Berit Synnøve Thorbjørnsrud

Professor - Midtøstenstudier
Bilde av Berit Synnøve Thorbjørnsrud
English version of this page
Telefon +47 22858196
Mobiltelefon 40 48 48 37
Rom 367 PAM
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Pågående prosjekt:

Den ukjente historien: Kristne på Den arabiske halvøy

«There are two stories of Middle Eastern Christianity”, i følge den anglikanske biskopen Michael Lewis, men en av dem er nesten helt ukjent. Mens det er velkjent at kristendommen risikerer å bli “a rarity, a memory, or a theme-park tourist attraction” i land som Irak, Syria, Israel/Palestina, få utenom de som er direkte involvert er klar over de utviklingen på Den arabiske halvøy hvor antallet praktiserende kristne er veldig høyt.

Dette prosjektet dreier seg om denne andre, relativt ukjente fortellingen om kristne på Den arabiske halvøy. Mens de fleste nyere studier fokuserer på kristne som emigrerer fra MIdtøsten, og årsakene til dette, er dette en studie av kristne som immigrerer til Midtøsten og hvordan de arbeider for å re-etablere kristendommen som en levende tro og praksis på Den arabiske halvøy som i mer enn tusen år har blitt betraktet som et spesielt islamsk territorium.

Faglige interesser

Jeg har en tverrfaglig bakgrunn med fordypning i sosialantropologi, religionshistorie og egyptologi. Min forskning har hovedsakelig tatt utgangspunkt i kristne minoritetsgrupper i Midtøsten, og i Norge. For tiden arbeider jeg spesielt med kristne på Den arabiske halvøy. Tidligere har jeg arbeidet med Den koptisk-ortodokse kirke i Egypt og fokusert på temaer som religiøs revitalisering, kjønn, kroppsoppfatninger og bruk av kroppsendrende teknikker. I Norge har jeg tatt utgangspunkt i Den ortodokse kirke og fokusert på temaer som religion og nasjonalisme, religiøse ledere og makt, m.m. I tillegg har jeg arbeidet med norsk/vestlig konstruksjon av den muslimske kvinne gjennom populærlitteratur. 

Undervisning

Utdanning og bakgrunn

Jeg har vært ansatt som førsteamanuensis ved IKOS siden 2002. Fra 2002-2008 ved Humanistisk prosjektsemester, og fra 2008 ved Midtøstenstudier. Tidligere har jeg arbeidet som førsteamanuensis ved Utviklingsstudier, Høgskolen i Oslo. Fra 1992-99 var jeg stipendiat ved Områdestudiet for Midtøsten- og Nord-Afrika kunnskap, Universitetet i Oslo.

Jeg har gjennom mange år arbeidet med kompetanseutvikling for offentlige ansatte i forhold til det flerkulturelle samfunnet. I den sammenheng har jeg både utviklet nye undervisningsopplegg og selv undervist. Jeg har også levert flere religionsfaglige utredninger til ulike offentlige departementer.

I 1999 tok jeg doktorgraden i religionshistorie med avhandlingen: Controlling the body to liberate the soul: Towards an analysis of the Coptic Orthodox concept of the body

I 1989 tok jeg magistergraden i sosialantropologi med avhandlingen: Messias’ Piker. Koptisk-ortodoks revitalisering i et identitetsperspektiv.

Bøker

Emneord: Midtøsten, Kristne, Kjønn og religion

Publikasjoner

 •  

 • Thorbjørnsrud, Berit (2020) Mellom by og ørken: Kirkebygging på Den arabiske halvøy

 • Thorbjørnsrud, Berit (2019) Misjonærene på Den arabiske halvøy: få konvertitter, men mange venner.
 • Thorbjørnsrud, Berit (2018) Den glemte historien. Kristne på Den arabiske halvøy. Babylon. Nordisk tidsskrift for Midtøsten nr. 1
 • https://journals.uio.no/babylon/article/view/6321
 • Thorbjørnsrud, Berit (2015) De kristne i Midtøsten: en innføring, kap. 1 i Berit S Thorbjørnsrud (red.),  De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48897-0.  Kapittel 1.  s 15 - 36
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). Den arabiske halvøy: Der kristendommen blomstrer?, I: Berit S Thorbjørnsrud (red.),  De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48897-0.  Kapittel 11.  s 215 - 236
 • Thorbjørnsrud, Berit (2015) Kristne i Emiratene: Kommet for å bli? Babylon. Nordisk tidsskrift for Midtøsten nr. 1-2
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). “The Problem of the Orthodox Diaspora” The Orthodox Church between Nationalism, Transnationalism and Universality. Numen.  ISSN 0029-5973.  62, s 639- 666
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). Who is a convert? New members of the Orthodox Church in Norway. Temenos  ISSN 0497-1817.  51(1), s 37- 59
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2014). Orthodox priests in Norway: serving or Ruling?, In Maria Hämmerli & Jean_Francois Mayer (ed.),  Orthodox Identities. Migration, Settlement and Innovation.  Ashgate.  ISBN 9781409467540.  10. s 191 - 212    
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2014). Religiøse ledere. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  (1), s 6- 12
 • Thorbjørnsrud, Berit S & Døving, Cora Alexa (2012). Innledning, I: Cora Alexa Døving & Berit S Thorbjørnsrud (red.),  Religiøse ledere : makt og avmakt i norske trossamfunn.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01971-0.  Innledning.  s 7 - 26
 • Thorbjørnsrud, Berit (2012) Å løse – ikke binde. Ortodokse prester i de troendes tjeneste (2012), i Religiøse ledere. Makt og avmakt i norske trossamfunn, Cora Alexa Døving & Berit Thorbjørnsrud (red.) Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-01971-0.  3.  s 67 - 90
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2012). De kristne i Midtøsten: Kun på museum?, I: Peter Normann Waage (red.),  Midtøsten etter den arabiske våren.  Arneberg forlag.  ISBN 978-82-8220-066-0.  Artikkel.  s 15 - 57
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2012). For å bli lik Gud: Helliggjøring som livsprosjekt i Den ortodokse kirke. Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier. ISSN 0108-4453.  vol. II(58)
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2012). "Kulturrelativistene skjuler sannheten om muslimene", I:  Motgift: Akademisk respons på den nye høyreekstremismen.  Flamme forlag.  ISBN 978-82-02-38170-7.  Kapittel 15.  s 212 - 218
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2011). Ting med forvandlende kraft. Den ortodokse kirke i diaspora, I: Saphinaz Amal Naguib & Bjarne Rogan (red.),  Materiell kultur & kulturens materialitet.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-630-8.  Kap. 14.  s 273 – 289                  
 • Thorbjørnsrud, Berit (2009) Kulturelle forståelsesrammer (kap. 7) og Kultur, helse og sykdom (kap. 9) i Mellom mennesker og samfunn. Sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene Brodtkorb, Elisabeth og Rugkåsa, Marianne (red.). Gyldendal Akademisk  (redigert utg. av bok med samme tittel utgitt i 2001).
 • Thorbjørnsrud, Berit (2008) "A house where war rages". Åndelig sykdom blant koptisk-ortodokse i Egypt, i Babylon: Tidsskrift om Midtøsten og Nord-Afrika, nr. 1 .
 • Thorbjørnsrud, Berit (2008) Våre hellige rom. seks religioner på vandring, i Tidsskrift for kulturforskning, vol. 7, nr. 2.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2008). Kritikk av relativismekritikken.Samtiden ISSN 0036-3928.  1(1), s 96- 104
 • Thorbjørnsrud, Berit (2007) Frihet, rettigheter og presters kjønn, i frihet, Universitetsforlaget, Thomas Hylland Eriksen og Arne Johan Vetlesen (red.)
 • Thorbjørnsrud, Berit (2005)  Innledning, i Evig din? Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge, Berit Thorbjørnsrud (red.) Abstrakt Forlag
 • Thorbjørnsrud, Berit (2005) Andre tros- og livssynssamfunn: en oversikt, i Evig din? Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge, Berit Thorbjørnsrud (red.) Abstrakt Forlag
 • Thorbjørnsrud, Berit (2005) Feltarbeid: En personlig reise til innsikt, i Kulturvitenskap i felt. Metodiske og pedagogiske erfaringer, Anders Gustavsson (red.) Høyskoleforlaget 2005
 • Thorbjørnsrud, Berit (2004) Motstand mot slør / motstand med slør, i Hijab i Norge: trussel eller menneskerett, Abstrakt Forlag 2004
 • Weeping for the Muslim Cinderellas. A lament of tears shed though not shared. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning 2003 (2) s. 133-145

 • Thorbjørnsrud, Berit (2001) Orientalisme; et innledende essay, i Orientalismen av Edward Said, Bokklubbens kulturbibliotek
 • Thorbjørnsrud, Berit (2001) The Relationship between Social Anthropology and History of Religion, i NUMEN, vol.48
 • Thorbjørnsrud, Berit (1998) Da kroppen ble forskningsobjekt: Hvor ble det av kjønn, smerte og glede? I Dugnad 1. Volum 24
 • Born in the Wrong Age: Coptic Women in a Changing Society, i Between Desert and City: The Coptic Orthodox Church Today, Novus Forlag 1997
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2020). Mellom by og ørken. Kirkebygging på Den arabiske halvøy. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 3, s. 242–264. doi: 10.18261/issn.1504-3002-2020-03-07.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2020). Athenagoras I. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2019). Pave Frans i Emiratene - et historisk viktig besøk? Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 4, s. 338–354. doi: 10.18261/issn.1504-3002-2019-04-06.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2019). Misjonærene på Den arabiske halvøy: få konvertitter, men mange venner. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap. ISSN 1504-6605. 73(2), s. 26–42. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2019). Koptere. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2019). Assyrere. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2018). Den glemte historien. Kristne på den arabiske halvøy. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. ISSN 1503-5727. 16(1), s. 8–21. doi: 10.5617/ba.6321. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2016). Den ortodokse kirke i Norge. Nasjonalisme, transnasjonalisme og universalisme. I Aschim, Anders; Hovdelien, Olav & Sødal, Helje Kringlebotn (Red.), Kristne migranter i Norden. Portal forlag. ISSN 9788283140934. s. 68–87.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). Who is a convert? New members of the Orthodox Church in Norway. Temenos. ISSN 0497-1817. 51(1), s. 71–93. doi: 10.33356/temenos.49447.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). “The Problem of the Orthodox Diaspora” The Orthodox Church between Nationalism, Transnationalism and Universality . Numen. ISSN 0029-5973. 62, s. 639–666. doi: 10.1163/15685276-12341394.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). Den arabiske halvøy: Der kristendommen blomstrer? I Thorbjørnsrud, Berit S (Red.), De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-48897-0. s. 215–236.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). De kristne i Midtøsten: en innføring. I Thorbjørnsrud, Berit S (Red.), De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-48897-0. s. 15–36.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). Kristne i De arabiske emiratene: Kommet for å bli? Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. ISSN 1503-5727. s. 68–79. doi: 10.5617/ba.4185.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). Kommet for å bli? : kristne i De arabiske emiratene. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. ISSN 1503-5727. 13(1/2), s. 68–79.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2014). Religiøse ledere. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214. s. 6–12.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2014). Orthodox Priests in Norway: serving or Ruling? I Hämmerli, Maria & Mayer, Jean_Francois (Red.), Orthodox Identities. Migration, Settlement and Innovation. Ashgate. ISSN 9781409467540. s. 191–212.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2012). For å bli lik Gud: Helliggjøring som livsprosjekt i Den ortodokse kirke. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. ISSN 0108-4453. vol. II(58).

Se alle arbeider i Cristin

 • Thorbjørnsrud, Berit S (2019). Kulturelle fortolkningsrammer. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205522176. 30 s.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-48897-0. 265 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Thorbjørnsrud, Berit S (2020). Between desert and city. Building churches in the Arabian peninsula.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2019). Vil ha gravferd i helgene så religiøse minoriteter får gravlagt sine raskt. [Avis]. Vårt land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2019). Patriark Bartolomeus. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2019). Den eritreisk-ortodokse kirke i Norge. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2019). Patriark Kirill. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2019). Den etiopisk-ortodokse kirke i Norge. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2019). Overrasket over hvor raskt Bartholomeus anerkjente Den ortodokse kirke. [Avis]. Vårt land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2019). Paven skal tale for |135 000 kristne om brobygging til islam. [Avis]. Vårt land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2019). Ortodokse bytter patriark. [Avis]. Vårt Land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2019). Kulturelle fortolkningsrammer. I Brodtkorb, Elisabeth & Rugkåsa, Marianne (Red.), Mellom mennesker og samfunn : sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-52217-6. s. 211–250.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2019). Kultur, helse og sykdom. I Brodtkorb, Elisabeth & Rugkåsa, Marianne (Red.), Mellom mennesker og samfunn : sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-52217-6. s. 233–287.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2018). Boka Global kristendom: en vurdering.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2018). Kristne på Den arabiske halvøy: Glimt fra historien.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2018). Hijab: verdens meste omdiskuterte tøystykke?
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2018). Religiøse minoritetar ikkje trygge etter IS. [Avis]. Vårt Land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2018). Norsk våpensalg til Oman. [Avis]. Dagbladet.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2018). Kirkens historie skrives på nytt. [Avis]. Dagen.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2018). Den koptisk ortodokse kirke. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2018). Den økumeniske patriark. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2018). Patriark. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2018). Autokefal. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2018). Evangelismos Tis Theotokou. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2018). Vil forby ateisme. [Avis]. Vårt Land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). 90 prosent av norske muslimer mener kvinner skal bestemme bruk av hijab selv. [Internett]. Filternyheter.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). Foreslår å bruke hijab i solidaritet. [Avis]. Vårt Land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). Nikab: Den nye frontlinjen. [Avis]. Klassekampen.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). Gjorde feltarbeid ikledd ­hijab. [Avis]. Vårt land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). Vg får pepper for Skam-anmeldelse. [Avis]. Vårt Land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). Dette sier forskning om å kommunisere med hijab. [Internett]. Forskning.no.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). Debatt om hijab i NRK . [Avis]. Aftenposten.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). Støystykket. [Avis]. Vårt Land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). Dette stemmer muslimveljarane. [Internett]. Framtida.no.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). Hva er det med Hijab? [Radio]. Ekko, NRK.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). Historien om hijab. [Radio]. Norgesglasset, Nrk.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). Hijab-debatten har endret seg. [Internett]. Nrk.no.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). Terror mot kristne i Egypt. [Internett]. Aftenposten.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). 40% kvinner i styrene i alle trossamfunn?
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). Angrep på koptiske kirker. [Avis]. Vårt Land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). Kristne i Midtøsten 2017.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). 'Religion som spire til frihet'. [Avis]. Vårt Land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). Respekt for den syriske tragedien? Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). Bruker borgerkrig i moskeklage. [Avis]. Vårt Land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). Trakk forslag om forbud . [Avis]. Vårt Land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). Å løse, ikke binde. Prester i Den ortodokse kirke.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). Hva er en hijab? [Radio]. P3.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). Migration, transnationalism and The Orthodox Church.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2016). De kristne i Midtøsten.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2016). The reemergence of Christian minorities in the Arabian Peninsula.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2016). Kristne minoriteter i MIdtøsten.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2016). De kristnes kamp for tilhørighet i MIdtøsten.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2016). Minoritetsgrupper i Midtøsten.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2016). Forfølgelse av kristne i Midtøsten? [Radio]. Her & Nå.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2016). Kristne i Midtøsten: Hva skjer?
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2016). UD vil sikre bedre hjelp til kristne. [Avis]. Dagen.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2016). Rekordmange kristne på flukt. [Avis]. Dagen.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2016). Kan de kristne i Midtøsten forsvinne?
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). Krenkelser er ikke ytringsfrihet. [Avis]. Vårt Land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). Hva er en krenkelse? [Internett]. forskning.no.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). Innledning. I Thorbjørnsrud, Berit S (Red.), De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-48897-0. s. 11–15.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). Kristne er mer enn en truet art. [Avis]. Vårt land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). Gamle kristne presses ut, nye lokkes inn. [Avis]. Dagen.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). Terrorangrepet på koptere i Libya. [Radio]. Dagsnytt 18.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). Kristen flukt. [Fagblad]. Forskerforum. Tidsskrift for forskerforbundet.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). Kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). Hva skjer med de kristne i Midtøsten?
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). Oman. [Radio]. Radio NOVA.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). Niqabforbud er ikke i strid med loven. [Internett]. kifinfo.no.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). Kontroversiell allianse Egypts president Abdel Fattah al-Sisi er blitt varmt omfavnet av den koptiske kirkens lederskap. [Avis]. Vårt Land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2014). Pave øyner nytt håp for Egypt. [Avis]. Vårt Land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2014). Utskifting av kristne i MIdtøsten. [Fagblad]. Apollon 4/2014.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2014). Orthodox priests: serving or ruling?
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2014). Orthodox priests in Norway: serving or ruling?
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2014). Kristne i Midtøsten: offer for hva?
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2014). Armageddon Hallelulja Dag Hoel. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. ISSN 1503-5727. s. 148–149.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2014). Dilemmas of attachment Bård Kartveit. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. ISSN 1503-5727. s. 150–151.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2014). Kristne strømmer til Den arabiske halvøy. [Avis]. Vårt Land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2013). Islam: en introduksjon.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2013). Borgerlig vielse for alle?
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2013). Nå kommer 'antifeminismen'. [Avis]. Vårt Land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2013). Søker ungdom tilbake til 'gamle' kjønnsidealer? [Radio]. 17.30, P4.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2013). Who are the converts to the Orthodox Church?

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. mars 2017 11:04 - Sist endret 4. mai 2021 17:20