Hanna Havnevik

Professor - Religionsvitenskap
Bilde av Hanna Havnevik
English version of this page
Telefon +47 22857209
Rom 344 PAM
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

 • asiatiske religioner
 • buddhismen og hinduismen
 • tibetansk buddhisme
 • buddhismens lokalisering i Tibet, Himalaya og Mongolia
 • klima og hellige landskap i Tibet og Himalaya 
 • religionsmøter og religiøs endring, revitalisering av buddhismen
 • pilegrimstradisjoner i Tibet og Himalaya
 • hagiografi
 • buddhistisk meditasjon og kontemplative tradisjoner
 • historiske klostre i Sentral- og Sør-Tibet,  Himalaya, Mongolia
 • religionsantropologi
 • kjønn og religion
 • teori og feltarbeidsmetodikk

Undervisning

 • REL 2230
 • REL 3010
 • REL 3040/4040
 • REL 4000
 • REL 4001
 • REL 4002
 • REL 4530

Bakgrunn

 • Professor ved UiO fra 2012
 • Førsteamanuensis ved UiO fra 2003
 • Postdok.stipendiat, UiO, 2000-2003
 • PhD-stipendiat og førsteamanuensisvikar, UiO, 1991-1999
 • Dr. philos. 1999
 • Mag. art. 1986 
 • BA 1981 (religionsvitenskap, sosialantropologi, historie)
 • Opplæringskonsulent for flyktninger og innvandrere, 1987-1991

Verv

 • Nettverk for universitetssamarbeid Tibet-Norge (leder og nestleder 2003-2018)
 • Convenor for 14th International Seminar for the Association for Tibetan Studies, UiB, 2016  
 • International Association for Tibetan Studies (president)

Samarbeid

University of Cambridge, EPHE, Paris, University of Oregon, ICIMOD, The Mountain Institute, Himalaya Conservation and Development Association, Royal University of Bhutan, Shejun Agency, Qinghai Nationalities University, Beijing University of Minorities, Royal University of Bhutan.
 

CV

Emneord: Religionshistorie, Tibet, Buddhisme, Religion og kjønn

Publikasjoner

 • Havnevik, Hanna. (2019) “Traces of Female Voices and Women’s Lives in Tibetan Male Biographical Writing.” Life Writing. London: Routledge.
 • Havnevik, Hanna. (2017) "Buddhist Modernity and New-Age Spirituality in Contemporary Mongolia." In Buddhist Modernities. Re-Inventing Tradition in the Globalizing Modern World. Eds. H. Havnevik, U. Hüsken, M. Teeuwen, Vladimir Tikhonov, Koen Wellens. London: Routledge.
 • Havnevik, Hanna. (2015) "Indologist, Tibetologist and Historian of Religions: The Academic Career of Per Kværne." In From Bon to Bhakti. Eds. H. Havnevik and C. Ramble. Oslo: Novus.
 • Havnevik, Hanna. (2012) “The Pilgrimage of a Tibetan Yogin in Bhutan in the Late Nineteenth Century. In Études mongoles et sibériennes, centralasiatiques et tibétaines.                                                                                                        
 • Havnevik, Hanna. (2011) “Drapchi Lhamo: The Construction of a Fortune Cult in Lhasa.” In Tibetan Studies; An Anthology.  Eds. Peter Schwieger and Saadet Aslam (eds.). International Institute for Tibetan and Buddhist Studies GmbH 2011, pp. 255-279.
 • Havnevik, Hanna. (2011) ”Bokkult i buddhismen. Buddhistiske teksters magiske og rituelle funksjoner i Tibet, Mongolia og Himalaya.” I Materiell kultur og kulturens materialitet. Red. Bjarne Rogan og Saphinaz-Amal Naguib. Oslo: Novus forlag, s. 233-255.
 • Havnevik, Hanna, Agata Bareja-Starzynska and Ragchaa Byambaa. (2007) “Some Practices of the Red Tradition in Contemporary Mongolia.” In The Mongolia-Tibet Interface: Opening New Research Terrains in Inner Asia. Eds. U.E. Bulag and H. G. M. Diemberger. Brill: Leiden.
 • Havnevik, Hanna and Agata Bareja-Starzynska. (2006) “A Preliminary Survey of Buddhism in Present-day Mongolia.” In Mongols from Country to City: Floating Boundaries, Pastoralism and City Life in the Mongol Lands. Eds. Ole Bruun og Li Narangoa. Copenhagen: NIAS Press.
 • Havnevik, Hanna and Janet Gyatso (eds.). (2005) Women in Tibet, London: Hurst and Company and New York: Columbia University Press.
 • Havnevik, Hanna. (2005) “Ani Lochen”. Encyclopedia of Religion. Second Edition. Ed. Lindsay Jones. New York: Macmillan.
 • Havnevik, Hanna (2002) “A Tibetan Female State Oracle.” In Religion and Secular Culture in Tibet. Ed. Henk Blezer. Leiden: Brill. (pp.257-288)
 • Havnevik, Hanna (1999) "The Life of Jetsun Lochen Rinpoche (1865-1951) as Told in Her Autobiography." Acta Humaniora, Faculty of Arts, University of Oslo. Dissertation for the degree Dr. philos. 1999.
 • Havnevik, Hanna (1998) “On Pilgrimage for Forty Years in the Himalayas. The Female Lama Jetsun Lochen Rinpoche’s (1865-1951) Quest for Sacred Sites.” In Pilgrimage in Tibet. Ed. Alex McKay. Richmond: Curzon Press. (pp. 85-107)
 • Havnevik, Hanna (1989) Tibetan Buddhist Nuns: History, Cultural Norms and Social Reality. Oslo: Norwegian University Press.
 • Hovden, Astrid & Havnevik, Hanna (2021). Balancing the Sacred Landscape: Environmental Management in Limi, North-Western Nepal. I Kuyakanon, Riamsara; Diemberger, Hildegard G.M. & Sneath, David (Red.), Cosmopolitical Ecologies Across Asia: Places and Practices of Power in Changing Environments. Routledge. ISSN 9780367477363.
 • Havnevik, Hanna (2019). Traces of Female Voices and Women’s Lives in Tibetan Male Sacred Biography. Life Writing. ISSN 1448-4528. s. 1–18. doi: 10.1080/14484528.2019.1622393.
 • Havnevik, Hanna (2017). Buddhist Modernity and New-Age Spirituality in Contemporary Mongolia. I Havnevik, Hanna; Hüsken, Ute; Teeuwen, Marcus Jacobus; Tikhonov, Vladimir & Wellens, Koen (Red.), Buddhist Modernities: Re-inventing Tradition in the Globalizing Modern World. Routledge. ISSN 9781138687844. s. 115–132. doi: 10.4324/9781315542140-7.
 • Havnevik, Hanna (2015). Indologist, Tibetologist and Historian of Religion. The Academic Career of Per Kværne, From Bhakti to Bon. Festschrift for Per Kværne.. The Institute for Comparative Research in Human Culture. ISSN 978-82-7099-817-3. s. 1–19.
 • Havnevik, Hanna (2015). Female Temple Founders, Ritualists, and Clairvoyants in Post-Socialist Mongolian Buddhism. Revue d’Etudes Tibétaines. ISSN 1768-2959. 34, s. 35–52.
 • Havnevik, Hanna (2015). Tibetan Chöd as Practiced by Ani Lochen Rinpoche. I Eifring, Halvor Bøyesen (Red.), Meditation and Culture: The Interplay of Practice and Context. Bloomsbury Academic. ISSN 978-1-4725-7990-4. s. 175–186.
 • Havnevik, Hanna (2012). The Pilgrimage of a Tibetan Yogin in Bhutan in the Late Nineteenth Century. Études Mongoles & Sibériennes, Centrasiatiques & Tibétaines. ISSN 0766-5075. 43-44. doi: 10.4000/emscat.2059.
 • Havnevik, Hanna (2012). Klostertradisjon i tibetansk buddhisme. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214. 24(1), s. 16–21.
 • Havnevik, Hanna (2011). Drapchi Lhamo: The Construction of a Fortune Cult in Lhasa. I Schwieger, Peter & Aslam, Saadet (Red.), Tibetan Studies; An Anthology. International Institute for Tibetan and Buddhist Studies GmbH. ISSN 3882800933. s. 255–279.
 • Havnevik, Hanna (2011). Bokkult i buddhismen. Buddhistiske teksters magiske og rituelle funksjoner i Tibet, Mongolia og Himalaya. I Naguib, Saphinaz Amal & Rogan, Bjarne (Red.), Materiell kultur & kulturens materialitet. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-630-8. s. 233–255.
 • Havnevik, Hanna (2007). Some Practices of the Buddhist Red Tradition in Contemporary Mongolia. I Bulag, Uradyn E & Diemberger, Hildegard G.M. (Red.), The Mongolia-Tibet Interface: Opening New Research Terrains in Inner Asia. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004155213. s. 223–239.
 • Havnevik, Hanna (2006). A Preliminary Survey of Buddhism in Present-day Mongolia. I Bruun, Ole & Narangoa, Li (Red.), Mongols from Country to City. Floating Boundaries, Pastoralism and City Life in the Mongol Lands. NIAS Press. ISSN 8791114411.
 • Gyatso, Janet & Havnevik, Hanna (2005). Introduction. I Gyatso, Janet & Havnevik, Hanna (Red.), Women in Tibet. Columbia University Press. ISSN 0-231-13099-6. s. 1–25.
 • Havnevik, Hanna (2002). A Tibetan Female State Oracle. I Blezer, Henk (Red.), Religion and Secular Culture in Tibet, Tibetan Studies II, PIATS 2000: Tibetan Studies: Proceedings of the Ninth Seminar of the International Association for Tibetan Studies, Leiden 2000. Brill, Leiden. ISSN 90-04-12776-3. s. 259–288.
 • Havnevik, Hanna (2001). Engelsk rørleggersønn eller treøyd tibetansk lama. Dyade. ISSN 0332-5792. 3, s. 26–31.
 • Havnevik, Hanna (2001). Utdrag fra en kvinnelig tibetansk lamas selvbiografi:Ani Lochen (1865-1951). I Brekke, Torkel (Red.), Buddhas fortellinger. De Norske Bokklubbene. ISSN 82-525-4103-8.
 • Havnevik, Hanna (2000). The Monastic Quest: A Biographical Example (Tibet): The Biography of a Nun. I Reynolds, Frank E. & Carbine, Jason A. (Red.), The Life of Buddhism. University of California Press. s. 108–120.
 • Havnevik, Hanna (1999). The Life of Jetsun Lochen Rinpoche (1865-1951). Journal für Religionskultur. ISSN 1434-5935.
 • Havnevik, Hanna (1998). On Pilgrimage for Forty Years in the Himalayas. I McKay, Alex (Red.), Pilgrimage in Tibet. Curzon Press, Richmond (England). s. 85–107.
 • Havnevik, Hanna (1998). Språk- og kulturmøter i Himalaya, Kommunikasjon. Humanistiske perspektiver. Sypress forlag. ISSN 82-91224-22-6. s. 165–177.
 • Havnevik, Hanna (1998). Kvinnelige asketer og nonner i tibetansk buddhisme. I Ruud, Inger Marie & Hjelde, Sigurd (Red.), Enhet i mangfold. 100 år med religionshistorie i Norge. Tano Aschehoug, Oslo. ISSN 82-518-3740-5. s. 136–146.

Se alle arbeider i Cristin

 • Havnevik, Hanna; Hüsken, Ute; Teeuwen, Marcus Jacobus; Tikhonov, Vladimir & Wellens, Koen (2017). Buddhist Modernities: Re-inventing Tradition in the Globalizing Modern World. Routledge. ISBN 9781138687844. 302 s.
 • Havnevik, Hanna & Ramble, Charles (2015). From Bhakti to Bon. Festschrift for Per Kværne. The Institute for Comparative Research in Human Culture. ISBN 978-82-7099-817-3. 566 s.
 • Amadou, Christine; Opprann, Ken; Vogt, Kari; Havnevik, Hanna; Rian, Dagfinn & Jacobsen, Knut A. (2009). TRO. Mennesker i møte med sin gud. Font Forlag. ISBN 9788281690509. 322 s.
 • Gyatso, Janet & Havnevik, Hanna (2005). Women in Tibet. Columbia University Press. ISBN 0-231-13099-6. 436 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Havnevik, Hanna (2020). Tibetanske buddhisters naturforståelse og klimaendringer i Himalaya.
 • Havnevik, Hanna (2020). Geoff Childs and Namgyal Choedup's "From a Trickle to a Torrent: Education, Migration, and Social Change in a Himalayan Valley of Nepal.". Revue d’Etudes Tibétaines. ISSN 1768-2959. 54, s. 267–270.
 • Havnevik, Hanna (2019). Bidrag til Roundtable Discussion: The Role of Energy and Infrastructure in Reaching Social, Environmental and Economic Development.
 • Havnevik, Hanna (2019). Himalayan Connections: Melting Glaciers, Sacred Landscapes, and Mobile Technologies in a Changing Landscape. Introduction to Project.
 • Havnevik, Hanna (2019). Gender, Climate Change and Livelihood Strategies in Limi, Northwestern Nepal. Panel presentation.
 • Havnevik, Hanna (2019). Climate Change in the Tibetan and Himalaya Regions: Exploring Historical and Contemporary Perspectives. Introduction to Panel.
 • Havnevik, Hanna & Hovden, Astrid (2018). Himalayan connections: melting glaciers, sacred landscapes and mobile technologies in a changing climate.
 • Havnevik, Hanna (2018). HimalConnect.
 • Havnevik, Hanna (2018). Buddhismen i Tibet og Himalaya; tradisjon, endring og dagens utfordringer.
 • Havnevik, Hanna (2018). Himalayan Connections: melting glaciers, sacred landscapes and mobile technologies in a changing climate.
 • Havnevik, Hanna (2018). Love and Liberation: Autobiographical Writings of the Tibetan Buddhist Visionary Sera Khandro by Sarah H. Jacoby. History of Religions. ISSN 0018-2710. 57(3), s. 312–314.
 • Havnevik, Hanna (2017). The Abbot and the Hermit: Tibetan Hagiography as a Literary Genre.
 • Havnevik, Hanna (2017). Gendered authority in Tibet and the Himalayas.
 • Havnevik, Hanna (2016). The 14th seminar of the International Association for Tibetan Studies (IATS).
 • Havnevik, Hanna (2016). The Trans-Himalayan Pilgrimages of Nyingmapa Yogins in the Late 19th Century.
 • Havnevik, Hanna (2016). Tibetan Pilgrimages to India, Nepal and Bhutan in the late 19th Century.
 • Havnevik, Hanna (2015). Tantric Consorts and Single Mothers in 19th- and 20th-Century Tibet.
 • Havnevik, Hanna (2015). Buddhist Modernity and New-Age Spirituality in Contemporary Ulaanbaatar.
 • Havnevik, Hanna (2015). Gender Ideals in Tibetan Religious Biographies and the Social Reality of Tibetan Female Religious Specialists.
 • Havnevik, Hanna (2013). "A comparative analysis of Tibetan and Mongol female religious specialists".
 • Havnevik, Hanna (2013). Studies of Buddhism at the University of Oslo.
 • Havnevik, Hanna (2013). New Buddhist temples and "self-made" ritual specialists in contemporary Ulaanbaatar.
 • Havnevik, Hanna (2013). Buddhist modernity as played out in new temples in contemporary Ulaanbaatar.
 • Havnevik, Hanna (2012). Traces of female voices and women's lives in Tibetan male biographical writing.
 • Havnevik, Hanna (2011). "Two Tibetan Non-sectarian Masters and their Connections with Bhutan. Thrulshig Kunsang Tongdrol Dorje (1862-1922) and Shugseb Jetsun Lochen Rinpoche (1865-1951)".
 • Havnevik, Hanna (2011). Tibetan Studies in Norway.
 • Havnevik, Hanna (2010). Nyingmapa Lives in Central Tibet during the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries.
 • Havnevik, Hanna (2009). Tibetan and Himalayan Life Stories; Presentation of a Project.
 • Havnevik, Hanna (2009). Buddhismen, TRO. Mennesker i møte med sin gud. Font Forlag. ISSN 9788281690509. s. 253–260.
 • Havnevik, Hanna (2007). Munkenes offer. [Avis]. Bergens tidende.
 • Havnevik, Hanna (2007). From Yurt to Temple; the Establishment of New Temples in Mongolia after 1990.
 • Havnevik, Hanna (2006). Review of Kurtis Schaeffer: Himalayan Hermitess;The Life of a Tibetan Buddhist Nun. Journal of the American Oriental Society. ISSN 0003-0279. 126(20), s. 105–108.
 • Havnevik, Hanna (2006). Bokanmeldelse av Kim Gutschow's Being a Buddhist Nun: The Struggle for Enlightenment in the Himalayas. History of Religions. ISSN 0018-2710. 45(3), s. 285–289.
 • Havnevik, Hanna (2006). The Cult of Drapchi Lhamo (grwa bzhi lha mo).
 • Havnevik, Hanna (2006). Why Study Autobiographies.
 • Havnevik, Hanna (2006). The Network for University Co-operation Tibet-Norway.
 • Ruud, Inger Marie; Thorsdalen, Sissel; Berrum, Kirsten & Havnevik, Hanna (2005). Glimt fra tibetansk kultur og religion.
 • Havnevik, Hanna; Thorsdalen, Sissel; Solholm, Camila; Berrum, Kirsten & Sand, Arthur (2005). Jubileumsutstilling.
 • Havnevik, Hanna (2005). Travels to Kongpo and Lhoka, the Eastern and Southern parts of TAR.
 • Havnevik, Hanna (2005). Female Oracles of the Tibetan State.
 • Havnevik, Hanna (2005). "Tibetan Women's Role in Monastic Life and their Contribution to Tibetan Literature".
 • Havnevik, Hanna (2005). "Religious Life among Nomads in Northern Tibet (Changtang)".
 • Havnevik, Hanna (2005). The Network for University Co-operation Tibet-Norway and the Changtang Project.
 • Havnevik, Hanna (2005). Ani Lochen; A Yogini and Nun from Tibet. I Jones, Lindsay (Red.), Encyclopedia of Religion. Macmillan Publishers Ltd.. ISSN 0-02-865733-0.
 • Havnevik, Hanna; Kværne, Per & Solholm, Camila (2004). Tibetan Studies. Master's Degree, University of Oslo.
 • Havnevik, Hanna; Kværne, Per; Thorsdalen, Sissel & Berrum, Kirsten (2004). Tibets kulturarv.
 • Havnevik, Hanna; Kværne, Per; Thorsdalen, Sissel; Berrum, Kirsten; Sand, Torill Jansen & Sand, Arthur (2004). Tibet-studier og forskning ved IKS.
 • Havnevik, Hanna (2004). Localising Buddhism and Comparative Theoretical Frameworks.
 • Havnevik, Hanna (2004). Theoretical Perspectives on Gender Studies in Tibetan Societies.
 • Havnevik, Hanna; Teeuwen, Marcus Jacobus & Paulsen, Cathrine (2003). Mot nye buddhismebegreper. [Internett]. www.forskning.no.
 • Havnevik, Hanna & Olufson, Agnieszka (2002). Nonner i Tibet. [Radio]. Wok, P2.
 • Havnevik, Hanna & Rakkenes, Øystein (2002). Forestillinger om paradiser i ulike religioner. [Radio]. Verdibørsen.
 • Havnevik, Hanna (2002). Tibetansk religiøs billedkunst.
 • Havnevik, Hanna (2002). Local Cults and Gender in Buddhist Societies.
 • Havnevik, Hanna (2002). Cooperation with Academic Institutions in Lhasa and Current Research.
 • Havnevik, Hanna & Tørhaug, Hilde (2001). Etnosentrisme og religionshistorikeres analyser av andre religioner. [Radio]. Radio Nova.
 • Havnevik, Hanna & Hersang, Anne Grethe (2001). Lobsang Rampa og vestlige forestillinger om tibetansk kultur. [Radio]. Acem radio.
 • Havnevik, Hanna (2001). Tid for Tibet. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. ISSN 0803-6926. 4, s. 16–19.
 • Havnevik, Hanna (2001). Nye inntrykk fra Tibet.
 • Havnevik, Hanna (2001). A Comparative Study of Female Religious Specialists in Tibet and Mongolia.
 • Havnevik, Hanna (2001). Et komparativt blikk på nonner i Tibet og i Mongolia.
 • Havnevik, Hanna (2000). Tibet og troen på reinkarnasjon. [Radio]. NRK P2.
 • Havnevik, Hanna (2000). Karmapas flukt til India. [Radio]. NRK P2.
 • Havnevik, Hanna & Changngopa, Tseyang (2000). The Tibetan Female State Oracle at Drepung.
 • Havnevik, Hanna (2000). A Singing Yogini in Tibet.
 • Havnevik, Hanna (2000). Revitalization of Buddhism in Mongolia after 1990: A Joint Polish-Norwegian Project.
 • Havnevik, Hanna & Østvang, Vigdis (1999). Den tibetanske kvinnelige lama Jetsun Lochen. [Radio]. Verdibørsen.
 • Havnevik, Hanna & Smedby, Nina (1999). Jetsun Lochen, kvinnelig lama fra Tibet. [Radio]. Acem Radio.
 • Havnevik, Hanna (1999). On den tibetanske yogini og nonne Jetsun Lochen Rinpoche (1865-1951). Kvinneforskning. ISSN 0806-6256. s. 52–64.
 • Havnevik, Hanna (1999). Menneskerettigheter og religion i Tibet.
 • Havnevik, Hanna (1999). Gender and communication with the Sacred in Tibet.
 • Havnevik, Hanna (1999). The Sociology of Central Tibetan Religious Institutions and Leaders in the Late 19th and Early 20th Century.
 • Havnevik, Hanna (1998). Nonner i Tibet og menneskerettigheter.
 • Havnevik, Hanna (1998). Folk-religious, Non-sectarian and Monastic Trends in the Religious Practice of Shugseb Ani Lochen (1865-1951)- in press.
 • Havnevik, Hanna (1999). The Life of Jetsun Lochen Rinpoche (1865-1951) as Told in Her Autobiography. Faculty of Arts.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 25. aug. 2020 13:46