Jubileumsboken er klar

I anledning hundreårsjubileet 2014 har boken "En vild endevending av al virkelighet". Norsk Folkeminnesamling i hundre år kommet på Novus Forlag (Redigert av Esborg og Johannsen)

En vild endevending av al virkelighet

Slik omtalte professor Moltke Moe i 1888 de merkverdige hendelser og skapninger i eventyr, sagn og ballader folkloristene hadde samlet inn.

Moes store etterlatte manuskriptsamlinger med opptegnelser av tradisjonsmateriale etter hans far Jørgen Moe og Peter Christen Asbjørnsen, samt samlinger etter Magnus B. Landstad og Sophus Bugge utgjør i dag den historiske grunn­stammen i Norsk Folke­minne­samling.

Grunnlagt i 1914 og stadig voksende er Folkeminnesamlingen en unik kilde til forståelse av fortidens og samtidens tro og tanke, fortellerkunst og minnekultur. I dag er dette materialet en del av Unescos Memory of the world 

Jubileumsboken

Denne boken er et uttrykk for den faglige entusiasme som det merkverdige materialet fortsatt evner å generere. Bidragene er, hver for seg og i sum, både et uttrykk for de endevendinger, tradisjoner, oppskrifter, for­sk­­ning, formidling og selve arkivet har vært igjennom i hundre år – og samtidig den levende interesse for Norsk Folke­minne­samling i jubileumsåret.

 

 

 

 

Publisert 5. sep. 2014 14:09 - Sist endret 5. sep. 2014 14:09