Čállosat- Isak Saba álbmotmuitočoakkáldat/Optegnelser - Isak Sabas folkeminnesamling

Boken Čállosat - Isak Saba álbmotmuitočoakkáldat er en kildeutgivelse utgitt av Scandinavian Academic Press (SAP). Den er et resultat av et samarbeid mellom Norsk folkeminnelag (NFL), Norsk Folkeminnesamling (NFS) og  Isak Saba-senteret i Nesseby. Det er en parallelltekstutgave på samisk og norsk, i den språkform fortellingene ble fortalt Isak Saba (1875-1921)på tidlig 1900-tall og deretter oversatt av ham selv.  Boken er rettet mot et allment kulturhistorisk interessert publikum med ønske om å spre kunnskapen om varangersamisk og skoltesamisk immateriell kulturarv.

Originalmaterialet befinner seg i tradisjonsarkivet Norsk Folkeminnesamling, IKOS, UiO.

Innledningen er skrevet av kulturhistoriker Line Esborg, IKOS, Universitetet i Oslo. Etterordet er skrevet av de finske språkviterne Marko Jouste, Markus Juutinen og Miika Lehtinen, Oulu universitet, Finland.

Publisert 15. mai 2019 13:25 - Sist endret 15. mai 2019 14:03