Lygeeventyr (AT 1875 – AT 1999)

Lygeeventyr er korte fortellinger der hovedpoenget er å gi en mest mulig utrolig fremstilling av en hendelse. Lygeeventyrene er gjerne enepisodiske, men kan settes sammen til lange sykluser. Kjente eksempler på lygeeventyr er Baron von Münchhausens fortellinger.

Publisert 18. des. 2013 10:46