Eventyr og sagn

Eventyr

Eventyr er en prosafortelling med fiktivt innhold som har levd i muntlig tradisjon.

Sagn

Et sagn er en kort fortelling med et mer eller mindre fast handlingsmønster, som har levd i folks minne, ofte muntlig overlevert.