Cecilie Endresen

Førsteamanuensis - Religionsvitenskap
Bilde av Cecilie Endresen
English version of this page
Telefon +47 22856706
Rom 327
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Leder av Norsk religionshistorisk forening (NRF)

Undervisning

Faglige interesser

 • Fagområde religionsvitenskap
 • Islam og pluralisme i Europa
 • Kristendom og politikk
 • Religion, politikk og identitet i Sørøsteuropa
 • Islam og kristendom på Balkan
 • Religion blant albanere
 • Nyreligiøsitet og religiøs endring

Pågående forskning

Et nytt forskningsprosjekt er kristendom og politikk på Filippinene. Sideprosjekter dreier seg om forskjellige former for nyreligiøsitet og religiøs hybriditet i Europa, knyttet til forskjellige internasjonale prosjekter og forskningsgrupper. En vedvarende forskningsinteresse er nye og alternative former for religiøsitet på Balkan, møter mellom nyreligiøsitet og islam, samt religiøse endringer og blandingsidentiteter blant albanske migranter. Dette er del av underprosjektene MUSLIM+/- og ALTERNATIVE MUSLIMS Mobile Muslims/Invisible Islam.

Bakgrunn

Emneord: Religionsvitenskap, Religionshistorie, Religionsteori, Islam and Christianity in Southeast Europe, Nyreligiøsitet, Religion og politikk, Religion

Publikasjoner

 • "Indian Diplomacy, Yoga, and New Age in Serbia". In Handbook of Hinduism in Europa volume 2: Hindu presence in European countries, Knut Axel Jacobsen & Ferdinando Sardella (eds.). Brill Academic Publishers 2020 ISBN 9789004433441. s. 1410-1427, https://doi.org/10.1163/9789004432284
 • "Meditation and Yoga for Peace in Kosovo", In Handbook of Hinduism in Europa volume 2: Hindu presence in European countries, Knut Axel Jacobsen & Ferdinando Sardella (eds.). Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004433441.  Chapter 45.  s 1141 - 1151, https://doi.org/10.1163/9789004432284 
 • "Yoga Tourism, Āyrurveda and New Hindu Movements in Montenegro", In Handbook of Hinduism in Europa volume 2: Hindu presence in European countries, Knut Axel Jacobsen & Ferdinando Sardella (eds.). Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004433441.  Chapter 49.  s 1191 - 1203, https://doi.org/10.1163/9789004432284
 • "Yoga, Meditation, and Guru Movements in Albania", In Handbook of Hinduism in Europa volume 2: Hindu presence in European countries, Knut Axel Jacobsen & Ferdinando Sardella (eds.). Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004433441.  Chapter 27.  s 779 - 805, https://doi.org/10.1163/9789004432284
 • "Hinduism in the Republic of North Macedonia: Yoga, Gurus, and National Myths" (co-authors: Ines Crvenkovska Risteska and Ljupčo S. Risteski), In Handbook of Hinduism in Europa volume 2: Hindu presence in European countries, Knut Axel Jacobsen & Ferdinando Sardella (eds.). Brill Academic Publishers. Chapter 51.  s 1218 - 1240, https://doi.org/10.1163/9789004432284
 • "Body, Mind and Spirit: A Therapeutic Turn in Muslim-majority Kosovo". I  Bria, G., Clayer, N. (red.). Power, authority and body: Islam’s transformations in South-East Europe between XX and XXI century [Special Issue]". Occhialì – Rivista sul Mediterraneo islamico, 5 (1), s 94- 125. doi: phi.unical.it/wp34/occhiali/la-rivista/rivista-occhiali-n-52019/ 
 • "Kosmiske språk, babelsk forvirring og indoeuropeisk kvantefysikk: Emisk lingvistikk og myter om språk i albansk nyreligiøsitet". Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier 69, 2019. s 67- 93.
 • "Vin og vinyasa: Yogaturisme på Balkan". Aura. Tidsskrift för akademiska studier av nyreligiositet, 2019.   
 • "A Fantastic People and Its Enemies: An Analysis of an Emerging Albanian Mythology", In Asbjørn Dyrendal; Egil Asprem & David G Robertson (ed.),  Handbook of Conspiracy Theory and Contemporary Religion.  Brill Academic Publishers, 2018.  ISBN 978-90-04-38150-6.  Chapter 15.  s 343 - 360
 • “Norway, religion and the United Nations". (Medforf.: Ingrid Vik.) Religion, State and the United Nations: Value Politics. Anne Stensvold (ed.).New York: Routledge, 2017. p. 170-184.
 • "Allah og aliens: Albanske mellomvesener og albanere som mellomvesener". Aura. Tidsskrift för akademiska studier av nyreligiositet.  ISSN 2000-4419. 8, 2016. s 28- 56
 • "Reform, sekularisme og globalisering". Internasjonal Politikk, 2016. http://dx.doi.org/10.17585/ip.v74.630
 • "Faith, Fatherland, or both? Accommodationist and neo-fundamentalist Islamic discourses in Albania", The revival of Islam in the Balkans. Arolda Elbasani and Olivier Roy (eds.). Palgrave, 2015. http://www.palgrave.com/page/detail/the-revival-of-islam-in-the-balkans-arolda-elbasani/?K=9781137517838
 • "The nation and the nun: Mother Teresa, Albania’s Muslim Majority and the Secular State", Islam and Christian–Muslim Relations 1/2015, p. 53-74. dx.doi.org/10.1080/09596410.2014.961765. 
 • "Status report Albania 100 years: symbolic nation-building completed?", Strategies of Symbolic Nation-building in South Eastern Europe. Pål Kolstø (ed.). Farnham and Burlington: Ashgate, 2014, p. 201-226. 
 • "One object, several definitions. The Albanian ‘church-mosque’ dispute", Annuario  2013, p. 39-60.
 • Is the Albanian’s religion really «Albanianism»? Religion and nation according to Muslim and Christian leaders in Albania. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2012,
 • "Gud i nasjonal kontekst: En sammenligning av rumensk-ortodokse og albansk-ortodokse forestillinger om Gud". Dīn 2, 2012.   
 • "Romania’s Saving Angels: ‘New Men’, Orthodoxy and Blood Mysticism in the Legionary Movement", Bulletin for the Study of Religion 41/2, 2012, www.equinoxpub.com/journals/index.php/BSOR/article/view/Endresen. 
 • "‘Kristi soldater’ i Romania". Nordisk Østforum 2, 2012. 
 • Ruud, Arild Engelsen & Endresen, Cecilie (2022). Philippine Elections 2022: Bongbong Marcos Stories as Told by Filipino Voters. Contemporary Southeast Asia. ISSN 0129-797X. s. 404–410.
 • Endresen, Cecilie (2021). “Mystical and Mythical Thinking”: Myth-Making as a Compensatory Mechanism. I Musaraj, Smoki & Gregorič Bon, Nataša (Red.), Remitting, Restoring and Building Contemporary Albania. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-84090-7. s. 211–238. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-030-84091-4.
 • Endresen, Cecilie & Kersten, Carool (2021). The politics of blasphemy in Indonesia. I Stensvold, Anne (Red.), Blasphemies compared : Transgressive speech in a globalised world. Routledge. ISSN 9780367254223. s. 192–213.
 • Endresen, Cecilie (2020). Indian Diplomacy, Yoga, and New Age in Serbia. I Jacobsen, Knut Axel & Sardella, Ferdinando (Red.), Handbook of Hinduism in Europa volume 2: Hindu presence in European countries. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004433441. s. 1410–1427. doi: https%3A/brill.com/view/title/56478.
 • Endresen, Cecilie; Crvenkovska Risteska, Ines & Risteski, Ljupčo S. (2020). Hinduism in the Republic of North Macedonia: Yoga, Gurus, and National Myths. I Jacobsen, Knut Axel & Sardella, Ferdinando (Red.), Handbook of Hinduism in Europa volume 2: Hindu presence in European countries. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004433441. s. 1218–1240. doi: https%3A/doi.org/10.1163/9789004432284.
 • Endresen, Cecilie (2020). Yoga Tourism, Āyurveda and New Hindu Movements in Montenegro . I Jacobsen, Knut Axel & Sardella, Ferdinando (Red.), Handbook of Hinduism in Europa volume 2: Hindu presence in European countries. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004433441. s. 1191–1203. doi: https%3A/doi.org/10.1163/9789004432284.
 • Endresen, Cecilie (2020). Meditation and Yoga for Peace in Kosovo. I Jacobsen, Knut Axel & Sardella, Ferdinando (Red.), Handbook of Hinduism in Europa volume 2: Hindu presence in European countries. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004433441. s. 1141–1151. doi: https%3A/doi.org/10.1163/9789004432284.
 • Endresen, Cecilie (2020). Yoga, Meditation, and Guru Movements in Albania. I Jacobsen, Knut Axel & Sardella, Ferdinando (Red.), Handbook of Hinduism in Europa volume 2: Hindu presence in European countries. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004433441. s. 779–805. doi: https%3A/brill.com/view/title/56478.
 • Endresen, Cecilie (2019). Vin og vinyasa: Yogaturisme på Balkan. AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet. ISSN 2000-4419. 10, s. 61–90.
 • Endresen, Cecilie (2019). Islam und religiöse Autorität im heutigen Albanien. I Telbizova-Sack, Jordanka & Voß, Christian (Red.), Islam auf dem Balkan Muslimische Traditionen im lokalen, nationalen und transnationalen Kontext Series: Südosteuropa-Jahrbuch . Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-3-631-79322-0. s. 89–101. doi: https%3A/doi.org/10.3726/b15775.
 • Endresen, Cecilie (2019). Body, Mind and Spirit: A Therapeutic Turn in Muslim-majority Kosovo. I Bria, G., Clayer, N. (Eds.). (2019). "Power, authority and body: Islam’s transformations in South-East Europe between XX and XXI century [Special Issue]". Occhialì – Rivista sul Mediterraneo islamico, 5 (1). . Occhialì – Rivista sul Mediterraneo islamico. ISSN 2532-6740. 5(1), s. 94–125.
 • Endresen, Cecilie (2019). Kosmiske språk, babelsk forvirring og indoeuropeisk kvantefysikk: Emisk lingvistikk og myter om språk i albansk nyreligiøsitet . Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. ISSN 0108-4453. 69, s. 67–93.
 • Endresen, Cecilie (2018). A Fantastic People and Its Enemies: An Analysis of an Emerging Albanian Mythology. Brill Handbooks on Contemporary Religion. ISSN 1874-6691. s. 343–360. doi: 10.1163/9789004382022_017.
 • Endresen, Cecilie (2017). Islam und religiöse Autorität im heutigen Albanien: Zwei Haupttendenzen. Südosteuropa Mitteilungen. ISSN 0340-174X. 1, s. 60–69.
 • Endresen, Cecilie & Vik, Ingrid (2017). Norway, religion and the United Nations. I Stensvold, Anne (Red.), Religion, State and the United Nations: Value Politics. Routledge. ISSN 9781317382584. s. 170–184.
 • Endresen, Cecilie (2016). Allah og aliens: Albanske mellomvesener og albanere som mellomvesener. AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet. ISSN 2000-4419. 8, s. 28–56.
 • Endresen, Cecilie (2016). Reform, sekularisme og globalisering. (Fokusartikkel). Internasjonal Politikk. ISSN 0020-577X. 74(4). doi: 10.17585/ip.v74.630.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Endresen, Cecilie (2022). Omtale av doktoravhendling: Inga Bårdsen Tøllefsen. 2021. Between sports and subjective spirituality: Nordic yoga practitioners’ perspectives on yoga, religion and spirituality. Doktoravhandling, Universitetet i Tromsø. . DIN - Tidsskrift for religion og kultur. ISSN 1501-9934. 2, s. 183–187.
 • Endresen, Cecilie (2022). Språk som totem?
 • Endresen, Cecilie (2022). Blasfemi, islam og nyreligiøsitet i Indonesia .
 • Endresen, Cecilie; Johannsen, Dirk; Frøystad, Kathinka; Stensvold, Anne; Ruud, Arild Engelsen & Trangerud, Hanne Amanda [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Jo, mange forsker på religion og politikk! Aftenposten.
 • Endresen, Cecilie (2022). Kompleks, relasjonell og kontekstuell islam: Sekularistisk ulama, kristne muslimer, fengslede profeter og New Age-islam .
 • Endsjø, Dag Øistein; Stensvold, Anne; Endresen, Cecilie; Zorgati, Ragnhild Johnsrud; Havnevik, Hanna & Stene, Nora [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). "Religionsvitenskap er allerede på HF". Debattinnlegg fra faggruppen på religionsvitenskap, v. Anne Stensvold. "Like lite som filosofi kan opprette parallelle kurs i idéhistorie eller sosiologi, kan teologene ved TF starte kurs som prøver å imitere hva som allerede finnes på religionsvitenskap.". Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Endresen, Cecilie & Ruud, Arild Engelsen (2022). PODKAST: Duterte, Modi, Rajapaksa og Sheikh Hasina både fascinerer og bekymrer. Hva slags demokratier velger seg så autoritære ledere? . [Internett]. Universitetsplassen - podkast.
 • Endresen, Cecilie (2022). Intervju om nordmenns synkende tiltro til naturmedisin. Om alternative terapier, nyreligiøsitet, antroposofi, magi. m.m. . [Radio]. Kompass, NRK P2.
 • Endresen, Cecilie (2022). Bokomtale: The Image of Islam in Russia. Nordisk Østforum. ISSN 0801-7220. 36, s. 161–163. doi: 10.23865/noros.v36.3888.
 • Endresen, Cecilie (2022). "Religious tolerance, hospitality and honor”: Albania’s rescue of Jews in postcommunist discourse .
 • Endresen, Cecilie (2022). Nyreligiøsitet, Religion og etikk: Lærebok i religion og etikk for Vg3. Aschehoug & Co. ISSN 9788203319570. s. 224–234.
 • Endresen, Cecilie (2022). Relatively non-Muslim .
 • Endresen, Cecilie (2022). Filmvorführung und Publikumsgespräch: Ein Licht zwischen den Wolken (Alb. Streha mes reve). Ein Gespräch mit dem Regisseur Robert Budina. . [Internett]. Zweigstelle der Südosteuropa-Gesellschaft in Jena (online).
 • Endresen, Cecilie (2022). Prophets in prison: the visions of charismatic NRM leaders convicted of “blasphemy” in Indonesia.
 • Endresen, Cecilie & Ruud, Arild Engelsen (2022). Ferdinand Marcos, igjen. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 20–20.
 • Endresen, Cecilie (2022). Intervju til planlagt Dagsrevyen-reportasje om hekser i Ukraina som bruker krigsmagi mot russiske tropper. . [TV]. Dagsrevyen, NRK 1.
 • Endresen, Cecilie (2022). "Religion in the election campaign" foredrag, Senter for utvikling og miljø - ASIANET: fokus - The return of Marcos: The recent elections in the Philippines and the road ahead .
 • Endresen, Cecilie (2022). Kriminell karisma: Blasfemidømte profeter i Indonesia.
 • Endresen, Cecilie (2022). War in Ukraine. Religion: Political and security aspects.
 • Endresen, Cecilie & Ruud, Arild Engelsen (2022). Hvorfor vant diktatorsønnen valget? Avisa Vårt land. s. 16–17.
 • Endresen, Cecilie (2022). "Religionsleksikon" - oversikt over de ti største religionene .
 • Endresen, Cecilie (2021). “Inner and outer peace”: Yoga and meditation among Muslims.
 • Endresen, Cecilie (2021). Religion og konflikt på Balkan.
 • Rots, Aike Peter; Endresen, Cecilie; Gubrium, Erika; Tolgensbakk, Ida; Bell, Justyna & Tanyi, Attila [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Et «fremmed» virus? – Covid-19, nasjonalisme og stengte grenser. Utrop.no.
 • Endresen, Cecilie (2020). Intervju om Maradona-kirken og personkult. [Radio]. NRK P2 - Helgemorgen.
 • Endresen, Cecilie (2020). Intervju om konspirasjonsteorier om Covid-19 i Dagsnytt 18 . [Radio]. Dagsnytt 18.
 • Endresen, Cecilie (2020). P2 Nyhetsmorgen - intervju om integreringsbarometeret. . [Radio]. NRK P2.
 • Endresen, Cecilie (2019). Book review: "Muslims in Eastern Europe, by Egdūnas Račius". Comparative Islamic Studies. ISSN 1740-7125. 12(1-2), s. 229–232. doi: 10.1558/cis.37910.
 • Endresen, Cecilie (2019). Floating Islam: Islamic referents and Muslim identities in New Age spirituality in Albania .
 • Endresen, Cecilie (2019). Why does the pope matter to non-Catholics?
 • Endresen, Cecilie (2019). Turkey's soft power in Albania - cultural and religious links.
 • Endresen, Cecilie (2019). Ny Salah-studie: Egypteren har halvert muslimhatet i Liverpool . [Internett]. Aftenposten.
 • Endresen, Cecilie (2019). Sitert om sjamanisme. [Internett]. Adresseavisen.
 • Endresen, Cecilie (2019). Sitert om sjamanisme. [Internett]. Sunnmørsposten.
 • Endresen, Cecilie (2019). Intervju om sjamanisme og nysjamanisme. [Internett]. Verdens Gang.
 • Endresen, Cecilie (2019). "Hva er en sjaman?". Intervju om sjamaner i Aftenposten junior. . [Avis]. Aftenposten.
 • Endresen, Cecilie (2019). Intervjuet om moderne sjamanisme av Ole Peder Giæver i "Prinsessen og sjamanen: – Business og åndelighet" . [Internett]. ABC Nyheter.
 • Endresen, Cecilie (2019). Tenåring injiserte seg med DNA oversatt fra Bibelen og Koranen": DNA i religiøs diskurs.
 • Endresen, Cecilie (2019). Märthas sjaman-kjæreste sier han kan snu atomer. [Avis]. ABC nyheter.
 • Endresen, Cecilie (2019). Om sjamanisme. [Avis]. Dagsavisen.
 • Endresen, Cecilie (2019). "Märtha Louises sjaman-kjæreste sier han kan snu atomer" . [Avis]. Nettavisen.
 • Endresen, Cecilie (2019). Intervju om sjamanisme og nyreligiøsitet. [Radio]. Studio 2, NRK P2.
 • Endresen, Cecilie (2019). Bokanmeldelse: "Med guds hjälp: om religion och politik i Ryssland, Ungern och Polen. Nordisk Østforum". Nordisk Østforum. ISSN 0801-7220. 33(19), s. 17–18.
 • Endresen, Cecilie (2018). Book review: Europe’s Balkan Muslims: A New History. By Nathalie Clayer and Xavier Bougarel. . Hungarian Historical Review. ISSN 2063-8647. 1, s. 164–169.
 • Endresen, Cecilie (2018). ESOTERICISM AND THE HUMANITIES: Albanian esotericism, pseudo-linguistics and new religious authorities.
 • Endresen, Cecilie (2018). Bokanmeldelse: Blanes, Ruy Llera and Galina Oustinova-Stjepanovic (eds.). 2017. Being Godless. Ethnographies of Atheism and Non-Religion. . Anthropological Notebooks. ISSN 1408-032X. XXIV(1), s. 115–116.
 • Endresen, Cecilie (2018). The temporal in comparative religion.
 • Endresen, Cecilie (2018). Images of religion in SKAM.
 • Endresen, Cecilie (2018). Jihad og jihadisme.
 • Endresen, Cecilie (2018). Testreise Thailand.
 • Endresen, Cecilie (2018). Intervjuet av Eva Alnes Holte i art. "Ekstremistene drar religionen vår ned i søla" . [Avis]. Utrop.
 • Endresen, Cecilie (2018). Intervjuet av Morten Strand ifm. "Demonstrasjoner i Romania: Korrupsjonen spiser landet" . [Avis]. Dagbladet.
 • Endresen, Cecilie (2018). Promovideo for studier i Religionsvitenskap.
 • Endresen, Cecilie (2018). Intervju i "De lever som menn - og sverger på å forbli jomfruer" av Øyvind Idsø. [Avis]. Dagbladet.
 • Endresen, Cecilie (2018). Intervjuet av Mattis C. O. Vaaland: "Orientalisme på norsk". [Avis]. Vårt land.
 • Endresen, Cecilie (2017). Kommentar til rapport om holdninger til muslimer https://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/32635. [Avis]. Utrop.
 • Endresen, Cecilie (2017). Skrevet 30 artikler. Ansvar for 77 artikler som er lest 18 927 ganger. Fagansvarlig for 7 kategorier, bl.a.: Kosovos historie. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2017). Store norske leksikon AS.
 • Endresen, Cecilie & Kersten, Carool (2017). "Blasphemy & Religious Intolerance:Indonesian contexts and cases" .
 • Endresen, Cecilie (2017). Intervjuet av Kjell G. Kvamme om endetidsforventinger og millenaristiske bevegelser, artikkel "Adventens mørke side". [Avis]. Vårt land.
 • Endresen, Cecilie (2017). Intervjuet av Line Brustad om HL-rapport, i artikkel "Muslimfrykt". [Avis]. Dagbladet.
 • Endresen, Cecilie (2017). Kosmiske språk, babelsk forvirring og indoeuropeisk kvantefysikk.
 • Endresen, Cecilie & Kai Erik, Westergaard (2017). Drikker muslimer? [Internett]. religioner.no.
 • Endresen, Cecilie & Kai Erik, Westergaard (2017). Alkohol og religion har gått hånd i hånd. [Internett]. religioner.no.
 • Endresen, Cecilie (2017). Global kristendom.
 • Endresen, Cecilie (2016). Der Einfluss der New Age-Bewegung auf Formen des Islams im Mittelmeerraum.
 • Endresen, Cecilie (2016). "The pope in Balkan conflicts", panel The Pope: Relocation and Contestation in Local and Global Spheres of Meaning (chair).
 • Endresen, Cecilie (2016). Globalization and religious change: major trends in Islam.
 • Endresen, Cecilie (2016). Bokanmeldelse: "Fuglerud, Øivind and Leon Wainwright (eds). 2015. Objects and Imagination. Perspectives on Materialization and Meaning". Anthropological Notebooks. ISSN 1408-032X. XXIII, No. 1, s. 131–132.
 • Endresen, Cecilie (2016). Mother Teresa: A Saint in Albanian Politics. Religion: Going Public Blog.
 • Endresen, Cecilie (2016). Islam in heutigen Albanien: Eine Taxonomie (Glaube, Vaterland, oder beides? Neo-fundamentalistische und Anpassungsdiskurse in Albanien).
 • Endresen, Cecilie (2016). Aliens, helgener og kykloper: Kommunikasjon mellom mellomvesener og muslimer.
 • Endresen, Cecilie & Svendsen, Jonas (2016). En forbudt substans? Alkoholbruk i muslimsk og islamsk kontekst.
 • Endresen, Cecilie (2015). Book review: Globalization: The Key Concepts by Thomas Hylland Eriksen. Anthropological Notebooks. ISSN 1408-032X. 21(3), s. 147–148.
 • Endresen, Cecilie (2015). Tolerance Test: Radicalisation Poses Challenge for Albania, av Vladimir Karaj. [Internett]. Balkan Insight.
 • Endresen, Cecilie (2015). "Hvor kommer flyktningene fra?", Dagsnytt atten. [Radio]. NRK P2/NRK2.
 • Endresen, Cecilie (2015). Derfor skaper Øst-Europa EU-splittelse. Intervjuet av Amund Bakke Foss. [Internett]. Verdens Gang.
 • Endresen, Cecilie (2017). Religion after atheism . Nonreligion and Secularity Research Network .

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. mars 2016 13:21 - Sist endret 29. juni 2022 02:21