2014

Publisert 5. sep. 2014 14:09

I anledning hundreårsjubileet 2014 har boken "En vild endevending av al virkelighet". Norsk Folkeminnesamling i hundre år kommet på Novus Forlag (Redigert av Esborg og Johannsen)

Publisert 21. aug. 2014 10:36

Norsk Folkeminnesamling var de første årene lokalisert i sentrum, nærmere bestemt i lokalene som ble kalt Trollebotn i det tidligere Universitetsbiblioteket i Kristiania. Knut Liestøl var først bestyrer og fra 1921 ble Reidar Th. Christiansen samlingens første arkivar.

Et stamsted for flere av de engasjerte menn i folkeminnesamlingen skal etter sigende ha vært konditoriet Bon-Mot i Drammensveien 72. Hver lunsj ble innledet med følgende bestilling: "Fire kaffe til vitenskapen!"