Jacob Høigilt

Professor - Midtøstenstudier
Bilde av Jacob Høigilt
English version of this page
Telefon +47 22854150
Mobiltelefon +47 41256832 41256832
Rom PAM 375
Treffetider Tirsdag 11-12
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Ny bok

Comics in Contemporary Arab Culture: Politics, Language and Resistance (I.B. Tauris 2019)

 

 

 

 

Faglige interesser

 • Kultur, politikk og journalistikk i den arabiske verden
 • Arabisk språk og samfunn
 • Islamistisk ideologi 
 • Geografiske fokusområder: Egypt, Palestina, Libanon, Tunisia. 

I 2021 avslutter jeg prosjektet Journalism in struggles for democracy: media and polarization in the Middle East, med kollega og prosjektleder Kjetil Selvik ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Se også profilen min på Research Gate.

Undervisning

Fra 2021-2024 er jeg forskningsleder ved IKOS og underviser derfor ikke. Kurs jeg har undervist:

MES4000 - Theory, Methodology and Project Description in Middle East Studies
MES4500 - Islamist Thought and Practice in the Arab World

MØNA1000 - Midtøsten: Permanent krise? Hvordan forstå Midtøsten

ARA1010 - Arabisk A (grammatikk-delen)

ARA2010 - Arabisk D (grammatikk-delen)

REL2250 - Islam: tradisjoner og utvikling

Bakgrunn

Emneord: Midtøsten, arabisk, islamisme, nyhetsmedier, sosiale bevegelser, sosiolingvistikk, SIMS

Publikasjoner

Høigilt, J. (2017) Egyptian Comics and the Challenge to Patriarchal Authoritarianism. International Journal of Middle East Studies. [Online] 49 (1), 111–131.

Høigilt, J. (2011) Islamist Rhetoric: Language and Culture in Contemporary Egypt. Routledge.

Høigilt, J. & Mejdell, G. (eds.) (2017) The Politics of Written Language in the Arab World. Leiden: Brill.

 • Selvik, Kjetil & Høigilt, Jacob (2021). Journalism under Instrumentalized Political Parallelism. Journalism Studies.  ISSN 1461-670X. . doi: 10.1080/1461670X.2021.1897476 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Voltmer, Katrin; Selvik, Kjetil & Høigilt, Jacob (2021). Hybrid media and hybrid politics: Contesting informational uncertainty in Lebanon and Tunisia. The International Journal of Press/Politics.  ISSN 1940-1612.  s 1- 19 . doi: 10.1177/1940161221999266 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Høigilt, Jacob & Selvik, Kjetil (2020). Debating terrorism in a political transition: Journalism and democracy in Tunisia. International Communication Gazette.  ISSN 1748-0485.  82(7), s 664- 681 . doi: 10.1177/1748048519897519 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Høigilt, Jacob (2019). The futility of rights-based humanitarian aid to the Occupied Palestinian Territories. Disasters. The Journal of Disaster Studies, Policy and Management.  ISSN 0361-3666.  43(2), s S169- S186 . doi: 10.1111/disa.12334
 • Høigilt, Jacob (2018). Borgernes stemme. Populærkultur, språk og politikk i den arabiske verden. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  16(2), s 106- 119 . doi: 10.5617/ba.6731 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Høigilt, Jacob (2018). Jihadisme, islamisme og krigen mot nyanser, I: Anna Andersson; Sofie Alexandra Engli Høgestø & Anne Christine Lie (red.),  Fremmedkrigere. Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205502659.  chapter.  s 299 - 320
 • Høigilt, Jacob (2018). The Contemporary Politics of Written Arabic. Brown Journal of World Affairs.  ISSN 1080-0786.  25(1), s 41- 54
 • Høigilt, Jacob (2017). Dialect with an Attitude: Language and Criticism in New Egyptian Print Media, In Gunvor Mejdell & Jacob Høigilt (ed.),  The Politics of Written Language in the Arab World. Writing Change..  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004346161.  7.  s 166 - 189
 • Høigilt, Jacob (2017). Egyptian comics and the challenge to patriarchal authoritarianism. International Journal of Middle East Studies.  ISSN 0020-7438.  49(1), s 111- 131 . doi: 10.1017/S0020743816001161 Vis sammendrag
 • Høigilt, Jacob (2017). Å balansere på en knivsegg: Mot sosialt sammenbrudd blant unge palestinere i Øst-Jerusalem. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  15(1), s 50- 59 . doi: 10.5617/ba.4344 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Mejdell, Gunvor & Høigilt, Jacob (2017). Introduction, In Gunvor Mejdell & Jacob Høigilt (ed.),  The Politics of Written Language in the Arab World. Writing Change..  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004346161.  Introduksjon.  s 1 - 18
 • Bjorvatn, Kjetil & Høigilt, Jacob (2016). Youth and the Arab Revolutions, In Kjetil Selvik & Bjørn Olav Utvik (ed.),  Oil States in the New Middle East: Uprisings and stability.  Routledge.  ISBN 978-1-13-888834-0.  3.  s 39 - 56
 • Høigilt, Jacob (2016). Fatah from Below: The Clash of Generations in Palestine. British Journal of Middle Eastern Studies.  ISSN 1353-0194.  43(4), s 456- 471 . doi: 10.1080/13530194.2015.1116375
 • Høigilt, Jacob (2016). Islam og islamisme i konflikten mellom Israel og palestinere. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  28(3), s 6- 12
 • Høigilt, Jacob (2016). Å balansere på en knivsegg : mot sosialt sammenbrudd blant unge palestinere i Øst-Jerusalem. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  14(2), s 50- 59 . doi: 10.5617/ba.4344
 • Kindt, Kristian Takvam; Høigilt, Jacob & Kebede, Tewodros Aragie (2016). Writing change: Diglossia and popular writing practices in Egypt. Arabica.  ISSN 0570-5398.  63(3-4), s 324- 376 . doi: 10.1163/15700585-12341405 Vis sammendrag
 • Høigilt, Jacob (2015). Nonviolent mobilization between a rock and a hard place: Popular resistance and double repression in the West Bank. Journal of Peace Research.  ISSN 0022-3433.  52(5), s 636- 648 . doi: 10.1177/0022343315572497
 • Høigilt, Jacob (2014). Prophets in their own country? Hizb al- Tahrir in the Palestinian context. Politics, Religion & Ideology.  ISSN 2156-7689.  15(4), s 504- 520 . doi: 10.1080/21567689.2014.965692 Vis sammendrag
 • Høigilt, Jacob & Nome, Frida Austvoll (2014). Egyptian salafism in revolution. Journal of Islamic Studies.  ISSN 0955-2340.  25(1), s 33- 54 . doi: 10.1093/jis/ett056
 • Nordenson, Jon & Høigilt, Jacob (2014). Tahrir-litteraturen. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  2014(1), s 92- 100 Vis sammendrag
 • Høigilt, Jacob (2013). The Palestinian Spring that Was Not: The Youth and Political Activism in the Occupied Palestinian Territories. Arab Studies Quarterly.  ISSN 0271-3519.  35(4), s 343- 359 . doi: 10.13169/arabstudquar.35.4.0343 Vis sammendrag
 • Kverme, Kai Egon & Høigilt, Jacob (2012). Elsker, elsker ikke ... Libanon, Palestina og Syria. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier.  ISSN 0020-577X.  (4), s 520- 528
 • Kverme, Kai Egon & Høigilt, Jacob (2012). Love, do not love... Lebanon, Palestine and Syria. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier.  ISSN 0020-577X.  70(4), s 520- 528
 • Bangstad, Sindre & Høigilt, Jacob (2011). Hvordan forstå Muslimbrødrene? Islamisme i den arabiske og europeiske konteksten. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  28(2), s 123- 134
 • Høigilt, Jacob (2011). Håndlangere for Hamas? Islamske privatskolers rolle i de okkuperte palestinske områdene. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727. . doi: 10.5617/ba.4254
 • Høigilt, Jacob (2010). Rhetoric and ideology in Egypt's Wasatiyya Movement. Arabica.  ISSN 0570-5398.  57, s 251- 266
 • Høigilt, Jacob (2008). Systematic Functional Linguistics and Contemporary Islamic Rhetoric in Egypt, In Zeinab Ibrahim & Sanaa Makhlouf (ed.),  Linguistics in an Age of Globalization.  The American University in Cairo Press.  ISBN 9789774161490.  Artikkel.  s 181 - 191
 • Høigilt, Jacob & Selvik, Kjetil (2008). Hva er islamisme?. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  (2), s 8- 20
 • Høigilt, Jacob (2007). Islamism, Pluralism and the Palestine Question: The Case of Hizbullah. British Journal of Middle Eastern Studies.  ISSN 1353-0194.  34(2), s 123- 136 . doi: 10.1080/13530190701427859

Se alle arbeider i Cristin

 • Høigilt, Jacob (2019). Comics in Contemporary Arab Culture: Politics, Language and Resistance. I.B. Tauris.  ISBN 9781784539856.  248 s.
 • Mejdell, Gunvor & Høigilt, Jacob (ed.) (2017). The Politics of Written Language in the Arab World. Writing Change.. Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004346161.  308 s.
 • Høigilt, Jacob (2010). Islamist Rhetoric: Language and culture in contemporary Egypt. Routledge.  ISBN 978-0-415-57440-2.  200 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Høigilt, Jacob (2021, 25. januar). 10-årsmarkering for den arabiske våren (Nyhetsettermiddag P2). [Radio].  NRK P2.
 • Høigilt, Jacob (2020, 26. mai). Begrenses av selvsensur.  Journalen.
 • Høigilt, Jacob (2020, 06. november). Liten oppslutning om parlamentsvalg i Egypt. [Radio].  NRK P2.
 • Høigilt, Jacob & NRK, P2 (2020, 06. august). Beirut får hjelp etter eksplosjonen. [Radio].  NRK P2.
 • Høigilt, Jacob & Selvik, Kjetil (2020). Introduction. International Communication Gazette.  ISSN 1748-0485. . doi: https://doi.org/10.1177/1748048519897486
 • Høigilt, Jacob & Selvik, Kjetil (2020). Journalism under instrumentalized political parallelism.
 • Høigilt, Jacob & Sending, Ole Jacob (2020, 13. august). Verden sett fra Beirut. [Internett].  Polyteknisk forening.
 • Høigilt, Jacob (2019). Aid without Rights? The Dilemma of Humanitarian Aid to the Palestinians. PRIO Policy Brief. 6.
 • Høigilt, Jacob (2019, 25. juni). Fredsplan for Midtøsten (Dagsnytt 18). [Radio].  NRK P2.
 • Høigilt, Jacob & Merabti, Sara (2019). Demokratiforsøket. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Høigilt, Jacob & Liden, Kristoffer (2019). Humanitarian policy: How do we make it and what is it good for? Launch of IHSA Disasters Special Issue.
 • Høigilt, Jacob (2018, 20. desember). Rettssak mot NGO-ansatte i Egypt (Nyhetsmorgen P2). [Radio].  NRK P2.
 • Høigilt, Jacob (2018, 26. mars). Valget i Egypt (Nyhetsmorgen NRK P2). [Radio].  NRK P2.
 • Høigilt, Jacob (2014). Dispatches from the Arab Spring. Journal of Islamic Studies.  ISSN 0955-2340.  25(2) . doi: 10.1093/jis/etu041
 • Høigilt, Jacob (2014). Egypt's Tahrir revolution. Journal of Islamic Studies.  ISSN 0955-2340.  25(2), s 231- 233 . doi: 10.1093/jis/etu014
 • Høigilt, Jacob (2014). Fatah from below: The clash of generations in Palestine.
 • Heggen, Øystein & Høigilt, Jacob (2013, 30. oktober). Israel løslater 26 palestinske fanger. [Radio].  NRK P2 nyhetsmorgen.
 • Høigilt, Jacob (2013). Failing Against the Odds: Palestinian youth activism in the West Bank.
 • Høigilt, Jacob & Rosmer, Tilde (2013). Failing Against the Odds? Palestinian youth mobilization in the West Bank, Gaza and Israel.
 • Kindt, Kristian Takvam; Kebede, Tewodros Aragie & Høigilt, Jacob (2013). Language Change in Egypt: Social and Cultural Indicators Survey: A Tabulation Report. FAFO-rapport. 2013:39.
 • Selvik, kjetil & Stenslie, Stig (2012). Authoritarian Legacy Still Weighs Heavily on Middle East. Global Times.
 • Stenslie, Stig & Selvik, kjetil (2012). Når stabiliteten rakner. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Tiltnes, Åge Arild; Christophersen, Mona & Høigilt, Jacob (2012). Palestinian Youth and the Arab Spring.
 • Akerhaug, Lars & Høigilt, Jacob (2008, 24. april). Klart for ny krig i Libanon. [Internett].  http://www.abcnyheter.no.
 • Høigilt, Jacob (2008). Writing Islamism. Rhetoric and ideology in contemporary Egypt. Vis sammendrag
 • Høigilt, Jacob (2006). Cooperating or Guiding? The Languages of Islamic Revival in Contemporary Egypt.
 • Høigilt, Jacob (2006). De "vanskelige" muslimene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Høigilt, Jacob (2006, 26. april). Nettprat om islam og terrorisme. [Internett].  aftenposten.no.
 • Høigilt, Jacob (2006). Systemic Functional Linguistics and Contemporary Islamic Rhetoric in Egypt. Vis sammendrag
 • Høigilt, Jacob & Aas, Harald (2006, 20. oktober). Islams superevangelist.  Apollon.
 • Høigilt, Jacob & Fransson, Line (2006, 20. oktober). Islams superevangelist. [Internett].  Dagbladet.no.
 • Høigilt, Jacob (2006). Occidentalism. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  4(1)
 • Høigilt, Jacob (2005). Feilslått islamdebatt. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Høigilt, Jacob (2005). Venner av Amerika. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  3(1), s 56- 64
 • Høigilt, Jacob (2004). Islamsk teologi som ideologisk slagmark. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  2(1), s 138- 147
 • Høigilt, Jacob (2004). Med egne ord.
 • Høigilt, Jacob (2003). Det avgjørende demokratiet. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  1(1), s 6- 14
 • Høigilt, Jacob (2003). For en europeisering av islamismen. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (2)
 • Høigilt, Jacob (2002). Islamism and Pluralism: Hizbullah after the Israeli Withdrawal.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. aug. 2015 11:20 - Sist endret 16. apr. 2021 13:29