Dyreeventyr (AT 1-299)

Dyreeventyr er korte ofte enepisodiske fortellinger der dyr handler og snakker som mennesker. Dyreeventyr er ofte humoristiske, og parodierer gjerne menneskelig adferd.

Genren er i slekt med den litterære genren fabler, som har vært utbredt både i India og i antikkens og middelalderens Europa. Flere fabler kan også ha dannet utgangspunktet for en del av dyreeventyrene.

Et av de mest kjente dyreeventyrene er "Hvorfor bjørnen ble stuttrumpa" (AT 2). Eventyret ble samlet inn av Jørgen Moe på Ringerike og ble første gang trykt i Norske Folkeeventyr i 1843. Dette eventyret er et av mange dyreeventyr der reven og bjørnen spiller hovedrollene som henholdsvis den svake og slue og den sterke og dumme. En slik motsetning står også sentralt i eventyrgruppen "Gutten og det dumme trollet" (AT 1000-1160).

AT 1030 Dele årets avling er her listet som dyreeventyr. Nummereringen skyldes at det i AT-katalogen er kategorisert i gruppen ”Gutten og det dumme trollet” (AT 1001-1160).

Publisert 18. des. 2013 10:46 - Sist endret 27. mars 2014 22:41