Joakim Parslow

Førsteamanuensis - Midtøstenstudier
English version of this page
Telefon +47-22844589
Rom PAM 374
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Jeg forsker på Tyrkias moderne historie i et statsvitenskapelig, rettssosiologisk og idehistorisk perspektiv.

Mitt nåværende hovedprosjekt er en forlengelse av doktorgradsavhandlingen jeg skrev ved University of Washington med tittelen "Lawyers on the barricades: the politics of exceptional law in Turkey, 1930-1980." Der undersøkte jeg to problemstillinger, begge knyttet til hvordan det går an å jobbe innenfor et rettssystem i et land hvor politiske og militære myndigheter til stadighet tyr til unntakstilstand og politiske domstoler: (1) Hvorfor har tyrkiske jurister og advokater siden 1930-tallet noen ganger støttet og hjulpet sine autoritære statsledere, og andre ganger satt seg imot? (2) Hvordan har tyrkiske jurister og advokater formet den tyrkiske rettsstaten?

Bakgrunn

Jeg har en Cand.mag. i statsvitenskap og tyrkisk og en Master i tyrkisk fra Universitetet i Oslo. Jeg har også en PhD i Midtøstenstudier fra The University of Washington. I løpet av utdanningen min har jeg også studert tyrkisk språk og historie ved Bosphorus-universitetet i Istanbul og arabisk på sommerskolen til Harvard og på CASA-programmet ved AUC i Kairo.

Priser

Vinner av Babylon-prisen 2012 for artikkelen "Politikk og kriminalitet i det nye Tyrkia".
 

Emneord: Midtøsten, Rettssosiologi, Samfunn og politikk, Idehistorie, Tyrkia, SIMS

Publikasjoner

"Jurists of War and Peace: Sıddık Sami Onar (1898-1972) and Ali Fuad Başgil (1893-1967) on Law and Prerogative in Turkey," i International Journal of Middle East Studies, Vol. 50, no. 1, pp. 45-64.

Theories of exceptional executive powers in Turkey, 1933-1945,” i New Perspectives on Turkey, Vol. 55, November 2016, pp. 29-54.

"Egypts kamp om loven," in Babylon nr. 1, 2013.

"Politikk og kriminalitet i det nye Tyrkia," in Babylon nr. 2, 2012.

Notions of Nation: Phraseology and Ideology in the Turkish Grand National Assembly,” I Csató, É, G. Ims, J. Parslow et al. (red.): Turcological Letters to Bernt Brendemoen. Oslo: Novus Press, 2009, ss. 239-57.

Turcological Letters to Bernt Brendemoen. Oslo: Novus Press, 2009. Redaktør sammen med Éva Csató, Gunvald Ims, Finn Thiesen, og Emel Türker.

Turkish Political Parties and the European Union. How Turkish MPs Frame the Issue of Adapting to EU Conditionality. ARENA Report No 7/07, University of Oslo,  2007.

Publisert 14. sep. 2015 10:44 - Sist endret 1. feb. 2018 15:06