Aase Jeanette Kvanneid

Postdoktor - Miljøhumaniora
Bilde av Aase Jeanette Kvanneid
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse P.A Munchs hus Niels Henrik Abels vei 36 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

Jeg er interessert i kontemporære samfunnsendringer knyttet til klima, miljø, bærekraft og sosial ulikhet. Jeg ønsker å forstå hvordan individer, grupper og samfunn samvirker for å skape sosial endring, og de siste årene har jeg arbeidet med temaer relatert til dette både i Norge og i Nord India. Langtids feltarbeider i Nord India har fokusert på dynamikken mellom store globale og nasjonale diskurser om modernitet, fremskritt, utvikling, ressursfordeling og klimaendring og lokale sosiale forhold. De neste fire årene vil jeg i min postdoktor stilling ved UiO forske på hvordan transcendentale verdier kommer til uttrykk, og hvilken rolle de spiller i sosiale miljø/bærekraftsbevegelser i Nord India. Metodisk er jeg en kvalitativ samfunnsforsker som gjerne arbeider multi- og transdisiplinært.Teoretisk trekker jeg mye på miljø/klima antopologi/sosiologi, fenomenologi, og politisk økologi.

Undervisning

 • 2020 Course responsibility and lecturer Course UT-203 (Regional Analysis) and Course UT204 (Political Ecology) Department of Global Development, University of Agder, Norway
 • 2016 Guest lecturer Course UT-113 (Development, Environment and Social Change) Department of Global Development, University of Agder, Norway.
 • 2014-2016 Recurring guest lecturer Course SANT-103 (Materiality: Environment, Place and Economy) Department of Social Anthropology, University of Bergen, Norway.
 • 2011-2016 Recurring Internal Examiner on subjects: SANT-100 (Introduction to Social Anthropology), SANT-105 (Power: It’s Articulation and Disguises) SANT-103 (Materiality: Environment, Place and Economy) Department of Social Anthropology, University of Bergen, Norway
 • 2014 Course Responsibility and lecturing series GLOB-101 (Global Development), Cross-Disciplinary Course at the Faculty of Social Sciences, University of Bergen, Norway.

Bakgrunn

 • 2020 Førsteamanuensis (vikariat/timeengasjert) ved Institutt for Global Utvikling og Samfunnsplanlegging ved Universitetet i Agder
 • 2018-2020 oppdragsforsker ved avdelingen for Klima, Miljø og Bærekraft ved NORCE Research Center avd. Kristiansand.
 • 2018 Nyhetsjournalist for Arendals Tidende
 • 2018 Utdannet som sosialantropolog (MA, PhD) fra Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Bergen.

Bokkapittel (leseeksemplar)

Kapittel 5: «​​​​Climate Identities» (pdf)
Akseptert pre-copy-edit eksemplar fra boken «Climate Change Perceptions from North India: An Ethnographic Account» (Routledge 2021).

 

 

Emneord: Antropologi, Klimaendring, Miljø, Bærekraft, Sosial Ulikhet, India

Publikasjoner

 • Kvanneid, Aase Jeanette (2021). Perceptions of Climate Change from North India: An Ethnographic Account . Routledge. ISBN 9780367421434. 182 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kvanneid, Aase Jeanette (2022). Climate change, gender and rural development: Making sense of coping strategies in the Shivalik Hills . Contributions to Indian sociology. ISSN 0069-9667. doi: 10.1177/00699667211059723.
 • Kvanneid, Aase Jeanette (2019). Samskaping mot marin forsøpling.
 • Kvanneid, Aase Jeanette (2020). Nettverksmøte: Mot en bærekraftig opplevelses- industri på Sørlandet. NORCE Norwegian Research Centre. ISSN 978-82-8408-065-9.
 • Mydland, Trond Stalsberg & Kvanneid, Aase Jeanette (2019). Likemannstjeneste i Stavanger. Samarbeid om oppfølging etter institusjonsbehandling for rusavhengighet. . NORCE. ISSN 978-82-8408-007-9.
 • Guribye, Eugene & Kvanneid, Aase Jeanette (2019). Våre strender – vår velferd. Strandrydding som inkludering og medborgerskap. Norce Samfunnsforskning. ISSN 978-82-8408-001-7.
 • Frøystad, Kathinka & Kvanneid, Aase Jeanette (2018). Waterworn: Climate Change Resonance in the Shivalik Hills of North India. Universitetet i Bergen. ISSN 978-82-308-3771-9.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. des. 2020 15:32 - Sist endret 15. apr. 2021 14:09