The ideology and sociology of language change in the Arab world, og nettverket International Association for Middle Arabic and Mixed Arabic (AIMA), samt Association International for Arabic Dialectology (AIDA).

Likeledes litterær oversettelse mellom arabisk og europeiske språk, med vekt på bådekulturelle og språklige utfordringer. På dette feltet er jeg siden 2014 tilknyttet det tverrfaglige prosjektet (prioritert av HF) Travelling Texts, samt prosjektet Ibsen in Translation.

Undervisning

AAS programmet, ARA 1110, 1120 og 2110 (arabisk språk og grammatikk); ARA 2121 (emner i arabisk språkhistorie, dialektologi og sosiolingvistikk); ARA 4111 (diglossi og språklig variasjon) og ARA 4115 (litterær oversettelse til og fra arabisk) - de to siste blir fra 2016 valgfrie masteremner under MES-programmet)

Bakgrunn

Magistergrad i semittisk, med arabisk som hovedområde (fransk, russisk og semittisk som støttefag), Universitetet i Oslo (1980). Visiting scholar (Fulbright) ved University of Michigan, Ann Arbor (1981-82). Vitenskapelig assistent Semittisk institutt, UiO (1981-87). Dr. philos. fra Universitetet i Oslo (2005), med avhandlingen: Somewhere
between order and chaos: Mixed styles in Egyptian Arabic
. Førsteamanuensis ved UiO siden 1988. Professor fra 2006.

Pågående forskning

Dette prosjektet er opptatt av språkutviklingen i arabisk knyttet til nye bruksområder og samhandlingsformer.

Prosjektet består av studier av litterær oversettelse til og fra arabisk.

Bokutgivelser

    Emneord: Arabisk, Midtøsten, Sosiolingvistikk, Oversettelsesstudier, SIMS
    Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 2. mars 2020 14:00

    Prosjekter