Jacob Høigilt

Professor - Midtøstenstudier
Bilde av Jacob Høigilt
English version of this page
Telefon +47 22854150
Mobiltelefon 41256832
Rom PAM 375
Treffetider Tirsdag 11-12
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

Ny bok

Comics in Contemporary Arab Culture: Politics, Language and Resistance (I.B. Tauris 2019)

 

 

 

 

Faglige interesser

Jeg forsker på språk, ideologi, kultur og samfunn i arabisktalende land i Midtøsten og Nord-Afrika. Landene jeg fokuserer på er Egypt, Palestina, Libanon og Tunisia.

For tiden arbeider jeg med to forskningsprosjekter. Det ene handler om utviklingen av og funksjonene til konspirasjonsteorier i arabisk offentlighet. Det andre er et langtids-prosjekt om kulturhistorien til det arabiske språket.

I 2021 avsluttet jeg prosjektet Journalism in struggles for democracy: media and polarization in the Middle East, med kollega og prosjektleder Kjetil Selvik ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). En monografi med tittelen Journalism in the Grey Zone kommer ut på Edinburgh University Press tidlig i 2023.

Se også profilen min på Research Gate.

Undervisning

Fra 2021-2024 er jeg forskningsleder ved IKOS og underviser derfor ikke. Kurs jeg har undervist:

MES4000 - Theory, Methodology and Project Description in Middle East Studies
MES4500 - Islamist Thought and Practice in the Arab World

MØNA1000 - Midtøsten: Permanent krise? Hvordan forstå Midtøsten

ARA1010 - Arabisk A (grammatikk-delen)

ARA2010 - Arabisk D (grammatikk-delen)

REL2250 - Islam: tradisjoner og utvikling

Bakgrunn

Emneord: Midtøsten, arabisk, islamisme, nyhetsmedier, sosiale bevegelser, sosiolingvistikk, SIMS

Publikasjoner

Høigilt, J. (2017) Egyptian Comics and the Challenge to Patriarchal Authoritarianism. International Journal of Middle East Studies. [Online] 49 (1), 111–131.

Høigilt, J. (2011) Islamist Rhetoric: Language and Culture in Contemporary Egypt. Routledge.

Høigilt, J. & Mejdell, G. (eds.) (2017) The Politics of Written Language in the Arab World. Leiden: Brill.

 • Høigilt, Jacob (2021). Security vs. Fear [a code of "In 2016"]. Journal of Arabic and Islamic studies. ISSN 0806-198X. 21(Themed section "In 2016"), s. 337–342. Fulltekst i vitenarkiv
 • Voltmer, Katrin; Selvik, Kjetil & Høigilt, Jacob (2021). Hybrid media and hybrid politics: Contesting informational uncertainty in Lebanon and Tunisia. The International Journal of Press/Politics. ISSN 1940-1612. s. 1–19. doi: 10.1177/1940161221999266. Fulltekst i vitenarkiv
 • Selvik, Kjetil & Høigilt, Jacob (2021). Journalism under Instrumentalized Political Parallelism. Journalism Studies. ISSN 1461-670X. doi: 10.1080/1461670X.2021.1897476. Fulltekst i vitenarkiv
 • Høigilt, Jacob & Selvik, Kjetil (2020). Debating terrorism in a political transition: Journalism and democracy in Tunisia. International Communication Gazette. ISSN 1748-0485. 82(7), s. 664–681. doi: 10.1177/1748048519897519. Fulltekst i vitenarkiv
 • Høigilt, Jacob (2019). The futility of rights-based humanitarian aid to the Occupied Palestinian Territories. Disasters. The Journal of Disaster Studies, Policy and Management. ISSN 0361-3666. 43(2), s. S169–S186. doi: 10.1111/disa.12334.
 • Høigilt, Jacob (2018). The Contemporary Politics of Written Arabic. Brown Journal of World Affairs. ISSN 1080-0786. 25(1), s. 41–54.
 • Høigilt, Jacob (2018). Borgernes stemme. Populærkultur, språk og politikk i den arabiske verden. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. ISSN 1503-5727. 16(2), s. 106–119. doi: 10.5617/ba.6731. Fulltekst i vitenarkiv
 • Høigilt, Jacob (2018). Jihadisme, islamisme og krigen mot nyanser. I Andersson, Anna; Engli Høgestø, Sofie Alexandra & Lie, Anne Christine (Red.), Fremmedkrigere. Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia. Gyldendal Juridisk. ISSN 9788205502659. s. 299–320.
 • Høigilt, Jacob (2017). Dialect with an Attitude: Language and Criticism in New Egyptian Print Media. I Mejdell, Gunvor & Høigilt, Jacob (Red.), The Politics of Written Language in the Arab World. Writing Change.. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004346161. s. 166–189. doi: 10.1163/9789004346178_009.
 • Høigilt, Jacob (2017). Å balansere på en knivsegg: Mot sosialt sammenbrudd blant unge palestinere i Øst-Jerusalem. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. ISSN 1503-5727. 15(1), s. 50–59. doi: 10.5617/ba.4344. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mejdell, Gunvor & Høigilt, Jacob (2017). Introduction. I Mejdell, Gunvor & Høigilt, Jacob (Red.), The Politics of Written Language in the Arab World. Writing Change.. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004346161. s. 1–18.
 • Høigilt, Jacob (2017). Egyptian comics and the challenge to patriarchal authoritarianism. International Journal of Middle East Studies. ISSN 0020-7438. 49(1), s. 111–131. doi: 10.1017/S0020743816001161.
 • Høigilt, Jacob (2016). Å balansere på en knivsegg : mot sosialt sammenbrudd blant unge palestinere i Øst-Jerusalem. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. ISSN 1503-5727. 14(2), s. 50–59. doi: 10.5617/ba.4344.
 • Høigilt, Jacob (2016). Islam og islamisme i konflikten mellom Israel og palestinere. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214. 28(3), s. 6–12.
 • Kindt, Kristian Takvam; Høigilt, Jacob & Kebede, Tewodros Aragie (2016). Writing change: Diglossia and popular writing practices in Egypt. Arabica. ISSN 0570-5398. 63(3-4), s. 324–376. doi: 10.1163/15700585-12341405.
 • Bjorvatn, Kjetil & Høigilt, Jacob (2016). Youth and the Arab Revolutions. I Selvik, Kjetil & Utvik, Bjørn Olav (Red.), Oil States in the New Middle East: Uprisings and stability. Routledge. ISSN 978-1-13-888834-0. s. 39–56.
 • Høigilt, Jacob (2016). Fatah from Below: The Clash of Generations in Palestine. British Journal of Middle Eastern Studies. ISSN 1353-0194. 43(4), s. 456–471. doi: 10.1080/13530194.2015.1116375.
 • Høigilt, Jacob (2015). Nonviolent mobilization between a rock and a hard place: Popular resistance and double repression in the West Bank. Journal of Peace Research. ISSN 0022-3433. 52(5), s. 636–648. doi: 10.1177/0022343315572497.
 • Nordenson, Jon & Høigilt, Jacob (2014). Tahrir-litteraturen. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. ISSN 1503-5727. 2014(1), s. 92–100.
 • Høigilt, Jacob (2014). Prophets in their own country? Hizb al- Tahrir in the Palestinian context. Politics, Religion & Ideology. ISSN 2156-7689. 15(4), s. 504–520. doi: 10.1080/21567689.2014.965692.
 • Høigilt, Jacob & Nome, Frida Austvoll (2014). Egyptian salafism in revolution. Journal of Islamic Studies. ISSN 0955-2340. 25(1), s. 33–54. doi: 10.1093/jis/ett056.
 • Høigilt, Jacob (2013). The Palestinian Spring that Was Not: The Youth and Political Activism in the Occupied Palestinian Territories. Arab Studies Quarterly. ISSN 0271-3519. 35(4), s. 343–359. doi: 10.13169/arabstudquar.35.4.0343.
 • Kverme, Kai Egon & Høigilt, Jacob (2012). Love, do not love... Lebanon, Palestine and Syria. Internasjonal Politikk. ISSN 0020-577X. 70(4), s. 520–528.
 • Kverme, Kai Egon & Høigilt, Jacob (2012). Elsker, elsker ikke ... Libanon, Palestina og Syria. Internasjonal Politikk. ISSN 0020-577X. s. 520–528.
 • Høigilt, Jacob (2011). Håndlangere for Hamas? Islamske privatskolers rolle i de okkuperte palestinske områdene. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. ISSN 1503-5727. doi: 10.5617/ba.4254.
 • Bangstad, Sindre & Høigilt, Jacob (2011). Hvordan forstå Muslimbrødrene? Islamisme i den arabiske og europeiske konteksten. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 28(2), s. 123–134.
 • Høigilt, Jacob (2010). Rhetoric and ideology in Egypt's Wasatiyya Movement. Arabica. ISSN 0570-5398. 57, s. 251–266.
 • Høigilt, Jacob (2008). Systematic Functional Linguistics and Contemporary Islamic Rhetoric in Egypt. I Ibrahim, Zeinab & Makhlouf, Sanaa (Red.), Linguistics in an Age of Globalization. The American University in Cairo Press. ISSN 9789774161490. s. 181–191.
 • Høigilt, Jacob & Selvik, Kjetil (2008). Hva er islamisme? Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. ISSN 1503-5727. s. 8–20.
 • Høigilt, Jacob (2007). Islamism, Pluralism and the Palestine Question: The Case of Hizbullah. British Journal of Middle Eastern Studies. ISSN 1353-0194. 34(2), s. 123–136. doi: 10.1080/13530190701427859.

Se alle arbeider i Cristin

 • Høigilt, Jacob (2020). بلاغة الإسلاميين: اللغة والثقافة في مصر المعاصرة (Oversatt av Mahmud Ahmad Abdallah). Dar Azminah. ISBN 9789957098216. 329 s.
 • Høigilt, Jacob (2019). Comics in Contemporary Arab Culture: Politics, Language and Resistance. I.B. Tauris. ISBN 9781784539856. 248 s.
 • Mejdell, Gunvor & Høigilt, Jacob (2017). The Politics of Written Language in the Arab World. Writing Change. Brill Academic Publishers. ISBN 9789004346161. 308 s.
 • Høigilt, Jacob (2010). Islamist Rhetoric: Language and culture in contemporary Egypt. Routledge. ISBN 978-0-415-57440-2. 200 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Selvik, Kjetil & Høigilt, Jacob (2022). Disruptive Journalism: Media and Politics in Lebanon During the 2019 Uprising .
 • Høigilt, Jacob (2021). 10-årsmarkering for den arabiske våren (Nyhetsettermiddag P2). [Radio]. NRK P2.
 • Høigilt, Jacob & Selvik, Kjetil (2020). Journalism under instrumentalized political parallelism.
 • Høigilt, Jacob (2020). Begrenses av selvsensur. [Avis]. Journalen.
 • Høigilt, Jacob (2020). Liten oppslutning om parlamentsvalg i Egypt. [Radio]. NRK P2.
 • Høigilt, Jacob & NRK, P2 (2020). Beirut får hjelp etter eksplosjonen. [Radio]. NRK P2.
 • Høigilt, Jacob & Sending, Ole Jacob (2020). Verden sett fra Beirut. [Internett]. Polyteknisk forening.
 • Høigilt, Jacob & Selvik, Kjetil (2020). Introduction. International Communication Gazette. ISSN 1748-0485. doi: 10.1177/1748048519897486.
 • Høigilt, Jacob & Merabti, Sara (2019). Demokratiforsøket. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Høigilt, Jacob (2019). Fredsplan for Midtøsten (Dagsnytt 18). [Radio]. NRK P2 .
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Høigilt, Jacob & Liden, Kristoffer (2019). Humanitarian policy: How do we make it and what is it good for? Launch of IHSA Disasters Special Issue.
 • Høigilt, Jacob (2018). Valget i Egypt (Nyhetsmorgen NRK P2). [Radio]. NRK P2.
 • Høigilt, Jacob (2018). Rettssak mot NGO-ansatte i Egypt (Nyhetsmorgen P2). [Radio]. NRK P2.
 • Høigilt, Jacob (2014). Fatah from below: The clash of generations in Palestine.
 • Høigilt, Jacob (2014). Egypt's Tahrir revolution. Journal of Islamic Studies. ISSN 0955-2340. 25(2), s. 231–233. doi: 10.1093/jis/etu014.
 • Høigilt, Jacob (2014). Dispatches from the Arab Spring. Journal of Islamic Studies. ISSN 0955-2340. 25(2). doi: 10.1093/jis/etu041.
 • Heggen, Øystein & Høigilt, Jacob (2013). Israel løslater 26 palestinske fanger. [Radio]. NRK P2 nyhetsmorgen.
 • Høigilt, Jacob (2013). Failing Against the Odds: Palestinian youth activism in the West Bank.
 • Høigilt, Jacob & Rosmer, Tilde (2013). Failing Against the Odds? Palestinian youth mobilization in the West Bank, Gaza and Israel.
 • Selvik, kjetil & Stenslie, Stig (2012). Authoritarian Legacy Still Weighs Heavily on Middle East. Global Times.
 • Stenslie, Stig & Selvik, kjetil (2012). Når stabiliteten rakner. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Akerhaug, Lars & Høigilt, Jacob (2008). Klart for ny krig i Libanon. [Internett]. http://www.abcnyheter.no.
 • Høigilt, Jacob (2006). De "vanskelige" muslimene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Høigilt, Jacob (2006). Occidentalism. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. ISSN 1503-5727. 4(1).
 • Høigilt, Jacob & Aas, Harald (2006). Islams superevangelist. [Avis]. Apollon.
 • Høigilt, Jacob & Fransson, Line (2006). Islams superevangelist. [Internett]. Dagbladet.no.
 • Høigilt, Jacob (2006). Nettprat om islam og terrorisme. [Internett]. aftenposten.no.
 • Høigilt, Jacob (2006). Cooperating or Guiding? The Languages of Islamic Revival in Contemporary Egypt.
 • Høigilt, Jacob (2006). Systemic Functional Linguistics and Contemporary Islamic Rhetoric in Egypt.
 • Høigilt, Jacob (2005). Feilslått islamdebatt. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Høigilt, Jacob (2005). Venner av Amerika. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. ISSN 1503-5727. 3(1), s. 56–64.
 • Høigilt, Jacob (2004). Islamsk teologi som ideologisk slagmark. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. ISSN 1503-5727. 2(1), s. 138–147.
 • Høigilt, Jacob (2004). Med egne ord. Aschehoug & Co.
 • Høigilt, Jacob (2003). Det avgjørende demokratiet. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. ISSN 1503-5727. 1(1), s. 6–14.
 • Høigilt, Jacob (2003). For en europeisering av islamismen. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X.
 • Høigilt, Jacob (2019). Aid without Rights? The Dilemma of Humanitarian Aid to the Palestinians. Peace Research Institute Oslo (PRIO). ISSN 978-82-343-0065-3. 2019(6).
 • Kindt, Kristian Takvam; Kebede, Tewodros Aragie & Høigilt, Jacob (2013). Language Change in Egypt: Social and Cultural Indicators Survey: A Tabulation Report. Fafo. ISSN 0801-6143.
 • Tiltnes, Åge Arild; Christophersen, Mona & Høigilt, Jacob (2012). Palestinian Youth and the Arab Spring. Fafo. ISSN 978-82-7422-866-5.
 • Høigilt, Jacob (2008). Writing Islamism. Rhetoric and ideology in contemporary Egypt. Department of Culture Studies and Oriental Languages, Faculty of Humanities, University of Oslo.
 • Høigilt, Jacob (2002). Islamism and Pluralism: Hizbullah after the Israeli Withdrawal. Institutt for østeuropeiske og orientalske studier.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. aug. 2015 11:20 - Sist endret 14. sep. 2022 12:25