Cecilie Endresen

Førsteamanuensis - Religionsvitenskap
Bilde av Cecilie Endresen
English version of this page
Telefon +47 22856706
Rom 327
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Undervisning

Faglige interesser

 • Islam og pluralisme i Europa
 • Kristendom og politikk
 • Religion, politikk og identitet i Sørøsteuropa
 • Islam og kristendom på Balkan
 • Religion blant albanere
 • Sekularisering
 • Nyreligiøsitet og religiøs endring

Pågående forskning

For tiden undersøker jeg nye og alternative former for religiøsitet på Balkan, møter mellom nyreligiøsitet og islam, samt religiøse endringer blant albanske migranter. Dette er del av underprosjektene MUSLIM+/- og ALTERNATIVE MUSLIMS Mobile Muslims/Invisible Islam, som jeg leder sammen med min kollega Ragnhild J. Zorgati.

Bakgrunn

Emneord: Religionsvitenskap, Religionshistorie, Religionsteori, Islam and Christianity in Southeast Europe, Nyreligiøsitet

Publikasjoner

 • "Indian Diplomacy, Yoga, and New Age in Serbia". In Handbook of Hinduism in Europa volume 2: Hindu presence in European countries, Knut Axel Jacobsen & Ferdinando Sardella (eds.). Brill Academic Publishers 2020 ISBN 9789004433441. s. 1410-1427, https://doi.org/10.1163/9789004432284
 • "Meditation and Yoga for Peace in Kosovo", In Handbook of Hinduism in Europa volume 2: Hindu presence in European countries, Knut Axel Jacobsen & Ferdinando Sardella (eds.). Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004433441.  Chapter 45.  s 1141 - 1151, https://doi.org/10.1163/9789004432284 
 • "Yoga Tourism, Āyrurveda and New Hindu Movements in Montenegro", In Handbook of Hinduism in Europa volume 2: Hindu presence in European countries, Knut Axel Jacobsen & Ferdinando Sardella (eds.). Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004433441.  Chapter 49.  s 1191 - 1203, https://doi.org/10.1163/9789004432284
 • "Yoga, Meditation, and Guru Movements in Albania", In Handbook of Hinduism in Europa volume 2: Hindu presence in European countries, Knut Axel Jacobsen & Ferdinando Sardella (eds.). Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004433441.  Chapter 27.  s 779 - 805, https://doi.org/10.1163/9789004432284
 • "Hinduism in the Republic of North Macedonia: Yoga, Gurus, and National Myths" (co-authors: Ines Crvenkovska Risteska and Ljupčo S. Risteski), In Handbook of Hinduism in Europa volume 2: Hindu presence in European countries, Knut Axel Jacobsen & Ferdinando Sardella (eds.). Brill Academic Publishers. Chapter 51.  s 1218 - 1240, https://doi.org/10.1163/9789004432284
 • "Body, Mind and Spirit: A Therapeutic Turn in Muslim-majority Kosovo". I  Bria, G., Clayer, N. (red.). Power, authority and body: Islam’s transformations in South-East Europe between XX and XXI century [Special Issue]". Occhialì – Rivista sul Mediterraneo islamico, 5 (1), s 94- 125. doi: phi.unical.it/wp34/occhiali/la-rivista/rivista-occhiali-n-52019/ 
 • "Kosmiske språk, babelsk forvirring og indoeuropeisk kvantefysikk: Emisk lingvistikk og myter om språk i albansk nyreligiøsitet". Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier 69, 2019. s 67- 93.
 • "Vin og vinyasa: Yogaturisme på Balkan". Aura. Tidsskrift för akademiska studier av nyreligiositet, 2019.   
 • "A Fantastic People and Its Enemies: An Analysis of an Emerging Albanian Mythology", In Asbjørn Dyrendal; Egil Asprem & David G Robertson (ed.),  Handbook of Conspiracy Theory and Contemporary Religion.  Brill Academic Publishers, 2018.  ISBN 978-90-04-38150-6.  Chapter 15.  s 343 - 360
 • “Norway, religion and the United Nations". (Medforf.: Ingrid Vik.) Religion, State and the United Nations: Value Politics. Anne Stensvold (ed.).New York: Routledge, 2017. p. 170-184.
 • "Allah og aliens: Albanske mellomvesener og albanere som mellomvesener". Aura. Tidsskrift för akademiska studier av nyreligiositet.  ISSN 2000-4419. 8, 2016. s 28- 56
 • "Reform, sekularisme og globalisering". Internasjonal Politikk, 2016. http://dx.doi.org/10.17585/ip.v74.630
 • "Faith, Fatherland, or both? Accommodationist and neo-fundamentalist Islamic discourses in Albania", The revival of Islam in the Balkans. Arolda Elbasani and Olivier Roy (eds.). Palgrave, 2015. http://www.palgrave.com/page/detail/the-revival-of-islam-in-the-balkans-arolda-elbasani/?K=9781137517838
 • "The nation and the nun: Mother Teresa, Albania’s Muslim Majority and the Secular State", Islam and Christian–Muslim Relations 1/2015, p. 53-74. dx.doi.org/10.1080/09596410.2014.961765. 
 • "Status report Albania 100 years: symbolic nation-building completed?", Strategies of Symbolic Nation-building in South Eastern Europe. Pål Kolstø (ed.). Farnham and Burlington: Ashgate, 2014, p. 201-226. 
 • "One object, several definitions. The Albanian ‘church-mosque’ dispute", Annuario  2013, p. 39-60.
 • Is the Albanian’s religion really «Albanianism»? Religion and nation according to Muslim and Christian leaders in Albania. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2012,
 • "Gud i nasjonal kontekst: En sammenligning av rumensk-ortodokse og albansk-ortodokse forestillinger om Gud". Dīn 2, 2012.   
 • "Romania’s Saving Angels: ‘New Men’, Orthodoxy and Blood Mysticism in the Legionary Movement", Bulletin for the Study of Religion 41/2, 2012, www.equinoxpub.com/journals/index.php/BSOR/article/view/Endresen. 
 • "‘Kristi soldater’ i Romania". Nordisk Østforum 2, 2012. 
 • Endresen, Cecilie & Kersten, Carool (2021). The politics of blasphemy in Indonesia, In Anne Stensvold (ed.),  Blasphemies compared: Transgressive speech in a globalised world..  Routledge.  ISBN 9780367254223.  14.  s 192 - 213 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2020). Indian Diplomacy, Yoga, and New Age in Serbia, In Knut Axel Jacobsen & Ferdinando Sardella (ed.),  Handbook of Hinduism in Europa volume 2: Hindu presence in European countries.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004433441.  Chapter 57.  s 1410 - 1427 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2020). Meditation and Yoga for Peace in Kosovo, In Knut Axel Jacobsen & Ferdinando Sardella (ed.),  Handbook of Hinduism in Europa volume 2: Hindu presence in European countries.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004433441.  Chapter 45.  s 1141 - 1151 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2020). Yoga Tourism, Āyurveda and New Hindu Movements in Montenegro, In Knut Axel Jacobsen & Ferdinando Sardella (ed.),  Handbook of Hinduism in Europa volume 2: Hindu presence in European countries.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004433441.  Chapter 49.  s 1191 - 1203 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2020). Yoga, Meditation, and Guru Movements in Albania, In Knut Axel Jacobsen & Ferdinando Sardella (ed.),  Handbook of Hinduism in Europa volume 2: Hindu presence in European countries.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004433441.  Chapter 27.  s 779 - 805 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie; Crvenkovska Risteska, Ines & Risteski, Ljupčo S. (2020). Hinduism in the Republic of North Macedonia: Yoga, Gurus, and National Myths, In Knut Axel Jacobsen & Ferdinando Sardella (ed.),  Handbook of Hinduism in Europa volume 2: Hindu presence in European countries.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004433441.  Chapter 51.  s 1218 - 1240 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2019). Body, Mind and Spirit: A Therapeutic Turn in Muslim-majority Kosovo. I Bria, G., Clayer, N. (Eds.). (2019). "Power, authority and body: Islam’s transformations in South-East Europe between XX and XXI century [Special Issue]". Occhialì – Rivista sul Mediterraneo islamico, 5 (1).. Occhialì – Rivista sul Mediterraneo islamico.  ISSN 2532-6740.  5(1), s 94- 125 . doi: phi.unical.it/wp34/occhiali/la-rivista/rivista-occhiali-n-52019/ Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2019). Islam und religiöse Autorität im heutigen Albanien, I: Jordanka Telbizova-Sack & Christian Voß (red.),  Islam auf dem Balkan Muslimische Traditionen im lokalen, nationalen und transnationalen Kontext Series: Südosteuropa-Jahrbuch.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-3-631-79322-0.  4 (Pluralisierung und Transformationen).  s 89 - 101 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2019). Kosmiske språk, babelsk forvirring og indoeuropeisk kvantefysikk: Emisk lingvistikk og myter om språk i albansk nyreligiøsitet. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier.  ISSN 0108-4453.  69, s 67- 93 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2019). Vin og vinyasa: Yogaturisme på Balkan. AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet.  ISSN 2000-4419.  10, s 61- 90 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2018). A Fantastic People and Its Enemies: An Analysis of an Emerging Albanian Mythology. Brill Handbooks on Contemporary Religion.  ISSN 1874-6691.  s 343- 360 . doi: 10.1163/9789004382022_017 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2017). Islam und religiöse Autorität im heutigen Albanien: Zwei Haupttendenzen. Südosteuropa Mitteilungen.  ISSN 0340-174X.  1, s 60- 69
 • Endresen, Cecilie & Vik, Ingrid (2017). Norway, religion and the United Nations, In Anne Stensvold (ed.),  Religion, State and the United Nations: Value Politics.  Routledge.  ISBN 9781317382584.  Chapter 11.  s 170 - 184 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2016). Allah og aliens: Albanske mellomvesener og albanere som mellomvesener. AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet.  ISSN 2000-4419.  8, s 28- 56 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2016). Reform, sekularisme og globalisering. (Fokusartikkel). Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier.  ISSN 0020-577X.  74(4) . doi: 10.17585/ip.v74.630 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2015). Faith, Fatherland, or Both? Accommodationist and Neo-Fundamentalist Islamic Discourses in Albania, In Arolda Elbasani & Olivier Roy (ed.),  The Revival of Islam in the Balkans. From Identity to Religiosity.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9781137517838.  kapittel.  s 222 - 241 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2015). The Nation and the Nun: Mother Teresa, Albania’s Muslim Majority and the Secular State. Islam and Christian-Muslim Relations.  ISSN 0959-6410.  26(1), s 53- 74 . doi: 10.1080/09596410.2014.961765 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2014). Albania, In Thomas Riggs (ed.),  Worldmark Encyclopedia of Religious Practices.  Gale.  ISBN 9781414498751.  kapittel.  s 13 - 21
 • Endresen, Cecilie (2014). Bokanmeldelse: Nora Repo: An Islamic Mosaic – Women’s Identities in Transition: Albanian Muslim Women in the Former Yugoslav Republic of Macedonia. Nordisk Østforum.  ISSN 0801-7220.  1
 • Endresen, Cecilie (2014). Book review: Iosif Ross, Anamaria. 2012. The Anthropology of Alternative Medicine. Anthropological Notebooks.  ISSN 1408-032X.  20(2), s 171- 172
 • Endresen, Cecilie (2014). Diversiteti Fetar në Teori dhe Praktikë: Qasja e Klerikëve Shqiptarë ndaj Ritualeve të Familjes dhe Jetës. Përpjekja.  ISSN 2073-4107.  32-33 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2014). Status report Albania 100 years: symbolic nation-building completed?, In Pål Kolstø (ed.),  Strategies of Symbolic Nation-building in South Eastern Europe.  Ashgate.  ISBN 9781472419163.  Kapittel 8.  s 201 - 226 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2013). Book review: Arlinda Merdani: Das Verhältnis der Religionen in Albanien. Neue Perspektiven für die Europäische Union. Südosteuropa.  ISSN 0722-480X.  61(4), s 597- 599

Se alle arbeider i Cristin

 • Rots, Aike Peter; Endresen, Cecilie; Gubrium, Erika; Tolgensbakk, Ida; Bell, Justyna; Tanyi, Attila; Pepe, Teresa & Pouillard, Véronique (2021). Et «fremmed» virus? – Covid-19, nasjonalisme og stengte grenser. Utrop.no.
 • Endresen, Cecilie (2020, 28. november). Intervju om Maradona-kirken og personkult. [Radio].  NRK P2 - Helgemorgen.
 • Endresen, Cecilie (2020, 18. mars). Intervju om konspirasjonsteorier om Covid-19 i Dagsnytt 18. [Radio].  Dagsnytt 18.
 • Endresen, Cecilie (2020, 11. juni). P2 Nyhetsmorgen - intervju om integreringsbarometeret.. [Radio].  NRK P2.
 • Endresen, Cecilie (2019). Bokanmeldelse: "Med guds hjälp: om religion och politik i Ryssland, Ungern och Polen. Nordisk Østforum". Nordisk Østforum.  ISSN 0801-7220.  33(19), s 17- 18 . doi: https://tidsskriftet-nof.no/index.php/noros/article/view/1581/3085 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2019). Book review: "Muslims in Eastern Europe, by Egdūnas Račius". Comparative Islamic Studies.  ISSN 1740-7125.  12(1-2), s 229- 232 . doi: 10.1558/cis.37910
 • Endresen, Cecilie (2019). Floating Islam: Islamic referents and Muslim identities in New Age spirituality in Albania. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2019, 28. mai). "Hva er en sjaman?". Intervju om sjamaner i Aftenposten junior..  Aftenposten.
 • Endresen, Cecilie (2019, 24. mai). Intervju i podkast "Siste med Simonsen" om sekularisering, nyreligiøsitet mm. Episodens navn: "Klimavelgere og nysjamanisme". [Internett].  Dagbladet.
 • Endresen, Cecilie (2019, 13. mai). Intervju om sjamanisme og nyreligiøsitet. [Radio].  Studio 2, NRK P2.
 • Endresen, Cecilie (2019, 28. mai). Intervju om sjamanisme og nysjamanisme. [Internett].  Verdens Gang. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2019, 18. mai). Intervjuet om moderne sjamanisme av Ole Peder Giæver i "Prinsessen og sjamanen: – Business og åndelighet". [Internett].  ABC Nyheter. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2019, 13. mai). "Märtha Louises sjaman-kjæreste sier han kan snu atomer".  Nettavisen.
 • Endresen, Cecilie (2019, 13. mai). Märthas sjaman-kjæreste sier han kan snu atomer.  ABC nyheter. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2019, 12. juni). Ny Salah-studie: Egypteren har halvert muslimhatet i Liverpool. [Internett].  Aftenposten. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2019, 13. mai). Om sjamanisme.  Dagsavisen.
 • Endresen, Cecilie (2019, 13. mai). Sitert om sjamanisme. [Internett].  Adresseavisen.
 • Endresen, Cecilie (2019, 13. mai). Sitert om sjamanisme. [Internett].  Sunnmørsposten.
 • Endresen, Cecilie (2019). Tenåring injiserte seg med DNA oversatt fra Bibelen og Koranen": DNA i religiøs diskurs. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2019). Turkey's soft power in Albania - cultural and religious links. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2019). Why does the pope matter to non-Catholics?. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2018). Bokanmeldelse: Blanes, Ruy Llera and Galina Oustinova-Stjepanovic (eds.). 2017. Being Godless. Ethnographies of Atheism and Non-Religion.. Anthropological Notebooks.  ISSN 1408-032X.  XXIV(1), s 115- 116 . doi: http://www.drustvo-antropologov.si/AN/PDF/2018_1/Anthropological_Notebooks_XIV_1_Book_reviews.pdf Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2018). Book review: Europe’s Balkan Muslims: A New History. By Nathalie Clayer and Xavier Bougarel.. The Hungarian Historical Review.  ISSN 2063-8647.  1, s 164- 169 . doi: http://www.hunghist.org/82-book-reviews/491-2018-1-book-review Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2018). ESOTERICISM AND THE HUMANITIES: Albanian esotericism, pseudo-linguistics and new religious authorities. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2018). Images of religion in SKAM.
 • Endresen, Cecilie (2018). Innenfra- og utenfraperspektiver på religion.
 • Endresen, Cecilie (2018, 14. april). Intervju i "De lever som menn - og sverger på å forbli jomfruer" av Øyvind Idsø.  Dagbladet.
 • Endresen, Cecilie (2018, 21. september). Intervjuet av Eva Alnes Holte i art. "Ekstremistene drar religionen vår ned i søla".  Utrop. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2018, 24. august). Intervjuet av Mattis C. O. Vaaland: "Orientalisme på norsk".  Vårt land.
 • Endresen, Cecilie (2018, 14. juli). Intervjuet av Morten Strand ifm. "Demonstrasjoner i Romania: Korrupsjonen spiser landet".  Dagbladet.
 • Endresen, Cecilie (2018). Jihad og jihadisme. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2018). Promovideo for studier i Religionsvitenskap. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2018). Testreise Thailand. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2018). The temporal in comparative religion.
 • Endresen, Cecilie (2017). Global kristendom.
 • Endresen, Cecilie (2017, 02. desember). Intervjuet av Kjell G. Kvamme om endetidsforventinger og millenaristiske bevegelser, artikkel "Adventens mørke side".  Vårt land.
 • Endresen, Cecilie (2017, 06. desember). Intervjuet av Line Brustad om HL-rapport, i artikkel "Muslimfrykt".  Dagbladet.
 • Endresen, Cecilie (2017, 16. desember). Kommentar til rapport om holdninger til muslimer https://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/32635.  Utrop. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2017). Kosmiske språk, babelsk forvirring og indoeuropeisk kvantefysikk. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2017). Religion after atheism. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2017). Skrevet 30 artikler. Ansvar for 77 artikler som er lest 18 927 ganger. Fagansvarlig for 7 kategorier, bl.a.: Kosovos historie., I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Div. artikler i snl.no.
 • Endresen, Cecilie (2017, 11. februar). Unge med ikke-vestlig bakgrunn mener de er mer positive enn foreldrene til ekteskap på tvers av religioner.  Dagbladet.
 • Endresen, Cecilie & Kai Erik, Westergaard (2017, 27. oktober). Alkohol og religion har gått hånd i hånd. [Internett].  religioner.no.
 • Endresen, Cecilie & Kai Erik, Westergaard (2017, 09. oktober). Drikker muslimer?. [Internett].  religioner.no. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie & Kersten, Carool (2017). "Blasphemy & Religious Intolerance:Indonesian contexts and cases".
 • Endresen, Cecilie (2016). Aliens, helgener og kykloper: Kommunikasjon mellom mellomvesener og muslimer.
 • Endresen, Cecilie (2016). Ansvar for 81 artikler som er lest 18 222 ganger i 2016 Fagansvarlig for 7 kategorier: Albanias geografi 25 artikler, Albanias historie 23 artikler, Albanias litteratur 6 artikler, Albanias samtidshistorie 5 artikler, Kosovos geografi 11 artikler, Kosovos historie 3 artikler. Kosovos samtidshistorie 3 artikler, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2016).  Store norske leksikon AS.  Leksikonartikler.
 • Endresen, Cecilie (2016). Bokanmeldelse: "Fuglerud, Øivind and Leon Wainwright (eds). 2015. Objects and Imagination. Perspectives on Materialization and Meaning". Anthropological Notebooks.  ISSN 1408-032X.  XXIII, No. 1, s 131- 132
 • Endresen, Cecilie (2016). Der Einfluss der New Age-Bewegung auf Formen des Islams im Mittelmeerraum. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2016). Globalization and religious change: major trends in Islam. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2016). Islam in heutigen Albanien: Eine Taxonomie (Glaube, Vaterland, oder beides? Neo-fundamentalistische und Anpassungsdiskurse in Albanien). Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2016). Mother Teresa: A Saint in Albanian Politics. Religion: Going Public Blog. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2016). "The pope in Balkan conflicts", panel The Pope: Relocation and Contestation in Local and Global Spheres of Meaning (chair). Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie & Svendsen, Jonas (2016). En forbudt substans? Alkoholbruk i muslimsk og islamsk kontekst. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2015). Book review: Globalization: The Key Concepts by Thomas Hylland Eriksen. Anthropological Notebooks.  ISSN 1408-032X.  21(3), s 147- 148
 • Endresen, Cecilie (2015, 23. januar). Debatt om religion i Europa på Dagsnytt atten. [Radio].  Dagsnytt atten, NRK P2/NRK2.
 • Endresen, Cecilie (2015, 25. september). Derfor skaper Øst-Europa EU-splittelse. Intervjuet av Amund Bakke Foss.. [Internett].  Verdens Gang. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2015). Fra fez til flosshatt. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 28- 29 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2015, 02. oktober). "Hvor kommer flyktningene fra?", Dagsnytt atten. [Radio].  NRK P2/NRK2.
 • Endresen, Cecilie (2015, 11. mai). Intervju i "Ekspert om Makedonia: Kan være provokasjon fra myndighetene".  VG. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2015, 10. juli). Intervju i "Kreftsyke Alkeo (8) kastes ut av Norge".  VG. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2015, 02. januar). Intervju i N. Pantel: «Balancieren in Tirana».  Süddeutsche Zeitung.
 • Endresen, Cecilie (2015). Pagans and Pantheists: Pluralist New Age Islam in Albania, Paper at panel "Retraditionalisation, Anti-Foundationalism and Glocalisation in a Post-Islamist Muslim World", co-chair Carool Kersten. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2015). Partridge, Damani J. 2012. Hypersexuality and Headscarves Race, Sex, and Citizenship in the New Germany.. Anthropological Notebooks.  ISSN 1408-032X.  21(1), s 149- 150
 • Endresen, Cecilie (2015, 10. desember). Tolerance Test: Radicalisation Poses Challenge for Albania, av Vladimir Karaj. [Internett].  Balkan Insight.
 • Endresen, Cecilie & Taraku, Sylo (2015). Makedonia på bristepunktet?. Minervanett. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2014). Hellige fjell, hemmelighetsfulle hieroglyfer og himmelske hester: Naturlover og landskap tolket som uttrykk for albanernes utenomjordiske opphav og sivilisatoriske overlegenhet i myter om ‘pelasgerne’. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2014). Pelasgian fantasies reinterpreted: Albanian nationalist themes in the context of migration, globalisation and New Age.
 • Endresen, Cecilie (2014). Politisk islam.
 • Endresen, Cecilie (2014). Religion, nation and globalisation: Romania and Albania. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2013). Are Albanian Muslims becoming Christian in Greece?. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2013). Becoming Greek and Christian? Identity changes among Muslim Albanians in Greece. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2013). Cecilie Endresen Becoming Greek and Christian? Identity changes among Muslim Albanians in Greece.
 • Endresen, Cecilie (2013). Emigration et identifications. A presentation of research in progress. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2013). "From Sufis to Salafis: Islamic theology in Albania - attitudes towards otherness".
 • Endresen, Cecilie (2013). Gullalder og traumatisk tid som religiøse rettesnorer. Islamske og kristne forestillinger om fortid og fremtid.
 • Endresen, Cecilie (2013, 16. oktober). Kombformimi simbolik në Evropën juglindore. Om religion og etnisitet i Albania. [TV].  Koha Vizion - SOT.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. mars 2016 13:21 - Sist endret 5. juli 2021 11:28