Gunvor Mejdell

Professor emerita
Bilde av Gunvor Mejdell
English version of this page
Rom 429
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Postadresse 1010 Blindern Niels Henrik Abels vei 36 P.A. Munchs hus 0371 OSLO

Faglige interesser

Moderne arabisk språk og kultur - med hovedvekt de senere år på sosiolingvistikk, dvs. språk i bruk, forholdet mellom standardspråk og talemål, kodeveksling og -blanding i muntlig og skriftlig arabisk, språkholdninger og språkpolitiske spørsmål. Innen dette forskningsområdet er jeg tilknyttet NFR-prosjektet The ideology and sociology of language change in the Arab world, og nettverket International Association for Middle Arabic and Mixed Arabic (AIMA), samt Association International for Arabic Dialectology (AIDA).

Likeledes litterær oversettelse mellom arabisk og europeiske språk, med vekt på bådekulturelle og språklige utfordringer. På dette feltet er jeg siden 2014 tilknyttet det tverrfaglige prosjektet (prioritert av HF) Travelling Texts, samt prosjektet Ibsen in Translation.

Undervisning

AAS programmet, ARA 1110, 1120 og 2110 (arabisk språk og grammatikk); ARA 2121 (emner i arabisk språkhistorie, dialektologi og sosiolingvistikk); ARA 4111 (diglossi og språklig variasjon) og ARA 4115 (litterær oversettelse til og fra arabisk) - de to siste blir fra 2016 valgfrie masteremner under MES-programmet)

Bakgrunn

Magistergrad i semittisk, med arabisk som hovedområde (fransk, russisk og semittisk som støttefag), Universitetet i Oslo (1980). Visiting scholar (Fulbright) ved University of Michigan, Ann Arbor (1981-82). Vitenskapelig assistent Semittisk institutt, UiO (1981-87). Dr. philos. fra Universitetet i Oslo (2005), med avhandlingen: Somewhere
between order and chaos: Mixed styles in Egyptian Arabic
. Førsteamanuensis ved UiO siden 1988. Professor fra 2006.

Pågående forskning

Dette prosjektet er opptatt av språkutviklingen i arabisk knyttet til nye bruksområder og samhandlingsformer.

Prosjektet består av studier av litterær oversettelse til og fra arabisk.

Bokutgivelser

  Emneord: Arabisk, Midtøsten, Sosiolingvistikk, Oversettelsesstudier, SIMS

  Publikasjoner

              Mixed Styles in Spoken Arabic in Egypt, Somewhere between Order and Chaos [Studies in Semitic Languages and Linguistics 48], Brill 2006, 481 p.

               “Code-Switching”. In Encyclopaedia of Arabic Language and Linguistics, 1:414-421. Leiden: Brill. 2006.

              ”The use of Colloquial in modern Egyptian Literature – a survey.” In Edzard, Lutz and Jan Retsö (eds.). Current Issues in the Analysis of Semitic Grammar and Lexicon II. Wiesbaden: Harrassowitz. 2006, 195-213.

              “’Middle Arabic’ across  time and medium/mode – some reflections and tentative suggestions.” In: Lentin, Jérôme and Jaques Grand´Henry (eds.): Moyen arabe et variétés mixtes de l’arabe à travers l´histoire. Louvain-la-Neuve:Peeters. 2008.

              "Nattfuglene > Night Birds > Tuyur al-Layl. Textual reflexes of socio-cultural norms in a children´s book translated from Norwegian via English into Arabic." Translation and Interpreting Studies 6:1 (2011), 24-40

              "A modern Egyptian literary classic goes West: A comparative study of paratextual features of translations of Ṭāhā Ḥusayn´s novel al-Ayyām into English, French, Swedish, and Norwegian." In: Alvstad, Cecilia, Stefan Helgesson and David Watson: Literature, Geography, Translation. Cambridge Scholars Publishing. 2012, 152-170.

              "Luġat al-ʾumm and al-luġa al-ʾumm – the ’mother tongue’ in the Arabic context." In Edzard, Lutz (ed.): Arabic and Semitic Linguistics Contextualized. Harrassowitz Verlag 2015, 214-226.

  "Two mirror-image cases of language contact involving Arabic in the Mediterranean area: the stories of Aljamia and Maltese." In Saphinaz-Amal Naguib (ed.): The Intangible Heritage of the Mediterranean. Unipub 2002, 99-113.

  "The image of Europe in Egyptian Literature”, i Marianne Laanatza m.fl. (red.). Egypt under Pressure: A contribution to the understanding of economic,social, and cultural aspects of Egypt today, Scandinavian Institute of African Studies, 1986, 96-116.

  "For nasjonens og kvinnens frigjøring - på fransk og arabisk" [Assia Djebar og Latifa al-Zayyat]. Romansk Forum 20, 2005, 177-189.

  "Om slør og tilsløring". I Rekdal, J.E. og A. Sveen (red.): Masker. Oslo: Sypress Forlag 2000.

  Oversettelser:

  Mejdell, Gunvor og Sabry Hafez (red.): Den arabiske verden forteller. (Antologi arabiske noveller, med forord. Diverse oversettere.). Bokklubben Kunnskap og Kultur 1997. 620 s.

  Bahaa Taher: Kjærlighet i eksil (al-Hubb fil-manfa'). [Med etterord]. L.S.P. Forlag 2008. 314 s.

  Salwa Bakr: Den gyldne vogna stiger ikke til himmels (al-'araba al-dhahabiyya la tas'ad ila l-sama'). [Med etterord] Solum Forlag. 2011. 253 s.

   

   

   

   

   

  • Mejdell, Gunvor (2020). Einar Berg, 1921-1995. Norsk oversetterleksikon.  ISSN 2535-616X.
  • Mejdell, Gunvor (2020). Entangled Pyramids and Rainbows: On Challenging the Divide in a Written Mixed Text, In Zeinab Taha (ed.),  Revisiting Levels of Contemporary Arabic in Egypt: Essays on Arabic Varieties in Memory of El-Said Badawi.  The American University in Cairo Press.  ISBN 9789774169663.  kapittel.  s 101 - 111
  • Mejdell, Gunvor (2019). Reflections on Norms, Boundaries, and Variability for Descriptive Grammars of Contemporary Written Fusha (CWF), In Francesco Binaghi & Manuel Sartori (ed.),  Fusha Ecrit Contemporain.  Diacritiques Editions.  ISBN 9791097093044.  Kapittel.  s 28 - 49
  • Mejdell, Gunvor (2018). Diglossia, In Elabbas Benmamoun & Reem Bassiouney (ed.),  The Routledge Handbook of Arabic Linguistics.  Routledge.  ISBN 978-1-138-78333-1.  Kap. 17.  s 332 - 344
  • Mejdell, Gunvor (2018). Notes on metalinguistic concepts in Arabic sociolinguistics., In Aziza Boucherit; Héba Machhour & Malak Rouchdy (ed.),  Mélanges offerts à Madiha Doss. La linguistique comme engagement.  Institut francais d'archéologie orientale.  ISBN 9782724707212.  kapittel.  s 181 - 189
  • Mejdell, Gunvor (2018). Stat, nasjon og arabisk språk. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  16(2), s 94- 105 . doi: 10.5617/ba.6730 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Mejdell, Gunvor (2017). Changing Norms, Concepts and Practices of Written Arabic. A ´Long Distance' Perspective., In Gunvor Mejdell & Jacob Høigilt (ed.),  The Politics of Written Language in the Arab World. Writing Change..  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004346161.  Chapter 3.  s 68 - 89
  • Mejdell, Gunvor (2017). Et Dukkehjem in Arabic Translation. Ibsen Studies.  ISSN 1502-1866.  17(1), s 28- 53 . doi: 10.1080/15021866.2017.1308170 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Mejdell, Gunvor & Høigilt, Jacob (2017). Introduction, In Gunvor Mejdell & Jacob Høigilt (ed.),  The Politics of Written Language in the Arab World. Writing Change..  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004346161.  Introduksjon.  s 1 - 18
  • Mejdell, Gunvor (2015). Luġat al-ʾumm and al-luġa al-ʾumm – the ’mother tongue’ in the Arabic context, In Lutz Edzard (ed.),  Arabic and Semitic Linguistics Contextualized.  Harrassowitz Verlag.  ISBN 978-3-447-10422-7.  ch. 11.  s 214 - 226
  • Mejdell, Gunvor (2014). Lahja. Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics Online.  ISSN 1570-6699.
  • Mejdell, Gunvor (2014). Strategic Bivalency in Written 'Mixed Style'? A Reading of Ibrahim 'Isa in al-Dustūr, In Olivier Durand; Angela Daiana Langone & Giuliano Mion (ed.),  Alf lahǧa wa lahǧa: Proceedings of the 9th AIDA Conference.  LIT Verlag.  ISBN 978-3-643-90334-1.  Paper.  s 273 - 278
  • Mejdell, Gunvor (2013). Zetterstéens oversettelse av Taha Husayn: al-ayyam i et komparativt perspektiv. Strategiske valg i overføringsprosessen mellom kildetekst og måltekst. LIR.journal.  ISSN 2001-2489.  (2), s 65- 78
  • Mejdell, Gunvor (2012). Diglossia, Code Switching, Style Variation, and Congruence - Notions for Analyzing Mixed Arabic. al-´Arabiyya, Journal of The American Association of Teachers of Arabic.  ISSN 0889-8731.  44-45, s 29- 39
  • Mejdell, Gunvor (2012). High and low varieties, diglossia, and language contact: linguistic products and social processes in a comparative perspective, In Gunvor Mejdell & Lutz Edzard (ed.),  High vs. Low and Mixed Varieties. Domains, Status, and Function across Time and Languages.  Harrassowitz Verlag.  ISBN 978-3-447-06696-9.  ch. 1.  s 9 - 23
  • Mejdell, Gunvor (2012). Kulturelle og språklige utfordringer i oversettelse av arabisk litteratur. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  10(2), s 8- 19 . doi: 10.5617/ba.4434
  • Mejdell, Gunvor (2012). Playing the same game? Notes on comparing spoken contemporary mixed Arabic and (pre)modern written Middle Arabic, In Liesbeth Zack & Arie Schippers (ed.),  Middle Arabic and Mixed Arabic: Diachrony and Synchrony.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004222298.  Kapittel.  s 235 - 245
  • Mejdell, Gunvor (2012). The Elusiveness of Lugha Wusta, or, Attempting to Catch Its "True Nature", In Reem Bassiouney & Graham Katz (ed.),  Arabic Language and Linguistics.  Georgetown University Press.  ISBN 9781589018853.  Kapittel.  s 157 - 167
  • Mejdell, Gunvor (2011). A Modern Egyptian Literary Classic Goes West: Translations of Taha Husayn´s Novel Al-Ayyām and Their Paratextual Features, In Cecilia Alvstad; Stefan Helgesson & David Watson (ed.),  Literature, Geography, Translation: Studies in World Writing.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 9781443830102.  Chapter Eleven.  s 152 - 170
  • Mejdell, Gunvor (2011). Arabisk litteratur oversatt til norsk. Fakta og refleksjoner over hvem, hva og hvorfor, I: Elisabeth Bladh & Christina Kullberg (red.),  Litteratur i gränszonen : transnationella litteraturer i översättning ur ett nordiskt perspektiv.  Högskolan Dalarna.  ISBN 978-91-85941-32-2.  Kapittel.  s 118 - 129
  • Mejdell, Gunvor (2011). Lost in translation of modality - some problems of transfer between Arabic and English modal systems, In Andrej Avram & George Grigore (ed.),  A Festschrift for Nadia Anghelescu.  Editura Universtatii din Bucuresti.  ISBN 978-973-737-951-1.  artikkel.  s 331 - 342
  • Mejdell, Gunvor (2011). Muhammad, Mahamadou og Mamadou: muslimske navn i frankofone Afrika sør for Sahara, I: Kristin Vold Lexander; Chantal Lyche & Anne Moseng Knutsen (red.),  Pluralité des langues, pluralité des cultures : regards sur l’Afrique et au-delà. Mélanges offerts à Ingse Skattum à l’occasion de son 70ème anniversaire.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-602-5.  artikkel.  s 323 - 330
  • Mejdell, Gunvor (2011). Nattfuglene > Night Birds > Ṭuyūr al-layl : Textual reflexes of sociocultural norms in a children’s book translated from Norwegian - via English - into Arabic. Translation and Interpreting Studies.  ISSN 1932-2798.  6(1), s 23- 39 . doi: 10.1075/tis.6.1.02mej
  • Mejdell, Gunvor (2010). Lugha wusta, In  Online Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-900-4-14973-1.  lemma.
  • Mejdell, Gunvor (2008). Is Modern Fusha a 'Standard' Language?, In Zeinab Ibrahim & Sanaa Makhlouf (ed.),  Linguistics in an Age of Globalization.  The American University in Cairo Press.  ISBN 9789774161490.  kapittel.  s 41 - 52
  • Mejdell, Gunvor (2008). ‘MIDDLE ARABIC’ across time and medium/mode - some reflexions and suggestions, In J. Lentin & J. Grand`Henry (ed.),  Moyen Arabe et Variétés Mixtes de l´Arabe à travers l´Histoire.  Peeters Publishers.  ISBN 9789042921030.  kapittel.  s 355 - 372
  • Mejdell, Gunvor (2008). Notes on 'inn-Clauses in Egyptian Arabic, In Stephan Procházka & Veronika Ritt-Benmimoun (ed.),  Between the Atlantic and Indian Oceans. Studies on Contemporary Arabic Dialects.  LIT Verlag.  ISBN 978-3-7000-0874-3.  Artikkel.  s 295 - 303
  • Mejdell, Gunvor (2008). What is Happening to Lughatuna l-Gamila? Recent Media Representations and Social Practice in Egypt. Journal of Arabic and Islamic studies.  ISSN 0806-198X.  8(8), s 108- 124
  • Mejdell, Gunvor (2007). From periphery towards centre stage: research on ‘mixed styles’– results and challenges. Romano-Arabica.  ISSN 1582-6953.  VI-VII, s 85- 96
  • Mejdell, Gunvor (2006). The use of colloquial in modern Egyptian literature – a survey, In  Current Issues in the Analysis of Semitic Grammar and Lexicon II.  Harrassowitz Verlag.  ISBN 3-447-05441-7.  artikkel.  s 195-213
  • Mejdell, Gunvor (2005). For nasjonens og kvinnens frigjøring - på fransk og arabisk. Romansk Forum.  ISSN 0804-6468.  (20), s 177- 189
  • Mejdell, Gunvor (2005). Pragmatic functions of independent pronouns in relative clauses in Egyptian Arabic. Matériaux Arabes et Sudarabiques.  ISSN 0295-0847.  11, s 71- 90
  • Mejdell, Gunvor (2005). Code-Switching, In Kees Versteegh; Mushira Eid; Alaa Elgibali; Manfred Woidich & Andrzej Zaborski (ed.),  Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics, Volume 1.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004144736.  kapittel.  s 414 - 421
  • Mejdell, Gunvor (2004). Arabisk - Standardspråket, I: Karen Gammelgaard; Gunvor Mejdell & Rune Svarverud (red.),  Standardspråk underveis - Historien til åtte orientalske og østeuropeiske språk.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-170-2.  kapittel 6.  s 95 - 114
  • Mejdell, Gunvor (2003). Notes on (non)restrictedness in relative clauses in Egyptian Arabic, In  AIDA 5th Conference Proceedings.  Servicio de Publicaciones, Universidad de Cadiz.  ISBN 84-7786-777-1.  Artikkel.  s 539 - 544
  • Mejdell, Gunvor (2002). Features of lugha wusTa - mixed discourse in spoken Arabic in Egypt, In Abderrahim Youssi (ed.),  Aspects of the Dialects of Arabic Today - Proceedings of the 4th Conference of the International Arabic Dialectology Association (AIDA) 2000.  AMAPATRIL, Rabat.  ISBN 9954-0-2720-3.  s 317 - 328 Vis sammendrag
  • Mejdell, Gunvor (2002). Two mirror-image cases of language contact involving Arabic in the Mediterranean area: the stories of Aljamia and Maltese, In  The Intangible Heritage of the Mediterranean. Transmission, Adaptation and Innovation.  Unipubforlag & Department of Culture Studies, UiO.  ISBN 82-7477-121-4.  s 99 - 113 Vis sammendrag
  • Mejdell, Gunvor (2000). Aspects of formal spoken Arabic in Egypt. A view from the North. Al-logha/Langue/Language.  1(2), s 7- 22 Vis sammendrag
  • Mejdell, Gunvor (2000). Om sl¿r og tilslring, I: Jan Erik Rekdal & Andreas Sveen (red.),  Masker.  Sypress forlag, Oslo.  ISBN 82-91224-28-5.  s 165 - 177 Vis sammendrag
  • Mejdell, Gunvor (1999). Switching, mixing - Code interaction in spoken Arabic, In Bernt Brendemoen; Elizabeth Lanza & Else Ryen (ed.),  Language Encounters across time and space. Studies in language contact.  Novus, Oslo.  ISBN 82-7099-308-5.  s 225 - 241 Vis sammendrag
  • Mejdell, Gunvor (1997). Competence and style - notes on variation in native speakers´ oral reproduction of written texts, In  Built on Solid Rock, Studies in Honour of Professor Ebbe Egede Knudsen on the Occasion of his 65th Birthday April 11th 1997.  Institutt for sammenlignende kulturforskning; Novus forlag.  ISBN 82-7099-283-6.  s 196 - 205
  • Mejdell, Gunvor (1996). Islams syn på Europa i moderne perspektiv, I: Lars Martin Fosse (red.),  Gobelin Europa. Søkelys på europeisk kultur.  Oslo.  s 269 - 278
  • Mejdell, Gunvor (1996). Some sociolinguistic concepts of style and stylistic variation in spoken Arabic - with reference to Nagib Mahfuz talking about his life, In J.R. Smart (ed.),  Tradition and Modernity in Arabic Language and Literature.  Curzon, Surrey.  ISBN 0-7007-0411-6.  s 316 - 326
  • Mejdell, Gunvor (1991). Spr¿k og autoritet i arabisk kultur, I: Nefissa Naguib (red.),  Midt¿sten - konflikt og sameksistens.  Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-21405-2.  s 103 - 120
  • Mejdell, Gunvor (1990). Arabisk-norsk kontrastiv grammatikk, I: Anne Hvenekilde (red.),  Med to spr¿k.  Cappelens Forlag, Oslo.  ISBN 82-02-12174-4.  s 65 - 94
  • Mejdell, Gunvor (1987). Mixed varieties in a Diglossia Situation, In Erling Wande; Jan Anward; Bengt Nordberg; Lars Steensland & mats Thelander (ed.),  Aspects of Multilingualism.  Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala.  ISBN 91-554-2066-4.  s 191 - 199
  • Mejdell, Gunvor (1986). The Image of Europe in Egyptian Literature; two recent short stories by Baha Tahir on a recurrent theme, In  Egypt under pressure - A contribution to the understanding of economic, social, and cultural aspects of Egypt today.  Scandinavian Institute of African Studies, Uppsala.  ISBN 91-7106-255-6.  s 94 - 116 Vis sammendrag

  Se alle arbeider i Cristin

  • Mejdell, Gunvor & Høigilt, Jacob (ed.) (2017). The Politics of Written Language in the Arab World. Writing Change.. Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004346161.  308 s.
  • Mejdell, Gunvor & Edzard, Lutz (ed.) (2012). High vs. Low and Mixed Varieties. Domains, Status, and Function across Time and Languages. Harrassowitz Verlag.  ISBN 978-3-447-06696-9.  210 s.
  • Ostad, Johanne & Mejdell, Gunvor (red.) (2010). Arabisk i verden. Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.  ISBN 978-82-8195-042-9.  32 s.
  • Mejdell, Gunvor (2006). Mixed styles in Spoken Arabic in Egypt - Somewhere between Order and Chaos. Brill Academic Publishers.  ISBN 9004149864.  482 s.
  • Gammelgaard, Karen; Mejdell, Gunvor & Svarverud, Rune (red.) (2004). Standardspråk underveis - Historien til åtte orientalske og østeuropeiske språk. Unipub forlag.  ISBN 82-7477-170-2.  221 s.
  • Mejdell, Gunvor & Hafez, Sabry (1997). Den arabiske verden forteller. Bokklubben Kunnskap og Kultur.  ISBN 82-525-3695-6.  620 s. Vis sammendrag
  • Mejdell, Gunvor (1995). Sadik al-Azm - mot hevdvunne sannheter. Et korrektiv til oppfatninger om islam og muslimer. [Essays]. Cappelens Forlag 1995.  ISBN 82-02-15707-2.

  Se alle arbeider i Cristin

  • Mejdell, Gunvor (2019). Ibsen I Arabia. Henrik Ibsens innflytelse på arabisk kultur i det tjuende århundre (oversatt av Kjartan Myklebust).. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  106(4), s 321- 325 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1500-1989-2019-04-07
  • Mejdell, Gunvor (2018, 14. november). Japansk og arabisk litteratur i oversettelse. [Radio].  RadioNova.
  • Mejdell, Gunvor & Aoun, Sanaa (2018). Fiktive fellesskap. Epiloger til den arabiske våren - opplesning (original og oversettelse) og samtale med Sanaa Aoun og Gunvor Mejdell.
  • Mejdell, Gunvor (2017). How Ibsen 'the Norwegian' came to Egypt: a star of World Literature or a social reformer?.
  • Mejdell, Gunvor (2017). Middle/Mixed Arabic and (de)standardisation.
  • Mejdell, Gunvor (2017). Speaking of dialects. A discussion of terminology..
  • Mejdell, Gunvor (2017). What happens when 'nation and mother tongue/Muttersprache' comes to the Arab nahḍa.
  • Mejdell, Gunvor (2016). Et dukkehjem in Arabic translation.
  • Mejdell, Gunvor (2016). Om å oversette arabisk litteratur.
  • Mejdell, Gunvor (2016). Presentation and discussion of 1) my work on diglossia and mixed varieties, 2) my contributions on translation.
  • Mejdell, Gunvor (2015). Concept (trans)formation and (de)construction of boundaries: shifting norms and practices in Arabic ( a draft).
  • Mejdell, Gunvor (2015). 'Diglossia' versus 'standard-with-dialects': (what) does it matter? (Re-revisiting a conceptual framework for a typology of language situations).
  • Mejdell, Gunvor (2015). From kalām ahl miṣr to 'āmmiyya, lahga miṣriyya and lughat al-umm - what´s in a (metalinguistic) concept?.
  • Mejdell, Gunvor (2015, 11. februar). Om Al-Aswanys nye bok og arabiske bestsellere. [Radio].  Litteraturhuset, NRK2.
  • Mejdell, Gunvor (2015). Reflections on norms, acceptability and standardization for Contemporary Written Fusha.
  • Mejdell, Gunvor (2014). Lugha, lahja, and ammiyya: concept (trans)formation and (de)construction of boundaries.
  • Mejdell, Gunvor (2014). Tarjama - om å oversette arabisk litteratur til norsk (og omvendt).
  • Mejdell, Gunvor (2014). lahja / lahajat and 'ammiyya: concept formation and language perception.
  • Mejdell, Gunvor (2013). Coping with boundaries - reading aloud a dialect-cum-standard text.
  • Mejdell, Gunvor (2013). Erasing boundaries in contemporary written mixed Arabic.
  • Mejdell, Gunvor (2013). Notes on the term 'lahja' in scholarly and common usage.
  • Mejdell, Gunvor (2012). Diglossia, Code-switching, Style variation and Congruence – concepts and notions for analyzing ’mixed Arabic’.
  • Mejdell, Gunvor (2012). Innledning til film basert på Naguib Mahfouz´ roman Mellom to slott, paneldeltakelse.
  • Mejdell, Gunvor (2012). Introduksjon til samtale med forfatteren Khaled Khalifa.
  • Mejdell, Gunvor (2012). Oversettelsene av al-Ayyam i Norden og Europa.
  • Mejdell, Gunvor (2011). Den gyldne vogna stiger ikke til himmels (med forord).
  • Mejdell, Gunvor (2011). Hva kan vi forstå om den arabiske verden av å lese deres litteratur? Med eksempler fra litteratur oversatt til norsk.
  • Mejdell, Gunvor (2011). Issues in research on Arabic mixed styles.
  • Mejdell, Gunvor (2011). Om arabisk kultur og litteratur.
  • Mejdell, Gunvor (2011). Ordets makt. Levende Historie.  ISSN 1503-4208.  (6), s 29- 33
  • Mejdell, Gunvor (2011). Oversetterens etterord, I:  Den gyldne vogna stiger ikke til himmels (med forord).  Solum Forlag.  ISBN 9788256017089.  etterord.  s 247 - 253
  • Mejdell, Gunvor (2011, 22. november). Situasjonen i Egypt. [TV].  Aktuelt NRK 2.
  • Mejdell, Gunvor (2011). Written mixed style: Code-switching and/or strategic bivalency: the case of Ibrahim 'Isa at al-Dustur.
  • Mejdell, Gunvor (2011). samtale om Mahmoud Darwish.
  • Mejdell, Gunvor (red.) (2010). Arabisk i verden.
  • Mejdell, Gunvor (2010). High and Low varieties, changing status and prestige - an introduction.
  • Mejdell, Gunvor (2010). The elusiveness of lugha wusṭā – or attempting to catch its ”true nature”.
  • Mejdell, Gunvor (2009). A modern Egyptian literary classic goes West: A comparative study of translations of Taha Husayn´s novel al-Ayyam into English, French, Swedish, and Norwegian.
  • Mejdell, Gunvor (2009). Fra Abu al-Tayyib al-Mutanabbi til Darwish. Samtale med syrisk forfatter og to oversettere om arabisk litteratur.
  • Mejdell, Gunvor (2009). Ibsen in translation: the case of Arabic.
  • Mejdell, Gunvor (2009). Literary translation from Arabic - cultural and linguistic challenges.
  • Mejdell, Gunvor (2009). Review of Heléne Kammensjö: Discourse Connectives in Arabic Lecturing Monologue. Göteborg 2005. Journal of Semitic Studies.  ISSN 0022-4480.  54(2), s 614- 617 . doi: 10.1093/jss/fgp032
  • Mejdell, Gunvor (2008). Edward Saids Orientalism, akademia og litteratur fra/om Midtøsten.
  • Mejdell, Gunvor (2008). Hva styrer utvalget av arabisk litteratur oversatt til norsk - tilfeldigheter eller strategi?.
  • Mejdell, Gunvor (2008). Kjærlighet i eksil.
  • Mejdell, Gunvor (2008). Kjærlighet i eksil (med etterord).
  • Mejdell, Gunvor (2008). Kondolerer, Palestina (Nekrolog over Mahmoud Darwish). Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
  • Mejdell, Gunvor (2008, 11. august). Mahmoud Darwish, palestinernes nasjonalpoet, er død. [Radio].  NRK P2, Kulturnytt.
  • Mejdell, Gunvor (2008). Reflexions on comparing features of modern and pre-modern mixed Arabic.
  • Mejdell, Gunvor (2008). Textual reflexes of different socio-cultural norms: Examples from translations of children´s literature from Norwegian > English > Arabic.
  • Mejdell, Gunvor (2007). Academic spoken style as peripheral (or ephemeral) dialects?.
  • Mejdell, Gunvor (2007). Arabisk språk - til høytid og hverdags.
  • Mejdell, Gunvor (2007, 07. mars). Kommentar til palestinske myndigheters beslagleggelse av bok. [Radio].  NRK P2, kulturnytt.
  • Mejdell, Gunvor (2007). Notes on comparing premodern written Middle Arabic and modern oral Mixed Arabic.
  • Mejdell, Gunvor (2007, 02. juli). Omkring 1001 natt. [Radio].  NRK P2 Sånn er livet.
  • Mejdell, Gunvor (2007). Presentasjon av og intervju med den berømte arabiske poeten Adonis (Ali Ahmad Said).
  • Mejdell, Gunvor (2007, 26. februar). Tanke og tendenser: Kairotrilogien, i Sånn er livet. [Radio].  NRK P2.
  • Mejdell, Gunvor (2007). Translation and cultural encounters - challenges and strategies (på arabisk: al-Tarjama wal-Tawasul al-Hadari, i Abu Bakr, Walid (red.):Al-Tarjama wa-Hiwar al-Hadarat, Ogarit, Ramallah 2008).
  • Mejdell, Gunvor (2006, 24. april). Etter terroraksjon i Egypt. [Radio].  NRK P2.
  • Mejdell, Gunvor (2006). Is modern fuSHa a 'standard language'?.
  • Mejdell, Gunvor (2006). Nekrolog. Naguib Mahfouz. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
  • Mejdell, Gunvor (2006). Notes on ´inn and ´innu in Egyptian Arabic.
  • Mejdell, Gunvor (2006). Om jødisk-arabisk kulturkontakt gjennom tidene.
  • Mejdell, Gunvor (2006, 30. august). Omtale av Naguib Mahfouz ved hans bortgang. [Radio].  NRK P2.
  • Mejdell, Gunvor (2006). Speaking Arabic as the Arabs? Changing orientations in Arabic and MiddleEastern Studies in Scandinavian universities.
  • Mejdell, Gunvor (2005). Cultural and linguistic problems with translation Norwegian > English > Arabic. Examples from Tormod Haugen: Nattfuglene > Night Birds > Tuyur al-layl.
  • Mejdell, Gunvor (2005, 04. januar). Emner fra arabisk litteratur. [Radio].  NRK P2.
  • Mejdell, Gunvor (2005). Palestinian literature and the Arabic cultural tradition.
  • Mejdell, Gunvor (2005, 23. oktober). Samtale om romanen Koranoid. [Radio].  NRK P2 Ordfront.
  • Mejdell, Gunvor (2005). Somewhere between order and chaos: mixed styles in spoken Arabic in Egypt. A case study of academic panel presentations. Vis sammendrag
  • Mejdell, Gunvor (2005, 29. april). Stilnivåer i muntlig arabisk. [Radio].  NRK P2 Kulturbeitet.
  • Mejdell, Gunvor (2004). Discussion of the papers of Prof. Jonathan Owens, Ms. Karima Ziamari, and Mr. Rachid Benali-Mohamed, on Multilingualism and Code Switching.
  • Mejdell, Gunvor (2004). MIDDLE ARABIC across time and medium/mode - some reflexions and suggestions.
  • Mejdell, Gunvor (2003). Arabisk og arabisk. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  31(34), s 12- 17
  • Mejdell, Gunvor (2003). Arabisk sivilisasjon og våre holdninger - fra gullalder til dyster nåtid. Globus.  ISSN 0809-1641.  s 3- 8
  • Mejdell, Gunvor (2002, 01. januar). Bidrag til Vinduet. [Radio].  Tidsskriftet Vinduet. Vis sammendrag
  • Mejdell, Gunvor (2002, 16. juni). Dagene som var - en egyptisk barndom av Taha Husayn. [Radio].  NRK : NRK P2, Ordfront. Vis sammendrag
  • Mejdell, Gunvor (2002). Mahmoud Darwish - og hesten som ble igjen alene (etterord). Mahmoud Darwish: Hvorfor lot du hesten bli igjen alene.  s 83- 87 Vis sammendrag
  • Mejdell, Gunvor (2002, 13. mai). NRK2/Stereo- intervju. [Radio].  NRK TV : NRK2 - Stereo. Vis sammendrag
  • Mejdell, Gunvor (2001). Islams syn p¿ Europa. Vis sammendrag
  • Mejdell, Gunvor (1999). (Review) Mazraani, Nathalie¿Aspects of Language Variation in Arabic Political Speech-Making.Curzon, Surrey, 1997. Bibliotheca Orientalis.  ISSN 0006-1913.  LVI(3/4), s 524- 528
  • Mejdell, Gunvor (1999). Anmeldelse av: John Mace: Arabic Today ¿ A student, business and professional course in spoken and written Arabic. Edinburgh 1996. Acta Orientalia.  ISSN 0001-6438.  60, s 233- 236
  • Mejdell, Gunvor (1999). Harris Birkeland, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-0734-3.  s 307 - 8
  • Mejdell, Gunvor (1999). Jens Peter Broch, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-0734-3.  s 463 - 4-
  • Mejdell, Gunvor (1998). Om slør og tilsløring. Vis sammendrag
  • Mejdell, Gunvor (1998, 03. desember). Slør og tilsløring. [Radio].  NRK TO Akademiet (TV) : NRK. Vis sammendrag
  • Mejdell, Gunvor (1996). Review Heikki Palva: Artistic Colloquial Arabic - Traditional narratives and poems from al-Balqa´: transcription, translation, linguistic and metrical analysis. Studia Orientalia 69, Helsinki 1992. 191pp. Acta Orientalia.  ISSN 0001-6438.  57, s 177- 182
  • Mejdell, Gunvor (1991). Dr¿mmen om arabisk enhet - f¿r og etter krisa i Golfen. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (4), s 297- 308
  • Mejdell, Gunvor (1989). Entre arabisation et francophonie - la valse h¿sitante en Tunisie. Narcisse.  ISSN 0802-2526.  9, s 171- 178
  • Mejdell, Gunvor (1987). Spr¿k- og kulturkonflikt i Maghrib - en oversikt. Norskrift.  ISSN 0800-7764.  52, s 73- 86 Vis sammendrag

  Se alle arbeider i Cristin

  Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 2. mars 2020 14:00

  Prosjekter