Eventyr

Eventyr er en prosafortelling med fiktivt innhold som har levd i muntlig tradisjon. En eventyrfortelling kan ofte ta utgangspunkt i det virkelige livet, men sprenger virkelighetens rammer i løpet av fortellingen.

Eiliv Bråtene (1832-1899), eventyrforteller fra Bø i Telemark. Han var en av Moltke Moes informanter. (Foto: Norsk Folkeminnesamling)

Hovedmengden av det norske eventyrmaterialet befinner seg i Norsk Folkeminnesamlings arkivskuffer. Her ligger nedtegningene etter Peter Chr. Asbjørnsen, Jørgen Moe, Moltke Moe og kopier av Rikard Berges oppskrifter. I tillegg finnes det en lang rekke eventyroppskrifter fra første halvdel av 1900-tallet, blant annet oppskrifter etter Knut Hermundstad fra Valdres og Edvard Langset fra Nordmøre, for å nevne noen. I Folkeminnsamlingens eventyrdatabase kan du finne eventyr fra hele landet.

 

Søk i eventyrene

Publisert 18. des. 2013 10:46 - Sist endret 14. mai 2014 12:47