Signe Horn Fuglesang

Bilde av Signe Horn Fuglesang
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

Kunst i nordeuropeisk middelalder. Ikonografiske problem. Tverrfaglige undersøkelser av kunst og tekster. Tverrfaglige studier av gjenstanders produksjon og økonomi. Aktuelle prosjekter innen følgende områder: (i) Skandinavisk kunst ca.750–1150. (ii) Tekster til belysning av førkristne monumenter. (iii) Sekulære metallarbeider fra høymiddelalderen.

Undervisning

Har veiledet ca. 30 magister- og mastergrader og ti doktorgrader i kunsthistorie. 1986–94 undervist i kunsthistorie fra de fleste perioder og disipliner, fra 1994 til 2008 undervist i middelalderens kunst med hovedvekt på vikingtid.

Bakgrunn

Professsor emeritus IKOS fra 2008. Professor ved Senter for studier i vikingtid og nordisk middelalder, UiO, 1994–2008, leder 1999–2002. Professor ved Institutt for kunsthistorie, UiO, 1992–94, førsteamanuensis samme sted 1986–92. Forskningsstipendiat NAVF 1984–86. Leder Kunst på Arbeidsplassen 1976–84. Dr.philos. UiB 1975.

Studie- og forskningsopphold i Roma, Washington DC, Stockholm, Århus og København. Kortere opphold ved Cornell University, the British Museum.

Gjesteforelesninger ved bl.a. universitetene i Kiel, Marburg, Cambridge, Cornell, Århus, København og en rekke internasjonale konferanser.

Verv

Leder av Nansenfondet 1999 – 2001. Nestleder HF-fakultetets forskningsutvalg
1990–1993. Medlem av HF-fakultetets styre (NB Er dette riktig betegnelse?) 1990–95.

Medlem av Det norske Videnskaps-Akademi.
  

Emneord: Kunsthistorie, Middelalder, Vikinger

Publikasjoner

Three books and approximately 70 papers in refereed national and international publications:

Some aspects of the Ringerike style. A phase of 11th-century Scandinavian art. Odense. 1980.

"Crucifixion iconography in viking Scandinavia", Proceedings of the Eighth Viking Congress (Medieval Scandinavia) 1981, pp. 73-94.

"Woodcarvers - professionals and amateurs in eleventh-century Trondheim", Economic aspects of the viking age (British Museum Occasional Papers) (D.M.Wilson og M.Caygill edd.) 1981, pp. 21-25.

"Stylistic groups in late viking and early Romanesque art", Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia, Series altera in 8, 1, 1981, pp. 79-125.

"Vikingtidens kunst", Norges kunsthistorie 1 (K.Berg ed.), Oalo 1981, pp. 36-138.

"Woodcarving from Oslo and Trondheim and some reflections on period styles", Thorleif Sjøvold Festskrift (Universitetets Oldsaksamling Skrifter 5), 1984, pp. 93-108.

"Ikonographie der skandinavischen Runensteine", Zum Problem der Deutung frühmittelalterliche Bildinhalte (H.Roth ed.), 1986, pp. 183-210.

"`The personal touch'. On the identification of workshops", Proceedings of the Tenth Viking Congress (Universitetets Oldsaksamlings Skrifter 9), 1987, pp. 219-230.

"Ornament", De arkeologiske utgravninger i Gamlebyen Oslo, vol. 8 (E.Schia ed.), 1991, pp. 159-222.

"Spoons", De arkeologiske utgravninger i Gamlebyen, Oslo, vol. 8 (E.Schia ed.), 1991, pp. 223-250.

"The axehead from Bjerringhøj and the Mammen style", Mammen. Grav, kunst og samfund i vikingetid (M.Iversen ed.), 1991, pp. 83-107.

Middelalderens bilder. Utsmykningen av koret i Ål stavkirke, Oslo 1996

"A critical survey of theories on Byzantine influence in Scandinavia", Byzantium. Identity, image, influence. XIX International Congress of Byzantine Studies, University of Copenhagen 18-24 August 1996 (Vol. Major Papers), 1996, pp. 137-168.

"Swedish runestones of the eleventh century: ornament and dating", Runeninschriften als Quellen interdisziplinärer Forschung (K.Düwel ed.). Göttingen 1998, pp. 197-218.

"Amulets as evidence for the transition from viking to medieval Scandinavia", The world of ancient magic. Papers from the first international Samson Eitrem Seminar at the Norwegian Institute at Athens 4-8 May 1997. (D.R.Jordan et al. edd.), Bergen 1998, pp. 299-314.

”Animal ornament: the late viking period”. Tiere – Menschen – Götter. Wikingerzeitliche Kunststile und ihre neuzeitliche Rezeption (M. Müller-Wille and L. O. Larsson edd.), Göttingen 2001, pp. 157-194.

"Germanic idols and christian reliquaries". Images of cult and images of devotion, København 2004, pp. 7-32.

S. H. Fuglesang and D. M. Wilson edd. The Hoen hoard. A viking gold treasure of the ninth century. (Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia, XIV). Roma 2006.

 • Fuglesang, Signe Horn (2015). Written Sources for pre-Christian sanctuaries in Northern Europe. I Clarke, Howard B. & Johnson, Ruth (Red.), The Vikings in Ireland and Beyond. Before and after the battle of clontarf.. Four Courts Press. ISSN 978-1-84682-495-1. s. 25–40.
 • Fuglesang, Signe Horn (2013). Copying and creativity in early viking ornament. I Reynolds, Andrew & Webster, Leslie (Red.), Early Medieval Art and Archeology in the Northern World. Brill Academic Publishers. ISSN 978-90-04-23503-8. s. 825–841.
 • Fuglesang, Signe Horn (2011). Written sources to pre-Christian santuaries in Northern Europe. I Gvozdetskaja, N.Ju.; Konovalova, I.G.; Melnikova, E.A. & Podossinov, A.V. (Red.), Stanzas of Friendship. Studies in Honour of Tatjana N. Jackson. Russian Academy of Sciences. ISSN 978-5-91244-053-3. s. 412–428.
 • Fuglesang, Signe Horn (2007). Ekphrasis and surviving imagery in viking Scandinavia. Viking and Medieval Scandinavia. ISSN 1782-7183. 3, s. 193–224.
 • Fuglesang, Signe Horn (2006). The Hoen hoard: ornaments, dating and function. I Steinsland, Gro (Red.), Transformasjoner i vikingtid og norrøn middelalder. Unipub forlag. ISSN 8274772563. s. 7–25.
 • Fuglesang, Signe Horn (2006). Scandinavian metalwork: The Scandinavian pendants. I Fuglesang, Signe Horn & Wilson, D. M. (Red.), The Hoen hoard. A viking gold treasure of the ninth century. Institutum Romanum Norvegiae . ISSN 88-88620-21-4. s. 83–92.
 • Fuglesang, Signe Horn (2006). Scandinavian metalwork: The necklace. I Fuglesang, Signe Horn & Wilson, D. M. (Red.), The Hoen hoard. A viking gold treasure of the ninth century. Institutum Romanum Norvegiae . ISSN 88-88620-21-4. s. 93–96.
 • Fuglesang, Signe Horn (2006). Scandinavian metalwork: The gold beads. I Fuglesang, Signe Horn & Wilson, D. M. (Red.), The Hoen hoard. A viking gold treasure of the ninth century. Institutum Romanum Norvegiae . ISSN 88-88620-21-4. s. 97–100.
 • Fuglesang, Signe Horn (2005). Runesteinenes ikonografi. Hikuin. ISSN 0105-8118. 32, s. 69–85.
 • Fuglesang, Signe Horn (2000). Skriftlige kilder for våpeneksport til Skandinavia? Collegium Medievale. ISSN 0801-9282. 13, s. 176–184.
 • Fuglesang, Signe Horn (2000). Vikingtid og ettertid - resepsjonshistoriske tanker. Kunst og kultur. ISSN 0023-5415. 83, s. 66–70.
 • Fuglesang, Signe Horn (1997). "Vikingtid - hva nytt?". I Haavardsholm, Jørgen (Red.), Nytt lys på middelalderen. Oslo. s. 97–108.
 • Fuglesang, Signe Horn (1996). "Kirkens utstyr i kristningstiden", Fra hedendom til kristendom. Rindal, Magnus. ISSN 82-417-0751-7. s. 78–104.
 • Fuglesang, Signe Horn (1991). "Ornament". I Schia, E. & Molaug, Petter B. (Red.), De arkeologiske utgravninger i Gamlebyen, Oslo. Alvheim og Eide akademisk forlag. s. 159–222.
 • Fuglesang, Signe Horn (1991). "Spoons". I Schia, E. & Molaug, Petter B. (Red.), De arkeologiske utgravninger i Gamlebyen, Oslo. Alvheim og Eide akademisk forlag. s. 223–250.
 • Fuglesang, Signe Horn (1991). "The axehead from Bjerringhøj and the Mammen style". I Iversen, M. (Red.), Mammen. Grav, kunst og samfund i vikingetid. Jysk Arkæologisk Selskab, Århus. s. 83–108.
 • Fuglesang, Signe Horn (1991). "Farge på tilværelsen". I Christophersen, Alf (Red.), I kongers kaupang og bispers by. Trondheim. s. 167–168.
 • Fuglesang, Signe Horn (1991). "Kunsten" og "Masseproduksjon". I Roesdahl, E. (Red.), Viking og Hvidekrist, Europarådets utstilling av nordisk middelalder c. 750-1200 (Også engelsk, tysk og fransk utgave). Nationalmuséet, København.
 • Fuglesang, Signe Horn (1991). "Urnesstildekoren på planken fra Hadsel". Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. ISSN 0071-7436.
 • Fuglesang, Signe Horn (1991). "Schifanoia-freskene og kunstkretsen i Ferrara". Kunst og kultur. ISSN 0023-5415. 75(2), s. 66–84.
 • Fuglesang, Signe Horn (1990). "Ågerup - kvinnemasker på ovalspenner". I Kjærum, P. & Olsen, R. A. (Red.), Oldtidens ansigt (Festskrift til H.M.Dronning Margrethe II). Det kongelige Nordiske Oldskriftselskab, København. s. 68–68.
 • Fuglesang, Signe Horn (1990). "En griffel med Den gode hyrde(?) fra Gamlebyen, Oslo". Konsthistorisk tidskrift. ISSN 0023-3609. s. 29–34.
 • Fuglesang, Signe Horn (1989). "Viking and medieval amulets in Scandinavia". Fornvännen. ISSN 0015-7813. 84, s. 15–27.
 • Fuglesang, Signe Horn (1989). Anmeldelse av E.Wamers: Insularer Metallschmuck... (1985). Fornvännen. ISSN 0015-7813. 84, s. 258–260.
 • Fuglesang, Signe Horn (1989). Anmeldelse av Berichte über die Ausgrabungen in Haithabu 19 (1984). Fornvännen. ISSN 0015-7813. 84, s. 260–262.
 • Fuglesang, Signe Horn (1987). Anmeldelse av D.M.Wilson: Anglo-Saxon art... (1984). Fornvännen. ISSN 0015-7813. 182, s. 153–154.
 • Fuglesang, Signe Horn (1986). Anmeldelse av I. Jansson: Ovala spännbucklor... (1985). Fornvännen. ISSN 0015-7813. s. 234–237.
 • Fuglesang, Signe Horn (1984). "Woodcarving from Oslo and Trondheim and some reflections on period styles". Universitetets Oldsaksamlings Skrifter. ISSN 0806-3907. 5, s. 93–108.
 • Fuglesang, Signe Horn (1982). "Early Viking art". Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia (ACTA). ISSN 0065-0900. 2, s. 125–173.
 • Fuglesang, Signe Horn (1982). Anmeldelse av Arne B.Johansens "Nordisk dyrestil...". Norwegian Archaeological Review. ISSN 0029-3652. 15(1-2), s. 101–114.
 • Fuglesang, Signe Horn (1981). "Stylistic groups in late viking and early Romanesque art". Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia (ACTA). ISSN 0065-0900. 1, s. 79–125.
 • Fuglesang, Signe Horn (1981). Kommentar til Haakon Sheteligs "En orientalsk stilindflydelse...". Kunst og kultur. ISSN 0023-5415. 64, s. 15–17.
 • Fuglesang, Signe Horn (1976). "Pietro Cavallini". Kunst og kultur. ISSN 0023-5415. 59, s. 77–96.

Se alle arbeider i Cristin

 • Fuglesang, Signe Horn & Wilson, D. M. (2006). The Hoen hoard. A viking gold treasure of the ninth century. Institutum Romanum Norvegiae . ISBN 88-88620-21-4. 408 s.
 • Fuglesang, Signe Horn (2004). Germanic idols and christian reliquaries. I: Images of cult and devotion. S. Kaspersen og U. Haastrup edd.. 26 s.
 • Fuglesang, Signe Horn (2004). Dekor, bilder og bygninger i kristningstiden. I: Religionsskiftet i Norden. J. V. Sigurdsson, M. Myking og M. Rindal edd. Senter for studier i vikingtid og nordisk middelalder.Skriftserie nr. 6, 2004, s. 197-294. Senter for studier i vikingtid og nordisk middelalder. Universitetet i Oslo. 97 s.
 • Fuglesang, Signe Horn (2003). Forholdet mellom dekorasjon i stein og tre. I: Romanske stenarbejder vol. 5. (Forlaget Hikuin). J. Vellev. 20 s.
 • Fuglesang, Signe Horn (2000). Hoen. Walter de Gruyter (De Gruyter). 15. 2 s.
 • Fuglesang, Signe Horn (1996). Middelalderens bilder. Utsmykningen av koret i Ål stavkirke. Cappelen Damm AS. 75 s.
 • Fuglesang, Signe Horn (1981). "Vikingtidens kunst". Gyldendal Akademisk. 1. 102 s.
 • Fuglesang, Signe Horn (1980). Some aspects of the Ringerike style. A phase of 11th-century Scandinavian art. Odense University Press. ISBN 87-7492-183-5. 274 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Fuglesang, Signe Horn (2013). "Skriftlige kilder til førkristen kult i Nordeuropa".
 • Fuglesang, Signe Horn (2011). Pre-Romanesque stonecarving in Scandinavia.
 • Fuglesang, Signe Horn (2008). Scandinavia in the eighth century: a survey.
 • Fuglesang, Signe Horn (2007). Along the Rhine to Urnes?
 • Fuglesang, Signe Horn (2007). The decorated panels from Flatatunga. What was their iconographical context?
 • Fuglesang, Signe Horn (2006). Ionographic traditions and models in Scandinavian viking imagery.
 • Fuglesang, Signe Horn (2005). Gullskatten fra Hoen.
 • Fuglesang, Signe Horn (2005). Hoenfunnet. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 174–176.
 • Fuglesang, Signe Horn (2005). Værne kloster. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 449–451.
 • Fuglesang, Signe Horn (2005). Art and ornament: interchanges between Scandinavia and the Irish Sea c. 900-1150.
 • Fuglesang, Signe Horn (2004). Pre-christian quotations on christian memorials in Scandinavia.
 • Fuglesang, Signe Horn (2002). Urnes (Kirche). I Müller, Rosemarie (Red.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Walter de Gruyter,Berlin.
 • Fuglesang, Signe Horn (2002). Gullskatten fra Hoen på Eiker. [Radio]. P2. "Museum" : NRK.
 • Fuglesang, Signe Horn (2002). Vikingtid - nye synspunkter og et internasjonalt seminar. [Radio]. NRK. P2. "Verd å vite" : NRK.
 • Fuglesang, Signe Horn (2001). Vikingtid og middelalder - Fortids kultur og nåtids formidling.
 • Fuglesang, Signe Horn (2001). Kristningen av Skandinavia. Nye svar på gamle problem.
 • Fuglesang, Signe Horn (2001). Gullfunnet fra Hoen på Eiker.
 • Fuglesang, Signe Horn (2001). Værne kloster. I Müller, Rosemarie; Beck, Heinrich; Geuenich, Dieter & Steuer, Heiko (Red.), Realleksikon der Germanischen Altertumskunde, Hoops. Walter de Gruyter, Berlin, New York.
 • Fuglesang, Signe Horn (2001). Gullskattens hemmeligheter. [Radio]. Apollon : UiO.
 • Fuglesang, Signe Horn (2001). The gold hoard and its secrets. [Radio]. Apollon : UiO.
 • Fuglesang, Signe Horn (2001). The christianisation of Scandinavia.
 • Fuglesang, Signe Horn (2001). The Hoen hoard. A Viking deposit of the 9th century.
 • Fuglesang, Signe Horn (2001). The Hoen hoard: ornaments, dating and function.
 • Fuglesang, Signe Horn (2001). Tree-ring datings of Norwegian stave churches and the problem of traditions from late Viking art.
 • Fuglesang, Signe Horn (2000). Urnes. I Müller, Rosemarie; Beck, Heinrich; Geuenich, Dieter & Steuer, Heiko (Red.), Hoops Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Walter de Gruyter, Berlin - New York.
 • Fuglesang, Signe Horn (2000). Vikingtidens historie og kunst. [Radio]. Oslo : NRK-TV.
 • Fuglesang, Signe Horn (2000). Urnes kirke. [Radio]. Oslo : NRK-TV.
 • Fuglesang, Signe Horn (2000). Urnes kirke. [Radio]. Oslo : NRK-TV.
 • Fuglesang, Signe Horn (2000). Billedbeskrivende dikt.
 • Fuglesang, Signe Horn (2000). Animal ornament: the late Viking period.
 • Fuglesang, Signe Horn & Harket, Agnethe Berentsen (2000). Romanesque animal ornament.
 • Fuglesang, Signe Horn (2000). Origins and development of the Norwegian stave church.
 • Fuglesang, Signe Horn (2000). The gold hoard from Hoen, Norway.
 • Fuglesang, Signe Horn (2000). Viking art and history.
 • Fuglesang, Signe Horn (2000). The mask in viking and Romanesque ornament.
 • Fuglesang, Signe Horn (2000). Christian and pagan sculpture. Icon and idol.
 • Fuglesang, Signe Horn (1997). "A critical survey of theories on byzantine influence in Scandinavia".
 • Fuglesang, Signe Horn (1997). "Amulets as evidence for the transition from viking to medieval Scandinavia".
 • Fuglesang, Signe Horn (1997). "Swedish runestones of the eleventh century: ornament and dating".
 • Fuglesang, Signe Horn (1997). "Kristningstidens kirkeinventar: objekter og symboler".
 • Fuglesang, Signe Horn (1996). "Stavkirken - norsk og europeisk".
 • Fuglesang, Signe Horn (1996). "Viking art", Enciclopedia of World Art. Macmillan Publishers Ltd..
 • Fuglesang, Signe Horn (1996). "A critical survey of theories on Byzantine influence in Scandinavia".
 • Fuglesang, Signe Horn (1996). "Norges Kirker i et forskningsperspektiv".
 • Fuglesang, Signe Horn (1996). "Korsfestelsesikonografi".
 • Fuglesang, Signe Horn (1995). "Stavkirken - norsk og europeisk".
 • Fuglesang, Signe Horn (1995). "Regionalitet i historisk perspektiv".
 • Fuglesang, Signe Horn (1993). "Viking art" og "Iconography". I Pulsiano, Ph. (Red.), Medieval Scandinavia. Garland Publishing, New York.
 • Fuglesang, Signe Horn (1991). "Animalistici stili", "Amuleto" og "Anglo-Saxon influence", Enciclopedia medievale. Roma.
 • Fuglesang, Signe Horn (1989). "Norwegian frontals with tituli".
 • Fuglesang, Signe Horn (1984). "`The personal touch'. On the identification of workshops".
 • Fuglesang, Signe Horn (1984). "The relationship between Scandinavian and English art from the late eighth to the mid-twelfth century".
 • Fuglesang, Signe Horn (1983). "Ikonographie der skandinavischen Runensteine".
 • Fuglesang, Signe Horn (1980). "Woodcarvers - professionals and amateurs in eleventh-century Trondheim".
 • Fuglesang, Signe Horn (1979). "Vikingtidens ristninger - dekorasjonsteknikk, skisse og tidtrøyte".
 • Fuglesang, Signe Horn (1978). "Stylistic groups in late viking art".
 • Fuglesang, Signe Horn (1977). "Oslo havnevesens bygninger i Bjørvika". Fremtid for fortiden. ISSN 0803-6349. s. 4–8.
 • Fuglesang, Signe Horn (1977). "Crucifixion iconography in viking Scandinavia".
 • Fuglesang, Signe Horn (1976). "Noen dokumenter fra en nedrivningsdebatt", pp. 153-165. St. Hallvard. ISSN 0036-2859. s. 153–165.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. jan. 2007 00:00 - Sist endret 3. des. 2020 12:40