lutze

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Sammenlignende semittisk og afroasiatisk språkvitenskap
 • Hebraisk språkhistorie
 • Judeo-arabiske tekster fra middelalderen
 • Kolometrisk analyse av Det gamle testamente og Koranen
 • Vitenskapshistorie (arabisk, hebraisk)
 • Fonologi
 • Diplomatiske dokumenter i flere semittiske språk (akkadisk, arabisk, hebraisk, amharisk)

Undervisning (på AAS og språk - overgangsperiode)

 • språkkurs i hebraisk (3./4. semester), akkadisk (1./2. semester) og amharisk (1./2. semester)
 • masterkurs i sammenlignende semittisk språkvitenskap, metodologi, hebraisk språkhistorie, hebraisk, klassisk-arabisk og judeo-arabisk

Pågående forskning

 • Prosjektet "Digitalisering av arabisk lærebok " går ut på å skape en interaktiv kommunikasjonsplatform knyttet til klassisk-arabiske vitenskapelige tekster, for studenter og lærere.
   
 • Sibawayhi-prosjektet vil digitalisere og kommentere flere utdrag fra Sibawayhis grammatikktraktat al-Kitab. 
   
 • Prosjektet "Elektronisk utgave av Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics" går ut på å digitalisere det bestående firebinds-verket EALL og å tilføye nye artikler.
   
 • Prosjektet "Tekster på jødiske språk" vil undersøke tekster på ulike jødiske språk (hebraisk, arameisk, jødisk-arabisk, Yiddish, Ladino og jødisk-fransk) og har som formål å publisere en monografi som inneholder grammatiske skisser av disse språkvariantene samt kommenterte tekstene med interlineær transkripsjon og oversettelse.
 • I prosjektet "Flerspråklighet, Linguae Francae og vitenskapelige begrepers globale historie" publiseres sentrale tekster i sitt orginalspråk, sammen med et økende antall oversettelser. De flerspråklige tekstene har stor relevans og betydning:
  • for å forstå den globale idé- og vitenskapshistorien, og for filologien generelt.
  • for den lingvistisk rettede språkforskningen
  • for semantikk og begrepsforskning
  • for historieforskningen generelt

Bakgrunn

 • 1988: Magister Artium i Semitistik, Universität München
 • 1992: Ph.D. i Near Eastern Studies - Semitic Linguistics, UC Berkeley
 • 1994-1996: visiting fellow ved United Nations, New York
 • 1996-2002: lektor i semittiske språk, Universität Bonn
 • 1999: Habilitation i Semitistik, Universität Bonn
 • 1999-2000: Alexander-von-Humboldt fellow, Universitetet i Oslo
 • siden 2002: professor for semittisk språkvitenskap, Universitetet i Oslo 

Verv

 • redaktør for semittisk språkvitenskap ved nivå-2-tidskrift "Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft" (sammen med Florian Reiter m.fl.)
 • redaktør for nivå-2-Harrassowitz-serie "Porta Linguarum Orientalium" (sammen med Werner Diem)
 • hovedredaktør til nivå-2-publikasjon "Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics online" ved Brill-forlag (sammen med Rudolf de Jong)
 • redaktør for arabisk språkvitenskap ved nivå-1-tidskrift "Journal of Arabic and Islamic Studies" (sammen med Alex Metcalfe og Stephan Guth m.fl.)

Samarbeid

 • Prof. Werner Diem, Köln (Porta Linguarum Orientalium; arabiske, hebraiske og judeo-arabiske tekster)
 • Prof. Ofra Tirosh-Becker, Jerusalem (hebraiske og judeo-arabiske tekster)
 • Dr. Rudolf de Jong, Amsterdam (Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics)
 • Dr. Alex Metcalfe, Lancaster (Journal of Arabic and Islamic Studies)
 • Prof. John Huehnergard, Austin TX (semittisk språkvitenskap)
 • Prof. Jan Retsö, Göteborg (semittisk språkvitenskap)
 • Prof. Jens Braarvig, Oslo (Bibliotheca Polyglotta)
 • Prof. Stephan Guth, Oslo (bind om arabisk etymologi)
 • Prof. Gunvor Mejdell, Oslo (bind om diglossi og språkvariasjon)
 • Amund Bjørsnøs, Oslo (bind om gresk-arabisk vitenskapshistorie)

Det Norske Videnskaps-akademi

Medlem i den historisk-filosofiske klasse (pdf)

Bokpublikasjoner

Emneord: Hebraisk, Midtøsten, Semittisk, Språkvitenskap, Arabisk, Akkadisk, Amharisk, Vitenskapshistorie

Publikasjoner

Polygenesis, Convergence, and Entropy: An Alternative Model of Linguistic Evolution Applied to Semitic Linguistics, 1998, Wiesbaden: Harrassowitz

Language as a Medium of Legal Norms: Implications of the Use of Arabic as a Language in the United Nations System, 1998, Berlin: Duncker & Humblot

Arabisch, Hebräisch und Amharisch als Sprachen in modernen diplomatischen Dokumenten: Grammatikalische, lexikalische und stilistische Probleme in synchroner und diachroner Perspektive, 2006, Wiesbaden: Harrassowitz

Current Issues in the Analysis of Semitic Grammar and Lexicon I. Oslo-Göteborg Seminar June 3-4, 2004 (together with Jan Retsö), 2005, Wiesbaden: Harrassowitz

Current Issues in the Analysis of Semitic Grammar and Lexicon II. Oslo-Göteborg Seminar November 4-5, 2005 (together with Jan Retsö), 2006, Wiesbaden: Harrassowitz

Grammar as a Window onto Arabic Humanism. A Collection of Articles in Honour of Michael G. Carter (together with Janet Watson), 2006, Wiesbaden: Harrassowitz

Klassisch-arabische Chrestomathie aus Prosaschriftstellern. 8., neu bearbeitete Auflage (together with Amund Bjørsnøs), 2008, Wiesbaden: Harrassowitz

la-chshov, but la-chazor? Sonority, Optimality, and the Hebrew Forms primae chet (together with Silje Alvestad), 2009, Wiesbaden: Harrassowitz

Verbal Festivity in Arabic and other Semitic Languages (together with Stephan Guth), 2010, Wiesbaden: Harrassowitz

Online Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics (together with Rudolf de Jong), 2010–, Leiden: Brill (www.brillonline.nl)

 • Edzard, Lutz (2018). Diplomatic Multilingualism in the Middle East, Past and Present: Multilingualism, Linguae Francae and the Global History of Religious and Scientific Concepts, In Jens Braarvig & Markham J. Geller (ed.),  Studies in Multilingualism, Lingua Franca and Lingua Sacra.  Max Planck Research Library for the History and Development of Knowledge.  ISBN 978-3-945561-13-3.  Chapter 11.  s 319 - 336
 • Edzard, Lutz (2018). Script as a Medium of Linguistic and Cultural Features: The Case of Jewish Languages, In Lutz Edzard; Jens Wilhelm Borgland & Ute Hüsken (ed.),  Reading Slowly. A Festschrift for Jens E. Braarvig.  Harrassowitz Verlag.  ISBN 978-3-447-10964-2.  Kapittel.  s 159 - 172
 • Edzard, Lutz (2018). The Marked Nominative in Arabic, Semitic, and Afroasiatic. Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes (Harrassowitz).  ISSN 0567-4980.  115, s 105- 126 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Edzard, Lutz (2018). The opposition "nominative" vs. "absolutive" case in a Semitic perspective. Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes (Harrassowitz).  ISSN 0567-4980.  (113), s 184- 203 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Edzard, Lutz (2017). Arabic _alladhii_/_illi_ as subordinators: an alternative perspective, In Ahmad al-Jallad (ed.),  Arabic in Context.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004343030.  ch..  s 212 - 226
 • Edzard, Lutz (2017). Hebrew Phonology, In Armin Lange (ed.),  Textual History of the Bible.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004337114.  5.1.4.
 • Edzard, Lutz (2017). Issues of translation in the context of diplomatic documents and diplomatic discourse involving Arabic as a source or target language, In Nora Sunniva Eggen & Rana Issa (ed.),  Philologists in the World: A Festschrift in Honour of Gunvor Mejdell.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-904-0.  chapter.  s 471 - 489
 • Edzard, Lutz (2017). Notes on the emergence of new Semitic roots in the light of compounding. Journal of Arabic and Islamic studies.  ISSN 0806-198X.  17(7), s 407- 414 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Edzard, Lutz (2017). On the role of Modern South Arabian within a comparative Semitic lexicographical project. Brill's Journal of Afroasiatic Languages and Linguistics.  ISSN 1876-6633.  9, s 212- 226 . doi: 10.1163/18776930-00901010
 • Edzard, Lutz (2017). Zum Begriff der Seele im Semitischen, I: Dagmar Kiesel & Cleophea Ferrari (red.),  Seele.  Vittorio Klostermann Verlag.  ISBN 978-3-465-04325-6.  Kapitel.  s 83 - 105
 • Alvestad, Silje Susanne & Edzard, Lutz (2016). Aspect in the Biblical Hebrew imperative from a modern Slavic perspective, In Lutz Edzard (ed.),  The Morpho-Syntactic and Lexical Encoding of Tense and Aspect in Semitic.  Harrassowitz Verlag.  ISBN 978-3-447-10622-1.  Chapter 2.  s 22 - 52
 • Edzard, Lutz (2016). Experiencer Constructions and the Resultative Function of Impersonal Verbs in Ethio-Semitic, In Lutz Edzard & Ronny Meyer (ed.),  Time in Languages of the Horn of Africa.  Harrassowitz Verlag.  ISBN 978-3-447-10745-7.  kap. 6.  s 138 - 156
 • Edzard, Lutz (2016). On the role of South Arabian and Ethio-Semitic within a comparative Semitic lexicographical project. Oslo Studies in Language (OSLa).  ISSN 1890-9639.  8(1), s 219- 242
 • Edzard, Lutz (2016). The _masʾala zunbūriyya_ from a Semitic and Afroasiatic Perspective, In Manuel Sartori; Manuela E.B. Giolfo & Philippe Cassuto (ed.),  Approaches to the History and Dialectology of Arabic in Honor of Pierre Larcher.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004311503.  chapter.  s 102 - 116
 • Alvestad, Silje Susanne & Edzard, Lutz (2015). Aspect in the Slavic and the Biblical Hebrew imperative, In Lutz Edzard (ed.),  Arabic and Semitic Linguistics Contextualized.  Harrassowitz Verlag.  ISBN 978-3-447-10422-7.  ch. 18.  s 361 - 390
 • Edzard, Lutz (2015). Dedication, In Lutz Edzard (ed.),  Arabic and Semitic Linguistics Contextualized.  Harrassowitz Verlag.  ISBN 978-3-447-10422-7.  Introduction.  s 9 - 10
 • Edzard, Lutz (2015). Inner-Semitic loans and lexical doublets vs. genetically related cognates, In Aaron Butts (ed.),  Semitic Languages in Contact.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004300149.  ch..  s 181 - 197
 • Edzard, Lutz (2015). Zum Verhältnis von Lehnbildung und genetischer Verwandtschaft im Semitischen, I: Viktor Golinets; Hanna Jenni; Hans Peter Mathys & Samuel Sarasin (red.),  Neue Beiträge zur Semitistik. Fünftes Treffen der Arbeitsgemeinschaft Semitistik in der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft vom 15.–17. Februar 2012 an der Universität Basel.  Ugarit-Verlag.  ISBN 978-3-86835-163-7.  ch. 1.  s 19 - 33
 • Johannessen, Janne Bondi & Edzard, Lutz (2015). Coordinated clause structures in Scandinavian and Semitic involving a finite verb form and an infinitive, In Lutz Edzard (ed.),  Arabic and Semitic Linguistics Contextualized.  Harrassowitz Verlag.  ISBN 978-3-447-10422-7.  ch. 25.  s 486 - 505
 • Edzard, Lutz (2014). Complex predicates and Circumstantial Clause Combining (CCC): Serial verbs and converbs in a comparative Semitic perspective, In Bo Isaksson & Maria Persson (ed.),  Strategies of Clause Linking in Semitic Languages. Proceedings of the International Symposium on Clause Linking in Semitic Languages, Kivik, Sweden, 5-7 August 2012.  Harrassowitz Verlag.  ISBN 978-3-447-10312-1.  kapittel.  s 207 - 230
 • Edzard, Lutz (2014). Hebrew and Hebrew-Yiddish terms and expressions in contemporary Gerrman: some (socio-)linguistic observations, In Lutz Edzard & John Huehnergard (ed.),  Proceedings of the Oslo-Austin Workshop in Semitic Linguistics. Oslo, May 23 and 24, 2013.  Harrassowitz Verlag.  ISBN 978-3-447-10227-8.  7.  s 127 - 143
 • Edzard, Lutz (2014). Logic, interrogation and negation: the case of Classical Arabic, In Manuela E.B. Giolfo (ed.),  Arab and Arabic Linguistics: Traditional and New Theoretical Approaches.  Oxford University Press.  ISBN 9780198744542.  kapittel.  s 103 - 113
 • Edzard, Lutz (2014). Oralité et écriture : les ṭəʿå̄ mīm comme représentation prosodique de la structure morpho-syntaxique de la Bible hébraïque, I: Pierre Larcher & Philippe Cassuto (red.),  Oralité et écriture dans la Bible et le Coran.  Presses Universitaires d'Aix, Marseille.  ISBN 978-2-85399-965-6.  2.  s 41 - 52
 • Edzard, Lutz (2014). The epexegetical genitive in Semitic and the _suura_ titles in the Qur'aan, In Ablahad Lahdo; Tal Davidovich & Torkel Lindquist (ed.),  From Tur Abdin to Hadramawt. Semitic Studies. Festschrift in Honour of Bo Isaksson on the occasion of his retirement.  Harrassowitz Verlag.  ISBN 978-3-447-10265-0.  kapittel.  s 49 - 58
 • Edzard, Lutz (2014). The finite-infinite dichotomy in a comparative Semitic perspective, In Ronny Meyer; Yvonne Treis & Azeb Amha (ed.),  Explorations in Ethiopian Linguistics: Complex Predicates, Finiteness and Interrogativity.  Harrassowitz Verlag.  ISBN 978-3-447-10214-8.  kapittel.  s 205 - 223
 • Edzard, Lutz (2013). Compound nominals, In Geoffrey Khan (ed.),  Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-17642-3.  Vol. 1.  s 516 - 521
 • Edzard, Lutz (2013). Emphatic consonants, In Geoffrey Khan (ed.),  Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-17642-3.  Vol. 1.  s 819 - 820
 • Edzard, Lutz (2013). Generative phonology, Biblical Hebrew, In Geoffrey Khan (ed.),  Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-17642-3.  Vol. 3.  s 130 - 134
 • Edzard, Lutz (2013). Genitive, In Geoffrey Khan (ed.),  Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-17642-3.  Vol. 2.  s 44 - 47
 • Edzard, Lutz (2013). Hebrew, Arabic: A Comparative View, In Abdelwahhab Meddeb & Benjamin Stora (ed.),  A History of Jewish-Muslim Relations. From the Origins to the Present Day.  Princeton University Press.  ISBN 9780691151274.  Chapter II.  s 653 - 663
 • Edzard, Lutz (2013). Hébreu, arabe: un comparatisme, I: Abdelwahhab Meddeb & Benjamin Stora (red.),  Histoire des relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours.  Éditions Albin Michel.  ISBN 978-2-226-24851-0.  chapitre II.  s 653 - 663
 • Edzard, Lutz (2013). Optimality Theory, Biblical Hebrew, In Geoffrey Khan (ed.),  Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-17642-3.  Vol. 3.  s 134 - 138
 • Edzard, Lutz (2013). Semitic and Arabic philology and linguistics in the 20th and 21st centuries: the modern evolution and re-emergence of an academic subject. Orientierungen.  ISSN 0936-4099.  2, s 48- 66
 • Edzard, Lutz (2013). The philological approach to Arabic grammar, In Jonathan Owens (ed.),  The Oxford Handbook of Arabic Linguistics.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-976413-6.  7.  s 165 - 184
 • Edzard, Lutz (2013). Zu einer Jibbali-vergleichend-semitischen Wortliste in arabischer Schrift, I: Renaud Kuty; Ulrich Seeger & Shabo Talay (red.),  Nicht nur mit Engelszungen. Beiträge zur semitischen Dialektologie.  Harrassowitz Verlag.  ISBN 978-3-447-06926-7.  9.  s 87 - 94
 • Edzard, Lutz (2012). Elements of Diglossia in Biblical Hebrew and in Modern Hebrew, In Gunvor Mejdell & Lutz Edzard (ed.),  High vs. Low and Mixed Varieties. Domains, Status, and Function across Time and Languages.  Harrassowitz Verlag.  ISBN 978-3-447-06696-9.  ch. 6.  s 109 - 122
 • Edzard, Lutz (2012). Genetische, typologische und religionsvermittelte Sprachverwandtschaft: das Arabische in einer vergleichenden linguistischen Perspektive. Folia Orientalia.  ISSN 0015-5675.  49, s 165- 178
 • Edzard, Lutz (2012). Introduction: Semitic and Afroasiatic, In Lutz Edzard (ed.),  Semitic and Afroasiatic: Challenges and Opportunities.  Harrassowitz Verlag.  ISBN 978-3-447-06695-2.  Introduction.  s 23 - 58
 • Edzard, Lutz (2012). Linguistic and cultural features of an Iraqi Judeo-Arabic text of the _qiSaS al-'anbiyaa'_ genre, In Liesbeth Zack & Arie Schippers (ed.),  Middle Arabic and Mixed Arabic: Diachrony and Synchrony.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004222298.  x.  s 83 - 94
 • Edzard, Lutz (2012). On the use of the terms "anti-)Semitic" and "(anti-)Zionist" in modern Middle Eastern discourse. Orientalia Suecana.  ISSN 0078-6578.  61, s 13- 19
 • Edzard, Lutz (2012). The hypotaxis-parataxis dichotomy and elliptic conditional clauses in Semitic, In Rebecca Hasselbach & Na'ama Pat-El (ed.),  Language and Nature: Papers presented to John Huehnergard on the occasion of his 60th birthday.  The Oriental Institute of the University of Chicago.  ISBN 978-1-885923-91-2.  2..  s 13 - 25

Se alle arbeider i Cristin

 • Edzard, Lutz; Borgland, Jens Wilhelm & Hüsken, Ute (ed.) (2018). Reading Slowly. A Festschrift for Jens E. Braarvig. Harrassowitz Verlag.  ISBN 978-3-447-10964-2.  494 s.
 • Edzard, Lutz (ed.) (2016). The Morpho-Syntactic and Lexical Encoding of Tense and Aspect in Semitic. Harrassowitz Verlag.  ISBN 978-3-447-10622-1.  242 s.
 • Edzard, Lutz & Meyer, Ronny (ed.) (2016). Time in Languages of the Horn of Africa. Harrassowitz Verlag.  ISBN 978-3-447-10745-7.
 • Edzard, Lutz (ed.) (2015). Arabic and Semitic Linguistics Contextualized. Harrassowitz Verlag.  ISBN 978-3-447-10422-7.  576 s.
 • Edzard, Lutz & Huehnergard, John (ed.) (2014). Proceedings of the Oslo-Austin Workshop in Semitic Linguistics. Oslo, May 23 and 24, 2013. Harrassowitz Verlag.  ISBN 978-3-447-10227-8.  162 s.
 • Edzard, Lutz (ed.) (2012). Semitic and Afroasiatic: Challenges and Opportunities. Harrassowitz Verlag.  ISBN 978-3-447-06695-2.  414 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Edzard, Lutz (2018). Laudatio, In Lutz Edzard; Jens Wilhelm Borgland & Ute Hüsken (ed.),  Reading Slowly. A Festschrift for Jens E. Braarvig.  Harrassowitz Verlag.  ISBN 978-3-447-10964-2.  Laudatio.  s 11 - 12
 • Johannessen, Janne Bondi & Edzard, Lutz (2017). Pseudo-coordination in Scandinavian and Semitic involving a finite verb form and an infinitive..
 • Edzard, Lutz (2016). Anmeldelse av Amal Marogy (ed.). The Foundations of Arabic Linguistics. Leiden: Brill. Orientalistische Literaturzeitung.  ISSN 0030-5383.  4-5, s 376- 378
 • Edzard, Lutz (2016). Diplomatic documents in Semitic languages: past and present.
 • Edzard, Lutz (2016). Editor's Preface, In Lutz Edzard (ed.),  The Morpho-Syntactic and Lexical Encoding of Tense and Aspect in Semitic.  Harrassowitz Verlag.  ISBN 978-3-447-10622-1.  Preface.  s 7 - 7
 • Edzard, Lutz (2016). Experiencer constructions and impersonal verbs in Semitic.
 • Edzard, Lutz (2016). Friedrich Rückert und die semitischen Sprachen.
 • Edzard, Lutz (2016). La _mas'ala zunbuuriyya_ et le cas dépendent en Sémitique et Afroasiatique.
 • Edzard, Lutz (2016). Verboids, impersonal verbs, and the use of the dependent case.
 • Edzard, Lutz (2016). Zur Rolle der Sprache in internationalen Menschenrechtskonventionen.
 • Edzard, Lutz (2016). כתיבת לשונות היהודים באותיות עבריות כאמצעי לחפישת תופעות פונולוגיות: מחקר משווה.
 • Edzard, Lutz & Meyer, Ronny (2016). Editors' Preface, In Lutz Edzard & Ronny Meyer (ed.),  Time in Languages of the Horn of Africa.  Harrassowitz Verlag.  ISBN 978-3-447-10745-7.  Preface.  s 7 - 13
 • Edzard, Lutz (2015). 5000 Jahre Semitische Sprachen und Europa.
 • Edzard, Lutz (2015). Chances and problems with the morpho-syntactic analysis of the Qurʾān, especially reading variants (qirāʾāt), in a colometric representation. Wolfgang Richter in memoriam.
 • Edzard, Lutz (2015). Experiencer constructions and the resultative function of impersonal verbs in Ethio-Semitic.
 • Edzard, Lutz (2015). Experiencer verbs and impersonal constructions in Semitic.
 • Edzard, Lutz (2015). Introduction: What is a Jewish language?.
 • Edzard, Lutz (2015). On the role of South Arabian and Ethio-Semitic within a comparative Semitic lexicographical project.
 • Edzard, Lutz (2015). On the role of South Arabian within a comparative Semitic lexicographical project.
 • Edzard, Lutz (2015). Review of Georges Bohas and Karim Bachmar. 2013. _Les étymons en arabe: Analyse formelle et sémantique._ Beirut: Dar el-Machreq Éditeurs. Journal of the American Oriental Society.  ISSN 0003-0279.  3, s 4- 4
 • Edzard, Lutz (2015). Review of Kartveit, Magnar. 2013. Rejoice Zion! Hebrew Construct Phrases with "Daughter" and "Virgin" as Nomen Regens". Berlin/Boston: de Gruyter. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  s 107- 109
 • Edzard, Lutz (2015). The importance of Arabic grammatical theory for the understanding of case in modern linguistic.
 • Edzard, Lutz (2015). Verboide im Semitischen im Lichte neuerer Kasustheorie.
 • Edzard, Lutz (2015). Verboids and case marking in Semitic: the marking of the dependent case in different varieties of Hebrew, Arabic, and Ethio-Semitic.
 • Edzard, Lutz (2015). Verboids and shift in case marking in Semitic.
 • Edzard, Lutz (2015). Verboids in Semitic in the light of modern case theory.
 • Edzard, Lutz (2015). Yiddishe kinder: Yiddish between Middle High German, Hebrew, and Slavic.
 • Edzard, Lutz & Johannessen, Janne Bondi (2015). Coordinated clause structures in Scandinavian and Semitic involving a finite verb form and an infinitive.
 • Alvestad, Silje Susanne & Edzard, Lutz (2014). Aspect in the Slavic and the Biblical Hebrew imperative.
 • Edzard, Lutz (2014). 5 Gjesteforelesninger: Semitic and Afroasiatic; The finite-infinite dichotomy; Compounding in ancient and modern Semitic; Guttural phonology; Root structure and noun patterns.
 • Edzard, Lutz (2014). Arabic grammatical theory and marked nominative constructions in Afroasiatic.
 • Edzard, Lutz (2014). Coordination of finite verb forms with infinitives: a comparison of Semitic and Scandinavian structures.
 • Edzard, Lutz (2014). Reflections on the root r-ḥ-m.
 • Edzard, Lutz (2014). Review of Orfali, Bilal (ed.). 2011. In the Shadow of Arabic: The Centrality of Language to Arabic Culture. Studies presented to Ramzi Baalbaki on the Occasion of his Sixtieth Birthday. Leiden/Boston: Brill. Orientalistische Literaturzeitung.  ISSN 0030-5383.  109(3), s 238- 239
 • Edzard, Lutz (2014). The _mas'ala zunbuuriiya_ and the marked nominative in Semitic and Afroasiatic.
 • Edzard, Lutz (2014). "allaḏī al-maṣdarīya" in a comparative Semitic and in a typological perspective.
 • Edzard, Lutz (2014). المفردات العربية والسامية في إطار معجم الدوحة التاريخي للغة العربية.
 • Edzard, Lutz (2013). Arabic allaḏī / illi as subordinators: an alternative perspective.
 • Edzard, Lutz (2013). Der "epexegetische" Genitiv im Spannungsfeld von Annexion und Apposition.
 • Edzard, Lutz (2013). Inner-Semitic loans/lexical doublets vs. genetically related cognates in Arabic.
 • Edzard, Lutz (2013). Munaxim u-vituyim 'idiyomatiyim 'ivriyim-yidiyim be-germanit bat-zmanenu.
 • Edzard, Lutz (2013). On the terms "Zionist", "anti-Zionist", "Semitic", and "anti-Semitic" in modern Middle Eastern and Western discourse.
 • Edzard, Lutz (2013). Once more on the multifunctionality of Arabic _illi_.
 • Edzard, Lutz (2013). "What constitutes a 'loanword' in Semitic?".
 • Edzard, Lutz (2012). Bibelhebraisk og moderne hebraisk.
 • Edzard, Lutz (2012). Circumstantial Clause Combining in Amharic: the converb in a comparative and typological perspective.
 • Edzard, Lutz (2012). Hebrew and Yiddish elements in contemporary German.
 • Edzard, Lutz (2012). Rezension von Aoun, J., Elabbas Benmamoun, E. und Choueiri, L. 2010 The Syntax of Arabic. Cambridge: Cambridge University Press. Orientalistische Literaturzeitung.  ISSN 0030-5383.  107(6), s 399- 400
 • Edzard, Lutz (2012). Rezension von Georgine Ayoub & Jérôme Lentin (eds.). 2008. Linguistique arabe. Paris: Cahiers de linguistique de l'INALCO. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.  ISSN 0341-0137.  162(1), s 212- 214
 • Edzard, Lutz (2012). The finite-infinite dichotomy in a comparative Semitic perspective.
 • Edzard, Lutz (2012). Verbal hendiadys, serial verbs, converbs, and the finite-infinite dichotomy in Semitic.
 • Edzard, Lutz (2012). Zum Verhältnis von Lehnbildung und genetischer Verwandtschaft im Semitischen.
 • Edzard, Lutz (2012). “mā 'aqra'u ? why is a comparative Semiticist perspective useful for understanding Arabic”.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 23. nov. 2017 12:49

Prosjekter