tinega

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Jeg er statsviter med spesialisering innenfor Midtøsten og arabist. Forskningsinteressene mine er blant annet sunni islamisme og sekterisme i Syria, Irak og Libanon og det regionale spillet mellom Iran og Gulf-landene. Jeg har jobbet med teoretiske spørsmål knyttet til politisk lederskap; patron-klient forhold; ungdom, sosialisering og aktivisme; kvinnelige aktivister (inkl. kvinnelige salafister); og sosial bevegelsesteori. 

Jeg jobber for tiden med et bokprosjekt basert på avhandlingen min, samtidig som jeg også deltar i et CMI-prosjekt om sivil-militære relasjoner i Libanon (ledet av Are J. Knudsen). 

Undervisning

 • MØNA1000 (Introduksjon til Midtøstenstudier)
 • MØNA1505 (Midtøstens moderne historie)
 • MØNA 2505 (Samfunnstruktur og politiske kriser i Midtøsten: Libanon som eksempel)
 • MØNA2504 (Kultur og samfunn i Midtøsten)
 • MØNA3000 (skriveseminar, bacheloroppgave i Midtøstenstudier)
 • MØNA4110 (skriveemne i Midtøstenstudier, master)
 • MØNA 4503 (Etnisk og politisk konflikt i Midtøsten, master)

Tidligere undervisningserfaring fra SciencesPo Paris, 2008-2013.

Bakgrunn

 • PhD i statsvitenskap (komparativ politikk med spesialisering innenfor Midtøsten) fra SciencesPo Paris) 2015. Veileder: Prof. Gilles Kepel.
 • Var stipendiat på SciencesPo ("Allocataire de recherche") og underviste samtidig i Midtøstenstudier på BA-nivå.
 • MPhil (Master recherche) i komparativ politikk med spesialisering innenfor Midtøsten fra SciencesPo Paris 2008. Veileder: Prof. Bernard Rougier. 
 • Masterstudent ved PRIO, Oslo, og intern (sommerstudent) ved FFIs TERRA-prosjekt 2006-2008.
 • Arabiskstudier ved det amerikanske universitetet i Kairo (2005-6) og på det franske instituttet i Damaskus (IFPO) (2006-7).
 • BA Internasjonale Studier (spesialisering: statsvitenskap) fra UiO (2005). Fransk grunnfag fra Montpellier (2001).
 • Snakker engelsk og fransk flytende og meget godt arabisk/libanesisk og spansk. Norsk morsmål.
 • Oppvokst i Oslo, bodd totalt 7 år i Frankrike og 3 år i Midtøsten.

Priser/stipender

 • Prix Michel Seurat 2012. Tildeles av franske Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).
 • Sciences Po PhD stipend (treårig)

 • PRIO MA stipend

 

Emneord: Midtøsten, Libanon, Syria, Levanten, Islamisme, politisk sosiologi anvendt på Midtøsten, feltarbeid, Arabisk

Publikasjoner

Peer reviewed articles:

- “Alavittene i Tripoli og nord-Libanon: krigerske problemskapere eller truet minoritet?”, [“Alawis in Tripoli and North Lebanon: War-mongers or threatened minority”], Babylon. Nordic Journal of the Middle East and North Africa, forthcoming (accepted), December 2015.

-“Sunni Islamists in Tripoli and the Asad regime. 1966-2014”, Syria studies (an open-access, peer reviewed journal published online by the Center for Syrian Studies, University of St. Andrews), 7:2, April 2015, pp. 20-65.

- Conflit en Syrie et dynamiques de guerre civile à Tripoli (Liban) [Conflict in Syria and civil war dynamics in Tripoli, Lebanon], Maghreb-Machreq, 218, 2013-4. 

 

Book chapters:

- (with Nayla Moussa), “The Lebanese army after the Syrian crisis: Alienating the Sunni community?”, in Are J. Knudsen and Tine Gade (eds.), Situating (In-)Security: A United Army for a Divided Country?, forthcoming, Palgrave Pavot (accepted).

- (with Are J. Knudsen), “Introduction: Situating (In-)Security: A United Army for a Divided Country?”, in Are J. Knudsen and Tine Gade (eds.), Situating (In-)Security: A United Army for a Divided Country, forthcoming, Palgrave Pavot (accepted).

- “The reconfiguration of clientelism in Lebanon. The case of the failure of the Future Current”, in Laura Ruiz de Elvira, Irene Weipert-Fenner, and Christoph Schwartz (eds.), Networks of Dependency. Re-configuration of clientelism, patronage, and corruption in the Middle East and North Africa, forthcoming.

 

Reports and vulgarization

- "Norges kamp mot IS-terror" [“Norway's struggle against IS' terrorism”], op-ed in Dagens næringsliv (Norwegian daily), 2 February 2016. 

- “Syria: er fred med Assad mulig?” [“Syria: can there be a peace with Assad?”], op-ed in Dagbladet (Norwegian daily), September 24, 2013.

- Return to Tripoli: Battle over Minds and Meaning amongst religious leaders within the field of Islamism in Tripoli (Lebanon),  FFI-Report, Kjeller, Norway, March 2009.

- Fatah al-Islam in Lebanon: Between Local and Global Jihad, FFI-Report, Kjeller, Norway, December 2007. 

 • Gade, Tine (2019). The reconfiguration of clientelism and the failure of vote buying in Lebanon, In Laura Ruiz de Elvira; Christoph Schwatz & Irene Weipert-Fenner (ed.),  Clientelism and Patronage in the Middle East and North Africa: Networks of Dependency.  Routledge.  ISBN 9780815347378.  Kapittel 6. Vis sammendrag
 • Gade, Tine (2018). Together all the way? Abeyance and co-optation of Sunni networks in Lebanon. Social Movement Studies.  ISSN 1474-2837.  18(1), s 56- 77 . doi: 10.1080/14742837.2018.1545638 Vis sammendrag
 • Gade, Tine (2017). Liban : les paradoxes du salafisme djihadiste levantin. Moyen-Orient.  ISSN 1969-8585.  33(1), s 56- 61 Vis sammendrag
 • Gade, Tine (2017). Limiting violent spill-over in civil wars. The paradoxes of Lebanese Sunni jihadism. 2011-2017. Contemporary Arab Affairs.  ISSN 1755-0912.  10(2), s 187- 206 . doi: 10.1080/17550912.2017.1311601 Vis sammendrag
 • Gade, Tine & Bøås, Morten (2017). Pathways to reconciliation in divided societies: Islamist groups in Lebanon and Mali, In Imad Salamey; Mohammed Abu-Nimmer & Elie Abouaoun (ed.),  Post-Conflict Power Sharing Agreements: Options for Syria.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9783319601038.  6.  s 101 - 124 Vis sammendrag
 • Gade, Tine & Moussa, Nayla (2017). The Lebanese army after the Syrian crisis: Alienating the Sunni community?, In Are John Knudsen & Tine Gade (ed.),  Civil-Military Relations in Lebanon. Conflict, Cohesion and Confessionalism in a Divided Society.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-55167-8.  Kapittel 2.  s 23 - 49 Vis sammendrag
 • Knudsen, Are John & Gade, Tine (2017). Situating (In-)Security: A United Army for a Divided Country?, In Are John Knudsen & Tine Gade (ed.),  Civil-Military Relations in Lebanon. Conflict, Cohesion and Confessionalism in a Divided Society.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-55167-8.  Introduction.  s 1 - 22 Vis sammendrag
 • Gade, Tine (2016). Alawittene i Tripoli og Nord-Libanon: Krigerske problemskapere eller truet minoritet?. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  (2), s 44- 57
 • Gade, Tine (2015). Sunni Islamists in Tripoli and the Asad regime. 1966-2014. Syria studies.  ISSN 2056-3175.  7(2), s 20- 65
 • Gade, Tine (2014). Conflit en Syrie et dynamiques de guerre civile à Tripoli (Liban) [Conflict in Syria and civil war dynamics in Tripoli, Lebanon]. Monde arabe, Maghreb Machrek.  ISSN 1762-3162.  218, s 61- 84

Se alle arbeider i Cristin

 • Knudsen, Are John & Gade, Tine (ed.) (2017). Civil-Military Relations in Lebanon. Conflict, Cohesion and Confessionalism in a Divided Society. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-55167-8.  165 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Gade, Tine (2019). Islam Keeping Violent Jihadism at Bay in Times of Daesh: State Religious Institutions in Lebanon, Morocco and Saudi Arabia since 2013.
 • Gade, Tine (2017). Lebanon: Political leadership confronted by Salafist ideology. Notes de l'Observatoire du monde arabo-musulman et du Sahel (Observatoire of Arab-Muslim World and Sahel). Vis sammendrag
 • Gade, Tine (2017). The Mosul campaign: Winning the war, losing the peace?. Vis sammendrag
 • Gade, Tine (2016). Lebanon on the brink. NUPI Policy Brief. 23. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gade, Tine (2016). Lebanon poised at the brink. NUPI Working Paper. 868. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gade, Tine (2016). Libanon og flyktningene fra krigen i Syria. Hvor hender det?.  ISSN 0801-9509.  22
 • Gade, Tine (2016). Norges kamp mot IS-terror. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Gade, Tine (2016). Vesten har feilet gjennomgående – og latt et utall muligheter gå fra seg | Tine Gade. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Gade, Tine & Sogge, Erling Lorentzen (2016). Libanon på en knivsegg. nrk.no/ytring.
 • Gade, Tine & Kverme, Kai Egon (2013). Er fred med Assad mulig?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 27. okt. 2014 14:28 - Sist endret 4. mars 2019 11:28