2019

Tidligere

Foto: Henrik Ørstad/ Oslo Museum
Tid og sted: 9. okt. 2019 14:1516:00, P.A.Munchs hus semrom 6

Vi inviterer til NFS nettverksmøte med tema kulturforskning, teknologi og bærekraft.

Forsker Ingun Grimstad Klepp ved Senter for velferds og arbeidslivsforskning, Forbruksinstituttet SIFO, OsloMet foreleser!