Molbohistorier (AT 1200-1349)

Nummer 1200 til 1999 i AT-katalogen er viet skjemte- og lygeeventyr. Dette er eventyrene som sannsynligvis ikke har hatt noen andre funksjoner enn å underholde. Molbohistoriene hører til blant skjemteeventyrene, og er eventyr om folk som viser total mangel på vanlig menneskelig tankeevne. Disse eventyrene er som oftest enepisodiske, og kan ofte være bundet sammen i sykluser på samme måte som eventyr om gutten og det dumme trollet. Slike fortellinger er gjerne knyttet til mennesker fra et bestemt distrikt eller en bestemt landsby. I Baskerland ble det fortalt slike fortellinger om folk fra landsbyen Guetaria, mens man i Hordaland knyttet fortellingene til folk fra Voss. I Danmark var fortellingene knyttet til folk fra Mols på Jylland, derav navnet Molbo.

Publisert 18. des. 2013 10:46