English version of this page

Innlevering av oppgaver ved IKOS

Tips til oppgaveskrivingen

Hvordan skriver man en god oppgave?

Hva gjør en opponent?

På noen emner i løpet av studietiden vil du kanskje oppleve at du blir bedt om å opponere på (kommentere) en medstudents besvarelse.

Oppgavens utforming

Alle oppgaver som leveres inn ved IKOS skal være utformet etter gjeldende mal.

Innlevering i Canvas

Alle oppgaver skal leveres i Canvas eller Inspera

Tilbakemelding

Tilbakemelding på kvalifiseringsoppgaver blir gitt direkte fra faglærer, enten i Fronter eller personlig.

Fusk

Riktig bruk av sitat og kildehenvisninger er viktig ved alle innleveringer ved UiO.

Utsatt innlevering

Du kan ha rett til utsatt innlevering såfremt du har en gyldig grunn og nødvendig dokumentasjon på dette.

Er det likevel noe du ikke finner svar på her?

Ta kontakt med oss på henvendelser@ikos.uio.no eller finn din studiekonsulent.

Ekspedisjonskontoret ved IKOS:
Åpningstid: man-fre 12:30-15:00
Telefon: 22 85 59 43
Besøksadresse: 4. etasje P. A. Munchs hus

Søk og skriv

Nettstedet Søk og skriv gir innføringer i gode lesemåter, skriveråd og kunnskap om informasjonssøking.