2019

Publisert 27. apr. 2020 17:06

Det skjer det mye i og med Norsk Folkeminnesamling

- Peter Christen Asbjørnsen (1812-1885) har vore på konservatorvitjing

- Utstilling laget av kulturhistoriestudenter (BA) åpnet 8. mai på Sophus Bugge, studentbiblioteket  

Isak Sabas folkeminnemateriale er publisert på Scandinavian Academic Press som tospråklig utgave. Lansert i Oslo 9.mai, Varangerbotn 22.august

-Norsk Folkeminnesamling del av nytt Life Science-prosjekt, Rea:life  

- Spørrelister om (folke)medisinske praksiser i NFS blir lagt ut på crowdsourcingsportalen Zooniverse; hjelp oss å transkribere

Les mer om disse sakene under

Publisert 15. mai 2019 14:05

- Utstilling laget av kulturhistoriestudenter (BA) åpnet 8. mai på Sophus Bugge, studentbiblioteket  

Kulturhistoriestudenter på bachelor har siden 2016 laget utstillinger på studentbiblioteket Sophus Bugge som en del av emnet KULH 2090 Kulturhistorisk formidling.

Publisert 15. mai 2019 13:25

Boken Čállosat - Isak Saba álbmotmuitočoakkáldat er en kildeutgivelse utgitt av Scandinavian Academic Press (SAP). Den er et resultat av et samarbeid mellom Norsk folkeminnelag (NFL), Norsk Folkeminnesamling (NFS) og  Isak Saba-senteret i Nesseby. Det er en parallelltekstutgave på samisk og norsk, i den språkform fortellingene ble fortalt Isak Saba (1875-1921)på tidlig 1900-tall og deretter oversatt av ham selv.  Boken er rettet mot et allment kulturhistorisk interessert publikum med ønske om å spre kunnskapen om varangersamisk og skoltesamisk immateriell kulturarv.

Originalmaterialet befinner seg i tradisjonsarkivet Norsk Folkeminnesamling, IKOS, UiO.

Innledningen er skrevet av kulturhistoriker Line Esborg, IKOS, Universitetet i Oslo. Etterordet er skrevet av de finske språkviterne Marko Jouste, Markus Juutinen og Miika Lehtinen, Oulu universitet, Finland.