Slik får du veileder til masteroppgaven

For alle masterstudieretninger ved IKOS er det obligatorisk eller sterkt anbefalt å ta det prosjektbeskrivelsesemnet som er tilknyttet studieretningen.

Avhengig av hvilken studieretning du er tatt opp til, skal du velge et av følgende metode-/prosjektbeskrivelsesemner:

  • EAST4510
  • EKUL4000
  • JAP4010
  • KIN4510
  • MES4000
  • MUSKUL4000
  • REL4000

Etter bestått prosjektbeskrivelsesemne får du tildelt en veileder. Du vil motta veiledningsavtalen innen 1. september/1. februar i det påfølgende semesteret. Veiledningsavtalen må fylles ut, signeres og returneres til studiekonsulenten for faget ditt innen to uker.

Publisert 12. mai 2010 14:22 - Sist endret 16. mai 2017 11:45