Norsk Folkeminnesamling innlemmet i Norges dokumentarv

De opprinnelige delene av Norsk Folkeminnsamling har blitt valgt inn i registeret over Norges viktigste dokumenter.

Diplom (Foto: Anne Stovner)

De opprinnelige delene av Norsk Folkeminnesamling er fra ca. 1830 til 1910 og består av opptegnelsene til Peter Chr. Asbjørnsen, Jørgen Moe, Moltke Moe, Sophus Bugge og Magnus Brostrup Landstad.

Norges dokumentarv/ Memory of the World er en del av UNESCOs internasjonale arbeid. Programmet skal bidra til å verne og tilgjengeliggjøre dokumentarv. Et internasjonalt register over verdifull dokumentarv har eksistert i mange år.Onsdag 8. februar lanserte Norsk kulturråd et norsk register med noen av landets viktigste dokumenter.

Les mer om de 60 utvalgte dokumentene på nettsidene til Norsk kulturråd.

Sammendrag av nominasjonsteksten

IKOS, UIO nominerer de opprinnelige delene av samlingene ved Norsk Folkeminnesamling til å bli innskrevet i Norges dokumentarv. IKOS er eier og forvalter av materialet. Korpuset favner samlingene etter P. Chr. Asbjørnsen, J. Moe, M. Moe, S. Bugge og M. B. Landstad.

Det nominerte materialet består av folkeminneopptegnelser, renskrifter av opptegnelsene, samt brev og fotografier. Materialet har en uvurderlig nasjonal betydning. Disse delene av Norsk Folkeminnesamling representerer den viktigste dokumentasjonen av muntlig norsk folkekultur, og har vært med på å forme det vi i dag oppfattes som norsk nasjonalkultur.

Asbjørnsen og Moes eventyr er sentrale i norsk kulturarv. Ibsens Peer Gynt bygger blant annet på sagn Asbjørnsen samlet inn i Gudbrandsdalen. Det nominerte materialet er autentisk. Det er samlet inn i 1830-årene og 1890-årene.

Materialet representerer selv et viktig bevaringsarbeid. Uten folkeminneinnsamlingen på 1800-tallet hadde store deler av den eldre norske folkekulturen vært tapt for alltid. Som del av Norges dokumentarv kan dokumentasjonen av denne kulturen leve videre i det 21. århundret.

Korpuset er av uvurderlig vitenskapelig betydning. Det har stått helt sentralt i folkloristisk og kulturhistorisk forskning siden dets tilkomst. Det er dessuten en viktig kilde for dialekt- og språkhistorisk forskning. Materialets tilstand er varierende. Enkelte deler av det er i dårlig stand.

Korpuset oppbevares i sin helhet i et klimaregulert arkivrom. Noe av materialet foreligger i digitale kopier. IKOS ønsker å arbeide videre med digitalisering.

Bildet er fra Moltke Moes fotoalbum fra Telemark fra 1889. Moe sitter som nr 2 fra venstre, mens Torbjør Ripilen sitter som nr 3 fra venstre. Moltke Moe skrev bl.a. opp to draumkvedeoppskrifter etter henne.
 

 

Av Anne Stovner
Publisert 11. des. 2013 14:34 - Sist endret 24. aug. 2016 20:39