Læringsressurser ved IKOS

Ressurssider for språkfagene

Her finner du nyttige ressurser og hjelpemidler i form av elektroniske ordbøker, øvingsoppgaver, tester, etc.

Innlevering av oppgaver ved IKOS

Utforming av oppgaver, levering i Fronter, tilbakemelding, utsatt innlevering.

Masterstudier ved IKOS

Her finner du informasjon om masteroppgaven, hvordan du får veileder, forskningsnære masteremner, masterstipend og støtte til feltarbeid, lenke til tidligere leverte masteroppgaver ved instituttet, m.m.

Lesesal for masterstudenter

I 3. etasje PAM er det en felles lesesal for masterstudenter ved IKOS. Her finner du praktisk informasjon om lesesalen.