Nylansering av trolldomsdatabasen

15. februar ble internettarkivet "Trolldom i Norge" lansert ved IKOS

Trollkatt (Foto: Arthur Sand)

Svartebøker og trolldomssagn

Norsk Folkeminnesamling og en gruppe unge kulturhistorikere ved IKOS, med Kyrre Kverndokk i spissen, har lansert internettarkivet ”Trolldom i Norge”. Dette er et internettarkiv over trolldomstro og trolldomspraksis i Norge fra sent 1400-tall og frem til første halvdel av 1900-tallet. Tidligere har de fleste kildene til de norske trolldomsprosessene blitt publisert. Nå er også et søkbart arkiv blitt lansert med omkring 110 svarteboksmanuskripter transkribert og ordnet. Manuskriptene er nå blitt tilgjengelige med et tastetrykk. Transkripsjonene gjør det også lett å lese tekstene. I tillegg lanserer vi et søkbart arkiv med nesten 3700 trolldomssagn.

Unikt arkiv

”Trolldom i Norge” tilgjengeliggjør et stort kulturhistorisk kildemateriale for et publikum av forskere, studenter og kulturhistorisk interesserte lesere. Arkivet er unikt i europeisk sammenheng. Her kan du gå i dybden i trolldomsprosessene, svartebøkene eller sagnene. Samtidig er det mulig å studere trolldom som praksisfenomen og som trosforestillinger gjennom nesten 500 år, på tvers av kildekategorier. Dermed kan de lange linjene og kulturens seige strukturer undersøkes. Slik kan trolldomsarkivet gi historisk dybde til dagens debatt om alternativ behandling.

Stor interesse fra mediene

Det har kommet mange henvendelser fra mediene, blant andre Norgesglasset, Ekko P2, Radio Norge, Kulturnytt og Universitas.

Samarbeidspartnere

Databasene har vært utviklet i samarbeid med Enhet for digital dokumentasjon, ILN, UiO, Nasjonalbiblioteket, Oslo Katedralskole og Hedmarksmuseet har vært samarbeidspartnere.

 

 

Av Anne Stovner
Publisert 11. des. 2013 14:28 - Sist endret 22. feb. 2019 10:14