Sagn

Et sagn er en kort fortelling med et mer eller mindre fast handlingsmønster, som har levd i folks minne, ofte muntlig overlevert.

Marit Austegarden forteller til Knut Liestøl i Åseral i juli 1910. (Foto: Norsk Folkeminnesamling)

Et sagn er en kort fortelling med et mer eller mindre fast handlingsmønster, som har levd i folks minne, ofte muntlig overlevert. Sagnet gir seg ut for å være sant, og det forteller angivelig om noe som virkelig har hendt. Sagnet er vanligvis knyttet til et navngitt sted, og det forteller ofte om navngitte personer. Sagnet finnes ikke i noen autorisert form, men i et større eller mindre antall varianter som tilhører samme type.

Den digitale samlingen av sagn består av et utvalg på omkring 1300 sagnoppskrifter fra hele landet. Samlingen er organisert etter Reidar Th. Christiansens katalog over norske vandresagn fra 1958. Alle typene i vandresagnkatalogen er representert i utvalget.

 

Søk blant sagnene

Publisert 18. des. 2013 10:46 - Sist endret 14. mai 2014 12:52