Berit Synnøve Thorbjørnsrud

Professor - Midtøstenstudier
Bilde av Berit Synnøve Thorbjørnsrud
English version of this page
Telefon +47 22858196
Mobiltelefon +4740484837 40 48 48 37
Rom 367 PAM
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Pågående prosjekt:

Den ukjente historien: Kristne på Den arabiske halvøy

«There are two stories of Middle Eastern Christianity”, i følge den anglikanske biskopen Michael Lewis, men en av dem er nesten helt ukjent. Mens det er velkjent at kristendommen risikerer å bli “a rarity, a memory, or a theme-park tourist attraction” i land som Irak, Syria, Israel/Palestina, få utenom de som er direkte involvert er klar over de utviklingen på Den arabiske halvøy hvor antallet praktiserende kristne er veldig høyt.

Dette prosjektet dreier seg om denne andre, relativt ukjente fortellingen om kristne på Den arabiske halvøy. Mens de fleste nyere studier fokuserer på kristne som emigrerer fra MIdtøsten, og årsakene til dette, er dette en studie av kristne som immigrerer til Midtøsten og hvordan de arbeider for å re-etablere kristendommen som en levende tro og praksis på Den arabiske halvøy som i mer enn tusen år har blitt betraktet som et spesielt islamsk territorium.

Faglige interesser

Jeg har en tverrfaglig bakgrunn med fordypning i sosialantropologi, religionshistorie og egyptologi. Min forskning har hovedsakelig tatt utgangspunkt i kristne minoritetsgrupper i Midtøsten, og i Norge. For tiden arbeider jeg spesielt med kristne på Den arabiske halvøy. Tidligere har jeg arbeidet med Den koptisk-ortodokse kirke i Egypt og fokusert på temaer som religiøs revitalisering, kjønn, kroppsoppfatninger og bruk av kroppsendrende teknikker. I Norge har jeg tatt utgangspunkt i Den ortodokse kirke og fokusert på temaer som religion og nasjonalisme, religiøse ledere og makt, m.m. I tillegg har jeg arbeidet med norsk/vestlig konstruksjon av den muslimske kvinne gjennom populærlitteratur. 

Undervisning

Utdanning og bakgrunn

Jeg har vært ansatt som førsteamanuensis ved IKOS siden 2002. Fra 2002-2008 ved Humanistisk prosjektsemester, og fra 2008 ved Midtøstenstudier. Tidligere har jeg arbeidet som førsteamanuensis ved Utviklingsstudier, Høgskolen i Oslo. Fra 1992-99 var jeg stipendiat ved Områdestudiet for Midtøsten- og Nord-Afrika kunnskap, Universitetet i Oslo.

Jeg har gjennom mange år arbeidet med kompetanseutvikling for offentlige ansatte i forhold til det flerkulturelle samfunnet. I den sammenheng har jeg både utviklet nye undervisningsopplegg og selv undervist. Jeg har også levert flere religionsfaglige utredninger til ulike offentlige departementer.

I 1999 tok jeg doktorgraden i religionshistorie med avhandlingen: Controlling the body to liberate the soul: Towards an analysis of the Coptic Orthodox concept of the body

I 1989 tok jeg magistergraden i sosialantropologi med avhandlingen: Messias’ Piker. Koptisk-ortodoks revitalisering i et identitetsperspektiv.

Bøker

Emneord: Midtøsten, Kristne, Kjønn og religion
Publisert 30. mars 2017 11:04 - Sist endret 4. mai 2021 17:20