kerstisc

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

  • Religiøse festivaler
  • Ritualer i tekst og praksis
  • Sør-indisk tempelkultur
  • Gudinnetradisjoner

Undervisning

Emneansvar eller deltagelse på undervisningen i følgende emner:

REL4002 – Feltarbeid i religionsvitenskap

REL2220 – Hinduisme i oldtid og nåtid

REL2230 – Buddhisme - tradisjon og variasjon

REL1003 – Verdensreligioner i moderne samfunn

REL1001 – Religionsvitenskapelig teori

SAN2130 – Sanskrit 3+4

Bakgrunn

PhD i Sør-Asia-studier, Universitetet i Oslo, 2013

M.A. i religionsvitenskap og indologi, Freie Universität Berlin, 2008

 

Emneord: Religionsvitenskap, Religionshistorie, Ritualer, Hinduisme, Buddhisme, India, Sanskrit

Publikasjoner

Schier, Kerstin. 2018. The Goddess’s Embrace: Multifaceted Relations at the Ekāmranātha Temple Festival in Kanchipuram. Wiesbaden: Harrassowitz.

Schier, Kerstin. 2013. “Paṅkuṉi Uttiram and the Transmission of Cultural Memory”, In South Asian Festivals on the Move, 59–82. Hüsken, Ute, and Axel Michaels (eds). Wiesbaden: Harrassowitz. 

Schier, Kerstin. 2008. “Kulturgeschichte”, In Indien, 8–57. National Geographic. Hamburg.

  • Schier, Kerstin (2013). The Goddess's Embrace: Multifaceted relations at the Ekãmranãtha temple festival, Kanchipuram. 07 Gruppen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. mars 2020 13:31 - Sist endret 14. des. 2020 21:09